ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

magician

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *magician*, -magician-

magician ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
magician (n.) นักเล่นกล See also: นักมายากล, นักแสดงกล Syn. prestidigitator, illusionist, conjurer, conjuror
magician (n.) ผู้มีเวทมนตร์ See also: พ่อมด, ผู้มีคาถาอาคม Syn. sourcerer, wizard
magician (n.) ผู้มีความสามารถพิเศษ Syn. conjuror
English-Thai: HOPE Dictionary
magician(มะจิช'เชิน) n. นักเล่นกล,ผู้วิเศษ,นักเล่นคาถาอาคม,นักปลุกผี, Syn. sorcerer
English-Thai: Nontri Dictionary
magician(n) ผู้ใช้เวทมนตร์,ผู้วิเศษ,หมอผี,นักมายากล
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ผู้วิเศษ (n.) magician See also: conjuror, sorcerer
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As a matter of fact, I once saw a magician make an elephant disappear. Good.ที่จริงผมเคยเห็นนักมายากล ทำให้ช้างหายตัวไปครั้งนึง
The magician and the chocolate wizนักมายากล จอมเวทย์มนต์แห่งช็อกโกแลต
In China there's a magician that could make anything disappear- a house, a wagon, anything.ที่ประเทศจีนมีนักมายากลที่ทำให้สิ่งของหายไปได้.. ไม่ว่าจะเป็นบ้าน เกวียน หรืออะไรก็ตาม
Your magician friend.ก็เพื่อนนักมายากลของเธอไง
With all due respectNsir, this bullshit magician advanced the way he did its statiscally impossible.ด้วยคว่ามนับถือ แต่นี่มันสุดยอดมายากลเฮงซวยเลย เหนื่อกว่าที่เขาทำ ตามข้อมูลมีนเป็นไปไม่ไค้ ให้ฉันพาเขาเข้ามา
Which in magician land means what, exactly?ในเมืองมายากลนี่ เขาดังขนาดไหนกันล่ะ
I think my junior magician has to get his strength up before the next trick.พ่อคิดว่านักมายากลตัวน้อย จะทำให้ลูกหายเร็วขึ้น ก่อนจะไปเล่นกลใหม่
I don't know how many wands she had to wave, but your lady magician managed to get the charges dropped against Alec.ฉันไม่รู้ว่าเธอมีคทาวิเศษหรือคาถาอะไร แต่แม่มดสาวของคุณ ก็เสกให้อเล็กซ์มาอยู่ที่นี่ได้
Because if we're looking for a pickpocket, that magician makes a good suspect.เพราะว่าถ้าเรากำลังมองหา นักล้วงกระเป๋า นักมายากลคนนั้นแหละที่ จะกลายเป็นผู้ต้องสงสัยดีที่สุด
What are you, some type of magician substitute?คุณเป็นอะไร นักมายากลสอนเสริมเหรอ
The Magician Coriakin told you of Dark Island?พ่อมดโคเรียคินบอกเธอเกี่ยวกับเกาะแห่งความมืดหรือยัง
The magician in the bandana and the leather pants and...นักมายากลผ้าพันคอสีแจ๊ด ใส่กางเกงหนัง และ...

magician ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
妖人[yāo rén, ㄧㄠ ㄖㄣˊ, 妖人] magician; sorcerer
魔术师[mó shù shī, ㄇㄛˊ ㄕㄨˋ ㄕ, 魔术师 / 魔術師] magician
巫师[wū shī, ㄕ, 巫师 / 巫師] wizard; magician

magician ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
使い魔[つかいま, tsukaima] (n) familiar (spirit or otherwise magical creature which aids a magician or sorcerer); familiar spirit
術師[じゅつし, jutsushi] (n) technique user; magician
マジシャン[, majishan] (n) magician; (P)
奇術師[きじゅつし, kijutsushi] (n) conjurer; magician; juggler; illusionist
妖術者[ようじゅつしゃ, youjutsusha] (n) magician; sorcerer; sorceress
手品師[てじなし, tejinashi] (n) magician; juggler
魔法使い;魔法遣い;魔法つかい;魔法使(io)[まほうつかい, mahoutsukai] (n) magician; wizard; sorcerer; witch
魔術団[まじゅつだん, majutsudan] (n) troupe of magicians
魔術師[まじゅつし, majutsushi] (n) magician; conjurer

magician ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมอผี[n.] (møphī) EN: sorcerer ; ghost doctor ; black magician ; voodoo doctor ; spirit doctor ; exorcist ; shaman FR: sorcier [m] ; guérisseur [m] ; chamane [m]
นักเล่นกล [n. exp.] (nak lenkon) EN: magician FR:
นักปลูกผี[n. exp.] (nak pluk ph) EN: magician FR:
นักแสดงกล[n.] (nak sadaēng) EN: magician ; conjurer ; juggler FR: magicien [m] ; magicienne [f] ; prestidigitateur [m] ; prestidigitatrice [f] ; jongleur [m] ; jongleuse [f]
ผู้วิเศษ[n.] (phūwisēt) EN: magician ; conjuror ; sorcerer ; wizard ; wonder-worker FR: magicien [m] ; sorcier [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า magician
Back to top