ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maid

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maid*, -maid-

maid ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maid (n.) สาวใช้ See also: สาวใช้, หญิงรับใช้ Syn. maidservant, housemaid
maid (n.) สาวโสด See also: สาวบริสุทธิ์ (ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อน) Syn. maiden
maid of honor (n.) เพื่อนเจ้าสาว Syn. bridesmaid
maid of honor (n.) นางกำนัล
maiden (n.) สาวโสด See also: สาวบริสุทธิ์ (ไม่เคยผ่านการมีเพศสัมพันธ์มาก่อน) Syn. maid, virgin, damsel
maiden (n.) ม้าที่ยังไม่เคยชนะการแข่งขัน
maiden name (n.) นามสกุลก่อนแต่งงานของผู้หญิง
maiden speech (idm.) สุนทรพจน์ครั้งแรก
maiden voyage (idm.) การเดินทางเรือเป็นครั้งแรก
maidenhead (n.) ความเป็นสาวบริสุทธิ์ See also: ความเป็นพรหมจารี Syn. maidenhood, virginity, purity
maidenhood (n.) วัยสาว See also: ความเป็นสาวบริสุทธิ์ Syn. maidenhead
maidenlike (adj.) แบบหญิงสาว
maidenly (adj.) แบบหญิงสาว Syn. girlish, gentle
maidservant (n.) สาวรับใช้ See also: สาวใช้, หญิงรับใช้ Syn. maid, housemaid
English-Thai: HOPE Dictionary
maid(เมด) n. เด็กผู้หญิง,หญิงที่ยังไม่แต่งงาน,คนใช้ผู้หญิง,หญิงแก่ที่ยังไม่แต่งงาน,หญิงบริสุทธิ์., See also: maidish adj. maidishness n., Syn. maiden
maid-in waiting(เมด'อินเวท'ทิง) n. หญิงที่ยังไม่แต่งงานที่เป็นหญิงรับใช้พระราชินีหรือเจ้าหญิง pl. maids-in-waiting
maiden(เม'เดิน) n. เด็กผู้หญิง,หญิงสาว,adj. เกี่ยวกับเด็กผู้หญิงหรือหญิงสาว ยังไม่แต่งงาน,ปรากฎขึ้นครั้งแรก,ทำครั้งแรก,ครั้งแรก,บริสุทธิ์,ยังไม่เคยลอง., See also: maidenliness n. maidenly adj. maidenship n., Syn. virgin
maiden namen. ชื่อสกุลของหญิงก่อนแต่งงาน
maiden voyagen. การเดินทางหรือเดินเรือครั้งแรกหลังจากที่สร้างเสร็จ
maidenhead(เมด'ดันเฮด) n. ความบริสุทธิ์,ความเป็นสาว,เยื่อพรหมจารี
maidenhood(เมด`ดันฮด) n.วัยสาว,ความบริสุทธิ์,ความเป็นสาว
maidservant(เมด'เซอเวินทฺ) n. หญิงรับใช้
English-Thai: Nontri Dictionary
maid(n) หญิงสาว,สาวใช้,คนใช้,แม่บ้าน
maiden(adj) เกี่ยวกับหญิงสาว,ใหม่,ครั้งแรก
maidenhood(n) วัยสาว,ความเป็นสาว
maidservant(n) สาวใช้,คนใช้,แม่บ้าน,หญิงรับใช้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สาวใช้ (n.) maid See also: housemaid, maidservant Syn. คนรับใช้, คนใช้, หญิงรับใช้ Ops. เจ้านาย
หญิงรับใช้ (n.) maid See also: housemaid, maidservant Syn. คนรับใช้, คนใช้ Ops. เจ้านาย
เด็กรับใช้ (n.) maid See also: servant, boy, page, callboy Syn. คนรับใช้, แม่บ้าน, คนใช้
กำนัล (n.) maid of honour See also: lady in waiting on the queen Syn. นางกำนัล
อรทัย (n.) maiden See also: young girl, woman Syn. หญิงสาว, สาวรุ่น Ops. ชายหนุ่ม
ขึ้นคาน (v.) be an old maid See also: be a spinster Syn. เป็นโสด
คุณท้าว (n.) royal maid Syn. นางใน, นางกำนัล, นางข้าหลวง
นางข้าหลวง (n.) royal maid Syn. นางใน, คุณท้าว, นางกำนัล
นางท้าว (n.) royal maid Syn. นางใน, คุณท้าว, นางกำนัล, นางข้าหลวง
นางเงือก (n.) mermaid See also: merman
สาวทึนทึก (n.) old maid See also: spinster Syn. สาวทึมทึก, สาวแก่
สาวทึมทึก (n.) old maid See also: spinster Syn. สาวแก่
สาวแก่ (n.) old maid See also: spinster Syn. สาวทึนทึก
เงือก (n.) mermaid See also: merman Syn. นางเงือก
เพื่อนเจ้าสาว (n.) bridesmaid
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
If you can do it, come and be a maid at my houseถ้าเธอทำได้ ก็มาเป็นคนรับใช้ที่บ้านของฉันสิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But hold, a lovely maid I see.แต่ถือเป็นแม่บ้านที่น่ารักที่ฉัน เห็น
Hurry up and get me the maid to help with the packing. We've no time to waste.เร็วเข้า แล้วไปเรียกเด็กมาช่วยฉัน เก็บข้าวของ เราไม่มีเวลาเเล้ว
She's the parlor maid. She'll have to look after you until your own maid arrives.หล่อนเป็นเด็กทําความสะอาดบ้าน เเต่หล่อน จะคอยดูเเลคุณจนกว่าคนรับใช้ของคุณจะมาถึง
You behave more like an upstairs maid or something, - not the mistress of the house at all.คุณทําตัวอย่างกับเด็กรับใช้ ไม่สมกับเป็นนายหญิงของบ้านเลย
Guess it's hard to get good maid service in a sewer.คิดว่ามันเป็นเรื่องยากที่จะได้รับบริการทำความสะอาดที่ดีในท่อระบายน้ำ
My maid of honor, Mindy?มินดี้ เพื่อนเจ้าสาวรับเชิญนะ
Dad, could we hire a straight maid for tonight?พ่อเราสามารถจ้างแม่บ้านตรงสำหรับคืนนี้?
My wife found a maid there who said there was a young man there who matched Parks' description.ภรรยาผมไปที่นั่น ได้คุยกับแม่บ้าน... ...ที่บอกว่าเจอหนุ่มต่างชาติที่มีรูปพรรณสันฐานแบบพาร์คส
The maid remembered him with a girl.แม่บ้านจำได้ว่าเขาอยู่กับสาวอเมริกัน
But when showed this picture guess who the maid picked out as the girl he was with.แต่พอเอารูปให้ดู... ...เดาสิว่าแม่บ้านบอกว่าเขาอยู่กับเธอคนไหน
A Beresford maid is expedient.A Beresford maid is expedient.
A Beresford maid is thorough.A Beresford maid is thorough.

maid ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七夕[qī xī, ㄑㄧ ㄒㄧ, 七夕] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
七夕节[qī xī jié, ㄑㄧ ㄒㄧ ㄐㄧㄝˊ, 七夕节 / 七夕節] double seven festival, evening of seventh of lunar seventh month; girls' festival; Chinese Valentine's day, when Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed their annual meeting
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
牵牛[Qiān niú, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ, 牵牛 / 牽牛] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女
牵牛星[Qiān niú xīng, ㄑㄧㄢ ㄋㄧㄡˊ ㄒㄧㄥ, 牵牛星 / 牽牛星] Altair (star); Cowherd of the folk tale Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女
圣女贞德[Shèng nǚ Zhēn dé, ㄕㄥˋ ㄋㄩˇ ㄓㄣ ㄉㄜˊ, 圣女贞德 / 聖女貞德] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan
贞德[Zhēn dé, ㄓㄣ ㄉㄜˊ, 贞德 / 貞德] Jeanne d'Arc (1412-1431), French heroine and liberator, executed as a witch by the Burgundians and English; also called Jehanne Darc, the Maid or Orleans, Joan of Arc or St Joan
[yìng, ˋ, 媵] maid escorting bride to new home
豆蔻[dòu kòu, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ, 豆蔻] cardamom (Elettaria cardamomum); fig. a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty
[shì, ㄕˋ, 氏] clan name; maiden name
闺女[guī nǚ, ㄍㄨㄟ ㄋㄩˇ, 闺女 / 閨女] maiden; unmarried woman; daughter
银杏[yín xìng, ˊ ㄒㄧㄥˋ, 银杏 / 銀杏] ginkgo (tree with fan-shaped leaves and yellow seeds); maidenhair tree
侍女[shì nǚ, ㄕˋ ㄋㄩˇ, 侍女] maid
[wǒ, ㄨㄛˇ, 婐] maid
少女[shào nǚ, ㄕㄠˋ ㄋㄩˇ, 少女] maiden
处女航[chǔ nǚ háng, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ ㄏㄤˊ, 处女航 / 處女航] maiden voyage
首演[shǒu yǎn, ㄕㄡˇ ㄧㄢˇ, 首演] maiden stage role; first performance; first public showing
黄花女[huáng huā nǚ, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄋㄩˇ, 黄花女 / 黃花女] maiden; virgin
黄花幼女[huáng huā yòu nǚ, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄧㄡˋ ㄋㄩˇ, 黄花幼女 / 黃花幼女] maiden; virgin
黄花闺女[huáng huā guī nǚ, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄨㄚ ㄍㄨㄟ ㄋㄩˇ, 黄花闺女 / 黃花閨女] maiden; virgin
处女[chǔ nǚ, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ, 处女 / 處女] virgin; maiden; inaugural
处女作[chǔ nǚ zuò, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ, 处女作 / 處女作] first publication; maiden work
豆蔻年华[dòu kòu nián huá, ㄉㄡˋ ㄎㄡˋ ㄋㄧㄢˊ ㄏㄨㄚˊ, 豆蔻年华] a girl's teenage years; maidenhood; a budding beauty
人鱼小姐[rén yú xiǎo jie, ㄖㄣˊ ㄩˊ ㄒㄧㄠˇ ㄐㄧㄝ˙, 人鱼小姐 / 人魚小姐] mermaid; the Little Mermaid
美人鱼[měi rén yú, ㄇㄟˇ ㄖㄣˊ ㄩˊ, 美人鱼 / 美人魚] mermaid
人鱼[rén yú, ㄖㄣˊ ㄩˊ, 人鱼 / 人魚] merman; mermaid; merperson
丫环[yā huán, ㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ, 丫环 / 丫環] servant girl; maid; same as 丫頭|丫头
丫头[yā tóu, ㄧㄚ ㄊㄡˊ, 丫头 / 丫頭] servant girl; maid
丫环[yā huán, ㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ, 丫环 / 丫鬟] slave girl; servant girl; maid; same as 丫頭|丫头
丫鬟[yā huán, ㄧㄚ ㄏㄨㄢˊ, 丫鬟] slave girl; servant girl; maid; same as 丫頭|丫头

maid ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オールドミス[, o-rudomisu] (n) (sens) old maid (wasei
かり子[かりこ, kariko] (n) (arch) maid in an Osaka brothel
ピローマネー[, piro-mane-] (n) (See 枕銭) pillow money; tip left by the pillow for the room maid
下女[げじょ, gejo] (n) maid servant
側仕え[そばづかえ, sobadukae] (n) personal attendant; valet; maid
典侍[てんじ, tenji] (n) maid of honor; maid of honour; lady-in-waiting
内侍[ないし(ok);ないじ, naishi (ok); naiji] (n) maid of honor; maid of honour
売れ残り[うれのこり, urenokori] (n) (1) unsold items; leftovers; remainders; remnants; (2) (col) (sens) spinster; old maid
奥勤め[おくづとめ, okudutome] (n) working as a lady's maid
婆;婆あ(ik)[ばば(婆);ばばあ, baba ( baa ); babaa] (n) (1) (See 祖母) old woman; (2) (ばば only) (See ババ抜き) old maid (undesirable card in the card game of the same name); (3) (ばばあ only) (derog) hag; bitch
家事手伝い[かじてつだい, kajitetsudai] (n) domestic help; domestic helper; domestic servant; maid
阿媽[あま, ama] (n) (uk) amah (foreign maid or nursemaid working in east Asia) (por
飯盛女;飯盛り女[めしもりおんな, meshimorionna] (n) (See 飯盛り) maid at an inn who served clients and worked as a prostitute (Edo period)
アイアンメイデン[, aianmeiden] (n) iron maiden
あいまい度;曖昧度[あいまいど, aimaido] (n) {comp} equivocation
お婆ん[おばん, oban] (n) (See おばあさん・2) old maid; frump; hag; old woman
お手伝い(P);御手伝い[おてつだい, otetsudai] (n,vs) (1) maid; (2) help; (P)
お手伝いさん[おてつだいさん, otetsudaisan] (n) maid; (P)
サリドマイド[, saridomaido] (n) thalidomide
サリドマイドベビー[, saridomaidobebi-] (n) thalidomide baby
ハウスメイド;ハウスメード[, hausumeido ; hausume-do] (n) (See 家事手伝い) housemaid
ブライズメイド[, buraizumeido] (n) bridesmaid
ブロマイド[, buromaido] (n) (1) bromide; (2) publicity photograph of a movie star, entertainer, etc.; (P)
プロマイド[, puromaido] (n) (See ブロマイド) Promide (product name for bromides released by Marubell); bromide (publicity photograph of a movie star, entertainer, etc.)
ブロマイド紙[ブロマイドし, buromaido shi] (n) bromide paper
マーメード[, ma-me-do] (n) mermaid
マーメイド[, ma-meido] (n) mermaid; (P)
マジリアイゴ[, majiriaigo] (n) masked spinefoot (Siganus puellus, species of Indo-West Pacific rabbitfish); bluelined rabbitfish; bluelined spinefoot; maiden spinefoot
ローレライ[, ro-rerai] (n) (1) Lorelei (Loreley); Rhine maiden who lured sailors to their doom; (2) rock in the Rhine
一盗二婢[いっとうにひ, ittounihi] (exp) The most thrilling types of sexual relationship for a man are, first, stealing someone's wife and, second, with a maidservant
一盗二婢三妾四妓五妻[いっとうにひさんしょうしぎごさい, ittounihisanshoushigigosai] (exp) most thrilling relationships for a man (another man's wife, a maidservant, a mistress, a prostitute, and finally his own wife)
乙女心[おとめごころ, otomegokoro] (n) girl's feeling; maiden's mind
人魚[にんぎょ, ningyo] (n) mermaid; merman
介添人;介添え人[かいぞえにん, kaizoenin] (n) best man; groomsman; bridesmaid
仕え女[つかえめ, tsukaeme] (n) maidservant
処女[しょじょ, shojo] (n,adj-no) virgin; maiden; (P)
処女作[しょじょさく, shojosaku] (n) one's maiden work
処女喪失[しょじょそうしつ, shojosoushitsu] (n) (sens) loss of virginity (in women); loss of maidenhead
処女性[しょじょせい, shojosei] (n) virginity; maidenhood; maidenhead
処女航海[しょじょこうかい, shojokoukai] (n) maiden voyage
Japanese-English: COMDICT Dictionary
あいまい度[あいまいど, aimaido] equivocation

maid ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็กรับใช้[n. exp.] (dek rapchai) EN: maid ; servant ; boy ; page ; callboy FR: jeune serviteur [m] ; jeune servante [f]
อีแก่[n.] (īkaē) EN: old woman ; old lady ; old maid FR:
ขึ้นหิ้ง[v.] (kheunhing) EN: be an old maid FR:
ขึ้นคาน[v.] (kheunkhān) EN: become an old maid ; be a spinster ; have no suitors FR:
คนใช้[n.] (khonchai) EN: servant ; maid ; housemaid FR: employée de maison [f] ; serviteur [m] (litt.) ; domestique [m, f] (vx) ; servante [f] (vx) ; bonne [f] ; bonniche [f] (fam., péj.) = boniche [f] (fam., péj.)
คนรับใช้[n. exp.] (khon rapcha) EN: servant ; valet ; maid ; housemaid ; attendant ; domestic ; retainer FR: servante [f] ; valet [m] ; domestique [m]
นงคราญ[n.] (nongkhrān) EN: beauty ; beautiful girl ; pretty maid FR: beauté [f]
แพงพวยฝรั่ง [n.] (phaēngphūay) EN: Madagasgar periwinkle ; Vinca,Old maid ; Cayenne jasmine ; Rose periwinkle ; Catharanthus roseus FR: Catharanthus roseus
สาว[n.] (sāo) EN: young girl ; young lady ; maiden ; unmarried girl ; girl ; maid ; lass ; lassie (inf.) ; miss ; damsel FR: jeune fille [f] ; jeune [f] ; adolescente [f] ; ado [f] (fam.) ; demoiselle [f] ; fille [f] ; poulette [f] (fam.)
สาวใช้[n.] (sāochai) EN: maid ; servant ; housemaid ; maidservant FR: servante [f]
สาวแก่[n. prop.] (sāo kaē) EN: old maid FR: vieille fille [f]
สาวทึนทึก[n. exp.] (sāo theunth) EN: spinster ; old maid FR: vieille fille [f]
ท้าว[n.] (thāo) EN: matron of the palace ; dame ; maid attendants in a palace FR:
บาทบริจาริกา[n.] (bātbørijāri) EN: lady-in-waiting ; maidservant of the king ; lady of the king's harem FR:
ใจไม่ดี[adj.] (jaimaidī) EN: anxious FR:
กำนัล[n.] (kamnan) EN: maid-of-honor ; lady in waiting on the queen FR: demoiselle d'honneur [f]
กันยา[n.] (kanyā) EN: young girl ; beautiful girl ; maiden FR:
คนเสิร์ฟ[n. exp.] (khon soēp) EN: waiter FR: serveur [m] ; serveuse [f] ; garçon [m] ; barmaid [f] (anglic.)
ความบริสุทธิ์[n.] (khwām børis) EN: virginity ; maidenhood ; spinsterhood FR: virginité [f]
ไม้ดำไม้แดง[n.] (māidam-māid) EN: gambling game FR:
ไม้ดัด[n.] (māidat) EN: topiary FR: art topiaire [m]
ไม้ดัดไทย[n. exp.] (māidat Thai) EN: Thai bonsai FR:
ไม้ดัด[n.] (māidat) EN: dwarf FR:
ไม้เด็ด[n.] (māidet) EN: stratagem ; effective trick FR:
นางเงือก[n. exp.] (nāng ngeūak) EN: mermaid FR: sirène [f]
นางพระกำนัล[n.] (nāngphrakam) EN: lady-in-waiting ; lady of honour ; lady of honor (Am.) ; maid-of-honor FR: demoiselle d'honneur [f]
เงือก[n.] (ngeūak) EN: mermaid ; merman FR: sirène [f] ; triton [m]
เพื่อนเจ้าสาว[n.] (pheūoenjaos) EN: bridesmaid FR: demoiselle d'honneur [f]
พี่เลี้ยง[n.] (phīlīeng) EN: nurse ; nursemaid ; governess ; babysitter ; nanny ; chaperone FR:
พรหมจาริณี[n.] (phrommajārī) EN: virgin ; maiden FR: vierge [f] ; pucelle [f]
สนมกำนัล[n. exp.] (sanom kamna) EN: handmaid of a royalty FR:
สาวพรหมจารี[n. exp.] (sāo phromma) EN: virgin ; chaste maiden FR: vierge [f] ; pucelle [f]
เที่ยวบินแรก[n. exp.] (thīo bin ra) EN: maiden voyage FR: voyage inaugural [m]

maid ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Barmädchen {n}bar maid
Hausmädchen {n}house maid
Brautjungfer {f}bridesmaid; maid of honor
alte Jungfer {f}old maid
Trauzeugin {f}witness (at marriage ceremony); maid of honor
Stubenmädchen {n}parlour maid
Jungfernfahrt {f}maiden voyage
Jungfernrede {f}maiden speech
Jungfernreise {f}maiden voyage
Jungfernschaft {f}maidenhood
Jungfräulichkeit {f}maidenliness
Magd {f}maiden; farmgirl
züchtig {adj}virgin; maidenlike
Frauenhaar {n}maidenhair
Mädchenzeit {f}maidenhood
mädchenhaft {adv}maidenly
Zimmermädchen {n}chambermaid; parlormaid
Zimmermädchen {n}parlourmaid

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maid
Back to top