ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

magical

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *magical*, -magical-

magical ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
magical (adj.) วิเศษ See also: มหัศจรรย์, ซึ่งมีเวทมนตร์ Syn. charming, magic Ops. natural
magical (adj.) สนุกสนานอย่างมาก (คำไม่เป็นทางการ) Syn. magic
magical realism (n.) ลักษณะการเขียนแบบผสมผสานเรื่องจริงกับจินตนาการ
magically (adv.) อย่างมีเวทมนตร์ See also: อย่างน่ามหัศจรรย์
English-Thai: Nontri Dictionary
magical(adj) ขลัง,วิเศษ,น่าหลงใหล,เกี่ยวกับเวทมนตร์
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Magical-Religious Systemระบบศาสนาของขลัง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิทยาธร (n.) one who has magical power See also: angel musician Syn. พิทยาธร, คนธรรพ์
เสก (adj.) magical
ความขลัง (n.) magical power See also: alchemy, supernaturalism Syn. ความศักดิ์สิทธิ์
ความศักดิ์สิทธิ์ (n.) magical power See also: alchemy, supernaturalism
พิทยาพล (n.) magical power
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And to help him, he gave him five sacred stones with magical properties.และเพื่อช่วยเขาให้เขา ห้าหินศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณสมบัติวิเศษ
Dorothy has punished her by removing her magical powers, and a witch with no magic is a miserable creature indeed.ดอโรธี ลงโทษเธอโดยการ เอาผงแห่งชีวิตของเธอไป และแม่มดที่ไม่มีเวทย์มนต์ ก็ไม่ต่างอะไรกับสัตว์ประหลาด
Yes, the moon, the glow, the magical feeling.ใช่ ดวงจันทร์ แสงนวล ความรู้สึกวิเศษ
It was just so magical to come from the North, where it's cold... to the South, where it's warm... and see the tremendous differences from region to region... in this incredible country of ours.มันเป็นเพียงเพื่อให้วิเศษที่จะมาจากทางเหนือที่มันเย็น ... ไปทางทิศใต้ที่มันอบอุ่น ... และดูความแตกต่างอย่างมากจากภูมิภาคในพื้นที่ ...
A message from aliens results in a magical machine that whisks you to the center of the galaxy to windsurf with Dad and a split second later returns you home without a single shred of proof?ข้อความจากมนุษย์ต่างดาวส่งผล ให้เครื่องที่มีมนต์ขลัง ที่อุ้มคุณไปยังศูนย์กลาง ของกาแล็คซี่ เพื่อ windsurf กับพ่อและ เสี้ยววินาทีต่อมา
Oh, that´s a trail of chocolate chips. See, wherever Zippy goes... he leaves this magical trail of chocolate for all the boys and girls--ซิปปี้เดินหยดช็อกโกแลตชิพเป็นทาง
I hope you're ready to hear a long and magical tale.คุณพร้อมที่จะรับฟัง เรื่องราวมหัศจรรย์แห่งรักไหมล่ะ
Eager to learn my sister's magical waysกระหายอยากรู้ เวทย์มนต์พี่สาวข้า
When young Harry stepped into Flourish and Blotts this morning to purchase my autobiography, Magical Me which, incidentally, is currently celebrating its 27th week atop the Daily Prophet bestseller list he had no idea that he would, in fact, be leaving wiหนุ่มน้อยแฮร์รี่ เข้ามาในร้านตัวบรรจงและหยดหมึก เพื่อซื้ออัตชีวประวัติของผมผู้วิเศษ ซึ่งให้บังเอิญที่ขณะนี้กำลังฉลอง
He believed magical learning should be kept within all-magic families.เขาเชื่อว่าการเรียนเวทย์มนตร์ ควรสงวนไว้ ในหมู่ครอบครัวผู้วิเศษเท่านั้น
How is it that a baby with no extraordinary magical talent was able to defeat the greatest wizard of all time?ทำไมเด็กคนหนึ่ง ที่ไม่มีเวทย์มนตร์คาถาเป็นพิเศษ ถึงเอาชนะพ่อมดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคได้
A little chocoIate-vaniIIa squirI from that magical night at the crackhouse!ผลผลิตครึ่งช็อกโกแลตครึ่งวานิลา จากคืนอัศจรรย์ในรังคนค้ายา

magical ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妙手回春[miào shǒu huí chūn, ㄇㄧㄠˋ ㄕㄡˇ ㄏㄨㄟˊ ㄔㄨㄣ, 妙手回春] magical hands bring the dying back to life (成语 saw); miracle cure; brilliant doctor
神奇[shén qí, ㄕㄣˊ ㄑㄧˊ, 神奇] magical; mystical; miraculous

magical ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マジカル;マジコウ(ik)[, majikaru ; majikou (ik)] (n) magical
マジックリアリズム[, majikkuriarizumu] (n) magic realism; magical realism
使い魔[つかいま, tsukaima] (n) familiar (spirit or otherwise magical creature which aids a magician or sorcerer); familiar spirit
化け猫[ばけねこ, bakeneko] (n) monster cat; cat with magical powers
厭魅;魘魅[えんみ, enmi] (n) killing someone with a magical curse
呪術思考[じゅじゅつしこう, jujutsushikou] (n) magical thinking
怪猫[かいびょう, kaibyou] (n) monster cat; cat with magical powers
魔器[まき, maki] (n) magical focus; magical foci
ポーション[, po-shon] (n) (1) portion; (2) potion (e.g. magical)
幻想的[げんそうてき, gensouteki] (adj-na) fantastic; magical; wondrous; whimsical; fairytale-like; romantic
結界[けっかい, kekkai] (n) barrier (often spiritual or magical)

magical ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อิทธิปาฏิหาริย์[n.] (itthipātihā) EN: miracle ; supernatural power ; magical power FR: miracle [m] ; mystère [m] ; pouvoir magique [m] ; pouvoir surnaturel [m]
อิทธิฤทธิ์[n.] (itthirit) EN: supernatural power ; paranormal power ; magical power ; miraculous faculty FR: pouvoir surnaturel [m]
ขลัง[adj.] (khlang) EN: magical ; miraculous ; mystical ; marvelous ; wonderful ; sacred FR: magique ; surnaturel ; sacré ; mystique
มหัศจรรย์[adj.] (mahatsajan) EN: miraculous ; wonderful ; amazing ; astonishing ; marvelous ; magical FR: merveilleux ; miraculeux ; magique
นาค[n.] (nāk) EN: Naga ; fabulous serpent ; great snake ; mythical serpent-like being with magical powers FR: naga [m] ; serpent fabuleux [m]
พิทยาพล[n.] (phitthayāph) EN: magical power FR:
สักยันต์ [n. exp.] (sak yan) EN: magical tattoo ; sacred tattoo ; Sak Yant FR: tatouage sacré [m] ; Sak Yant [m] ; tatouage magique [m]
วิเศษ[adj.] (wisēt) EN: superb ; splendid ; topping ; fine ; magic ; magical ; highly skilled ; marvelous ; excellent ; magnificent ; wonderful FR: merveilleux ; magique ; superbe ; magnifique
วิทยาธร[n.] (witthayathø) EN: one who has magical powers FR:
ยันต์[n.] (yan) EN: cabalistic writing ; magical design ; mystical insignia ; mystic symbol ; yantra FR: signe cabalistique [m]
ฉมำ[adj.] (chamam) EN: magically potent FR:
ฉมัง[adj.] (chamang) EN: magically potent FR:
ฉมวย[adj.] (chamūay) EN: magically potent FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า magical
Back to top