ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mortality

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mortality*, -mortality-

mortality ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mortality (n.) ภาวะที่ต้องตาย Syn. dying, fetality
mortality (n.) อัตราการตาย See also: จำนวนผู้ตาย Syn. death rate
English-Thai: HOPE Dictionary
mortality(มอร์แทล'ลิที) n. การที่ต้องตาย,ความตาย,อัตราตาย,มนุษย์ที่ต้องตาย,ความหายนะ,สิ่งมีชีวิตทั้งหลายที่ต้องตาย, Syn. death,destruction,
English-Thai: Nontri Dictionary
mortality(n) มฤตยู,ความตาย,จำนวนผู้ตาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mortalityการตาย, มฤตภาพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mortalityอัตราการตาย [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One bitten by bat, one by wolf one to walk the lonely road of mortality as a human.คนนึงถูกค้างคาวกัด, คนนึงถูกหมาป่ากัด คนนึงเดินบนถนนที่สามารถตายได้เหมือนมนุษย์
Proof of Jesus' mortality can bring an end to all that suffering..ข้อพิสูจน์ที่ว่า องค์เยซูเป็นมนุษย์นั้นจะดับทุกข์ทั้งมวลได้
Hundred percent mortality in ten to 14 days, tops.เสียชีวิตมาแล้วสิบถึงสิบสี่วัน
Researched and vetted, everything you need to present a legitimate infant mortality case.ผลงานวิจัย,ทุกอย่างที่คุณต้องการไว้ใช้เสนอเคส เรื่องเด็กทารกที่ตายถูกต้องตามกฎหมาย
I like ellen's infant mortality case.ฉันชอบเคสเรื่องเด็กของเอลเลน
The important thing is she took the infant mortality case.สิ่งที่สำคัญคือที่เธอรับทำคดี เด็กทารก
For making a payoff in the infant mortality case.เรื่องการจ่ายเงินคดีเด็กตาย
And patty, the lead plaintiff from the infant mortality case is coming in to meet with you tomorrow.แต่เจ้าทุกข์จากคดีเด็กตายจะมาพบคุณพรุ่งนี้
The infant mortality case... I'm concerned.คดีเรื่องการตายของทารก ฉันเป็นห่วงว่า
Just doing some background on the infant mortality case.ฉันทำภูมิหลังเรื่องคดีเด็กตาย
And Patty took him off the infant mortality case.และแพตตี้ก็ให้เขาถอนตัวจาก คดีเด็กทารกเสียชีวิต
Josh was researching livestock mortality rates.จอชเคยทำวิจัยเกี่ยวกับอัตราการตายของสัตว์

mortality ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
死亡率[sǐ wáng lǜ, ㄙˇ ㄨㄤˊ ㄌㄩˋ, 死亡率] mortality rate
世外桃源[shì wài táo yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 世外桃源] the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
世外桃花源[shì wài táo huā yuán, ㄕˋ ㄨㄞˋ ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 世外桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃源[táo yuán, ㄊㄠˊ ㄩㄢˊ, 桃源] same as 世外桃源; the Garden of the Peaches of Immortality; Shangri-la; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
桃花源[táo huā yuán, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄢˊ, 桃花源] same as 世外桃花源; the Garden of the Peaches of Immortality; imaginary land of joy and plenty (sim. Utopia, Cockaigne, Shangri-la)
不朽[bù xiǔ, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄡˇ, 不朽] immortal; immortality
长生不死[cháng shēng bù sǐ, ㄔㄤˊ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄙˇ, 长生不死 / 長生不死] immortality
长生不老[cháng shēng bù lǎo, ㄔㄤˊ ㄕㄥ ㄅㄨˋ ㄌㄠˇ, 长生不老 / 長生不老] immortality

mortality ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
活き締め;活締め[いきじめ;いきしめ, ikijime ; ikishime] (n) (1) (いきじめ only) (See 活け締め・いけじめ・1) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・2) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いきしめ) (See 活け締め・いけじめ・3) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank
活け締め;活〆(iK);活け〆(iK);活締め;活締[いけじめ;いけしめ, ikejime ; ikeshime] (n) (1) (いけじめ only) draining blood from a live fish (from above the gills and at the base of the tail) to keep it fresh; (2) (esp. いけしめ) fasting fish for several days to preserve flavour and quality (and reduce mortality during transport); (3) (esp. いけしめ) killing fish in a fishtank (immediately before cooking); fish killed in a fishtank
不朽[ふきゅう, fukyuu] (n,adj-no) everlasting; immortal; eternal; immortality; imperishable; (P)
不死身[ふじみ, fujimi] (adj-na,n) invulnerability; immortality; insensibility to pain; (P)
仙術[せんじゅつ, senjutsu] (n) wizardry; secret of immortality
千古不磨[せんこふま, senkofuma] (n) permanence; immortality; eternity
死亡[しぼう, shibou] (n,adj-no) (1) death; mortality; (vs) (2) to die; to pass away; (P)
死亡率[しぼうりつ, shibouritsu] (n) death rate; mortality; (P)
永世[えいせい, eisei] (n) eternity; perpetuity; immortality; permanence
永久(P);常[えいきゅう(永久)(P);とこしえ(永久);とわ, eikyuu ( eikyuu )(P); tokoshie ( eikyuu ); towa] (adj-na,n,adj-no) (1) (とわ tends to be more abstract) eternity; perpetuity; immortality; (2) (えいきゅう only) Eikyuu era (1113.7.13-1118.4.3); (P)
永生[えいせい, eisei] (n) eternal life; immortality
永遠[えいえん, eien] (adj-no,adj-na,n) eternity; perpetuity; immortality; permanence; (P)
神漿[しんしょう, shinshou] (n) (1) ambrosia (drink conferring immortality); (2) drink used as an offering (to the gods)

mortality ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัตราคนตาย[n. exp.] (attrā khon ) EN: death rate ; mortality FR:
จำนวนตายของทารก[n. exp.] (jamnūan tāi) EN: infant mortality FR: mortalité infantile [f]
อมฤต[n.] (amarit ; am) EN: divine nectar ; ambrosia ; elixir of immortality FR:

mortality ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Säuglingssterblichkeit {f} [med.]infant mortality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mortality
Back to top