ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marketable

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marketable*, -marketable-

marketable ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marketable (adj.) ซึ่งซื้อขายได้
English-Thai: Nontri Dictionary
marketable(adj) อาจจะขายได้,วางตลาดได้,นำออกขายได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
marketableที่อาจซื้อขายได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Marketable securityหลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด [การบัญชี]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I mean, she has no prospects, no marketable skills.หมายถึง,เธอไร้โอกาส,ไร้ทักษะทางการค้า
She befriends them, and then lies in wait until they reveal a marketable idea, which she steals and sells to the highest bidder.เธอได้เป็นเพื่อนกับพวกเขาและรอเวลา จนพวกเขาเผยความคิดทางการค้าออกมา, และเธอขโมยไปขายได้ในราคาสูงสุด
Those douses already know one marketable skill.อย่างน้อยคนพวกนี้ ก็ทำเป็นอยู่อย่างนึงล่ะ
What makes you think it's not marketable?อะไรทำให้คุณคิดว่ามันจะขายไม่ได้ล่ะ?

marketable ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
适销[shì xiāo, ㄕˋ ㄒㄧㄠ, 适销 / 適銷] marketable; saleable; appropriate to the market

marketable ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つぶしが利く;潰しが利く[つぶしがきく, tsubushigakiku] (exp,v5k) to be valuable as scrap; to be able to do other work; to have marketable skills
手元流動性[てもとりゅうどうせい, temotoryuudousei] (n) liquidity on hand; ready liquidity cash plus marketable securities
有価証券[ゆうかしょうけん, yuukashouken] (n) marketable securities; stocks and bonds; (P)
不向き[ふむき, fumuki] (adj-na,n) unfit; unsuitable; unmarketable

marketable ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หลักทรัพย์ในความต้องการของตลาด[n. exp.] (laksap nai ) EN: marketable security FR:

marketable ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
marktfähig {adj} | marktfähiger | am marktfähigstenmarketable | more marketable | most marketable
Wertpapier {n} | gängiges Wertpapier | mündelsichere Wertpapiere | Inhaber eines Wertpapiers | Art des Wertpapierssecurity paper | marketable security | gilt-edged securities | holder of a security | kind of security

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marketable
Back to top