ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

menu

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *menu*, -menu-

menu ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
menu (n.) รายการอาหาร See also: เมนู, รายการ, รายการสำหรับเลือก, รายการตัวเลือกบนคอมพิวเตอร์ Syn. carte, cuisine table
menu (n.) อาหารที่อยู่ในรายการหรือเมนู Syn. food
English-Thai: HOPE Dictionary
menu barแถบรายการเลือกหมายถึง แถบบรรจุชื่อรายการที่แต่ละโปรแกรมสำเร็จบนระบบวินโดว์มีไว้ให้เลือก ปกติจะอยู่ส่วนบนของจอภาพ เราสามารถเลือกคำสั่งจากรายการเหล่านี้ได้โดยกดเมาส์ที่รายการใดรายการหนึ่งเลย
menu-driven systemระบบทำงานด้วยเมนูหมายถึงระบบการทำงานของโปรแกรมที่ใช้เมนูเป็นหลัก กล่าวคือ มีรายการคำสั่งต่าง ๆ ปรากฏบนจอภาพให้เลือก ผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องจำคำสั่งเลย เพียงแต่ใช้เมาส์เลื่อนไปที่คำสั่งที่ต้องการแล้วกด คอมพิวเตอร์ก็จะทำงานให้ ระบบดังกล่าวนี้ทำให้การทำงานโดยใช้คอมพิวเตอร์นั้นง่ายขึ้นกว่าเดิมมาก
English-Thai: Nontri Dictionary
menu(n) รายการอาหาร,บัญชีอาหาร,เมนู
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
menuรายการเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
menu barแถบรายการเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
menu-driven systemระบบทำงานด้วยรายการเลือก [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Menu รายการเลือก [คอมพิวเตอร์]
Menu bar แถบรายการเลือก [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รายการอาหาร (n.) menu See also: bill of fare, list of food Syn. เมนู, เมนูอาหาร
เมนู (n.) menu Syn. รายการอาหาร
เมนูอาหาร (n.) menu See also: bill of fare, list of food Syn. เมนู
mss. (abbr.) คำย่อของ menuscripts
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
May I have a menu?ขอเมนูหน่อยได้ไหม?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Of course, that's off the menu these days.แหงล่ะ มันอยู่ในเมนูตอนนี้แล้ว
Uh, do you have some kind of voice mail menu for that?เอ่อ คุณมีแบบฝากข้อความเสียงหรืออะไรทำนองนั้นมั้ยคะ
Well, I got it on the menu at my new place on the corner.แต่ผมมีเมนูนั่นในร้านผมตรงหัวมุมนะ
Working on the menu for the event that bree and i are catering.จัดการเกี่ยวกับเมนูอาหารที่แม่กับบรีทำร่วมกันอยู่น่ะ
Hell, there ain't nothing on this menu ain't gonna give me the runs.แม่ง เมนูไม่มีเหี้ยอะไรน่ากินเลย จะให้กินขี้รึไงวะ
Oh, and, Chuck, the caterer is bringing over a sample menu tonight for Devon and Ellie to decide what they like.โอ แล้วก็ชัค คืนนี้บริษัทจัดเลี้ยง จะนำอาหารตัวอย่างมา ให้เดวอนกับแอลลี่เลือก เราหวังว่าเธอ
Do you know, I asked him for menu suggestions--รู้มั้ย ฉันขอให้เขาแนะนำเมนู
Press F10 and go to the second menu from the top.กด F10 และไปที่เมนูที่สองด้านบน
Philip didn't ask for a menu and had the chef serve us a five-course meal, a different wine with each course.เราดินเนอร์กันที่บลู ฮิล ฟิลลิปให้พ่อครัวเสริฟเราด้วยอาหาร 5 จาน
So what's on the menu tonight?แล้วคืนนี้มีเมนูอะไรล่ะ
I'm just dropping off the menu for the Davenport anniversary party.ฉันแค่เอาเมนูมาให้ สำหรับงานครบรอบของครอบครัวดาเวนพอร์ท
Excuse! what I have to do to get a menu item?ขอโทษนะ ฉันต้องทำอะไรถึงจะได้เมนูเนี่ย

menu ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
菜谱[cài pǔ, ㄘㄞˋ ㄆㄨˇ, 菜谱 / 菜譜] menu (in restaurant); recipe; cookbook
菜单条[cài dān tiáo, ㄘㄞˋ ㄉㄢ ㄊㄧㄠˊ, 菜单条 / 菜單條] menu bar (of a computer application)
小册子[xiǎo cè zi, ㄒㄧㄠˇ ㄘㄜˋ ㄗ˙, 小册子 / 小冊子] booklet; pamphlet; leaflet; information sheet; menu
功能表[gōng néng biǎo, ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ ㄅㄧㄠˇ, 功能表] menu
菜单[cài dān, ㄘㄞˋ ㄉㄢ, 菜单 / 菜單] menu
餐牌[cān pái, ㄘㄢ ㄆㄞˊ, 餐牌] menu
面类[miàn lèi, ㄇㄧㄢˋ ㄌㄟˋ, 面类 / 麵類] noodle dishes (on menu)
河粉[hé fěn, ㄏㄜˊ ㄈㄣˇ, 河粉] rice noodles in wide strips; also transliterated ho-fen, ho-fun etc on menus
肉丝[ròu sī, ㄖㄡˋ ㄙ, 肉丝 / 肉絲] shredded meat; shredded pork (on menus)
汤类[tāng lèi, ㄊㄤ ㄌㄟˋ, 汤类 / 湯類] soup dishes (on menu)

menu ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アップルメニュー[, appurumenyu-] (n) {comp} Apple menu
ウインドウメニュー[, uindoumenyu-] (n) {comp} window menu
カスケードメニュー[, kasuke-domenyu-] (n) {comp} cascading menu
グランドメニュー[, gurandomenyu-] (n) main menu in a restaurant, as opposed to the lunchtime menu
システムメニュー[, shisutemumenyu-] (n) system menu
ジョブメニュー[, jobumenyu-] (n) job menu
セットメニュー[, settomenyu-] (n) set menu
トップメニュー[, toppumenyu-] (n) {comp} top for menu
ドロップダウンメニュー[, doroppudaunmenyu-] (n) {comp} drop down menu
メニュードライバー[, menyu-doraiba-] (n) {comp} menu driven
メニューバー;メニュー・バー[, menyu-ba-; menyu-. ba-] (n) menu bar
メニューボード[, menyu-bo-do] (n) menu board (small blackboard on which the specials of the day, etc., are written)
階層メニュー[かいそうメニュー, kaisou menyu-] (n) {comp} hierarchical menu
階層化メニュー[かいそうかメニュー, kaisouka menyu-] (n) {comp} hierarchical menu
アラスカ目抜[アラスカめぬけ;アラスカメヌケ, arasuka menuke ; arasukamenuke] (n) (uk) Pacific ocean perch (Sebastes alutus)
サブメニュー[, sabumenyu-] (n) {comp} sub-menu
メニュー方式[メニューほうしき, menyu-houshiki] (n,adj-no) {comp} menu-driven
攻め抜く[せめぬく, semenuku] (v5k,vt) to attack persistently
滑滑;滑々[ぬめぬめ;ヌメヌメ, numenume ; numenume] (adv) (1) (uk) slimy; slippery; (vs) (2) (uk) to have a sheen
献立[こんだて, kondate] (n) (1) menu; bill of fare; (2) program; programme; schedule; (P)
献立表[こんだてひょう, kondatehyou] (n) (See メニュー) menu; list of meals (e.g. for the week)
琴鳥[ことどり;コトドリ, kotodori ; kotodori] (n) (uk) superb lyrebird (Menura novaehollandiae)
目貫;目貫き[めぬき, menuki] (n) sword hilt; decorative hilt
荒神目抜[こうじんめぬけ;コウジンメヌケ, koujinmenuke ; koujinmenuke] (n) (uk) (obsc) (See 大佐賀) Sebastes iracundus (species of rockfish)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ウインドウメニュー[ういんどうめにゅー, uindoumenyu-] window menu
カスケードメニュー[かすけーどめにゅー, kasuke-domenyu-] cascading menu
プルダウンメニュー[ぷるだうんめにゅー, purudaunmenyu-] pulldown menu
ヘルプメニュー[へるぷめにゅー, herupumenyu-] help menu
ポップアップメニュー[ぽっぷあっぷめにゅー, poppuappumenyu-] popup menu
メインメニュー[めいんめにゅー, meinmenyu-] main menu
メニュー[めにゅー, menyu-] menu
メニューアイテム[めにゅーあいてむ, menyu-aitemu] menu item
メニューオプション[めにゅーおぷしょん, menyu-opushon] menu option
メニュードライバー[めにゅーどらいばー, menyu-doraiba-] menu driven
メニューバー[めにゅーばー, menyu-ba-] menu bar
メニュー画面[メニューがめん, menyu-gamen] menu screen
メニュー項目[メニューこうもく, menyu-koumoku] menu item
ルートメニュー[るーとめにゅー, ru-tomenyu-] route menu
ロールオーバメニュー[ろーるおーばめにゅー, ro-ruo-bamenyu-] rollover menu
サブメニュー[さぶめにゅー, sabumenyu-] sub-menu
メニュー方式[メニューほうしき, menyu-houshiki] menu-driven (a-no)
メニュー方式のプログラム[メニューほうしのきプログラム, menyu-houshinoki puroguramu] menu-driven program
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
メニュー[めにゅー, menyu-] Thai: รายการอาหาร English: menu

menu ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาหารจานเด็ด[n. exp.] (āhān jān de) EN: special menu FR:
อาหารพิเศษประจำวัน[n. exp.] (āhān phisēt) EN: menu of the day FR: plat du jour [m]
ชุด[n.] (chut) EN: group ; collection ; set ; ensemble ; series ; team ; session ; suite ; batch ; version FR: ensemble [m] ; set [m] ; assortiment [m] ; menu [m] ; jeu [m] ; suite [f] ; kit [m] (anglic.) ; version [f] ; formation [f] ; équipe [f]
คนไม่น่าสนใจ ; คนที่ไม่น่าสนใจ[n. exp.] (khon mai nā) EN: FR: menu fretin [m]
เล็ก[adj.] (lek) EN: little ; small FR: petit ; menu ; étroit
เมนู[n.] (mēnū) EN: menu FR: menu [m]
เมนูอาหาร[n. exp.] (mēnū āhān) EN: menu FR: menu [m]
เมนูอาหารตามฤดูกาล[n. exp.] (mēnū āhān t) EN: FR: menu de saison [m] ; carte de saison [f]
เมนูเด็ก[n. exp.] (mēnū dek) EN: FR: menu enfants [m]
มีอะไรกินบ้าง[xp] (mī arai kin) EN: What's for lunch? ; What's on the menu? FR: Qu'y a-t-il au menu ?
นกคัคคูสีทองแดง[n. exp.] (nok khakkhū) EN: Little Bronze Cuckoo ; Malayan Bronze Cuckoo FR: Coucou menu [m] ; Coucou nain [m] ; Coucou malais [m]
รายชื่ออาหาร[n. exp.] (rāi cheū āh) EN: menu FR: menu [m] ; carte [f]
รายการอาหาร[n. exp.] (rāikān āhān) EN: menu ; bill of fare ; list of food FR: menu [m] ; carte [f]
สับละเอียด[v. exp.] (sap la-īet) EN: chop finely FR: hacher menu ; hacher finement
สตาร์ทเมนู[n. exp.] (satāt mēnū) EN: start menu FR:
ช่างไม้[n. exp.] (chang māi) EN: carpenter ; woodworker FR: charpentier [m] ; menuisier [m]
ชุด[n.] (chut) EN: [classif.: sets of things (crockery, china, glassware ...), suits of clothing, teams, menus] FR: [classif. : ensembles d'objets assortis, ensembles vestimentaires (costumes ...), équipes sportives; menus]
คลิกเมนู[v. exp.] (khlik mēnū) EN: FR: cliquer dans le menu
เครื่องมือช่างไม้[n. exp.] (khreūangmeū) EN: carpenter's tool FR: outil de menuisier [m]
แกลบ[n.] (klaēp) EN: paddy husk ; rice husk ; husk ; chaff FR: balle de riz [f] ; menue paille [f]
ก๊อก ๆ แก็ก ๆ = ก๊อกๆแก๊กๆ[X] (kǿk-kǿk kae) EN: FR: petit ; menu
กงฉาก[n.] (kongchāk) EN: carpenter's set square ; angle brace ; T-square ; try square FR: équerre de menuisier [f] ; équerre en T [f] ; équerre [f] ; té [m]
เล็ก ๆ น้อย ๆ = เล็กๆ น้อยๆ = เล็กๆน้อยๆ[adj.] (lek-lek nøi) EN: small ; little ; tiny ; slight ; trivial FR: insignifiant ; menu
ลดน้อยลง[v. exp.] (lot nøi lon) EN: decrease ; reduce ; lower ; subside ; recede ; cut down ; diminish ; bring down ; lessen FR: amoindrir ; atténuer ; diminuer ; calmer ; s'amoindrir ; s'amenuiser
เงินปลีก[n.] (ngoenplīk) EN: small change ; coin ; cash ; change ; loose change FR: menue monnaie [f] ; monnaie [f] ; mitraille (fam.) [f]
เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย[X] (pen chin le) EN: FR: en menus morceaux
ทอน[v.] (thøn) EN: cut down ; reduce ; slash ; curtail ; break up FR: réduire ; amenuiser
ต้อย[adj.] (tøi) EN: short ; low ; humble ; tiny ; inferior FR: petit ; menu
ย่อย[v.] (yǿi = yøi) EN: pulverize ; crush ; break into small parts FR: pulvériser ; réduire en menus morceaux

menu ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Editmenü {n}edit menu
Benutzerführung {f} durch Menü [comp.]menu prompt
Editiermenü {n}; Dateiaufbereitungsmenü
Menükarte {f}menu card
Menüleiste {f} [comp.]menu bar
Menüpunkt {m}; Menüeintrag
Menuett {n} | Menuette
Programmtafel {f}menu caption
menügesteuert; menügeführt {adj}menu driven
Eröffnungsmenü {n}; Startmenü

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า menu
Back to top