ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

muse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *muse*, -muse-

muse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
muse (vi.) คิดรำพึง See also: คิดคำนึง, เหม่อลอย Syn. ruminate, think, dream, meditate
muse (vi.) ตรึกตรอง See also: ใคร่ครวญ, พิจารณา, วิเคราะห์, ครุ่นคิด, คิดทบทวน Syn. cogitate, ruminate, think, meditate, ponder, contemplate, deliberate
Muse (n.) เทพธิดาที่เป็นแรงบันดาลใจของกวี
museful (adj.) ซึ่งคิดคำนึงถึง
museology (n.) การศึกษาเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์
muser (n.) ผู้ใคร่ครวญ See also: ผู้พิจารณา
musette (n.) ปี่สก็อต
museum (n.) พิพิธภัณฑ์
museum case (n.) ตู้กระจกแสดงสินค้าหรือสิ่งของให้ชม See also: ตู้แสดง Syn. cabinet, display counter, exhibition
museum officer (n.) หัวหน้าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์
English-Thai: HOPE Dictionary
muse(มิวซ) v. รำพึง,ครุ่นคิด,ใคร่ครวญ,จ้องอย่างใคร่ครวญ, See also: muser n., Syn. ponder
museful(มิวซ'ฟูล) adj. ใคร่ครวญ,คิดคะนึง
museum(มิวเซียม') n. พิพิธภัณฑ์, Syn. gallery
English-Thai: Nontri Dictionary
muse(vi) ครุ่นคิด,ใคร่ครวญ,คิดทบทวน,รำพึง
museum(n) พิพิธภัณฑ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Musesนพเทวีแห่งศิลปศาสตร์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
museumพิพิธภัณฑสถาน [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Museumพิพิธภัณฑ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พิพิธภัณฑสถาน (n.) museum Syn. พิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์ (n.) museum Syn. พิพิธภัณฑสถาน
กระอั้วแทงควาย (n.) Thai amusement played at royal cerebration Syn. นางอั้ว
กรีฑา (n.) amusement See also: entertainment Syn. การเล่นสนุก
การละเล่น (n.) amusement See also: entertainment, recreation Syn. มหรสพ
การเล่นสนุก (n.) amusement See also: entertainment
ขบขัน (v.) be amused at See also: laugh, be funny Syn. ชวนหัว, ขัน, ตลก
ความขบขัน (n.) amusement See also: humour, fun Syn. ความตลก, ความตลกขบขัน
ความตลก (n.) amusement See also: humour, fun Syn. ความตลกขบขัน
ความสนุก (n.) amusement See also: pleasure Syn. ความสนุกสนาน, ความเพลิดเพลิน
ความสนุกสนาน (n.) amusement See also: pleasure Syn. ความเพลิดเพลิน
ความเพลิดเพลิน (n.) amusement See also: pleasure Syn. ความสนุกสนาน
น่าขัน (v.) amuse See also: entertain, make laugh Syn. น่าขำ, น่าหัวเราะ, น่าขำขัน, น่าชวนหัว, ตลก Ops. น่าเศร้า
น่าขำขัน (v.) amuse See also: entertain, make laugh Syn. น่าขำ, น่าหัวเราะ, น่าชวนหัว, ตลก Ops. น่าเศร้า
นางอั้ว (n.) Thai amusement played at royal cerebration
น่าชวนหัว (v.) amuse See also: entertain, make laugh Syn. น่าขำ, น่าหัวเราะ, น่าขำขัน, ตลก Ops. น่าเศร้า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (n.) National Museum
ระบำ (n.) kind of royal amusement See also: kind of palace theatrical performance
ระเบ็ง (n.) kind of royal amusement See also: kind of palace theatrical performance Syn. ระบำ
สถานบันเทิง (n.) place of amusement See also: entertainment venue Syn. สถานเริงรมย์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Do you ever go to museum?คุณเคยไปพิพิธภัณฑ์ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I started to muse and booze.ฉันก็เลยหมกมุ่น แล้วก็เลยเมา
Can only a hungry muse exist for a poet?นี่, ทำไมไม่เข้าใจเลยหละ? ว่าอันที่จริงแล้วมันใช่อะไรกับของพวกนี้
No, it's a death trap. Being the muse never works out.ไม่, ,มันเป็นกับดักนะ กำลังทำให้หลุดออกมาไม่ได้
Plenty of women have been both lover and muse to famous artists, like Picasso.ผู้หญิงจะรักเค้าเยอะมันก็ใช่นี่ และพระเจ้าก็สร้างให้เกิดกับศิลปินมีชื่อ เช่น ปีกัสโซ่
I think you were right. The whole muse thing kinda backfired.ฉันคิดว่าเธอพูดถูกนะ ทั้งเทวดาทั้งคินดา แบล็กไฟล์
/Well, I could tell a pretty fair tale /when the muse was with me.และทำให้ลูกชายของผมยิ้มได้ นั้นแหละครับ มนต์ตราที่แท้จริง
"Sing to me of the man, Muse The man of twists and turns"เทพธิดา โปรดขับขานแด่ข้า ซึ่งเรื่องของชายผู้ตลบแตลงนั้น
I already suggested that he devote his heart to another muse one more beautiful than I.ข้าก็แนะนำเขาไปแล้วว่าเขาควรจะไปทุ่มใจ\ ให้แก่นางอื่น คนที่สวยกว่าข้า
#Just like a muse to me ## เธอคือความลึกลับ #
Nah, that's... ♪ I got a muse from the East to the West ♪ ♪ all I know is if ♪ I caught him, Royce.นั่นมัน... ฉันจับได้แล้วรอยด์ คนที่ฆ่าแม่ของฉัน
Serena's locked down the left bank and become a muse to us all.เซเรน่าปิดถนนฝั่งซ้าย และกลายเป็นนางฟ้าสำหรับเราทุกคน
Does a designer who leaves his muse have a future?ถ้าดีไซเนอร์เหล่านั้นไปจากเทพี จะมีอนาคตหรอ?

muse ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
使娱乐[shǐ yú lè, ㄕˇ ㄩˊ ㄌㄜˋ, 使娱乐 / 使娛樂] amuse
[yú, ㄩˊ, 娱 / 娛] amuse
[xī, ㄒㄧ, 嬉] amusement
消遣[xiāo qiǎn, ㄒㄧㄠ ㄑㄧㄢˇ, 消遣] amusement; pastime; diversion
纪念馆[jì niàn guǎn, ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, 纪念馆 / 紀念館] memorial hall; commemorative museum
中国历史博物馆[Zhōng guó Lì shǐ Bó wù guǎn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄌㄧˋ ㄕˇ ㄅㄛˊ ˋ ㄍㄨㄢˇ, 中国历史博物馆 / 中國歷史博物館] Museum of Chinese History
博物院[bó wù yuàn, ㄅㄛˊ ˋ ㄩㄢˋ, 博物院] museum
博物馆[bó wù guǎn, ㄅㄛˊ ˋ ㄍㄨㄢˇ, 博物馆 / 博物館] museum
瞑想[míng xiǎng, ㄇㄧㄥˊ ㄒㄧㄤˇ, 瞑想] muse
故宫博物院[Gù gōng Bó wù yuàn, ㄍㄨˋ ㄍㄨㄥ ㄅㄛˊ ˋ ㄩㄢˋ, 故宫博物院 / 故宮博物院] Palace museum in Forbidden City, Beijing; National Palace museum in Taibei
[yú, ㄩˊ, 娯] pleasure; enjoyment; amusement; Japanese variant of 娛|娱
[wán, ㄨㄢˊ, 玩] toy; sth used for amusement; curio or antique (Taiwan pr. wan4); to play; to have fun; to trifle with; to keep sth for entertainment

muse ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
考えにふける;考えに耽る[かんがえにふける, kangaenifukeru] (exp,v1) (See 考え事に耽る) to be absorbed in thought; to muse; to muse about; to think things through
アマチュア無線[アマチュアむせん, amachua musen] (n) amateur radio
アマチュア無線局[アマチュアむせんきょく, amachua musenkyoku] (n) amateur radio station
アミューズ[, amyu-zu] (vs) to amuse
アミューズメント[, amyu-zumento] (n) amusement; (P)
アミューズメント・パーク;アミューズメントパーク[, amyu-zumento . pa-ku ; amyu-zumentopa-ku] (n) amusement park
アミューズメントセンター[, amyu-zumentosenta-] (n) amusement center; amusement centre
アミュプラザ[, amyupuraza] (n) (abbr) amusement plaza
オンライン銀行業務設備[オンラインぎんこうぎょうむせつび, onrain ginkougyoumusetsubi] (n) {comp} online banking facilities
お楽しみ;御楽しみ[おたのしみ, otanoshimi] (n) (pol) (See 楽しみ) enjoyment; pleasure; diversion; amusement; hobby
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[, garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish
ご愛嬌;ご愛敬;御愛嬌;御愛敬;ご愛きょう[ごあいきょう, goaikyou] (n) (See 愛嬌・あいきょう・3) entertainment; amusement; fun
ジャムセッション[, jamusesshon] (n) jam session
ソフトウェア無線[ソフトウェアむせん, sofutouea musen] (n) software-defined radio; SDR
タイムセール[, taimuse-ru] (n) special offers available for a limited time of the day (wasei
とち狂う[とちぐるう;とちくるう, tochiguruu ; tochikuruu] (v5u,vi) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke
どち狂う[どちぐるう, dochiguruu] (v5u,vi) (See とち狂う) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke
ハムセム語族[ハムセムごぞく, hamusemu gozoku] (n) (obs) (obsc) (See アフロアジア語族) Hamito-Semitic (family of languages)
プレミアムセール[, puremiamuse-ru] (n) premium sale
ボリュームセット[, boryu-musetto] (n) {comp} volume set
マジ受ける[マジうける;マジウケる, maji ukeru ; majiuke ru] (v1) (sl) to be amused; to find something interesting
むせび泣き;咽び泣き;噎び泣き[むせびなき, musebinaki] (vs) (1) to sob; to be choked with tears; (n) (2) sobbing
メダルゲーム[, medaruge-mu] (n) amusement parlour game which uses tokens (parlor) (wasei
ルーブル(P);ルーヴル[, ru-buru (P); ru-vuru] (n) (1) ruble (Russian currency); rouble; (2) Louvre (Museum); (P)
一興[いっきょう, ikkyou] (n) amusement; fun; brief entertainment
債務整理[さいむせいり, saimuseiri] (n) adjustment of debts; debt-workout; consolidation of debts; settlement of debts
収蔵品[しゅうぞうひん, shuuzouhin] (n) collected item; artifact (in museum, etc.)
可笑しがる[おかしがる, okashigaru] (v5r) to be amused (by, at); to wonder at
咽び泣く;むせび泣く[むせびなく, musebinaku] (v5k,vi) to sob; to be choked with tears
咽ぶ;噎ぶ[むせぶ, musebu] (v5b,vi) to be choked; to be stifled; to be smothered
噎せ返る;むせ返る[むせかえる, musekaeru] (v5r,vi) to choke; to sob convulsively; to cough
夢精[むせい, musei] (n,vs) wet dream; nocturnal emission
学芸員[がくげいいん, gakugeiin] (n) curator (e.g. museum)
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n,adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun
慰み[なぐさみ, nagusami] (n) amusement; diversion (to pass time); pastime; recreation
慰み物[なぐさみもの, nagusamimono] (n) source of amusement; plaything
慰める[なぐさめる, nagusameru] (v1,vt) to comfort; to console; to amuse; (P)
憂さを晴らしに[うさをはらしに, usawoharashini] (adv) (uk) for amusement; by way of diversion (distraction from grief)
戯る[たわむる, tawamuru] (v5r,vi) (arch) (See 戯れる) to be playful; to gambol; to be amused (with something); to play; to sport; to frolic; to joke
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ゲームセンター[げーむせんたー, ge-musenta-] game arcade
システムセブン[しすてむせぶん, shisutemusebun] System 7
ボリュームセット[ぼりゅーむせっと, boryu-musetto] volume set
博物館[はくぶつかん, hakubutsukan] museum
博物館学[はくぶつかんがく, hakubutsukangaku] museology
博物館資料[はくぶつかんしりょう, hakubutsukanshiryou] museum
博物館資料記録技術[はくぶつかんしりょうきろくぎじゅつ, hakubutsukanshiryoukirokugijutsu] museography
国際無線通信諮問委員会[こくさいむせんつうしんしもんいいんかい, kokusaimusentsuushinshimon'iinkai] Comite Consultatif International des Radiocommunications, CCIR
無線[むせん, musen] wireless
無線リンク[むせんリンク, musen rinku] wireless link
無線周波数[むせんしゅうはすう, musenshuuhasuu] radio frequency, RF
無線技術[むせんぎじゅつ, musengijutsu] wireless technology
無線方式[むせんほうしき, musenhoushiki] wireless system
無線電話[むせんでんわ, musendenwa] cordless telephone, wireless telephone
適用業務責任分散型トランザクション[てきようぎょうむせきにんぶんさんがたとらんざくしょん, tekiyougyoumusekininbunsangatatoranzakushon] application-supported distributed transaction

muse ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครุ่นคิด[v.] (khrunkhit) EN: ponder ; muse ; be toughtful ; be immersed in thought ; be engrossed in thought ; be absorbed in thought ; be deep in thought ; have a bee in one's bonnet ; mull FR:
ปรารมภ์[v.] (prārom) EN: reflect (on) ; meditate (on) ; ruminate ; muse FR: réfléchir (à)
รำพึง[v.] (rampheung) EN: think about ; muse ; ponder ; groan FR:
เทพธิดา[n.] (thēpthidā) EN: goddess ; angel ; female deity ; divine female ; demigoddess ; dryad ; fury ; muse FR: divinité [f] ; déesse [f] ; muse [f] ; fée ^f]
ทอดอารมณ์[v. exp.] (thøt ārom) EN: muse about things ; let the imagination fly FR:
อาหารเรียกน้ำย่อย[n. exp.] (āhān rīek n) EN: appetizer FR: amuse-gueule [m inv.]
แบบขำ ๆ[n. exp.] (baēp kham-k) EN: jokingly FR: avec humour ; par amusement
บันเทิง[n.] (banthoēng) EN: amusement ; entertainment ; recreation FR: distraction [f] ; divertissement [m]
บันเทิง[v.] (banthoēng) EN: enjoy ; entertain ; be amused ; be joyful ; be happy FR: distraire ; divertir ; égayer
ด้วยความเพลิดเพลิน[adv.] (dūay khwām ) EN: FR: avec amusement
หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ; หอศิลป์และพิพิธภัณฑ์สงคราม[n. prop.] (Høsin Lae P) EN: Art Gallery & War Museum FR:
จมูก[n.] (jamūk) EN: snout FR: museau [m] ; groin [m] ; truffe [f]
เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์[n. exp.] (jaonāthī ph) EN: FR: responsable de musée [m]
เจ้าพนักงานพิพิธภัณฑ์[n. exp.] (jaophanakng) EN: museum officer FR:
การละเล่น[n.] (kānlalen) EN: amusement ; game FR: jeu [m]
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿ) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment FR:
การรื่นเริง [n.] (kān reūnroē) EN: laughter FR: amusement [m]
กับแกล้ม[n.] (kapklaēm) EN: food eaten with alcoholic drinks ; savoury dish eaten to go with wine ; snacks ; appetizers ; hors d'oeuvres ; light dishes ; tidbits FR: plats accompagnant les alcools [mpl] ; amuse-gueule [m]
ค่าเข้าชมพิพิธภัณฑ์[n. exp.] (khā khao ch) EN: FR: prix d'entrée au musée [m]
ขำ[v.] (kham) EN: laugh ; be amused ; amuse ; giggle ; snicker ; snigger ; titter FR: rire ; s'amuser
ขัน[v.] (khan) EN: be amused FR:
เข้าชมพิพิธภัณฑ์[v. exp.] (khao chom p) EN: visit a museum FR: visiter un musée
ขอให้มีความสุข[xp] (khø hai mī ) EN: FR: Bon amusement ! ; Soyez heureux !
ขอให้สนุกนะ[xp] (khø hai san) EN: have fun FR: amusez-vous bien !
ความบันเทิง[n.] (khwām banth) EN: entertainment ; amusement FR: distraction [f]
ความขบขัน[n.] (khwām khopk) EN: amusement ; humour ; fun FR: amusement [m] ; plaisir [m]
ความเพลิดเพลิน[n.] (khwām phloē) EN: amusement ; enjoyment ; entertainment FR: distraction [f] ; divertissement [m] ; amusement [m]
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnr) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m] ; allégresse [f]
ความสนุกสนาน[n.] (khwām sanuk) EN: fun ; amusement FR: plaisir [m] ; amusement [m]
แกล้ม[n.] (klaēm) EN: snacks accompanying a beverage ; snacks ; appetizers ; savories FR: amuse-gueule [m]
กระอั้วแทงควาย[n.] (kra-ūathaēn) EN: Thai amusement played at royal cerebration FR:
กรีฑา[n.] (krīthā) EN: amusement ; entertainment FR:
แหล่งเริงรมย์[n. exp.] (laeng roēng) EN: entertainment centre ; amusement centre FR: lieu de divertissement [m]
เล่น[v.] (len) EN: play FR: jouer ; faire une partie ; s'amuser
เล่น[adv.] (len) EN: for fun ; for joy ; for pleasure ; for amusement ; playfully FR: pour le plaisir ; pour l'amusement
เล่นสนุก[v. exp.] (len sanuk) EN: FR: s'amuser
ลอยชาย[v.] (løichāi) EN: swagger FR: musarder ; flâner ; traîner ; muser (litt.) ; traînasser (fam.) ; traînailler (fam.)
มหรสพ[n.] (mahørasop) EN: entertainment ; amusement ; recreation FR: divertissement [m] ; amusement [m] ; animation [f]
มิวเซียมสยาม[org.] (Miusīem Say) EN: Museum Siam ; Discovery Museum FR:
มิวเซียม[n.] (miusīem) EN: museum FR: musée [m]

muse ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
amüsiert; vernügt; belustigt {adj} | amüsierter; vergnügter; belustigter | am amüsiertesten; am vergnügtesten; am belustigstenamused | more amused | most amused
Beet {n}; Gemüsebeet
verwirrt; irritiert {adj} | ein bisschen irritiert; ein wenig verwirrtbemused | a trifle bemused
Museumsdirektor {m} | Museumsdirektoren
Vergnügungssteuer {f} [fin.]entertainment tax; amusement tax
Genius {m}muse
Führung {f} (durch ein Museum)guided tour (of a museum)
Heimatmuseum {n}local museum; museum of local history
Miezekätzchen {n}; Schmusekatze
Muse {f}muse
Museum {n} | Museen
Schale {f} (Obst; Gemüse)skin (fruit; vegetable)
Gemüsefond {m}; Gemüsebrühe

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า muse
Back to top