ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

madmen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *madmen*, -madmen-

madmen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
madmen (n.) คนบ้า See also: คนวิกลจริต
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I will always remember the math-club madmen making the perfect fake ID's which lasted six seconds.ฉันจะจดจำ ชมรมบ้าคณิตศาสตร์ แอบทำ บัตรประจำตัวปลอมสุดเจ๋ง
Well, all great thinkers were said to be madmen in their time...เอาละ นักคิดที่ยิ่งใหญ่มักถูกกล่าวหาว่าเป็นคนบ้าในเวลานั้น
What ruthless madmen could have done this to us?ไอ้บ้าหน้าไหน มาทำแบบนี้กับพวกเรา
So let it be known... we will not cede the floor to the depraved and desperate tyranny of madmen and fanatics.ดังนั้นขอให้เป็นที่รู้กันว่า... เราจะไม่ยอมปล่อยให้พื้นที่ใด ตกเป็นของคนเสื่อมทราม หรือความรุนแรงโหดเหี้ยมจากการมีอำนาจ ของพวกวิกลจริตกับเหล่าผู้บ้าคลั่ง
Saving the souls of madmen and killers is a pretty lofty ambition, wouldn't you say?คอยรักษาวิญญาณของคนบ้าและฆาตกร เป็นความทะเยอทะยานอันสูงส่งเหมือนกันนี่ค่ะ ใช่ไหมคะ
They become poets, madmen, very, very wise, or...ใช่มั้ย มันกลายเป็นบทกวี "ชายบ้า ผู้ซึ่ง ฉลาดมาก ๆ หรือ"
Of trigger-happy madmen, often police.เหล่าคนกระหายเลือด แม้แต่ตำรวจก็เป็น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า madmen
Back to top