ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meteorologist

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meteorologist*, -meteorologist-

meteorologist ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meteorologist (n.) นักอุตุนิยมวิทยา Syn. weatherman
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This is chief meteorologist Bill Gozen with your up-to-the-minute Storybrooke weather.หัวหน้าอุตนิยม บิล กอเซน กับรายงานสภาพอากาศ ในสตอรี่บรูคของคุณ
German astronomer and meteorologist amassed the evidence to build the scientific case for it.ไว้ด้วยหลักฐาน เพื่อสร้างกรณีทางวิทยาศาสตร์สำหรับมัน อัลเฟรด เวเกเนอ ได้รับการเกณฑ์ ทหารในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง
Meteorologists already believe this to be the strongest hurricane ever recorded....นักอุตุนิยมวิทยาเชื่อว่า นี่คือเฮอร์ริเคนที่รุนแรงที่สุดเป็นประวัติการณ์
The cause of this extreme weather remains a mystery although some meteorologists believe sunspots are to blame.สภาพอากาศแปรปรวนรุนแรงยังเป็นที่กังขา... ...บางคนเชื่อว่าเกิดจากจุดดำบนดวงอาทิตย์
I spoke to my meteorologist.ผมคุยกับนักอุตุวิทยาแล้ว
Temporary professional meteorologist.นักพยากรณ์อากาศมืออาชีพ แบบชั่วคราว
The National Weather Service has issued a tornado warning for Sedgwick County, Kansas, at 9 p.m. meteorologists...ศูนย์พยากรณ์อากาศแห่งชาติ ได้ออกเตือนภัยทอร์นาโด ในเขตเซดจ์วิค รัฐแคนซัส เวลา 21.00 น. นักอุตุนิยมวิทยา...
Rebecca was the new meteorologist.รีเบคก้าเป็นผู้รายงานอากาศคนใหม่ครับ
Look, I'm a certified meteorologist. Okay?ฟังนะคะ ฉันได้รับใบรับรองจาก กรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ
The sum total of their destructive energy is far greater than what any of them would have been had they remained on their own, creating what meteorologists sometimes callที่พลังทำลายล้างของมัน ช่างมหาศาล และจะทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น ยิ่งกว่าที่ความแรงที่ตัวมันเองต่างเคยมี
I'm not a meteorologist, but, uh, this doesn't look good.ฉันไม่ใช่นักอุตุนิยมวิทยานะ แต่นั้นมันดูไม่ดีเอาซะเลย
The sum total of the destructive energy is far greater than what any of them would have been had they remained on their own, creating what meteorologists sometimes call perfect conditions for a deadly storm.มันส่งผลให้พายุเกิดการระเบิด ผลของมันทำให้เกิดพลังทำลายล้าง ที่มากยิ่งขึ้น มากกว่าพลังเดิมๆของตัวมันเอง

meteorologist ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赫兹[Hè zī, ㄏㄜˋ ㄗ, 赫兹 / 赫茲] Hertz (name); Heinrich Hertz (1857-1894), German physicist and meteorologist, pioneer of electromagnetic radiation; Herz (Hz) or cycles per second, unit of frequency
气像人员[qì xiàng rén yuán, ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤˋ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, 气像人员 / 氣像人員] meteorologist

meteorologist ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
นักอุตุนิยมวิทยา[n. exp.] (nak utuniyo) EN: meteorologist FR: météorologiste [m] ; prévisionniste [m] ; monsieur météo [m] (fam.)

meteorologist ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Meteorologe {m}meteorologist

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meteorologist
Back to top