ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

muck

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *muck*, -muck-

muck ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
muck (n.) ปุ๋ยคอก See also: มูลสัตว์ Syn. manure
muck (n.) สิ่งสกปรก See also: ของสกปรก, ขี้โคลน Syn. filth, dirt, slime
muck (vt.) ใส่ปุ๋ย See also: ทำเป็นปุ๋ย Syn. manure
muck (n.) เรื่องโสมม See also: เรื่องน่าขยะแขยง, เรื่องสกปรก Syn. filt, dirt
muck (n.) ภาวะยุ่งเหยิง See also: ภาวะสับสนวุ่นวาย
muck (n.) คำพูดเหลวไหล See also: คำพูดไร้สาระ, สิ่งเหลวไหล
muck (vt.) ทำความสะอาดคอกม้า See also: ขจัดมูลสัตว์ออกไป
muck (vt.) ทำเปื้อน See also: ทำให้สกปรก
muck in (phrv.) มีส่วนร่วมใน (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำงานร่วมกันได้ดี
muck out (phrv.) ทำความสะอาด Syn. clean out
muck up (phrv.) ทำสกปรก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ทำให้รก, ทำให้ไม่เป็นระเบียบ Syn. dirty up, foul up, mess up
muck up (phrv.) ทำให้เสียไปโดยประมาท (คำไม่เป็นทางการ) Syn. mess up
muckrake (vi.) ค้นหาและเปิดโปง Syn. expose
muckraker (n.) ผู้เปิดเผยข่าวหรือความลับ Syn. busybody, snoop
muckraking (n.) การหาข้อมูลเกี่ยวกับชีวิตแบบส่วนตัว
muckworm (n.) คนขี้เหนียว (คำไม่เป็นทางการ) Syn. niggard, scrimp, miser
mucky (adj.) สกปรก Syn. filthy, dirty, slimy
mucky (adj.) หยาบคาย See also: ทะลึ่ง Syn. nasty
English-Thai: HOPE Dictionary
muck(มัค) n. ปุ๋ยคอก,สิ่งสกปรก,มูลสัตว์,ภาวะที่ยุ่งเหยิง,ฝุ่น,ผงธุลี,สิ่งเหลวไหล,คำพูดเหลวไหล,ดินหินและสิ่งอื่น ๆ ที่ต้องสกัดออกเพื่อเอาแร่, Syn. mud,mudslinging
muckrake(มัค'เรค) vt. ค้นหาและเปิดเผยความเลว,การฉ้อราษฎร์บังหลวงหรืออื่น ๆ, See also: muckraker n.
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
muckrakerนักขุดคุ้ย (เรื่องทุจริต) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I couldn't help it, with the muck we're given to eatฉันไม่ช่วยมัน, กับ muck we 'ที่ให้ที่จะกิน
Touch that muck and you're dead!สัมผัสโคลนที่คุณจะตาย!
You should do me. I'll muck it up if I have to do myself.เธ—เนˆเธฒเธ™เธ„เธฃเธฑเธš เน€เธ‚เธฒเธ„เธทเธญเธ„เธ™เธ—เธตเนˆเธเธฃเธฐเธ—เธณเธœเธดเธ”
Big girl. Sorry, guys. Don't mean to muck up your mojo.โทษที ไม่ได้ตั้งใจจะมาขัดความสุข
Look, I think she really likes me, so don't muck it up for me, OK?ดูสิ! เธอโอเคจะตาย .. น่า ตกลงนะ?
My chambers are a complete mess, my clothes need washing, my armour needs repairing, my boots need cleaning, my dogs need exercising, my fireplace needs sweeping, my bed needs changing and someone needs to muck out my stables.ห้องของข้าเละไปหมดแล้ว เสื้อผ้าก็ต้องซัก ชุดเกราะก็ยังไม่ได้ซ่อม รองเท้าก็ไม่ได้ขัด สุนัขก็ไม่มีคนพาไปเดินเล่น เตาผิงก็ยังไม่ได้เก็บกวาด
Oh, I regret, Sire, there is one thing I've failed to do - er, muck out your horses.โอ้, ข้าเสียใจเหลือเกินครับท่าน มีอย่างนึงที่ข้ายังไม่ได้ทำ เอ่อ, คือทำความสะอาดคอกม้า...
Jimmy, go muck out the chain lockers.จิมมี่ ไปทำความสะอาดกุญแจล๊อกเกอร์ไป
If you muck me about, Dexter...ถ้าเธอไม่ดีกับฉันล่ะก็...
The Senate would frown upon lowering standard into muck and shit... as they frown upon many things that ambitious men must embrace.วุฒิสภาจะขมวดคิ้ว ลดมาตรฐาน ลงไปในโคลนตมและอึ ... ขณะที่พวกเขาขมวดคิ้วเมื่อหลายสิ่งหลายอย่าง
Well, every morning, you'll have to muck out his stall.เช่นทุกเช้า หลานต้องเอาโคลนออกจากคอกของมัน
Still, she'll have to wade through that muck if she wants to rule the Seven Kingdoms.กระนั้น เธอก็ต้องฝ่าโคลนตมนั่นเช่นกัน ถ้าอยากปกครองเจ็ดราชอาณาจักร

muck ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
粪土[fèn tǔ, ㄈㄣˋ ㄊㄨˇ, 粪土 / 糞土] dung and dirt; muck
倒打一耙[dào dǎ yī pá, ㄉㄠˋ ㄉㄚˇ ㄧ ㄆㄚˊ, 倒打一耙] lit. to strike with a muck-rake (成语 saw), cf. Pigsy 豬八戒|猪八戒 in Journey to the West 西遊記|西游记; fig. to counter-attack; to make bogus accusations (against one's victim)

muck ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
乱暴狼藉[らんぼうろうぜき, ranbourouzeki] (n) running amok (amuck); committing an outrage; rampageous behavior
暴れ狂う[あばれくるう, abarekuruu] (v5u) to rage; to run amok (amuck); to tear around
狂い回る[くるいまわる, kuruimawaru] (v5r) to rave; to run amok (amuck)
落花狼藉[らっかろうぜき, rakkarouzeki] (n) running amok (amuck); committing violence on; in utter disorder

muck ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เลน[n.] (lēn) EN: mud ; mire ; slush ; muck FR: boue [f] ; gadoue [f] ; bourbier [m] ; bourbe [f]
เก็บเล็กผสมน้อย[v.] (keplekphaso) EN: save little by little ; pick up fragment by fragment ; many a mickle makes a muckle FR:
ขุ่น[adj.] (khun) EN: turbid ; muddy ; mucky ; turbid ; murky ; unclear FR: trouble ; turbide ; boueux
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
ระราน[v.] (rarān) EN: play bully ; bully and humiliate ; run amuck ; trouble FR: maltraiter ; brimer
สกปรก[adj.] (sokkaprok) EN: dirty ; unclean ; filthy ; soiled ; mucky ; slovenly FR: sale ; souillé ; crasseux ; malpropre ; dégueulasse (pop.) ; dégueu (pop.) ; dégoûtant ; cracra (fam.) ; cra-cra (fam.) ; crado (fam.)

muck ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Feder {f} | mit fremden Federn geschmückt [übtr.]plume | in borrowed plumes
Mücke {f}; Stechmücke
Mückenschutz {m}; Mückenschutzmittel
Stechmücke {f} [zool.] | Stechmücken
dreckig {adj} | dreckiger | am dreckigstenmucky | muckier | muckiest
Dreck {m}muckiness; raunchiness; scruffiness
Sensationsmacherei {f}muckraking
Schmuckgegenstand {m} | Schmuckanhänger

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า muck
Back to top