ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marmalade

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marmalade*, -marmalade-

marmalade ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marmalade (n.) แยมหรือเยลลี่ Syn. preserves, conserve
English-Thai: HOPE Dictionary
marmalade(มาร์'มะเลด,มามะเลด') n. ขนมกวนคล้ายวุ้นที่ทำด้วยชิ้นเล็ก ๆ ของผลไม้ กับเปลือกผลไม้ เช่น เปลือกส้ม
English-Thai: Nontri Dictionary
marmalade(n) แยมผิวส้ม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
With tangerine trees and marmalade skiesด้วยต้นส้มเขียวหวานและท้องฟ้า แยม
I made 27 grand last year selling' marmalade.ฉันทำแกรนด์ 27 ปีที่ผ่านมา Sellin 'มาร์มาเลด
That's not bad. I mean, you know, considering' marmalade.ที่ไม่ได้เลวร้าย ฉันหมายความว่าคุณรู้ว่า considerin 'มาร์มาเลด
Where is the marmalade? I haven't even got any marmalade.แยมส้มอยู่ไหนเอ่ย ของแม่ไม่เห็นมีแยมส้มเลย
After the cups, the marmalade, the tea,หลังจากถ้วยนั้น แยมและน้ำชา

marmalade ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
果子酱[guǒ zi jiàng, ㄍㄨㄛˇ ㄗ˙ ㄐㄧㄤˋ, 果子酱 / 果子醬] marmalade; jellied fruit

marmalade ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マーマレード;ママレード[, ma-mare-do ; mamare-do] (n) marmalade

marmalade ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แยมผิวส้ม[n. exp.] (yaēm phiū s) EN: orange marmalade FR: marmelade d'oranges [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marmalade
Back to top