ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

merriment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *merriment*, -merriment-

merriment ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
merriment (n.) ความสนุกสนาน See also: ความรื่นเริง, ความครึกครื้น, ความเฮฮา Syn. gaiety, joyfulness Ops. gloom, sadness
English-Thai: Nontri Dictionary
merriment(n) ความรื่นเริง,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน,ความครึกครื้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความบันเทิง (n.) merriment See also: enjoyment, delight, joy, jubilation, hilarity Syn. ความเบิกบานใจ, ความรื่นเริงใจ, ความสนุกสนาน
ความรื่นเริง (n.) merriment See also: amusement, mirth, hilarity, festivity, joviality, revelry Syn. ความบันเทิง, ความสนุกสนาน
ความรื่นเริงใจ (n.) merriment See also: enjoyment, delight, joy, jubilation, hilarity Syn. ความเบิกบานใจ, ความสนุกสนาน
ความสนุกสนาน (n.) merriment See also: amusement, mirth, hilarity, festivity, joviality, revelry Syn. ความบันเทิง
ความสนุกสนาน (n.) merriment See also: enjoyment, delight, joy, jubilation, hilarity Syn. ความเบิกบานใจ, ความรื่นเริงใจ
ความเบิกบานใจ (n.) merriment See also: enjoyment, delight, joy, jubilation, hilarity Syn. ความรื่นเริงใจ, ความสนุกสนาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bring merriment to your experiment.นำพาไปสู่การทดลอง ที่แสนสนุกสนาน
Get ready for a wonderful life of merriment and joy.พร้อมสำหรับชีวิต แห่งความสนุกสนาน หรรษา

merriment ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
欢乐[huān lè, ㄏㄨㄢ ㄌㄜˋ, 欢乐 / 歡樂] gaiety; gladness; glee; merriment; pleasure; happy; joyous; gay
狂欢[kuáng huān, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄢ, 狂欢 / 狂歡] party; carousal; hilarity; merriment; whoopee; to carouse
狂欢节[kuáng huān jié, ㄎㄨㄤˊ ㄏㄨㄢ ㄐㄧㄝˊ, 狂欢节 / 狂歡節] party; merriment

merriment ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
巣替え;巣換え[すがえ, sugae] (n) (1) changing nests; (2) (obsc) changing one's place of merriment
歓楽[かんらく, kanraku] (n) pleasure; merriment

merriment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเบิกบานใจ[n.] (khwām boēkb) EN: merriment FR:
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnr) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m] ; allégresse [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า merriment
Back to top