ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

motorway

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *motorway*, -motorway-

motorway ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
motorway (n.) ทางด่วน Syn. expressway, freeway
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทางหลวงพิเศษ (n.) motorway
ทางหลวงพิเศษ (n.) motorway
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's on a motorway in broad daylight.มันเดินเล่นอยู่บนมอเตอร์เวย์ตอนกลางวัน
I've shut down the motorway at the next two junctions, ******** shut down the mobile networks and there's a no-fly zone in place and the eyewitnesses have been debriefed.รวมทั้งตัดสัญญาณมือถือ และห้ามให้อะไรก็ตามบินผ่านบริเวณนี้ พร้อมห้ามการตรวจสอบทุกอย่าง
While we're on the subject, did you see that case recently... a woman who was stopped by the police after they caught her driving down a motorway while... causing herself to have pleasure.ระหว่างที่เราคิด คุณเห็นกรณีที่ ผู้หญิงถูกตำรวจสั่งให้หยุดรถ หลังจากที่ถูกจับได้ว่าขับรถไป
This is a motorway bridge.ตรงนี้มีสะพานมอเตอร์เวย์
♪ going down the motorway ♪ (Both) Mm-hmm.กำลังไปตามทางมอเตอร์เวย์ อืมมม
'There are reports of chaos on the motorways 'as thousands of people attempt to flee the cities.'มีรายงานความวุ่นวายบนทางหลวง' 'ผู้คนนับพันพยามที่จะหนีออกจากเมือง'
We passed you on the motorway. Love that red car.เราแซงคุณ บนมอเตอร์เวย์ ชอบรถแดงเพลิง

motorway ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリーウェー[, furi-ue-] (n) freeway; expressway; motorway
自動車道[じどうしゃどう, jidoushadou] (n) expressway; motorway
エクスプレスウエー[, ekusupuresuue-] (n) expressway; freeway; motorway; highway
高速[こうそく, kousoku] (adj-na,n,adj-no) (1) high speed; high gear; (2) (abbr) highway; freeway; expressway; motorway; (P)
高速道路[こうそくどうろ, kousokudouro] (n) highway; freeway; expressway; motorway; (P)

motorway ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไฮเวย์[n.] (haiwē) EN: highway ; motorway FR: autoroute [f]
มอเตอร์เวย์[n.] (møtoēwē) EN: motorway ; expressway ; freeway FR: route express [f] ; voie rapide [f]
ทางด่วน[n. exp.] (thāngduan) EN: express way ; tollway ; motorway ; throughway FR: voie expresse [f] ; route expresse [f] ; autoroute [f]
ทางหลวงพิเศษ[n. exp.] (thānglūang ) EN: motorway FR: autoroute [f]

motorway ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bundesautobahn {f}federal motorway
Autobahn {f}motorway [Br.]; interstate (highway) [Am.]; expressway
Autobahnanbindung {f}motorway access; freeway access
Autobahnauffahrt {f}motorway access
Autobahnausfahrt {f}motorway exit; highway exit
Autobahnhotel {n}motorway motel; freeway motel
Autobahnkreuz {n}motorway intersection; expressway interchange
Raststätte {f}rest house; (motorway) service area

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า motorway
Back to top