ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

motorboat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *motorboat*, -motorboat-

motorboat ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
motorboat (n.) เรือยนต์ Syn. powerboat, speedboat
English-Thai: HOPE Dictionary
motorboat(โม'เทอะโบท) n. เรือยนต์. vi. เดินทางโดยเรือยนต์
English-Thai: Nontri Dictionary
motorboat(n) เรือยนต์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Motorboat racingการแข่งเรือยนต์ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't think letting Peter Hedlund motorboat you behind a Bed Bath Beyond really makes you a super slut.ฉันไม่คิดว่าการให้ ปีเตอร์ เฮดเลาด์ เอาหน้าสบนมเธอ... ...ข้างหลังร้าน Bed Bath Beyond จะทำให้เธอเป็นยัยแรดตัวแม่นะ
You're finally going to let me motorboat those twins?เธอจะให้ชั้นกุ๊กกิ๊กกับเธอแล้วเหรอ
I'm still a man, and I can still motorboat a hot girl who is also a member of the Cherokee Nation, which is not racist, because it is for a good cause.ฉันยังคงเป็นผู้ชาย และฉันยังคง 'motorboat กับสาวสวย คนที่เป็นถึงทายาทของชนเผ่า เชอโรกี
Then maybe, if you're super lucky, you might find a girl who'll motorboat you right back.เพราะ ถ้าหาก นายโคตรโชคดี นายอาจจะได้พบ สาวที่อยาก motorboat นายกลับ
I would fucking bang 'em and motorboat 'em.ฉันยิงพวกเขาและซิ่งมอเตอร์โบ๊ทจากมา
Schmidt, I know you really want to go to this party, but wouldn't it be better to find a girl who you really care about to motorboat?ชมิดท์ ฉันรู้ว่านายอยากไปงานนี้จริงๆ แต่มันไม่ดีกว่าเหรอ ถ้านายจะหาสาวที่นาย สนใจจะ motorboat ด้วยน่ะ
I don't think she knows what motorboating is.ฉันไม่คิดว่าเธอรู้ ว่าMotorboat หมายความว่าไง
At a designated spot, SEAL Team Six swoops in, puts us on one of those inflatable motorboats, we hit the water, we're out of there, on our way to you.ซีลทีมซิกส์ แล้วก็พาเราขึ้น มอเตอร์โบทสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ลงน้ำไป

motorboat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เรือยนต์[n.] (reūa yon) EN: powerboat ; motorboat ; motor ship ; motor vessel ; launch FR: bateau à moteur [m] ; embarcation à moteur [f] ; canot automobile [m]

motorboat ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Motorboot {n}motor boat; motorboat

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า motorboat
Back to top