ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

masculine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *masculine*, -masculine-

masculine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
masculine (adj.) เกี่ยวกับเพศชาย See also: เหมือนผู้ชาย, มีคุณสมบัติของผู้ชาย, เป็นชาย Syn. male, manly, virile
masculine (n.) ผู้ชาย See also: เพศชาย Syn. male
masculinely (adv.) อย่างผู้ชาย
masculineness (n.) ความเป็นผู้ชาย
English-Thai: HOPE Dictionary
masculine(แมส'คิวลิน) adj. ชาย,เพศชาย,มีลักษณะของชาย,มีความเป็นชาย,เข้มแข็ง. n. เพศชาย. (ไวยากรณ์) เพศชาย,คำนามที่เป็นเพศชาย., See also: masculinely adv. masculinity n., Syn. virile,strong
English-Thai: Nontri Dictionary
masculine(adj) เพศชาย,เข้มแข็ง,แข็งแรง,เป็นชาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
masculineเพศผู้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Masculine Secondary Sex Characteristicผู้หญิงเกิดบุรุษสภาพ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เพศชาย (n.) masculine See also: male sex
ปุงลิงค์ (n.) masculine gender Syn. ปุลลิงค์, ปุลลึงค์
ปุลลิงค์ (n.) masculine gender Syn. ปุลลึงค์
ปุลลึงค์ (n.) masculine gender Syn. ปุลลิงค์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
May their first child be a masculine child.อาจลูกคนแรกของพวกเขาจะเป็นเด็กผู้ชาย
And I hope that their first child will be a masculine child.และผมหวังว่าลูกคนแรกของพวกเขาจะเป็นเด็กผู้ชาย
True, but this one overcompensates by wearing slightly masculine clothing being more aggressive than her female colleagues which gives her a somewhat prickly demeanor and ironically enough, makes it less likely for her to be accepted and promoted by her mถูก แต่ผู้หญิงคนนี้ชดเชยโดยการ... ...แต่งตัวให้ดูทะมัดทะแมงแบบผู้ชาย ทำตัวแข็งกร้าวกว่า เพื่อนร่วมงานผู้หญิงด้วยกัน
If you wish to practise the art of fiction, to be the equal of a masculine author, experience is vital.ถ้าคุณอยากจะแต่งนิยาย ให้ได้เทียบเท่าผู้ชายล่ะก็ ประสบการณ์เป็นสิ่งสำคัญ
"The myth springs from a primitive masculine dreadตำนานปรากฎขึ้นจากความหวาดกลัวของเพศชาย
A MASCULINE IDENTITY CRISIS.เราต้องมองไปที่อุบัติเหตุที่กระทบกระเทือนใจเขา
A MASCULINE IDENTITY CRISIS?บางอย่างเกิดขึ้นกับเขา เหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนจิตใจ
HAVE DESTROYED THIS INDIVIDUAL'S MASCULINE SELF-IMAGE.เขาจะรู้สึกมีพลัง มีเป้าหมายที่เขาปรารถนา
He's not some masculine ideal.เขาไม่ได้เป็นผู้ชายในอุดมคติ
Also... may... may our first child be a masculine child.ขอให้ลูกคนแรกของเรา เป็นลูกชาย
You made going up there the most masculine option.ต้องขึ้นไปเต้นแบบนั้นแล้วทำแมนแบบนั้น
Sometimes you must look beneath the masculine veneer to find that fragile ego.บางครั้งภายใต้ความแข็งแกร่งนั้น ก็ซ่อนความเปราะบางเอาไว้

masculine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
男子气[nán zǐ qì, ㄋㄢˊ ㄗˇ ㄑㄧˋ, 男子气 / 男子氣] manly; masculine
男子汉[nán zǐ hàn, ㄋㄢˊ ㄗˇ ㄏㄢˋ, 男子汉 / 男子漢] man (i.e. manly, masculine)
阳性[yáng xìng, ㄧㄤˊ ㄒㄧㄥˋ, 阳性 / 陽性] positive; masculine

masculine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マスキュリン[, masukyurin] (n) masculine
男女[だんじょ(P);なんにょ, danjo (P); nannyo] (n) (1) masculine (mannish) woman; (2) feminine (effeminate) man; (3) intersexual; hermaphrodite
男性[だんせい, dansei] (n,adj-no) (1) man; male; (2) {ling} masculine gender; (P)
男性美[だんせいび, danseibi] (n) masculine beauty
男性語[だんせいご, danseigo] (n) male language; masculine language

masculine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไอ้[n.] (ai) EN: fellow ; guy ; you ; [familiar or derogatory masculine appellation] FR: camarade [m] ; l'ami [m]
ชาย[adj.] (chāi) EN: masculine FR: masculin
ชาย (-ชาย)[suff. (adj.)] (-chāi) EN: masculine FR: masculin ; -eur (suff.) ; -euse (suff.)
แมน[adj.] (maēn) EN: virile ; manly ; masculine FR:
เพศชาย[adj.] (phēt chāi) EN: male ; masculine FR: masculin
ผู้ชาย[adj.] (phūchāi) EN: masculine ; mannish FR: masculin
ทีมชาย[n. exp.] (thīm chāi) EN: men's team FR: équipe masculine [f]
ตัวผู้[adj.] (tūaphū) EN: male ; masculine FR: mâle

masculine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
androgen {adj}; vom männlichen Geschlechtshormon [med.]androgenic; masculine
Maskulinum {n}masculine
männlich {adv}masculinely

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า masculine
Back to top