ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

magenta

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *magenta*, -magenta-

magenta ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
magenta (n.) สีแดงอมม่วง Syn. vermilion, maroon, fuchsia
English-Thai: HOPE Dictionary
magenta(มะเจน'ทะ) n. สีม่วงแดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magentaสีม่วงแดง [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Near Magenta you'll find dark blue Fiat Tempra with Pescara plates.ฉันมาร์คเมืองคาสเทลเวคคิโอในแผนที่ไว้
BORDERED BY THE MAGENTA AND ABOVE THIS GREEN LINE, IS WHERE WE SHOULD SEE WIMPS.แน่นอนมันเป็นบิตที่น่าผิดหวัง
Well, magenta alarm on an oil rig is as bad as it gets.ม่วงแดงเป็นสีของไฟเตือน ขั้นรุนแรงที่สุดบนแท่น
Magenta alarms!สัญญาณเตือนสีม่วงแดง
Now, we're a little short on female roles, so we're going to have to double up on columbias and magentas.ทีนี้ เราไม่ค่อยมีนักแสดง ในบทผู้หญิงสักเท่าไร เราคงต้องรวมบทของ โคลัมเบียและมาเจนต้า
Riff raff and Columbia and magenta, team one.ริฟ ราฟ และโคลัมเบีย และ มาเจนต้า ทีมที่หนึ่ง
The epidermis is magenta.ผิวหนังชั้นนอกเป็นสีม่วงแดง

magenta ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マゼンタ;マジェンタ[, mazenta ; majienta] (n) magenta

magenta ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
magenta; tiefrot {adj}magenta
Magentakolibri {m} [ornith.]Magenta-throated Woodstar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า magenta
Back to top