ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

morn

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *morn*, -morn-

morn ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
morn (n.) เวลาเช้า (ทางวรรณคดี) See also: รุ่งอรุณ, รุ่งเช้า Syn. morning, a.m.
morning (n.) ตอนเช้า See also: เช้า, เวลาเช้า, รุ่งเช้า Syn. morn, forenoon
morning (n.) ระยะแรกเริ่ม See also: ส่วนเริ่มต้น
morning (adj.) ซึ่งเกิดขึ้นในตอนเช้า See also: เกี่ยวกับเวลาเช้า
morning after (n.) อาการเมาค้างจากฤทธิ์สุรา
morning dress (n.) เสื้อผ้าที่สวมใส่อย่างเป็นทางการ
morning glory (n.) พืชชนิดหนึ่ง
morning prayer (n.) การสวดมนต์ตอนเช้า
morning room (n.) ห้องสำหรับนั่งตอนเช้า
morning sickness (n.) อาการคลี่นไส้อาเจียนในตอนเช้า (ในช่วงตั้งครรภ์)
morning star (n.) ดาวศุกร์
morning wood (sl.) การตั้งขึ้นของอวัยวะเพศชายตอนตื่นนอน
morning-after (n.) อาการเมาค้างจากฤทธิ์สุรา
morning-after pill (n.) ยาคุมกำเนิดซึ่งทานหลังจากมีเพศสัมพันธ์
mornings (adv.) ทุกเช้า Syn. in the mornings, every morning
English-Thai: HOPE Dictionary
morn(มอร์น) n. เวลาเช้า, Syn. simpleton
morning(มอร์'นิง) n.,adj. ตอนเช้า,ระยะแรกเริ่ม, Syn. dawn
morning aftern. เวลาเช้า (หรือเวลาอื่น) ภายหลังการกินเหล้าเมามาแล้วมีอาการตกค้างอยู่ของฤทธิ์เหล้าหลังคืนที่กินเหล้า pl. mornings after
morning sicknessอาการคลื่นเหียนอยากอาเจียน, Syn. nausea
morning starดาวประกายพรึก,ดาวศุกร์, Syn. Venus
morning-glory(มอร์'นิง กลอ'รี) n. พืชที่มีดอกเป็นรูปกรวยจำพวกหนึ่ง pl. morning-glories
mornings(มอร์'นิงซฺ) adv. ในระหว่างตอนเช้าเป็นประจำ
English-Thai: Nontri Dictionary
morn(n) ตอนเช้า,เช้าตรู่,รุ่งอรุณ,เวลาเช้า
morning(n) ตอนเช้า,เช้าตรู่,รุ่งอรุณ,เวลาเช้า
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
morning sickness; nausea gravidarumอาการแพ้ท้อง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
morning coatชุดพิธีการกลางวัน
morning glory spillwaymorning glory spillway, ทางระบายน้ำล้นปากแตร [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Morning Sicknessการแพ้ท้องธรรมดา, แพ้ท้อง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตอนเช้า (n.) morning See also: early morning Syn. เวลาเช้า, รุ่งอรุณ, เช้าตรู่, รุ่งเช้า Ops. ตอนดึก
ยามเช้า (n.) morning See also: forenoon, dawn, daybreak, daylight, morn, sun-up, sunrise Syn. เช้า, ตอนเช้า, รุ่งเช้า, รุ่งแจ้ง Ops. ค่ำ, พลบค่ำ
รุ่งเช้า (n.) morning See also: forenoon, dawn, daybreak, sunrise, sun-up, daylight, morn Syn. แจ้ง, เช้า, รุ่งแจ้ง, รุ่งอรุณ Ops. ค่ำ
รุ่งแจ้ง (n.) morning See also: forenoon, dawn, daybreak, daylight, morn, sun-up, sunrise Syn. เช้า, ตอนเช้า, รุ่งเช้า Ops. ค่ำ, พลบค่ำ
รุ่งแจ้ง (n.) morning See also: forenoon, dawn, daybreak, sunrise, sun-up, daylight, morn Syn. แจ้ง, เช้า, รุ่งอรุณ Ops. ค่ำ
อรุณรุ่ง (n.) morning See also: forenoon, dawn, sunrise, daybreak, sun-up, morn Syn. เช้า, รุ่งสว่าง, รุ่งเช้า, ยามเช้า, ตอนเช้า Ops. ค่ำ
เช้า (n.) morning See also: forenoon Syn. เช้าตรู่, อรุณรุ่ง, รุ่งสว่าง, รุ่งเช้า, ยามเช้า, ตอนเช้า Ops. ค่ำ
เวลาเช้า (n.) morning See also: early morning Syn. รุ่งอรุณ, เช้าตรู่, รุ่งเช้า Ops. ตอนดึก
ทอดยอด (n.) morning glory Syn. ผักบุ้ง, ผักทอดยอด
ผักบุ้ง (n.) morning glory See also: Ipomoea aquatica Syn. ผักทอดยอด, บุ้ง
ดาวประกายพรึก (n.) morning star See also: Venus Syn. ดาวพระศุกร์, ดาวศุกร์
ดาวพระะศุกร์ (n.) morning star See also: Venus Syn. ดาวรุ่ง, ดาวประจำเมือง
ดาวรุ่ง (n.) morning star See also: Venus Syn. ดาวประกายพรึก, ดาวพระศุกร์, ดาวศุกร์
ประกายพรึก (n.) morning star See also: Venus Syn. ดาวรุ่ง, ดาวพระะศุกร์, ดาวประจำเมือง
ตอนสาย (adv.) late in the morning Syn. ตอนสายๆ
ตอนสาย (adv.) late in the morning Syn. ตอนสายๆ
ตอนสายๆ (adv.) late in the morning
ตอนสายๆ (adv.) late in the morning
ตีสอง (n.) two o´clock in the morning See also: 2 a.m. Syn. สองนาฬิกา
ตีสาม (n.) three o´clock in the morning See also: 3 a.m. Syn. สามนาฬิกา
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You look nice this morningคุณดูดีมากเช้านี้
When did you get up yesterday morning?เมื่อเช้าวานนี้คุณตื่นนอนตอนไหน
Can you come to my office tomorrow morning?คุณจะมาที่ที่ทำงานของฉันพรุ่งนี้เช้าได้ไหม
I used to take a walk in the early morningฉันเคยเดินเล่นในตอนเช้าตรู่
Can you guess what I was doing this morning?คุณเดาได้ไหมว่าฉันทำอะไรเช้านี้
I gave you some this morningฉันให้คุณบ้างแล้วเช้านี้
She got a letter from home this morningเช้านี้เธอได้รับจดหมายจากทางบ้าน
Can you take him to the airport in the morning?คุณช่วยพาเขาไปที่สนามบินในตอนเช้าได้ไหม?
It'll be better in the morningมันจะดีขึ้นในตอนเช้า
But he is still at least 30 minutes late every morningแต่เขาก็ยังคงสายอย่างน้อย 30 นาทีทุกเช้า
We had a long discussion this morning about…พวกเราอภิปรายกันนานในเช้านี้เกี่ยวกับ
I'm sorry, he's out in the morningเสียใจด้วยค่ะ เขาออกไปในตอนเช้าแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
From early morn 'til nightจากยามเช้าต้นคืน til
Durin's Day falls the morn after next.วันดูรินตกแม่หลังต่อไป
You know, if your insurance covered even half of what morn needed...คุณรู้ว่าประกันของคุณปิด แม้ครึ่งหนึ่งของสิ่งที่จำเป็นในยามเช้า ...
Listen, don't tell my morn I said this. If she knew, she'd stab me with a fork but I think she's really glad you're around.ฟังไม่บอกยามเช้าของฉันฉันกล่าวนี้ ถ้าเธอรู้ว่าเธอจะทำร้ายฉันด้วยส้อม ...
He was filming this Everest expedition, and his morn got really sick.ตอนเขาถ่ายการไต่เขาเอเวอเรสต์ แม่เขาป่วยหนัก
Do you think I should call my morn to tell her about Dad?ผมควรโทรหาแม่ไหม เพื่อบอกเรื่องพ่อ
Well, with Sandy's morn here, it's sort of uh, strictly just like basement business.แม่ของแซนดี้อยู่ด้วย เลยได้แค่อยู่ที่ห้องใต้ถุน
Is there some reason why you didn't tell me my morn tried to call me?มีเหตุผลไหม ที่ไม่บอกว่าแม่โทรมาหาผม
Morn sometimes thought I was you.บางทืเเม่ก็หลงคิดวํา... ฉ้นบ่ะคึอพิ่
Good morning, Mr. Jaeckel.อรุณสวัสดิ์ คุณแจ๊คเคิล
Perhaps you're right. Not such a good morning after all.บางทีคุณอาจถูก มันอาจเป็นฟ้าหลังฝน
I've been crying all morning because I thought I'd never see you again.ฉันร้องไห้ตลอดเช้า เพราะคิดว่าจะไม่ได้เห็นคุณอีก

morn ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一大早[yī dà zǎo, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ, 一大早] at dawn; at first light; first thing in the morning
朝三暮四[zhāo sān mù sì, ㄓㄠ ㄙㄢ ㄇㄨˋ ㄙˋ, 朝三暮四] lit. say three in the morning but four in the evening (成语 saw); to change sth that is already settled upon; indecisive; to blow hot and cold
天明[tiān míng, ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄥˊ, 天明] dawn, early morning (lit., when the sky gets bright)
[dàn, ㄉㄢˋ, 旦] dawn; morning; day-break; day
一大早儿[yī dà zǎo r, ㄧ ㄉㄚˋ ㄗㄠˇ ㄖ˙, 一大早儿 / 一大早兒] erhua variant of 一大早, at dawn; at first light; first thing in the morning
一清早[yī qīng zǎo, ㄧ ㄑㄧㄥ ㄗㄠˇ, 一清早] early in the morning
凌晨[líng chén, ㄌㄧㄥˊ ㄔㄣˊ, 凌晨] early in the morning
大清早[dà qīng zǎo, ㄉㄚˋ ㄑㄧㄥ ㄗㄠˇ, 大清早] early in the morning
[zǎo, ㄗㄠˇ, 早] early; morning
早上[zǎo shang, ㄗㄠˇ ㄕㄤ˙, 早上] early morning
上半晌[shàng bàn shǎng, ㄕㄤˋ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ, 上半晌] forenoon; morning; a.m.
霜晨[shuāng chén, ㄕㄨㄤ ㄔㄣˊ, 霜晨] frosty morning
早上好[zǎo shang hǎo, ㄗㄠˇ ㄕㄤ˙ ㄏㄠˇ, 早上好] good morning
早安[zǎo ān, ㄗㄠˇ ㄢ, 早安] Good morning!
早课[zǎo kè, ㄗㄠˇ ㄎㄜˋ, 早课 / 早課] matins; morning service (in Catholic church); morning chorus (of birds)
晨祷[chén dǎo, ㄔㄣˊ ㄉㄠˇ, 晨祷 / 晨禱] matins; morning service (in Catholic church)
上午[shàng wǔ, ㄕㄤˋ ˇ, 上午] morning
前半天[qián bàn tiān, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄊㄧㄢ, 前半天] morning; a.m.; first half of the day
前半晌[qián bàn shǎng, ㄑㄧㄢˊ ㄅㄢˋ ㄕㄤˇ, 前半晌] morning; a.m.; first half of the day
午前[wǔ qián, ˇ ㄑㄧㄢˊ, 午前] morning; a.m.
叫醒服务[jiào xǐng fú wù, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄥˇ ㄈㄨˊ ˋ, 叫醒服务 / 叫醒服務] morning call; wake-up call (hotel service)
喇叭花[lǎ ba huā, ㄌㄚˇ ㄅㄚ˙ ㄏㄨㄚ, 喇叭花] morning glory
[sù, ㄙㄨˋ, 夙] morning; early; long-held; long-cherished
夙夜[sù yè, ㄙㄨˋ ㄧㄝˋ, 夙夜] morning and night; always; at all times
孕吐[yùn tù, ㄩㄣˋ ㄊㄨˋ, 孕吐] morning sickness (during pregnancy)
害口[hài kǒu, ㄏㄞˋ ㄎㄡˇ, 害口] morning sickness during pregnancy; to be pregnant
牵牛[qiān niú, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ, 牵牛 / 牽牛] morning glory
害喜[hài xǐ, ㄏㄞˋ ㄒㄧˇ, 害喜] morning sickness during pregnancy; to have a strong appetite for certain foods (during pregnancy)
害月子[hài yuè zi, ㄏㄞˋ ㄩㄝˋ ㄗ˙, 害月子] morning sickness (in pregnancy)
晨星[chén xīng, ㄔㄣˊ ㄒㄧㄥ, 晨星] morning stars
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 媊] planet Venus in the morning
危若朝露[wēi ruò zhāo lù, ㄨㄟ ㄖㄨㄛˋ ㄓㄠ ㄌㄨˋ, 危若朝露] precarious as morning due (成语 saw); unlikely to last out the day
朝秦暮楚[zhāo Qín mù Chǔ, ㄓㄠ ㄑㄧㄣˊ ㄇㄨˋ ㄔㄨˇ, 朝秦暮楚] serve Qin in the morning Chu in the evening (成语 saw); quick to switch sides
今晨[jīn chén, ㄐㄧㄣ ㄔㄣˊ, 今晨] this morning
明朝[míng zháo, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄠˊ, 明朝] tomorrow morning; the following morning
牵牛花[qiān niú huā, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄏㄨㄚ, 牵牛花 / 牽牛花] white-edged morning glory

morn ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
おは[, oha] (int) (abbr) (See お早う) Good morning!; Hi!
おはよっす[, ohayossu] (exp) (See お早う) G'morning; Hi!
お早う(P);御早う[おはよう, ohayou] (int) (uk) (abbr) (from お早く) (See お早うございます,早い) Good morning; (P)
お早うございます[おはようございます, ohayougozaimasu] (int) (uk) (pol) (See お早う) good morning; (P)
グーテンモルゲン[, gu-tenmorugen] (exp) good morning (ger
グッドモーニング[, guddomo-ningu] (exp) good morning
グッモーニン[, gutsumo-nin] (int) (See お早う) G'morning; Good morning
一つ星[ひとつぼし, hitotsuboshi] (n) evening star; morning star
一旦[いったん, ittan] (adv) (1) (uk) once; (2) for a moment; temporarily; (n) (3) (arch) one morning; (P)
丑の刻[うしのこく, ushinokoku] (n) two o'clock in the morning
丸葉朝顔[まるばあさがお;マルバアサガオ, marubaasagao ; marubaasagao] (n) (uk) common morning glory (Ipomoea purpurea)
二度寝(P);2度寝[にどね, nidone] (n,vs) going back to sleep (e.g. after waking up in the morning); (P)
人生朝露[じんせいちょうろ, jinseichouro] (exp) Man's life vanishes like a dew; A person's life is as fleeting as a morning dew
先勝[せんしょう;せんかち;さきがち, senshou ; senkachi ; sakigachi] (n,vs) (1) (せんしょう only) scoring the first point; winning the first game; (n) (2) (See 六曜) lucky day in the morning, but not in the afternoon
先負[せんぶ;せんぷ;せんまけ;さきまけ, senbu ; senpu ; senmake ; sakimake] (n) (See 六曜) lucky day but not in the morning; day on which judgment and haste are avoided (judgement)
六時[ろくじ, rokuji] (n) (1) six o'clock; (2) {Buddh} (See 晨朝,日中・1,日没,初夜,中夜,後夜・1) six periods of a day (morning, midday, afternoon, evening, midnight, late night)
午前[ごぜん, gozen] (n-adv,n-t) morning; a.m.; (P)
夙夜[しゅくや, shukuya] (n-t) from morning till night; day and night; always
如露如電[にょろにょでん, nyoronyoden] (n) (obsc) {Buddh} existence (as we percieve it) is as mutable and incorporeal as is the morning dew or a flash of lightning
安定期[あんていき, anteiki] (n) stable period (with ref. to pregnancy, typically from 4th month when the placenta is fully formed, morning sickness usually goes away and risk of miscarriage decreases)
宵積み[よいづみ, yoidumi] (n) goods loaded in the afternoon for delivery the following morning
寅の刻[とらのこく, toranokoku] (n) around four o'clock in the morning
後の朝[のちのあした;のちのあさ, nochinoashita ; nochinoasa] (n) (arch) the morning after (having slept together)
悪阻[おそ;つわり, oso ; tsuwari] (n,adj-no) morning sickness
方違い[かたたがい, katatagai] (n) (arch) (See 方塞がり) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period)
方違え[かたたがえ, katatagae] (n) (arch) (See 方塞がり,方違へ所) setting off the night before one normally would have departed, travelling in a different direction, spending the night there, and leaving for one's destination in the morning (done to avoid travelling in an unlucky direction; a common practice during the Heian period)
旦夕[たんせき, tanseki] (n-adv,n-t) (1) on the brink of; (2) morning and evening; day and night
明け暮れ[あけくれ, akekure] (n-adv,n-t) morning and evening; all the time; (P)
明星[みょうじょう, myoujou] (n) (1) (See 金星・きんせい) morning star; Venus; (2) Lucifer; (3) preeminent person (within their own field); star (of the stage, silver screen, etc.); (P)
昨暁[さくぎょう, sakugyou] (n-t) early yesterday morning
昨朝[さくちょう, sakuchou] (n-adv,n-t) yesterday morning
暁星[ぎょうせい, gyousei] (n) morning star; Venus; rarity; (P)
暁鴉[ぎょうあ, gyoua] (n) (obsc) (See 明け烏・1) crow cawing in the morning; crows crying in the morning
朝シャン[あさシャン, asa shan] (n,vs) shampooing in the morning
朝まだき[あさまだき, asamadaki] (n-t,n-adv) (arch) early morning (before the break of dawn)
朝曇り[あさぐもり, asagumori] (n) a cloudy morning
朝焼けは雨、夕焼けは晴れ[あさやけはあめ、ゆうやけははれ, asayakehaame , yuuyakehahare] (exp) (id) Red sky at night, sailors delight; red sky in morning, sailors take warning; Red sky at night, shepherds delight; red sky in morning, shepherds take warning
朝礼[ちょうれい, chourei] (n) morning assembly (company, school, etc.); pep talk; (P)
朝立ち[あさだち, asadachi] (n,vs) (1) nocturnal penile tumescence; erection when waking in the morning; morning glory; morning wood; (2) early morning departure
朝自習[あさじしゅう, asajishuu] (n,vs) studying in the morning (by oneself); brief "self-study" period before morning classes begin
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
午前[ごぜん, gozen] Thai: ช่วงเวลาก่อนเที่ยง, ตอนเช้า English: morning
[あさ, asa] Thai: เวลาเช้าของวันอื่นที่ไม่ใช่วันนี้ English: morning
朝寝[あさね, asane] Thai: นอนตื่นสาย English: sleeping late in the morning

morn ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อรุณรุ่ง[n. exp.] (arun rung) EN: morning ; forenoon ; dawn ; sunrise ; daybreak ; sun-up ; morn FR:
รุ่งเช้า[n. exp.] (rungchāo) EN: morning ; forenoon ; dawn ; daybreak ; sunrise ; sun-up ; daylight ; morn FR: aube [f]
ย่ำรุ่ง[n.] (yamrung) EN: dawn ; daybreak ; sunrise ; daylight ; sun-up ; morn ; 6 o'clock in the morning FR: aube [f] ; lever du soleil [m] ; six heures du matin
อาหารเช้า[n. exp.] (āhān chāo) EN: breakfast ; morning meal FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
อมรรัตน์[n. prop.] (Amønrarat ) EN: Amornrat FR: Amornrat
อรุโณทัย[n.] (arunōthai) EN: dawn ; early morning sun FR:
อรุณสวัสดิ์[n. exp.] (arun sawat) EN: good morning FR: bonjour
ใบระบาด[n. exp.] (bai rabāt) EN: Morning Glory ; Baby Hawaiian Woodrose ; Argyreia nervosa FR: Argyreia nervosa
บรรยากาศยามเช้า[n. exp.] (banyākāt yā) EN: morning atmosphere FR: ambiance matinale [f]
บูดบึ้ง[adj.] (būtbeung) EN: sullen ; wry ; sulky ; grouchy FR: morose ; morne
ไชยวัฒน์ เหลืองอมรเลิศ[n. prop.] (Chaiwat Leū) EN: Chaiwat Luangamornlert FR: Chaiwat Luangamornlert
เช้า[n.] (chāo) EN: morning ; forenoon FR: matin [m]
เช้า ๆ[n. exp.] (chāo-chāo) EN: early in the morning FR: de bon matin
เช้ามืด[n.] (chāomeūt) EN: early morning ; daybreak ; before dawn FR: aube [f] ; aurore [f]
เช้านี้[n. exp.] (chāo nī) EN: this morning FR: ce matin ; aujourd'hui matin
เช้าสายบ่ายเย็น[adv.] (chāo sāi bā) EN: morning, afternoon and night FR:
เช้าวันอาทิตย์[n. exp.] (chāo wan āt) EN: Sunday morning FR: dimanche matin
เช้าวันนี้ [n. exp.] (chāo wannī) EN: this morning FR:
เช้าวานนี้[n. exp.] (chāo wānnī) EN: yesterday morning FR:
เช้าวันรุ่งขึ้น[n. exp.] (chāo wan ru) EN: next morning FR:
ดาวประกายพรึก[n.] (dāoprakāiph) EN: morning star ; Venus FR: étoile du matin [f] ; Venus
ดาวรุ่ง[n.] (dāorung) EN: morning star ; Venus FR: étoile du matin [m] ; Vénus
ดวงสมร[n. prop.] (Dūangsamøn ) EN: Duangsamorn FR: Duangsamorn
ฟ้าประดิษฐ์[n. exp.] (fā pradit) EN: Ground-morning glory FR:
ห้าโมงเช้า[n. exp.] (hā mōng chā) EN: eleven o'clock in the morning ; 11:00 a.m. FR: onze heures du matin
ห้องนั่งเล่น[n. exp.] (hǿng nangle) EN: living room ; sitting room ; morning room ; parlour FR: salon [m] ; salle de séjour [f] ; séjour [m]
จากเช้าจนถึงเย็น[X] (jāk chāo jo) EN: from morning till night FR: du matin au soir
จนกระทั่งเช้า[X] (jonkrathang) EN: till the morning FR: jusqu'au petit matin
กะเช้า[n. exp.] (ka chāo) EN: morning shift FR:
กลัมพัก[n.] (kalamphak) EN: morning glory FR:
กลัมพก[n.] (kalamphok) EN: morning glory FR:
ข่าวเช้า[n. exp.] (khāo chāo) EN: morning news FR: informations du matin [fpl]
คืนยังรุ่ง[adv.] (kheūnyangru) EN: from night till morning ; all night long ; the whole night ; throughout the night FR: toute la nuit
คล้ำ[adj.] (khlam) EN: dark ; dusky ; dim ; dismal ; sombre ; somber (Am.) ; obscur ; dull ; gloomy ; tarnished ; swarthy ; sooty FR: sombre ; foncé ; obscur ; terne ; lugubre ; morne ; basané ; hâlé
มาสาย[v. exp.] (mā sāi) EN: be late (in the morning) ; come late FR: arriver tardivement (le matin) ; être en retard
เมื่อเช้านี้[adv.] (meūa chāo n) EN: this morning FR: ce matin
เมื่อเช้าวาน[X] (meūa chāo w) EN: yesterday morning FR: hier matin
มื้อเช้า[n. exp.] (meū chāo) EN: breakfast ; morning meal FR: petit déjeuner [m] ; déjeuner [m] (Belg.)
มอนิ่ง[X] (møning) EN: good morning FR: bonjour
งาย[n.] (ngāi) EN: morning time FR: matin [m]

morn ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Frühsport {m} | Frühsport treibenearly-morning exercise | to do one's daily dozen
morgendlich {adj}matutinal; morning
Frühgottesdienst {m}morning service
Frühschoppen {m}morning pint
Morgenausgabe {f}morning edition
Morgensonne {f}morning sun
Morgenstern {m}morning star
Morgenstunde {f}morning hour
Morgenzeitung {f}morning paper
Winde {f} [bot.]Morning Glory
Abtreibungspille {f}morning-after pill
gegen {prp; +Akkusativ} | gegen die Abmachung | gegen die Tür schlagen | gegen Abend | gegen 3 Uhr nachtsagainst; towards | against the agreement; contrary to the agreement | to bang on the door | towards evening | around 3 in the morning

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า morn
Back to top