ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misfortune

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misfortune*, -misfortune-

misfortune ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misfortune (n.) โชคร้าย See also: ความอาภัพ, เคราะห์ร้าย Syn. unluckiness, trouble Ops. good luck, good fortune
English-Thai: HOPE Dictionary
misfortune(มิสฟอร์'เชิน) n. โชคไม่ดี,โชคร้าย,ความทุกข์ยาก,ความยากเข็ญ, Syn. adversity
English-Thai: Nontri Dictionary
misfortune(n) โชคร้าย,โชคไม่ดี
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Misfortuneเคราะห์ร้าย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การตกอับ (n.) misfortune See also: haplessness, unluckiness Syn. ความเคราะห์ร้าย, การอับโชค
การอับโชค (n.) misfortune See also: haplessness, unluckiness Syn. ความเคราะห์ร้าย, การตกอับ
กาลกิณี (n.) misfortune See also: misery, ill-lucks, adversity, mischance, unfortunate Syn. โชคร้าย, เสนียด, จัญไร, อวมงคล Ops. โชคดี
คราวซวย (n.) misfortune See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity Syn. คราวร้าย Ops. คราวดี
คราวซวย (n.) misfortune See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity Syn. คราวเคราะห์ Ops. คราวดี
คราวร้าย (n.) misfortune See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity Syn. คราวเคราะห์, คราวซวย Ops. คราวดี
คราวเคราะห์ (n.) misfortune See also: bad luck, adversity, hard luck, ill luck, infelicity Syn. คราวซวย, คราวร้าย Ops. คราวดี
ความอาภัพ (n.) misfortune See also: haplessness, unluckiness Syn. ความเคราะห์ร้าย, การอับโชค, การตกอับ
ความเคราะห์ร้าย (n.) misfortune See also: haplessness, unluckiness Syn. การอับโชค, การตกอับ
ชะตาร้าย (n.) misfortune See also: ill-omen, time of calamity, time of misfortune, disaster Syn. คราวร้าย Ops. ตาดี, เคราะห์ดี
ตาร้าย (n.) misfortune See also: ill-omen, time of calamity, time of misfortune, disaster Syn. ชะตาร้าย, คราวร้าย Ops. ตาดี, เคราะห์ดี
บาปเคราะห์ (n.) misfortune See also: bad luck, adversity Syn. โชคร้าย, เคราะห์, เคราะห์กรรม, เคราะห์ร้าย Ops. โชคดี, เคราะห์ดี
อวมงคล (n.) misfortune See also: unluckiness Syn. โชคร้าย, เคราะห์ร้าย Ops. มงคล, โชคดี
เคราะห์ร้าย (n.) misfortune See also: unfortunate, adversity, bad luck, misadventure, mischance Syn. โชคร้าย, อัปมงคล, ซวย, เคราะห์ Ops. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล
เคราะห์หามยามร้าย (n.) misfortune See also: unfortunate, bad luck, misadventure, mischance Syn. เคราะห์ร้าย, ซวย Ops. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล
โชคร้าย (n.) misfortune See also: unfortunate, adversity, bad luck, misadventure, mischance Syn. อัปมงคล, ซวย, เคราะห์ Ops. โชคดี, เคราะห์ดี, มงคล
โชคร้าย (n.) misfortune See also: bad luck, adversity Syn. เคราะห์, เคราะห์กรรม, เคราะห์ร้าย Ops. โชคดี, เคราะห์ดี
โชคร้าย (n.) misfortune See also: misery, ill-lucks, adversity, mischance, unfortunate Syn. เสนียด, จัญไร, อวมงคล Ops. โชคดี
โชคร้าย (n.) misfortune See also: unluckiness Syn. เคราะห์ร้าย Ops. มงคล, โชคดี
ประสบเคราะห์กรรม (v.) meet with misfortune See also: suffer misfortune or bad luck Syn. โชคร้าย, มีเคราะห์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then she had the misfortune to change it to Conlon.จากนั้นเธอได้มีเหตุร้าย เปลี่ยนไปเรียก Conlon
I had the misfortune of being struck down by the most deadly pair of wild blue eyes God ever had the audacity to create.ฉันโชคร้ายเพราะไปติดอยู่กับ ดวงตาสีฟ้าคมเฉียบ ที่มีความกล้าเท่าที่สุดตั้งแต่พระเจ้าเคยสร้างมา
I didn't look after you while alive but instead brought a great misfortune down on youข้าไม่ได้ดูแลเจ้าไม่ดีเอง ข้าทำให้เจ้าอาภัพ มาตลอด
Your family brings misfortune to everyone around you!ตระกูลของแกทำลายอนาคตของคนอื่น !
You alone are responsible for the misfortune that has befallen Camelot.เจ้าต้องรับผิดชอบ นั้นเป็นโชคร้ายของคาเมรอตที่เกิดจากเจ้า
You said there's a legend that misfortune comes to anyone who slays a unicorn.ลุงพูดว่ามีตำนาน ที่เป็นโชคร้ายสำหรับใครก็ตามที่ฆ่ายูนิคอนนิ
Not quite the environment you want to raise a kid in, the son you had the misfortune of crossing paths with in Monaco.ไม่ใช่ที่ที่เหมาะจะเลี้ยงลูก ลูกชายเขา.. คนที่นายซวยไปจ๊ะเอ๋เข้าที่โมนาโก
I had the misfortune to have the name 'Sadako' stick to me.ฉันโชคไม่ค่อยดี ถูกเพื่อนล้อและเรียกฉันว่า ซาดาโกะ (แปลว่า ผี)
So who has the misfortune of being compelled to be her date?แล้วใครโชคร้าย ถูกสะกดไปเป็นคู่เดทของเธอล่ะ
I'm sorry I brought this... misfortune upon you.ข้าขอโทษ.. ที่ทำให้เกิดเรื่องนี้กับเจ้า...
I was for the briefest of moments, Cinderella and all memory of past misfortune receded in the rearview mirror of my dream come true.Wะตll, yะพu knะพw ั–f... thะตrะต'ั• ะตvะตr ั•ะพmะตthั–ng ฮ™ ัะฐn dะพ fะพr yะพu, ั€lะตะฐั•ะต gั–vะต mะต ะฐ ัะฐll.
Who has ever had the misfortune of being terrorized in their streets and in their businesses and in their homes it ends here, and it ends now.ผู้เคราะห์ร้ายซึ่ง\กำลังถูกคุกคาม ระหว่างการค้าขาย หรือตอนเดินถนน หรือแม้แต่ตอนอยู่ที่บ้าน

misfortune ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
祸不单行[huò bù dān xíng, ㄏㄨㄛˋ ㄅㄨˋ ㄉㄢ ㄒㄧㄥˊ, 祸不单行 / 禍不單行] misfortune never comes singly (成语 saw); it never rains but it pours
不幸[bù xìng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄥˋ, 不幸] misfortune; adversity; unfortunate; sad; unfortunately
[huàn, ㄏㄨㄢˋ, 患] misfortune; suffer (from illness); trouble; danger; worry; to contract (a disease)
蹇运[jiǎn yùn, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄣˋ, 蹇运 / 蹇運] misfortune; bad luck
认命[rèn mìng, ㄖㄣˋ ㄇㄧㄥˋ, 认命 / 認命] to accept misfortunes as decreed by fate; resigned to sth
三长两短[sān cháng liǎng duǎn, ㄙㄢ ㄔㄤˊ ㄌㄧㄤˇ ㄉㄨㄢˇ, 三长两短 / 三長兩短] unexpected misfortune; unexpected accident; sudden death

misfortune ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハードラック[, ha-dorakku] (n) hard luck; misfortune
ミスフォーチュン[, misufo-chun] (n) misfortune
凶事[きょうじ, kyouji] (n) calamity; misfortune
呪う[まじなう, majinau] (v5u) (1) (arch) to pray that one avoids disaster or illness; to pray; (2) to pray for the death or misfortune of another; to curse; (3) to treat illness with prayer
槍が降っても[やりがふっても, yarigafuttemo] (exp) (See 雨が降ろうが槍が降ろうが・あめがふろうがやりがふろうが) whatever misfortune happens; even if spears fall out of the sky
災難に遭う[さいなんにあう, sainanniau] (exp,v5u) to meet with misfortune
苦厄[くやく, kuyaku] (n) {Buddh} hardship and misfortune
薄幸;薄倖[はっこう, hakkou] (adj-na,n,adj-no) unhappiness; sad fate; misfortune
通り魔[とおりま, toorima] (n) (1) random attacker, e.g. person who randomly attacks people on the street; slasher; (2) (original meaning) demon who brings misfortune to houses or people he passes by
不幸[ふこう, fukou] (adj-na,n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death; (P)
不幸せ(P);不仕合わせ[ふしあわせ, fushiawase] (adj-na,n) unhappiness; misfortune; ill luck; (P)
不幸中の幸い[ふこうちゅうのさいわい, fukouchuunosaiwai] (exp) small mercy (from some misfortune); silver lining of a dark cloud; consolation in sadness; blessing in disguise
不祝儀[ぶしゅうぎ;ふしゅうぎ, bushuugi ; fushuugi] (n) unhappiness; sorrow; misfortune; disaster; accident; death
不肖[ふしょう, fushou] (n,adj-no,adj-na) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) I; me; (P)
不肖私[ふしょうわたくし, fushouwatakushi] (exp) (1) unworthiness of one's father (or master); (2) incompetence; foolishness; (3) misfortune; unluckiness; (n) (4) (hum) me
大厄[たいやく, taiyaku] (n) calamity; disaster; great misfortune; grand climacteric
弱り目に祟り目[よわりめにたたりめ, yowarimenitatarime] (exp) misfortunes never come singly
御難;ご難[ごなん, gonan] (adj-na,n) misfortune; calamity
数奇[すうき;さっき, suuki ; sakki] (n) (1) misfortune; adverse fortune; hapless fate; (adj-na) (2) unfortunate (e.g. life); checkered; varied
桑原桑原[くわばらくわばら, kuwabarakuwabara] (n) (uk) charm to ward off lightning and misfortune; knock on wood; touch wood; absit omen!
泣き面に蜂;泣きっ面に蜂[なきつらにはち(泣き面に蜂);なきっつらにはち(泣きっ面に蜂), nakitsuranihachi ( naki men ni hachi ); nakittsuranihachi ( naki tsu men ni hachi )] (exp,n) misfortunes seldom come alone; it rains, but it pours
踏んだり蹴ったり[ふんだりけったり, fundarikettari] (exp) it never rains but it pours; misfortunes never come singly

misfortune ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาปเคราะห์[n.] (bāppakhrǿ [) EN: misfortune ; bad luck ; adversity FR: malchance [f]
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated FR: être malchanceux ; jouer de malchance ; avoir la scoumoune (pop.)
โชคร้าย[n. exp.] (chōk rāi) EN: bad luck ; misfortune ; out of luck FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)
ฟาดเคราะห์[v. exp.] (fāt khrǿ) EN: drive off bad luck ; dispel misfortune FR:
กาลกรรณี[n.] (kālakannī =) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
กาลกิณี[n.] (kālakinī = ) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
กรรม[n.] (kam) EN: sin ; misdeeds ; wrong-doing ; badness ; transgression ; wickedness ; misfortune FR: mauvaise action [f]
กรรมเวร[n. exp.] (kamwēn) EN: karmic misfortune FR:
เคราะห์หามยามร้าย[n.] (khrǿhāmyāmr) EN: misfortune ; bad luck ; misadventure ; mischance ; misery FR: mauvaise fortune [f]
เคราะห์ร้าย[n.] (khrǿrāi) EN: misfortune ; unfortunate ; bad luck ; misadventure ; mischance FR:
มีเคราะห์ [v. exp.] (mī khrǿ) EN: meet with misfortune FR:
ภัย[n.] (phai) EN: danger ; fear ; dread ; hazard ; calamity ; risk ; catastrophe ; misfortune ; harm ; threat ; peril ; accident ; plague; disaster FR: danger [m] ; péril [m] ; risque [m] ; menace [f]
เภทภัย[n.] (phētphai) EN: calamity ; disaster ; catastrophe ; misfortune ; suffering FR: calamité [f] ; désastre [m] ; catastrophe [f]
พ้นเคราะห์[v. exp.] (phon khrǿ) EN: get over one's spell of bad luck ; put paid to one's bad luck ; put paid to one's misfortune FR:
ประสบเคราะห์กรรม[v. exp.] (prasop khrǿ) EN: meet with misfortune ; suffer misfortune ; suffer bad luck FR:
ตกอับ[v.] (tok-ap) EN: be down in one's luck ; fall on hard times ; be out of favour ; fall into misfortune ; have a streak of bad luck ; be in low circumstances FR: tomber en disgrâce
ตกกระป๋อง[v. exp.] (tok krapǿng) EN: be out of favour ; have a downfall ; become a has-been ; suffer a misfortune FR: être en disgrâce
ตกยาก[v.] (tokyāk) EN: become impoverished ; be in difficult position ; be very poor ; fall on hard times ; suffer misfortune FR:
อุปัทวันตราย[n.] (upatthawant) EN: danger ; misfortune ; trouble FR:
อุปัทวันตราย[n.] (uppatthawan) EN: danger ; misfortune ; trouble FR:
เวร[n.] (wēn) EN: retribution ; fate ; misfortune ; Nemesis FR:
เวรกรรม[n.] (wēnkam) EN: fate ; retribution ; karma ; bad turn ; misfortune FR:
วิบัติ[n.] (wibat) EN: disaster ; destruction ; calamity ; catastrophe ; ruin ; misfortune FR: désastre [m] ; catastrophe [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misfortune
Back to top