ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

magazine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *magazine*, -magazine-

magazine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
magazine (n.) นิตยสาร See also: วารสาร, หนังสือรายเดือน, หนังสือรายสัปดาห์, แม็กกาซีน Syn. mag, journal, periodical
magazine (n.) กล่อง See also: ที่ใส่กระสุน Syn. cartridge holder, cartrigde clip
English-Thai: HOPE Dictionary
magazine(แมก'กะซีน) n. นิตยสาร,ห้องเก็บดินปืนหรือวัตถุระเบิดอื่น ๆ ,กล่องใส่กระสุนในปืนอัตโนมัติ,กระสุนปืนรวมทั้งแก๊ป,ปลอกกระสุนและหัวตะกั่ว, See also: magazinish adj. magaziny adj.
English-Thai: Nontri Dictionary
magazine(n) นิตยสาร,วารสาร,หนังสือพิมพ์รายเดือน,คลังกระสุน,ซองปืน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
magazineนิตยสาร [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magazineนิตยสาร, นิตยสาร เขียนทับศัพท์ว่า แมกาซีนนิตยสาร (Magazine) คือสิ่งพิมพ์รายคาบที่ออกเป็นระยะสำหรับผู้อ่านทั่วไป มุ่งทั้งให้ความรู้และความบันเทิง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นิตยสาร (n.) magazine See also: journal, periodical Syn. แมกกาซีน
แมกกาซีน (n.) magazine See also: journal, periodical
แหนบ (n.) magazine Syn. ซองปืน
mag (abbr.) คำย่อของ magazine
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
C'mon, Bobby, put the magazine away, will ya?มาสิ บ๊อบบี้ ไห้นิตยสารวางไหม
If he writes about that, if he puts it on his magazine cover--ถ้าเขาเขียนเกี่ยวกับมันนะ ถ้าเขาเอามัน ไว้บนปกนิตยสาร
Gerst won't talk to a popular magazine reporter. Are you kidding?เกิร์สจะไม่พูดกับนักข่าวจากนิตยสารชื่อดัง คุณล้อเล่นรึเปล่า?
Sy had this done for a magazine layout.ไซ แต่งห้องนี้ไว้ถ่ายลงนิตยสาร
"Dear Editor, I read your magazine for six years.ถึง บก. ผมอ่านนิตยสารคุณมาหกปี...
He must have called... the magazine 100 times... till finally somebody at the magazine... took pity on him and gave him her number.เขาต้องโทรไปหาที่นิตยสารเป็นร้อยครั้ง จนกระทั่ง ใครบางคนที่นิตยสาร สงสารเขาจนต้องเบอร์ให้เบอร์เธอกับเขา
I'd like to thank Karen from Money magazine for this wonderful award.ผมอยากจะขอขอบคุณชาวกะเหรี่ยงจาก นิตยสารเงินที่ได้รับรางวัลยอดเยี่ยมนี้
Mayor Wando, it gives me great pleasure to present to you... a Money magazine award.นายกเทศมนตรี Wando มันทำให้ผมมีความสุขที่ดี ที่จะนำเสนอให้คุณ ... นิตยสารที่ได้รับรางวัลเงิน
I've been writing for this magazine for 14 years.ผมเขียนงาน ให้นิตยสารฉบับนี้มา 14 ปี
I didn't think it was possible. I read those TIME magazine articlesฉันไม่คิดว่าจะเป็นไปได้ด้วยซ้ำ เคยอ่านเจอในหนังสือน่ะ
You appeared in a magazine all dressed up.มีแฟนเป็นหนุ่มฝรั่งเศสหรือยัง? ยังไม่มี
On one hand, G-Man magazine announced it will hold a G-boy contest, with a 10-million-dollar grand prize.กรรมการตัดสินของนิตยาสารG-Men กล่าวถึงการประกวดG-Boy Contest ด้วยเงินรางวัล10ล้านดอลล่า ที่ผู้ชนะจะได้รับ

magazine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
弹夹[dàn jiá, ㄉㄢˋ ㄐㄧㄚˊ, 弹夹 / 彈夾] cartridge clip; magazine (of an automatic firearm)
登载[dēng zài, ㄉㄥ ㄗㄞˋ, 登载 / 登載] to publish (in newspapers or magazines); to record (book keeping entries)
刊登[kān dēng, ㄎㄢ ㄉㄥ, 刊登] carry a story; publish (in a newspaper or magazine)
封面[fēng miàn, ㄈㄥ ㄇㄧㄢˋ, 封面] cover (front cover of a magazine)
[fèn, ㄈㄣˋ, 份] part; share; portion; classifier for gifts, newspaper, magazine, papers, reports, contracts etc; copy
补白[bǔ bái, ㄅㄨˇ ㄅㄞˊ, 补白 / 補白] filler (in a newspaper or magazine)
暗盒[àn hé, ㄢˋ ㄏㄜˊ, 暗盒] magazine; cassette
杂志[zá zhì, ㄗㄚˊ ㄓˋ, 杂志 / 雜誌] magazine
月刊[yuè kān, ㄩㄝˋ ㄎㄢ, 月刊] monthly magazine
画报[huà bào, ㄏㄨㄚˋ ㄅㄠˋ, 画报 / 畫報] pictorial (magazine)
亞洲週刊[Yà zhōu Zhōu kān, ㄧㄚˋ ㄓㄡ ㄓㄡ ㄎㄢ, 亞洲週刊] variant of 亞洲周刊|亚洲周刊, Asiaweek (current affairs magazine)

magazine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アダルトグラフィック;アダルト・グラフィック[, adarutogurafikku ; adaruto . gurafikku] (n) glossy sex magazine (wasei
オンラインマガジン[, onrainmagajin] (n) {comp} online magazine
カンパニーマガジン[, kanpani-magajin] (n) company magazine
ギターマガジン[, gita-magajin] (n) guitar magazine
クラスマガジン[, kurasumagajin] (n) class magazine
コミック誌[コミックし, komikku shi] (n) (See 漫画雑誌) comic book; manga magazine
タイム誌[タイムし, taimu shi] (n) Time magazine
ハンディムック;ハンディームック[, handeimukku ; handei-mukku] (n) (See ムック) small, cheap book in the style of a magazine (wasei
ビニ本[ビニぼん, bini bon] (n) (from ビニール and 本) pornographic magazine or book sold wrapped in plastic
ムック[, mukku] (n) (from "magazine" and "book") thick illustrated publication on a single topic printed to look like a magazine (wasei
メールマガジン[, me-rumagajin] (n) {comp} e-mail magazine (wasei
三号雑誌[さんごうざっし, sangouzasshi] (n) short-lived magazine
写真週刊誌[しゃしんしゅうかんし, shashinshuukanshi] (n) weekly pictorial magazine
同人誌[どうじんし, doujinshi] (n) (1) magazine published by fans; fanzine; (2) publication aimed at a particular hobby group; (3) publication sold directly, and not via commercial publishers
回転弾倉[かいてんだんそう, kaitendansou] (n) cylinder; magazine of a revolver
専門誌[せんもんし, senmonshi] (n) specialized magazine; specialised magazine
広報誌[こうほうし, kouhoushi] (n) PR brochure; public relations magazine
弾倉[だんそう, dansou] (n) (See 回転弾倉) magazine (of a firearm)
弾薬庫[だんやくこ, danyakuko] (n) powder magazine
志集[ししゅう, shishuu] (n) booklet of essays; magazine
火薬庫[かやくこ, kayakuko] (n) powder magazine
週刊雑誌[しゅうかんざっし, shuukanzasshi] (n) (See 週刊誌) weekly magazine
雑誌記者[ざっしきしゃ, zasshikisha] (n) magazine journalist
グラフイック(P);グラフィック[, gurafuikku (P); gurafikku] (n,adj-no) (1) graphic; (2) graphic magazine; pictorial magazine; (P)
ニュースマガジン[, nyu-sumagajin] (n) newsmagazine
ビニボン[, binibon] (n) (abbr) pornographic magazines sold wrapped in plastic
六号記事[ろくごうきじ, rokugoukiji] (n) (space) filler; fill-in (in magazines, newspapers, etc.)
専門雑誌[せんもんざっし, senmonzasshi] (n) technical journal (periodical, magazine)
活動誌[かつどうし, katsudoushi] (n) specialty magazine; information digest
画報[がほう, gahou] (n) illustrated news magazine; pictorial
素っ破抜き[すっぱぬき, suppanuki] (n) exposure; disclosure; an "expose" (in a magazine)
興味本位[きょうみほんい, kyoumihon'i] (adj-na,adj-no) (just) out of curiosity; (just) in order to satisfy one's curiosity; aimed chiefly at amusing; sensational (e.g. magazine)
蔵(P);倉(P);庫[くら, kura] (n) warehouse; cellar; magazine; granary; godown; depository; treasury; elevator; (P)
週刊誌[しゅうかんし, shuukanshi] (n) (See 週刊雑誌) weekly publication; weekly magazine; (P)
雑誌[ざっし, zasshi] (n) journal; magazine; periodical; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
雑誌記事[ざっしきじ, zasshikiji] journal article, magazine article

magazine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรณาธิการนิตยสาร[n. exp.] (bannāthikān) EN: FR: éditeur de magazine [m]
เล่มนี่มีอะไร[xp] (lem nī mī a) EN: what's inside this issue ? FR: que trouve t-on dans ce magazine ? ; quel est le contenu de ce numéro ?
แม็ค = แม็ก[n.] (maek) EN: magazine ; mag (inf.) FR: magazine [m]
แมกกาซีน[n.] (maēkkāsīn) EN: magazine FR: magazine [m]
แหนบ[n.] (naēp) EN: magazine FR:
หนังสือรายเดือน[n. exp.] (nangseū rāi) EN: monthly ; monthly magazine FR: mensuel [m] ; périodique [m]
หนังสือรายปักษ์[n. exp.] (nangseū rāi) EN: fortnightly ; fortnightly magazine FR: bimensuel [m]
หนังสือรายสัปดาห์[n. exp.] (nangseū rāi) EN: weekly ; weekly magazine FR: hebdomadaire [m] ; magazine [m]
หนังสือวารสาร[n. exp.] (nangseū wār) EN: magazine FR: magazine [m]
นิตยสาร[n.] (nittayasān) EN: magazine ; journal ; periodical FR: magazine [m] ; revue [f] ; périodique [m] ; publication [f]
นิตยสารฉบับที่ ...[n. exp.] (nittayasān ) EN: FR: magazine numéro ... [m] ; revue numéro ... [f] ; périodique numéro ... [m]
นิตยสารหัวนอก[n. exp.] (nittayasān ) EN: western-franchised magazine FR:
นิตยสารกีฬา[n. exp.] (nittayasān ) EN: sports magazine FR: magazine sportif [m]
นิตยสารออนไลน์[n. exp.] (nittayasān ) EN: online magazine FR: magazine en ligne [m]
นิตยสารผู้ชาย[n. exp.] (nittayasān ) EN: FR: magazine pour hommes [m]
นิตยสารผู้หญิง[n. exp.] (nittayasān ) EN: women's magazine FR: magazine féminin [m]
นิตยสารปลุกใจเสือป่า[n. exp.] (nittayasān ) EN: girlie magazine FR:
นิตยสารธุรกิจ[n. exp.] (nittayasān ) EN: business magazine FR:
นิตยสารวิทยาศาสตร์[n. exp.] (nittayasān ) EN: science magazine FR: revue scientifique [f] ; magazine scientifique [f]
สารคดี[TM] (Sārakhadī ) EN: Sarakadee ; Sarakadee Magazine FR: Sarakadee
ที่วางนิตยสาร[n. exp.] (thī wāng ni) EN: magazine rack FR: porte-journaux [m]
วารสาร[n.] (wārasān) EN: magazine ; journal ; periodical FR: magazine [m] ; périodique [m] ; revue [f] ; journal [m]
วารสารวิทยาศาสตร์[n. exp.] (wārasān wit) EN: science journal FR: magazine scientifique [m]
เล่ม[n.] (lem) EN: [classif.: books, magazines, knives, forks, spoons, oxcarts, wheels, barrows] FR: [classif. : livres, magazines, couteaux, fourchettes, cuillères, charrettes à boeufs, roues, brouettes, charrettes à bras]
หน้า[n.] (nā) EN: [classif.: pages (books, magazines, newspapers)] FR: [classif. : pages de livres, magazines et journaux]

magazine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Illustrierte {f}glossy; magazine; mag
Magazin {n} [mil.]magazine
Magazin {n} | offene Magazinestack-room; stacks | open stacks

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า magazine
Back to top