ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

monogamous

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *monogamous*, -monogamous-

monogamous ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
monogamous (adj.) เกี่ยวกับการมีคู่สมรสเพียงคนเดียว
English-Thai: HOPE Dictionary
monogamous(มะนอก'กะเมิส) adj. ซึ่งมีคู่สมรสคนเดียว,เกี่ยวกับการมีคู่สมรสคนเดียว.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
monogamousที่มีคู่ครองคนเดียว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monogamous, Independentครอบครัวขนาดเล็ก [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Some animals were meant to carry each other, to live symbiotically for a lifetime - star-crossed lovers, monogamous swans.สัตว์บางจำพวกจะอยู่กับคู่เดียวของตน ด้วยกันตลอดชีวิต อย่างพวก ปลาดาวคู่รัก หรือ หงส์ที่มีคู่เดียว พวกเราไม่ใช่สัตว์เหล่านั้น
You know, I think he's monogamous with his human.รู้มั้ย ฉันว่า เค้ายึดมั่นกับมนุษย์ของเขา
Well, you've also found a mate, although you never expected to be in a long-term, monogamous relationship.ก็คุณมักจะเจอกับคู่ควง อยู่เสมอ ถึงแม้ว่าคุณไม่คิด จะใช้ชีวิตกับเขาระยะยาว แบบความสัมพันธ์ ผัวเดียวเมียเดียว
Nathaniel, most people don't go from zero to monogamous so soon.นาธาเนียล คนส่วนใหญ่เค้าไม่ เริ่มจากศูนย์ไปสู่การรักเดียวใจเดียวหรอกนะ
I am a vampire, and I'm only just now realizing that maybe I'm not supposed to be in a monogamous relationship.ฉันเป็นแวมไพร์ และตอนนี้ฉันเพิ่งรู้ว่า บางทีฉันไม่ควรจะมี ความสัมพันธ์กับคนๆเดียว
Not exactly the monogamous type, you know?ไม่ใช่ประเภท ผัวเดียวเมียเดียวอย่างแน่นอน รู้มั้ย?
Yes, that's me, Hale's monogamous lover.ใช่ ฉันเอง คนรักคนเดียวของเฮล
Now they tend to form strong monogamous bonds, meaning-- if I don't get her back to her flock, she'll be alone forever.พวกมันค่อนข้างจะรักเดียวใจเดียว นั่นหมายถึง... ถ้าฉันไม่พามันกลับเข้าฝูงของมัน มันจะอยู่ตัวเดียวไปจนตาย
I am asking every single uninfected adult in this room to agree to a monogamous feeding relationship with a healthy vampire in exchange-- in exchange for that healthy vampire's protection for you and your children.ฉันกำลังขอร้อง ผู้ใหญที่ไม่ได้รับการติดเชื่อในห้องนี้ ยอมรับการเป็นคู่ให้อาหาร
What should I call her? Monogamously challenged?แล้วให้เรียกว่าไง หญิงหลายใจรึ
I keep the money, and, this FUBAR helps move our relationship back to monogamous.ฉันคุ้มกันเงิน และ เหตุการณ์นี้มันบานปลายจนแก้ไม่ได้
It's not an open relationship. We're completely monogamous.มันไม่ใช่เผื่อเลือก เราเป็นพวกรักเดียวใจเดียวนะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า monogamous
Back to top