ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

midget

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *midget*, -midget-

midget ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
midget (n.) คนตัวเล็กมาก See also: คนแคระ, คนเตี้ยแคระ Syn. dwarf, pygmy, mannikin
midget (adj.) เล็กมาก See also: น้อยมาก, เล็กที่สุด, แคระ
English-Thai: HOPE Dictionary
midget(มิด'จิท) n.,adj. คนแคระ,คนที่เล็กมาก,สัตว์หรือสิ่งที่เล็กมากกว่าขนาดปกติ., See also: midgetism n., Syn. dwarf
English-Thai: Nontri Dictionary
midget(n) คนแคระ,สิ่งใดๆที่เล็กๆ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
midgetคนแกร็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จิ๋ว (adj.) midget See also: miniature, very small Syn. เล็กมาก, กระจิริด, กระจ้อยร่อย, เล็กกระจิดริด Ops. ใหญ่, โต, ใหญ่โต, มโหฬาร
เล็กมาก (adj.) midget See also: miniature, very small Syn. กระจิริด, กระจ้อยร่อย, เล็กกระจิดริด Ops. ใหญ่, โต, ใหญ่โต, มโหฬาร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Did I do too much nitrous? A midget fraternity?ข้าใช้กรดไนตรัสมากไปหรือเปล่า สมาคมคนแคระเหรอ
And this is where every midget in America wants to be.และที่นี่ เป็นที่ที่คนแคระทุกคนในอเมริกาต้องการเข้า
Lick my balls, big-wheel-riding, midget motherfucker.เลียกระโปกกูซะ ไอ้แคระ
That midget quarterback stole my girlfriend last year.ไอ้แคระ โคเตอร์แบค ก็แย่งแฟนฉันไปเมื่อปีก่อน.
Oh, a midget wrestler?โอว... นักมวยปล้ำพันธุ์แคระงั้นเหรอ
He's nothing but a glorified midget wrangler.เขาไม่มีอะไรนะ แต่พวกตัวแคระนั่นคงสรรเสริญเขาน่าดู
That said I believe our midget is the key to this.แทนที่จะสนับสนุนความจริง เพราะงั้นผมเชื่อว่าคนแคระ ของแอดเลอร์คือกุญแจ
Irene was here, either that or the ginger midget wore the same Parisian perfume.ไอรีน แอดเลอร์มาที่นี่ ถ้าไม่ใช่เจ้าแคระนั่นคงใส่ น้ำหอมจากปารีสกลิ่นเดียวกัน
Now we know what the ginger midget was working on.ที่นี้ก็รู้แล้วว่าคนแคระทำอะไร มันก็คือปฎิบัติการณ์แห่งสงคราม
You and your crazy midget friend can go bash whoever you want...ขอบคุณ โคดี้ เราพอใจในการประสานงานของนาย
Okay, don't you see that that midget is like an anchor dragging you down to the depths of Loserville?โอเค เธอไม่เห็นเหรอว่ายัยแคระนั่น เหมือนสมอเรือที่จะลากเธอ ให้จมดิ่งไปกับความพ่ายแพ้
Well, good luck getting the midget porn off your hard drive.โชคดีที่มีหนังโป๊คนแคระ จากฮาร์ดไดร์ของพี่

midget ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
コビトスズメダイ[, kobitosuzumedai] (n) midget chromis (Chromis acares)
ミゼット[, mizetto] (n) midget
ミゼットハウス[, mizettohausu] (n) midget house
潜航艇[せんこうてい, senkoutei] (n) (1) (obs) (See 潜水艦) submarine; (2) midget submarine
特殊潜航艇[とくしゅせんこうてい, tokushusenkoutei] (n) special purpose submarine (esp. Japanese midget submarines used in WWII)
豆台風[まめたいふう, mametaifuu] (n) small typhoon; midget typhoon
豆球[まめきゅう, mamekyuu] (n) (abbr) (See 豆電球) miniature light bulb; midget lamp
豆電球[まめでんきゅう, mamedenkyuu] (n) miniature light bulb; midget lamp
一寸法師[いっすんぼうし, issunboushi] (n) (1) dwarf; midget; elf; Tom Thumb; Jack Sprat; (2) Issun-boshi (Japanese fairytale)
禿び[ちび(P);チビ, chibi (P); chibi] (n) (1) (uk) (sens) small child; pipsqueak; small fry; small, cute versions of manga, anime, etc. characters, typically with oversized heads; (2) (vulg) short person; midget; dwarf; (3) small animal; runt; (pref) (4) worn down (pencil, etc.); (P)

midget ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิ๋ว[adj.] (jiu) EN: midget ; miniature ; small-sized ; small-scale ; pygmy ; pigmy ; tiny ; diminutive ; wee FR: miniature ; minuscule ; mini ; nain ; pygmée
ขนาดจิ๋ว[n. exp.] (khanāt jiu) EN: midget size FR:
คนแคระ[n.] (khon khrae) EN: dwarf ; dwarfish person ; midget ; pygmy FR: nain [m] ; nabot [m] (péj.) ; pygmée [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า midget
Back to top