ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

misadventure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *misadventure*, -misadventure-

misadventure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
misadventure (n.) ความโชคร้าย See also: โชคร้าย, เหตุร้าย, อุบัติเหตุ Syn. disaster, accident, crisis Ops. blessing, good forture
English-Thai: HOPE Dictionary
misadventure(มิสเอิดเวน'เชอะ) n. โชคไม่ดี,โชคร้าย, Syn. mishap,misfortune
English-Thai: Nontri Dictionary
misadventure(n) โชคร้าย,อุบัติเหตุ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
misadventureอุบัติเหตุ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Doctor Hatcher reported no misadventure and Mrs Blower has four alibis.ดร แฮชเชอร์รายงานว่าไม่มีอะไร และคุณนายโบร์เวอร์มีสี่ข้อหา
Misadventures of a Teenage Renegade."ความโชคร้ายของวัยรุ่นผู้ทรยศ"
"Forgive my misadventure.""ยกโทษให้แก่ความโชคร้ายของฉัน"
And so as a group, do you always indulge Abed in these little misadventures?- อ่าฮะ งั้นพวกคุณทั้งกลุ่มก็ยอมตามใจอาเบด กับการผจญภัยผิดเพี้ยนของเขาเหรอ?
I will tell him that his patience with your misadventures... has been rewarded with a weapon that will bring a swift end to the Rebellion.ฉันจะบอกเขาว่าเขาอดทนกับ misadventures ของคุณ ได้รับรางวัลด้วยอาวุธที่จะ นำไปสู่การกบฏอย่างรวดเร็ว

misadventure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฆ่าคนโดยบังเอิญ[v. exp.] (khā khon dō) EN: cause death by accident ; kill by misadventure FR: tuer involontairement
เคราะห์หามยามร้าย[n.] (khrǿhāmyāmr) EN: misfortune ; bad luck ; misadventure ; mischance ; misery FR: mauvaise fortune [f]
เคราะห์ร้าย[n.] (khrǿrāi) EN: misfortune ; unfortunate ; bad luck ; misadventure ; mischance FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า misadventure
Back to top