ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

martyr

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *martyr*, -martyr-

martyr ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
martyr (n.) ผู้ยอมสละชีวิตเพื่อศาสนาหรือความเชื่อของตน See also: ผู้ยอมพลีชีพ
martyr (n.) ผู้ทุกข์ทรมาน See also: ผู้ทนทุกข์ Syn. sufferer
martyr (n.) ผู้แสร้งทำเป็นทุกข์ทรมานเพื่อให้คนอื่นเห็นใจ See also: ผู้เรียกร้องความสนใจ
martyr (vt.) ฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องทางศาสนา See also: ฆ่าให้ตายเพราะไม่ยอมเปลี่ยนความเชื่อ
martyrdom (n.) ความทุกข์ทรมาน Syn. torment, pain
martyred (adj.) ซึ่งเจ็บปวด See also: ซึ่งทุกข์ทรมาน
martyrize (vt.) ยอมทุกข์ทรมาน
martyrize (vt.) ทำให้ทุกข์ทรมาน
English-Thai: HOPE Dictionary
martyr(มาร์'เทอะ) n. ผู้ยอมรับการทรมานจากความตายแต่ไม่ยอมละทิ้งซึ่งศาสนา ความเชื่อหรืออุดมการณ์ของตัว,ผู้ได้รับการทรมานอย่างรุนแรงหรือเนืองนิจ,ผู้เรียกร้องความเห็นอกเห็นใจหรือความสนใจโดยแสร้งได้รับความทุกข์ทรมานหรืออื่น ๆ, See also: martyrly adv. adj.
martyrdom(มาร์'เทอะดัม) n. ความทุกข์ทรมานความตาย หรือสภาวะของmartyr (ดู) ,ความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส
English-Thai: Nontri Dictionary
martyr(n) ผู้ยอมพลีชีพเพื่อศาสนา,ผู้ได้รับทุกข์ทรมาน
martyrdom(n) การฆ่าหรือทรมานด้วยเรื่องศาสนา,ความทุกข์ทรมาน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Martyrsผู้พลีชีพในศาสนา [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whatever mischief he causes I have no intention of making a martyr of him.ไม่ว่าเขาจะทำเรื่องอะไร ผมไม่ยอมให้เขาเป็นนักบุญแน่
Who's the martyr now?ตอนนี้ใครเป็นผู้สละตน
The senator wants to play hero... he can be a martyr to his own cause.ท่านวุฒิต้องการเป็นฮีโร่ เค้าจะเป็นนักบุญ จากเหตุการณ์นี้เลยล่ะ
Ekin Bulut died a martyr during station ambush.เอคิน บูเลธ ตายอย่างสมเกียรติ.. ระหว่างการถูกโจมตีที่สถานี
Then you're a martyr and you'll go straight to heaven.งั้นนายก็ถือว่า ตายในหน้าที่.. ได้ขึ้นสวรรค์ทันทีเลยไง
I'm becoming a martyr if I die here?ว่าฉันจะถือว่าตายในหน้าที่
Miss blair, your martyr act-- no good.คุณหนูแบลล์ค่ะ ทำท่าน่าสงสารแบบนั้นมัน...
It's a very typical step of martyr stuff.นั่นแหละเป็นแบบฉบับของสเตฟาน ในการยอมรับความทุกข์
You martyr yourself into a tomb and I get partnered with a semi-competent witch.ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น
Elena's on a martyr tear.เอเลน่ารับบท Martyr Tear (ชื่อวงร็อค เล่นคำ Martyr แปลว่า "ผู้เสียสละ" )
Wait, don't tell me you're falling for that silent martyr crap.อย่าบอกนะว่าเธออยากจะทำตัวเป็นแม่พระอะไรพรรค์นั้น
On the other hand, you die a martyr she rides that wave of sympathy to the throne.ในทางกลับกัน หากคุณตาย เธอก็จะได้ขึ้นสู่บัลลังก์

martyr ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丁基[Dīng Jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, 丁基] Ding Ji (1917-1944), real name Li Baicen 李百岑, a Yanan base journalist, martyr of the revolution
死难者[sǐ nán zhě, ㄙˇ ㄋㄢˊ ㄓㄜˇ, 死难者 / 死難者] victim; casualty; martyr for one's country
烈士[liè shì, ㄌㄧㄝˋ ㄕˋ, 烈士] martyr
忠烈[zhōng liè, ㄓㄨㄥ ㄌㄧㄝˋ, 忠烈] sacrifice oneself for one's country; martyr

martyr ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
殉教者[じゅんきょうしゃ, junkyousha] (n) martyr
殉難者[じゅんなんしゃ, junnansha] (n) victim; martyr
受難者[じゅなんしゃ, junansha] (n) martyr; sufferer
殉教[じゅんきょう, junkyou] (n,vs) martyrdom
殉死[じゅんし, junshi] (n,vs) dying a martyr; following someone in suicide
殉難[じゅんなん, junnan] (n,vs) martyrdom; (P)

martyr ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผู้เสียสละ[n. exp.] (phū sīasala) EN: person who sacrifices oneself ; martyr FR:
สละชีวิต[v. exp.] (sala chīwit) EN: sacrifice oneself ; lay down one's life ; give up one's life ; die a marthr's death FR: donner sa vie ; se sacrifier ; mourir en martyr

martyr ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Märtyrium {n} | ein Märtyrium durchleidenmartyrdom | to suffer a martyrdom

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า martyr
Back to top