ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mushy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mushy*, -mushy-

mushy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mushy (adj.) ซึ่งเหลวเละๆ Syn. pulpy, muddy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't get all mushy on me. Just tell me one thing.อย่าโกหกฉันนะ บอกอะไรฉันอย่าง
You feel all warm and mushy about me.ความอบอุ่นและความอ่อนโยน
I don't have a real handle on all this mushy stuff.ไม่ได้เก่งรับมือกับเรื่องวุ่นๆพวกนี้ซะทีเดียวหรอก
How can you say such mushy things so naturally?เธอพูดอะไรเลี่ยนๆแบบนี้
Just get to the mushy part already.ก็ผมพึ่งไปที่แฉะๆมานี่ครับ
I can get a little mushy if I want. I made you something.แม่ก็น่าจะอ้อยอิ่งได้นานอีกหน่อย ถ้าต้องการ แม่ทำอะไรมาให้แน่ะ
I can get a little mushy if I want. (Voice echoes)แม่ก็น่าจะอ้อยอิ่งได้อีกนานหน่อย ถ้าต้องการสิ
Now, I'm only gonna say this once 'cause I ain't into that mushy shit, but you gave me a chance when nobody else would, hired me when I really needed a job, and you always treated me with respect,ตอนนี้ ฉันจะพูดแค่ครั้งเดียวเท่านั้น เพราะฉันไม่ได้ เป็นคนก่อเรื่องงี่เง่านี่ แต่นายให้โอกาสฉัน อย่างที่ไม่มีใครทำ
I know we said "no mushy stuff,"ฉันรู้เราตกลงว่าห้ามพูดอะไรแบบนี้
I don't want to be the person that ends up with mushy squash.ฉันไม่อยากเป็นคนที่ลงเอยด้วยวิธีแบบนี้่
Ben was just a misfired synapse in my clearly mushy brain.เบน เป็นแค่การไซแนปส์ที่ผิดพลาด ของเซลลล์สมองของผม
All right. Skip the mushy parts.เอาล่ะ ช่วยข้ามช่วงน้ำเน่าไปทีเถอะ

mushy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[làn, ㄌㄢˋ, 烂 / 爛] soft; mushy; well-cooked and soft; to rot; to decompose; rotten; worn out; chaotic; messy; utterly; thoroughly

mushy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ぐにゃり[, gunyari] (adv-to) flabbily; softly; limply; effortlessly; flexibly; mushy
ぐしゃぐしゃ;グシャグシャ[, gushagusha ; gushagusha] (adv-to,adv,adj-na,vs) (on-mim) soggy; mushy; crumpled
くたくた(P);ぐたぐた;ぐだぐだ[, kutakuta (P); gutaguta ; gudaguda] (adj-na,adj-no) (1) (on-mim) exhausted; tired; (2) withered; worn out; (n) (3) boiling until shapeless or mushy; (4) (esp. ぐだぐだ) (See くどくど) tediously; repetitively; wordily; (P)
甘ったるい;甘たるい[あまったるい(甘ったるい);あまたるい(甘たるい), amattarui ( amatta rui ); amatarui ( kan tarui )] (adj-i) (1) sentimental; mushy; (2) sugary; saccharine; sickly-sweet

mushy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เละ[adj.] (le) EN: decomposed ; rotten ; crushed ; mushy ; runny ; sodden ; soft ; soggy FR: détrempé ; blet ; ramolli
ไม่เท่าไร (ไม่...เท่าไร)[adv.] (mai thaorai) EN: not very ; not very mushy FR: pas beaucoup ; pas très ; pas tellement ; pas vraiment

mushy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
weichlich {adj} | weichlicher | am weichlichstenmushy | mushier | mushiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mushy
Back to top