ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

menagerie

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *menagerie*, -menagerie-

menagerie ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
menagerie (n.) สวนสัตว์ป่า Syn. zoological garden, vivarium, zoo
English-Thai: HOPE Dictionary
menagerie(มะนาจ'จะรี) n. การรวบรวมสัตว์ป่าหรือสัตว์ประหลาด (โดยเฉพาะเพื่อเปิดให้ประชาชนชม) ,สถานที่ที่เก็บสัตว์ดังกล่าว
English-Thai: Nontri Dictionary
menagerie(n) โรงละครสัตว์,โรงเลี้ยงสัตว์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're just mopping up the last of your menagerie now.เราก็แค่เตรียมพร้อมจับพวก ละครสัตว์ทั้งหมดของนายแล้ว
I was memorized by this little menagerie squeezed between two panes of glass.ผมได้รับการจดจำจาก สัตว์เล็ก ๆ น้อย ๆ นี้ บีบระหว่างสองบาน หน้าต่างของแก้ว
♪ Supernatural 7x14 ♪ Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie Original Air Date on February 10, 2012Supernatural 7x14 Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie Original Air Date on February 10, 2012
When it comes to exotic type mammals Has he got a zoo, I'm telling you It's a world class menagerie!มาดูสัตว์ที่ผิดธรรมดาบ้าง เขามีสวนสัตว์ ข้ากำลังพวกพวกเจ้า นี่คือสวนสัตว์ป่าระดับโลก
Where are you? --In the menagerie, hurry.ในสวน เร็วเข้า ผมมาแล้ว
I've been to one... the ass menagerie.ผมก็เคยไปหนนึง ยังกับโรงละครก้น
Plucky Pennywhistle's Magical Menagerie?พลักกี้ เพนนีวิสเทิล ละครสัตว์มายากล
(grunts) I can't believe you have a dance audition for The Glass Menagerie.โอ้ เห็นได้ชัดว่าผู้หญิงคนที่เล่นแซนดี้ น้ำหนักเพิ่ม เธอใส้ชุดของเธอไม่ได้
So I found out that I didn't get cast in Glass Menagerie,แล้วฉันก็รู้ว่าฉันไม่ได้รับบทใน "Glass Menagerie"

menagerie ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สวนสัตว์[n.] (sūan sat) EN: zoo FR: jardin zoologique [m] ; zoo [m] ; ménagerie [f]

menagerie ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menagerie {f}menagerie

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า menagerie
Back to top