ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mohair

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mohair*, -mohair-

mohair ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mohair (n.) ผ้าขนแพะหรือกระต่าย
English-Thai: HOPE Dictionary
mohair(โม'แฮรฺ) n. ผ้าหรือสิ่งทอที่ทำจากขนแพะแองโกรา
English-Thai: Nontri Dictionary
mohair(n) ผ้าขนแกะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The one wearing the Gucci suit and the lightweight woven wool-mohair blend?คนที่ใส่สูทกุชชี่่ และไหมโมแฮร์ผสมชนิดเบาตรงนั้น?

mohair ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
モヘアプラッシュ[, moheapurasshu] (n) mohair plush

mohair ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ส่าน[n.] (sān) EN: mohair FR:

mohair ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Angorawolle {f}mohair

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mohair
Back to top