ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

machination

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *machination*, -machination-

machination ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
machination (n.) การวางแผนการ Syn. scheme, plot, maneuver, plot
English-Thai: HOPE Dictionary
machination(แมคชะเน'เชิน) n. การวางแผน,การวางเล่ห์เพทุบาย,แผน,เล่ห์เพทุบาย
English-Thai: Nontri Dictionary
machination(n) การคบคิดกัน,การวางแผน,เล่ห์กระเท่ห์,เพทุบาย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
When he was a child, his mother was ordered to commit suicide by poison after falling victim to court machinations.เมื่อทรงเยาว์วัย พระมารดาของพระองค์ถูกต้องโทษประหารชีวิตด้วยยาพิษ หลังจากถูกกล่าวหาว่าทรงมีความสัมพันธ์เชิงชู้สาว
You know, stuff so beyond my world, like-- like who the up-and-comers are on the London art scene, or-- or what the political machinations in Darfur are all about, or which Bali Resort is considered the most romantic in the world.อย่างเช่นกระแสของโลกปัจจุบันนี้ ใครกำลังเป็นศิลปินดาวรุ่งของวงการศิลปะที่ลอนดอน หรือว่าเรื่องเกมการเมืองในดาร์เฟอร์
"by the the bi-curious machinations "of a cabal of doughy, misshapen teens.ให้เด็กวัยรุ่นใจแตกพวกนี้ แค่นั้นเหรอ?
He must be stopped... Before his evil machinations... Come to a crescendo.ก่อนที่แผนการณ์ร้ายกาจจะประสบความสำเร็จ

machination ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
政治工作[せいじこうさく, seijikousaku] (n) political maneuvering; politicking; political machinations
策動[さくどう, sakudou] (n,vs) maneuverings; manoeuverings; machinations
胸に一物[むねにいちもつ, muneniichimotsu] (exp) machination; secret plan; plot; trick up one's sleeve

machination ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การคบคิด[n.] (kān khopkhi) EN: conspiracy FR: complot [m] ; conspiration [f] ; conjuration [f] ; machination [f]

machination ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Machenschaften {pl}machination

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า machination
Back to top