ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mood

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mood*, -mood-

mood ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mood (n.) อารมณ์ See also: ใจคอ Syn. temper, humor, disposition
mood (n.) มาลา (ทางไวยากรณ์) See also: กลุ่มคำกริยาแสดงทัศนคติ Syn. aspect, inflection, mode
mood music (n.) เพลงฟังสบายๆ See also: เพลงป๊อบ, เพลงโรแมนติก
mood temperament (n.) นิสัย See also: นิสัยใจคอ, อุปนิสัย, อารมณ์ Syn. character
moodily (adv.) อย่างมีอารมณ์ขุ่นมัว
moodiness (n.) ความหงุดหงิด Syn. annoyance, nervousness
moodly (adj.) อารมณ์เสีย See also: บูดบึ้ง, อารมณ์ไม่ดี Syn. sulky
moody (adj.) หงุดหงิด See also: ซึ่งมีอารมณ์แปรปรวนง่าย Syn. irritable, fretful, unhappy Ops. even-tempered, reliable
English-Thai: HOPE Dictionary
mood(มูด) n. อารมณ์ขุ่นหมอง,อารมณ์,ใจคอ
moody(มูด'ดี) adj. มีอารมณ์ขุ่นหมอง,ซึ่งมีอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่าย., See also: moodily adv. moodiness n., Syn. unstable
English-Thai: Nontri Dictionary
mood(n) อารมณ์,ความรู้สึก,ใจคอ,มาลา
moody(adj) อารมณ์ไม่ดี,หงุดหงิด,อารมณ์เสีย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
moodพื้นอารมณ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Moodอารมณ์, สภาพอารมณ์, อารมณ์ค้าง [การแพทย์]
Moodinessอารมณ์หงุดหงิด [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความหงุดหงิด (n.) moodiness See also: irritation, sullenness Ops. ความปลอดโปร่ง, ความสบายใจ
เจ้าอารมณ์ (adj.) moody See also: ill-tempered, morose, sulky, sullen, irascible
modal (adj.) เกี่ยวกับการแสดงมาลา (mood) (ทางไวยากรณ์) See also: เกี่ยวกับการใช้กริยากับกริยาช่วย
กามารมณ์ (n.) lustful mood See also: mood for sexual pleasures, sexual desire, libido
ขุ่นข้องหมองใจ (v.) be moody See also: be sullen, be gloomy Syn. ขัดเคือง, เคืองขัด
ขุ่นใจ (v.) be moody See also: be sullen, be gloomy Syn. ขุ่นเคือง, หมองใจ Ops. อารมณ์ดี
ตึง (v.) be in an angry mood See also: refrain from speaking, look strained/sullen Ops. คล่อง, สะพัด
พื้นเสีย (v.) be moody See also: lose temper, be morose, be angry Syn. อารมณ์เสีย, อารมณ์บูด, โกรธ Ops. อารมณ์ดี
ลมเสีย (v.) be moody See also: be in a bad humor, be in a bad temper Syn. อารมณ์เสีย, หงุดหงิด Ops. อารมณ์ดี, ลมดี
หงุดหงิด (v.) be moody See also: be in a bad humor, be in a bad tempered, be in a bad mood, be irritable, get angry easily Syn. อารมณ์เสีย Ops. อารมณ์ดี, ลมดี
เคืองขัด (v.) be moody See also: be sullen, be gloomy Syn. ขัดเคือง
โกรธ (v.) be moody See also: lose temper, be morose, be angry Syn. อารมณ์เสีย, อารมณ์บูด Ops. อารมณ์ดี
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He's still in a bad mood with meเขายังคงอารมณ์เสียกับฉัน
He's not really in the mood to talkเขาไม่อยู่ในอารมณ์ที่จะพูดคุยจริงๆ
I'm not in the mood to play with you, just do whatever you want!ฉันไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นกับเธอ อยากทำอะไรก็เชิญเลย
I am not in the moodฉันไม่มีอารมณ์
I'm not in the moodฉันไม่มีอารมณ์
Why are you in such a bad mood?ทำไมคุณถึงได้อารมณ์เสียอย่างนั้น
It seems that he's not in a good moodดูเหมือนว่าเขาจะอารมณ์ไม่ดีอยู่นะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The mood in the place was ugly.อารมณ์ในบาร์นั่นแย่มาก
I'm in the mood to help you dude You ain't never had a friend like meข้ากำลังอยากช่วยท่าน เพื่อนยาก ท่านไม่เคยมีเพื่อนอย่างข้าแน่
No, in that mood now you won't.ถ้าอารมณ์เสียแบบนั้นก็ไม่ต้องเลย
Jack was in a horrible mood as usual.แจ็คอารมณ์เสียบ่อยเหมือนเดิม
Nausea, mood swings, appetite fluctuation, irritability, morning--คลื่นไส้ อารมณ์แปรปรวน อยากอาหาร หงุดหงิด
The morning sickness, the mood swings.คลื่นไส้ตอนเช้า อารมณ์แปรปรวน
Every time I try to maintain a consistent mood between us... you withdraw.พอฉันจะสร้างอารมณ์ดี ๆ ระหว่างเรา คุณก็พังมัน
Nick, you´re really putting a damper on the mood here.คุณดับไฟสวาทเรานะเนี่ย
But, you know, now I'm in the mood for starting againแต่ตอนนี้ ชักอยากเริ่มเล่นใหม่
Especially if I kept walking and then you and Valentino could call all your friends and maybe even " mummy" if she' ll take the call, and you let them know that bastard with his endless mood swings and depressions is gone once and for all;โดยเฉพาะขณะที่ผมเดินออก ทิ้งคุณไว้กับพ่อหนุ่มนักรัก จะได้โทรหาเพื่อนๆของคุณ ไม่ก็อาจจะ "แม่" ของคุณ ถ้าพวกหล่อนรับสาย คุณจะเล่าถึงไอ้คนเลวคนนี้
I was in the mood for unscheduled affection...ผมมีอารมณ์ โดยไม่ต้องมีตารางเวลานัดหมาย...
It's a mood you can't describe. You can't define it.เป็นอารมณ์ที่สุดพรรณนา

mood ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
意境[yì jìng, ㄧˋ ㄐㄧㄥˋ, 意境] artistic mood or conception; creative concept
逸致[yì zhì, ㄧˋ ㄓˋ, 逸致 / 逸緻] carefree; in the mood for enjoyment
玩兴[wán xìng, ㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, 玩兴 / 玩興] interest in dallying; in the mood for playing
气氛[qì fēn, ㄑㄧˋ ㄈㄣ, 气氛 / 氣氛] atmosphere; mood
闷闷不乐[mèn mèn bù lè, ㄇㄣˋ ㄇㄣˋ ㄅㄨˋ ㄌㄜˋ, 闷闷不乐 / 悶悶不樂] depressed; sulky; moody; unhappy
消沉[xiāo chén, ㄒㄧㄠ ㄔㄣˊ, 消沉] depressed; bad mood; low spirit
情怀[qíng huái, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄞˊ, 情怀 / 情懷] feelings; mood
心肠[xīn cháng, ㄒㄧㄣ ㄔㄤˊ, 心肠 / 心腸] heart; intention; state of mind; mood
多愁善感[duō chóu shàn gǎn, ㄉㄨㄛ ㄔㄡˊ ㄕㄢˋ ㄍㄢˇ, 多愁善感] melancholy and moody (成语 saw); depressed personality
心境[xīn jìng, ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄥˋ, 心境] mood; mental state; frame of mind
心情[xīn qíng, ㄒㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 心情] mood; frame of mind
不爽[bù shuǎng, ㄅㄨˋ ㄕㄨㄤˇ, 不爽] not well; out of sorts; in a bad mood; without discrepancy; accurate
奋发[fèn fā, ㄈㄣˋ ㄈㄚ, 奋发 / 奮發] to rouse to vigorous action; energetic mood
情调[qíng diào, ㄑㄧㄥˊ ㄉㄧㄠˋ, 情调 / 情調] sentiment; tone and mood; taste
心思[xīn si, ㄒㄧㄣ ㄙ˙, 心思] thought; idea; to think hard about sth; inclination; mood
语气[yǔ qì, ㄩˇ ㄑㄧˋ, 语气 / 語氣] tone; manner of speaking; mood
思绪[sī xù, ㄙ ㄒㄩˋ, 思绪 / 思緒] train of thought; emotional state; mood; feeling

mood ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
AKY[エーケイワイ, e-keiwai] (n) (sl) (from あえて空気読まない) (See 空気を読む) not noticing mood implicit to situations, conversations, etc.
お冠;御冠[おかんむり, okanmuri] (n) (uk) bad temper; bad mood
お天気;御天気[おてんき, otenki] (n) (1) (pol) (See 天気) weather; (2) temper; mood
ケイワイ[, keiwai] (exp) (from KY, the first letters of the romaji) (See 空気読めない) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
ルンルン気分;るんるん気分[ルンルンきぶん(ルンルン気分);るんるんきぶん(るんるん気分), runrun kibun ( runrun kibun ); runrunkibun ( runrun kibun )] (n) euphoric mood; exuberant mood
乗り[のり, nori] (n,n-suf) (1) riding; ride; (2) spread (of paints); (3) (two)-seater; (4) (uk) (possibly from 気乗り) mood (as in to pick up on and join in with someone's mood); (P)
人気[ひとけ, hitoke] (n) prevailing mood of a locality; emotional climate of a district
坩堝と化す[るつぼとかす, rutsubotokasu] (exp,v5s) to turn into a state of feverish mood
屠蘇気分[とそきぶん, tosokibun] (n) festive New Year's mood
機嫌がいい;機嫌が良い;機嫌がよい[きげんがいい(機嫌がいい;機嫌が良い);きげんがよい(機嫌が良い;機嫌がよい), kigengaii ( kigen gaii ; kigen ga yoi ); kigengayoi ( kigen ga yoi ; kigen gayoi )] (exp,adj-i) (See 機嫌が悪い) in a good mood
機嫌を取る;機嫌をとる[きげんをとる, kigenwotoru] (exp,v5r) to curry favour; to butter up; to fawn over; to humour someone (humor); to put in a good mood (e.g. a baby)
機嫌気褄を取る[きげんきづまをとる, kigenkidumawotoru] (exp,v5r) (obsc) (See 機嫌を取る) to curry favour; to butter up; to fawn over; to humour someone (humor); to put in a good mood (e.g. a baby)
気をよくする;気を良くする[きをよくする, kiwoyokusuru] (exp,vs-i) to be pleased; to be in a good mood
気分次第[きぶんしだい, kibunshidai] (n,adj-no) according to (depending on) the mood of the moment; as one's fancy dictates
気褄を合わす[きづまをあわす, kidumawoawasu] (exp,v5s) (obsc) (See 機嫌をとる) to curry favour; to butter up; to fawn over; to humour someone (humor); to put in a good mood (e.g. a baby)
画境[がきょう, gakyou] (n) feeling or atmosphere or mood of a painting; the mood to paint
空気を読めない[くうきをよめない, kuukiwoyomenai] (exp) (See 空気を読む) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
空気読めない[くうきよめない, kuukiyomenai] (exp) (See 空気を読む) to be unable to read the situation; to be unable to pick up on the mood of a conversation (e.g. A and B are complaining about C, and D joins the conversation praising C)
躁鬱;躁うつ[そううつ, souutsu] (adj-na,n) manic-depressive (bipolar); mood swing
お天気屋;御天気屋[おてんきや, otenkiya] (n) (See 天気屋) moody person; temperamental person; fickle person
ご機嫌;御機嫌[ごきげん, gokigen] (n) (1) (hon) (pol) (See 機嫌・1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) (hon) (pol) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper
ノリの良い[ノリのいい, nori noii] (adj-i) (uk) (See ノリが良い) easy to get into (e.g. of music, etc.); easily getting into (a certain mood, etc.)
ぷりぷりして[, puripurishite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff
ぷんぷんして[, punpunshite] (adv) in an angry mood; in anger; angrily; in a huff
一顰一笑[いっぴんいっしょう, ippin'isshou] (n) (a) mood; (a) smile or a frown
乗りが良い;乗りがいい;ノリが良い[のりがいい(乗りが良い;乗りがいい);ノリがいい(ノリが良い), norigaii ( nori ga yoi ; nori gaii ); nori gaii ( nori ga yoi )] (exp) (1) (See ノリが悪い,乗り) spreading well; (2) (See ノリの良い) easily be influenced into joining some mood; (3) easy to get into
乙に澄ます[おつにすます, otsunisumasu] (exp,v5s) to affect a serene mood; affect a serious demeanor; to act prudishly; to assume an air of superiority
低気圧[ていきあつ, teikiatsu] (adj-na,n) (1) low (atmospheric) pressure; low-pressure system; depression; cyclone; (2) bad temper; foul mood; tense situation; (P)
心気;辛気[しんき, shinki] (n,adj-na) (1) mentality; mood; sentiment; feelings; (2) fretfulness; tedium
快然[かいぜん, kaizen] (adv-to,adj-t) (1) happy; elated; good mood; pleasant feelings; (adj-na) (2) cured (of an illness); recovered (from an illness)
斑気[むらき, muraki] (adj-na,n) capricious; moody; whimsical
斜め(P);斜(io);傾(oK)[ななめ(P);なのめ(ok), naname (P); nanome (ok)] (adj-no,adj-na,n) (1) (See 斜) slanting; tilted; sloping; diagonal; oblique; (2) unusual; slanted (view of the world); bad (mood); (P)
根暗[ねくら, nekura] (adj-na,n) dark-natured; introverted; dour; moody; insular; glum; gloomy; pessimistic
機嫌(P);譏嫌(oK);気嫌(iK)[きげん, kigen] (n) (1) humour; humor; temper; mood; spirits; (2) safety; health; well-being; one's situation; (adj-na) (3) (usu. as ご機嫌) (See ご機嫌・ごきげん・3) in a good mood; in high spirits; happy; cheery; merry; chipper; (P)
機嫌を直す;機嫌をなおす[きげんをなおす, kigenwonaosu] (v5s,exp) to put back in a good mood; to cheer up
歌心[うたごころ, utagokoro] (n) (waka) poetic sentiment; waka-composing mood; solid grounding in waka; meaning of a waka poem
[げ, ge] (n) (1) (See 気を逸らす) spirit; mind; heart; (2) (See 気が小さい) nature; disposition; (3) (See 気がない) motivation; intention; (4) (See 気が重い) mood; feelings; (5) atmosphere; essence; (P)
気まぐれ(P);気紛れ[きまぐれ, kimagure] (adj-na,n) whim; caprice; whimsy; fickle; moody; uneven temper; (P)
気分が高まる[きぶんがたかまる, kibungatakamaru] (exp,v5r) to feel more like (a certain mood)
気分転換[きぶんてんかん, kibuntenkan] (n) change of pace; change of mood; (P)

mood ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์[n.] (ārom) EN: mood ; temper ; feeling ; spirits ; disposition ; state of mind ; emotion , temperament FR: humeur [f] ; état d'esprit [m] ; tempérament [m] ; dispositions [fpl] ; émotion [f] ; sentiment [m]
อารมณ์ดี[n. exp.] (ārom dī) EN: good mood FR: bonne humeur [f]
อารมณ์ดี[v. exp.] (ārom dī) EN: be in a good temper ; be in a happy mood ; have one's mind at ease ; be cheerful ; be in a good frame of mind FR: être de bonne humeur ; être bien disposé ; être de bon poil (fam.)
อารมณ์ของลูกค้า[n. exp.] (ārom khøng ) EN: customer's mood FR: humeur des consommateurs [f]
อารมณ์ขุ่นมัว[adj.] (ārom khunmū) EN: in a gloomy mood ; with a heavy heart ; moody FR: maussade
อารมณ์ไม่ค่อยดี[X] (ārom maikhǿ) EN: bad mood FR:
อารมณ์เสีย[n. exp.] (ārom sīa) EN: bad mood FR: mauvaise humeur [f]
อารมณ์เสีย[v. exp.] (ārom sīa) EN: have a bad temper ; be in a bad mood ; be upset ; be cranky ; loose one's temper FR: être d'humeur massacrante
บรรยากาศ[n.] (banyākāt) EN: mood ; condition ; atmosphere FR: atmosphère [f] ; ambiance [f] ; climat [m] (fig.) ; environnement [m] ; moral [m]
หัวเสีย[adj.] (hūasīa) EN: irritable ; in a bad mood ; bad-tempered ; annoyed FR: de méchante humeur ; en colère
กามารมณ์[n.] (kāmārom) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido ; sexual urge FR: instinct sexuel [m] ; libido [f]
ขัดเคืองใจ[v. exp.] (khatkheūang) EN: be irritated ; be in a bad mood ; be moody FR: être irrité
ขุ่นข้องหมองหมาง[adj.] (khunkhøng m) EN: in a bad mood ; in a bad temper ; on bad terms (with) FR:
ขุ่นมัว[adj.] (khunmūa) EN: in a dark mood ; in a bad mood ; gloomy ; frustrated FR: déprimé
ไม่มีอารมณ์[X] (mai mī ārom) EN: not in the mood (to/for) FR:
ไม่มีอารมณ์ขัน[v. exp.] (mai mi arom) EN: have no sense of humour ; be in no mood for jokes FR: ne pas avoir le sens de l'humour
ไม่มีอารมณ์อยากจะคุย[v. exp.] (mai mi arom) EN: not be in the mood to talk FR: ne pas avoir envie de parler
มาลา[n.] (mālā) EN: mood (gr) FR: mode de l'indicatif [m]
มีอารมณ์[v. exp.] (mī ārom) EN: get in the mood (for) ; be in the mood (for) FR:
มีอารมณ์[adj.] (mī ārom) EN: emotional ; in the mood FR:
มีอารมณ์ไม่ดี[v. exp.] (mī ārom mai) EN: be in a bad mood ; be in a bad temper ; feel blue ; lose temper ; be upset ; be cranky ; be grouchy ; go nuts (inf.) FR: être de mauvaise humeur ; être de mauvais poil (fam.)
พื้นเสีย[adj.] (pheūnsīa) EN: in a bad mood ; in a bad temper FR:
โรคอารมณ์แปรปรวน[n. exp.] (rōk ārom pr) EN: mood disorders ; affective disorders FR:
สภาพการลงทุน[n. exp.] (saphāp kānl) EN: investment mood FR: climat des investissements [m]
เจ้าอารมณ์[adj.] (jao-ārom) EN: temperamental ; emotional ; testy ; moody FR: soupe au lait
ขุ่นใจ[adj.] (khunjai) EN: be moody ; be depressed ; be gloomy ; be vexed FR:
ขุ่นข้องหมองใจ[v.] (khunkhøngmø) EN: be moody FR:
ขุ่นข้องหมองใจ[adj.] (khunkhøngmø) EN: moody ; unhappy ; despondent FR:
ความหงุดหงิด[n.] (khwām ngut-) EN: moodiness ; frustration FR:
มูดีส์[TM] (Mūdī) EN: Moody's FR: Moody's
หงุดหงิด[adj.] (ngut-ngit) EN: irritable ; fretful ; touchy ; cranky ; moody FR: irritable ; grognon ; de mauvaise humeur ; bougon ; acariâtre

mood ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stimmungsschwankungen {f}erratic mood swings
Stimmungsmusik {f}mood music
Trübsinn {m}mood of dejection
Launenhaftigkeit {f}moodiness
launisch {adj} | launischer | am launischstenmoody | moodier | moodiest
launisch {adv}moodily
Stimmungsmensch {m}moody creature
Anwandlung {f}mood

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mood
Back to top