ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

memoir

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *memoir*, -memoir-

memoir ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
memoir (n.) บันทึกชีวิตประจำวัน See also: บันทึก, ไดอารี่ Syn. diary, autobiography
English-Thai: HOPE Dictionary
memoir(เมม'วาร์,เมม'วอร์) n. บันทึกชีวิตและประสบการณ์ของคน ๆ หนึ่ง,ประมวลรายงานเรื่องทางวิทยาศาสตร์หรือวิชาอื่น ๆ ,บันทึกความจำ,ชีวประวัติบุคคล, See also: memoirist n.
English-Thai: Nontri Dictionary
memoir(n) ประวัติ,บันทึกความจริง,ชีวประวัติ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
memoirsบันทึกความทรงจำ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's not just some crappy memoir or even an attempt at apologizing for everything I've done.ไม่ใช่แค่บันทึกความทรงจำห่วยๆ หรือแม้แต่ความพยายาม ที่จะขอโทษในทุกสิ่งที่ผมทำลงไป
She is fresh offher fifth consecutive national cheerleading title... and author of the soon-to-be-published memoir I'm a Winner and You're Fat...เธอเพิ่งได้แชมป์ทีมเชียร์ 5 ปีซ้อน เจ้าของหนังสือ ที่กำลังจะวางแผง "ฉันชนะ และแกอ้วน"
Eugene Sledge wrote arguably the best memoir of combat anywhere, called "With the Old Breed:ยูจีน ได้เขียนบันทึกทุกเรื่องราวในการสู้รบที่ดีเอามาก ๆ และตั้งชื่อว่า "With the old Breed " โดยบันทึกที่ เปเลลู และ โอกินาว่า
And former exotic dancer and current Carmelite nun, author of the upcoming Lima Press memoir Habit to Habit,และอดีตนักเต้นผู้โด่งดัง และเป็นแม่ชี ในปัจจุบัน ผู้แต่งหนังสือวางแผงเร็วๆนี้ ลีม่า เพรส เมโมร แฮบิท ทู แฮบิท
It's a memoir masquerading as fiction like a reverse James Frey.มันก็แค่นิยายชวนฝัน เหมือนของเจมส์ ฟราย์นั่นแหละ
The memoirs of Lieutenant Ernest Goodbody.บันทึกของเออร์เนสโท กุดบอดี
Musketeer Gripweed, without whom these memoirs would never have been written.ทหารถือปืนคาบศิลา กริปวีด โดยไม่ต้องมีการช่วยเหลือ บันทึกความทรงจำเหล่านี้จะ ไม่ได้รับการเขียน
After all, these are not the memoirs of an empress, nor of a queen these are memoirs of another kind.นี่ไม่ใช่ความทรงจำของ จักรพรรดินีหรือราชินี มันเป็นความทรงจำอีกด้านหนึ่งของเกอิชา
Your father is writing his memoirs.พ่อของแก เขียนทุกอย่างด้วยความทรงจำของเขา
I think I've actually reinvented myself in the form of a kind of a fictional memoir...ฉันคิดว่า ฉันได้ ปฏิวัติตัวเองใหม่ ไปเป็นในแบบของ นักเขียนนิยายจากความทรงจำ
Any, uh, stories worthy of your memoir?เอาน่า เรื่องราวมันทำให้ความทรงจำของเรามีคุณค่านะ
You know, if you do write a memoir, you should think about a ghostwriter.รู้มั้ย ถ้าพ่อคิดจะเขียนความทรงจำของพ่อ พ่อคงต้องใช้ ghostwriter แล้วละ

memoir ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
备忘录[bèi wàng lù, ㄅㄟˋ ㄨㄤˋ ㄌㄨˋ, 备忘录 / 備忘錄] memorandum; aide-memoire; memorandum book
回忆录[huí yì lù, ㄏㄨㄟˊ ㄧˋ ㄌㄨˋ, 回忆录 / 回憶錄] memoir
调查报告[diào chá bào gào, ㄉㄧㄠˋ ㄔㄚˊ ㄅㄠˋ ㄍㄠˋ, 调查报告 / 調查報告] memoir, report

memoir ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
回想記[かいそうき, kaisouki] (n) memoir
回想録[かいそうろく, kaisouroku] (n) memoirs; reminiscence
回顧録[かいころく, kaikoroku] (n) memoirs; reminiscences; (P)
思い出の記[おもいでのき, omoidenoki] (n) (1) one's memoirs; (2) keepsake (not from a dead person)
捕り物;捕物帳;捕物帖[とりものちょう, torimonochou] (n) (1) (See 目明かし,岡っ引き) detective story (esp. one from the Edo period featuring thief-takers); (2) detective's memoirs; thief taker's memoirs
捕り物控え[とりものひかえ, torimonohikae] (n) detective's memoirs
由来書[ゆらいしょ, yuraisho] (n) history; memoirs
紀要[きよう, kiyou] (n) bulletin; memoirs
Japanese-English: COMDICT Dictionary
回想録[かいそうろく, kaisouroku] memoirs
回顧録[かいころく, kaikoroku] memoirs

memoir ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความทรงจำ[n. exp.] (khwām song ) EN: memory ; remembrance ; commemoration ; memoir FR: souvenir [m] ; souvenirs [mpl] ; mémoire [f]
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute ; transcript FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f] ; mention [f] ; transcription [f]
บันทึกช่วยจำ[n. exp.] (bantheuk ch) EN: aide-mémoire FR: pense-bête [m]
ฝังใจ[v.] (fangjai) EN: impress ; be impressed FR: obséder ; imprégner ; avoir qqch sur le coeur ; imprimer dans la mémoire
จำไม่ได้[v. exp.] (jam mai dāi) EN: do not remember FR: ne pas se souvenir ; avoir un oubli ; avoir un trou de mémoire ; avoir un trou (fam.) ; impossible de se souvenir
การระลึกถึง[n.] (kān raleuk ) EN: memory FR: mémoire [f]
การ์ดหน่วยความจำ[n. exp.] (kāt nūay kh) EN: memory card FR: carte mémoire [f]
ขึ้นใจ[v.] (kheunjai) EN: learn by heart ; memorize ; remember ; be firmly fixed in the mind ; commit to memory FR: apprendre par coeur ; mémoriser ; ancrer dans la mémoire
เขียนบันทึกความจำ[v. exp.] (khīen banth) EN: FR: écrire ses mémoires
ความจำ[n.] (khwām jam) EN: memory ; remembrance ; recollection ; commemoration FR: mémoire [f] ; souvenir [m]
ความจำเสมือน[n. exp.] (khwām jam s) EN: virtual memory FR: mémoire virtuelle [f]
ลืมไม่ลง[v. exp.] (leūm mai lo) EN: FR: être ancré dans la mémoire
เมมโมรี่[n.] (mēmmōrī ) EN: memory FR: mémoire [f]
หน่วยความจำ[n. exp.] (nūay khwāmj) EN: memory ; volatile memory ; Random-access memory (RAM) FR: mémoire [f] ; mémoire volatile [f] ; mémoire vive [f] ; RAM [f]
หน่วยความจำหลัก[n. exp.] (nūay khwāmj) EN: main memory ; primary storage FR: mémoire principale [f]
หน่วยความจำภายนอก[n. exp.] (nūay khwāmj) EN: external memory FR: mémoire externe [f]
เป็นที่ระลึก[adj.] (pen thīrale) EN: commemorative FR: en mémoire de
พิมพ์เป็นที่ระลึก[X] (phim pen th) EN: printed in remembrance ; printed as a souvenir FR: imprimé en souvenir ; imprimé en mémoire
ผู้บันทึก[n.] (phūbantheuk) EN: recorder ; secretary (for a meeting) ; memoirist FR:
ผู้จดบันทึก[n. exp.] (phū jot ban) EN: memoirist ; recorder (of a meeting) FR:
แรม[n.] (raēm) EN: RAM FR: ram [f. inv.] ; mémoire vive [f] ; mémoire volatile [f]
รอม[n.] (røm) EN: ROM FR: rom [f inv.] ; mémoire rom [f] ; mémoire morte [f]
ร่วมไว้อาลัย[v. exp.] (ruam wai-āl) EN: mourn FR: prier la mémoire d'un défunt
สูญเสียความทรงจำ[v. exp.] (sūnsīa khwā) EN: FR: perdre la mémoire

memoir ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Biografie {f}memoir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า memoir
Back to top