ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

melodrama

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *melodrama*, -melodrama-

melodrama ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
melodrama (n.) เรื่องประโลมโลก Syn. sensationalism
melodramatic (adj.) เกี่ยวกับเรื่องประโลมโลก See also: ซึ่งแสดงอารมณ์อย่างเกินจริงหรือมากไป Syn. sensational, exaggerated
melodramatically (adv.) อย่างแสดงอารมณ์เกินจริงหรือมากไป
melodramatics (n.) การกระทำหรือกิริยาที่เหมือนการแสดงละคร See also: การกระทำหรือกิริยาที่เสแสร้ง, มารยา Syn. dramatics, theatrics
melodramatist (n.) ผู้แสดงอารมณ์อย่างเกินจริงหรือมากไป
English-Thai: HOPE Dictionary
melodrama(เมล'ละดรา'มะ,-แดรม'มะ) n. ละครประโลมโลก,ละครเกินความจริง,ละครยั่วยวน
English-Thai: Nontri Dictionary
melodrama(n) ละครเร้าอารมณ์,เรื่องประโลมโลก
melodramatic(adj) เหมือนตัวละคร,ที่ดูดดื่ม,ที่ยั่วยวนใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
melodramaละครประโลมโลก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Melodramaแนวประโลมโลกย์ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
บันเทิงเริงรมย์ (adj.) melodramatic See also: exaggerated, over-sensationalized Syn. บันเทิง
ประโลมโลก (adj.) melodramatic See also: exaggerated, over-sensationalized Syn. บันเทิงเริงรมย์, บันเทิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I might not know anything else, but I can ace melodrama acting!ถึงแม้ฉันจะไม่ค่อยรู้อะไร แต่ฉันแสดงละครเร้าอารมณ์เก่งน่ะ
What sort of melodrama could be brewing back there?มีปัญหาประเภทใหนที่แกแก้ไม่ได้
Interesting. I saw that melodrama many, many years ago...ที่น่าสนใจ ผมเห็นว่า เกินจริงหลายหลายปีที่ผ่านมา ...
Why do you always jump from melodrama to horror?ทำไมเธอชอบเปลี่ยนบรรยากาศจากเมโลดราม่ามาพูดเรื่องสยองขวัญนักนะ
Sylvia, as you announced so melodramatically to the world...ชื่อนี้ที่คุณประกาศก้องให้โลกรู้
Oh, God, you're so melodramatic.ซึ้งกับมันเกินไปแล้ว ไม่..
Let's not be melodramatic, okay?เลิกน้ำเน่าซะทีได้มั้ย?
(muffled) SORRY ABOUT THE MELODRAMATIC ENTRANCE.ขอโทษที่ทำตัวไร้สาระตอนลูกกลับมานะ แต่...
Sounds a bit melodramatic, don't you think?ฟังดูเหมือนแม่จะจริงจังไปหน่อยนะ
Don't you think that's a bit melodramatic, dear?เจ้าคงคิดว่าว่ามันจะเหมือน ละครน้ำเน่าสินะ?
I don't know what "melodramatic" means, but you'll be removed from the throne, Narissa.ข้าไม่รู้หรอกว่า"ละครน้ำเน่า" คืออะไร, แต่เจ้าต้องสละบัลลังค์,นาริซซา.
They have to kiss in the end. This isn't a melodrama. It's an action movie.เธอนั่งไทม์แมชชีนย้อนกลับมายังปัจจุบัน มันไม่ใช่หนังรักน้ำเน่านะ มันเป็นหนังแอ็กชั่น

melodrama ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
メロドラマ[, merodorama] (n) melodrama; soap opera; (P)

melodrama ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เมโลดรามา = เมโลดราม่า[n.] (mēlōdrāmā) EN: melodrama FR: mélodrame [m]
ยี่เก[n.] (yīkē) EN: Thai traditional melodrama FR:
บันเทิงเริงรมย์[adj.] (banthoēng r) EN: melodramatic FR:
ประโลมโลก[adj.] (pralōmlōk) EN: melodramatic ; exaggerated ; over-sensationalized FR:

melodrama ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Melodramatiker {m}melodramatist
melodramatisch {adv}melodramatically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า melodrama
Back to top