ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

meaningless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *meaningless*, -meaningless-

meaningless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
meaningless (adj.) ซึ่งไร้ความหมาย Syn. insignificant, vague, unimportant
meaninglessly (adv.) อย่างไร้ความหมาย
meaninglessness (n.) การไร้ความหมาย Syn. futility
English-Thai: HOPE Dictionary
meaningless(มีน'นิงลิส) adj. ไร้ความหมาย,ไม่สำคัญ,ไม่มีค่า,ไร้จุดประสงค์, See also: meaninglessness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
meaningless(adj) ไม่มีความหมาย,ไม่สำคัญ,ไร้ค่า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รกสมอง (adj.) meaningless See also: absurd
ไม่ได้ศัพท์ (adv.) meaningless See also: senseless, hasty, insignificant Syn. ไม่ได้เรื่อง, ไม่ได้ความ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
All the things I've done are meaninglessทุกสิ่งที่ฉันทำไปไร้ความหมายหมด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Foreign music is meaningless and empty.ดนตรีต่างชาติไร้ความหมาย และว่างเปล่า
Am I only a meaningless faceless stranger to you?หรือผมเป็นเพียงแค่คนแปลกหน้า ที่ไม่มีความหมายใดๆสำหรับคุณเลย...
Identity is an illusion, yeah. Then everything is meaningless and it doesn't matter if you... no.งั้นทุกสิ่งก็ไร้ความหมาย
It was a meaningless pen but...มันไม่ได้เกี่ยวกับปากกาเลย
Years that have seen endless amounts of drugs consumed... and meaningless sex thoroughly enjoyed by me!ปีที่ผ่านไปเรื่อยๆไม่มีวันจบ เหมือนคนติดยา และเซ็กส์ไม่มีความหมายสำหรับพวกเขา / แต่ผมว่ามีความหมายสำหรับผมอยู่
Is it meaningless to apologize?ยังไงคุณก็ไม่ยกโทษให้ฉันใช่ไหม?
Nuclear power is meaningless in a world where a virus can kill an entire population and leave its wealth intact.พลังนิวเคลียร์ไร้ความหมายไปแล้ว... ...ในโลกที่เชื้อไวรัส สามารถฆ่าคนได้ทั้งโลก... ...โดยความอุดมสมบูรณ์ของโลกไม่เสียหาย.
The place we used to come together is gone, so it's meaningless now?ที่ ๆ เราเคยมาด้วยกันมันหายไปแล้ว มันไม่มีความหมายเลยเหรอ
Tonight is the dawning of a new era in meaningless male competition.Tonight is the dawning of a new era in meaningless male competition.
Time is meaningless here.ที่นี่ เวลาไม่มีความหมาย
You should avoid a meaningless fight.นายควรจะเลี่ยงการต่อสู้ที่ไร้ความหมายนี้ซะ
It would be meaningless if Eri died I've been waiting for this moment We couldn't do it.นี้มันสุดยอดไปเลย ผมไม่กลัวเลยซักนิด มันจะไร้ความหมายถ้าเอริตาย

meaningless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空虚[kōng xū, ㄎㄨㄥ ㄒㄩ, 空虚 / 空虛] hollow; emptiness; meaningless

meaningless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うだうだ[, udauda] (adv) (on-mim) idle; long-winded and meaningless
囃子詞;囃子言葉[はやしことば, hayashikotoba] (n) meaningless words in a song for rhythm; words or utterances added to modulate the cadence of a song
意味をなさない[いみをなさない, imiwonasanai] (exp) not making sense; meaningless
死文[しぶん, shibun] (n) dead letter; meaningless writing
瓦全[がぜん, gazen] (n) meaningless existence
空洞化[くうどうか, kuudouka] (n,vs) making hollow; making meaningless
えへらえへら[, eheraehera] (adv) meaninglessly (laugh); (laugh) hollowly
実もない[みもない, mimonai] (exp,adj-i) empty; meaningless; worthless
無意味[むいみ, muimi] (adj-na,n) nonsense; no meaning; meaningless; (P)
無意義[むいぎ, muigi] (adj-na,n) meaningless; insignificance
由無き[よしなき, yoshinaki] (n) meaningless; senseless; absurd
[そら, sora] (n) (1) empty air; sky; (2) {Buddh} shunya (emptiness, the lack of an immutable intrinsic nature within any phemomenon); (3) (abbr) (See 空軍) air force; (n,adj-na) (4) fruitlessness; meaninglessness; (5) (See 五大・1) void (one of the five elements)

meaningless ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝนตกขี้หมูไหล[adj.] (fontokkhīmū) EN: meaningless ; of no consequence ; irrelevant ; worthless FR:
ไม่ได้ศัพท์[adj.] (mai dāi sap) EN: meaningless FR:
ไร้แก่นสาร[adj.] (rai kaensān) EN: meaningless ; without substance ; inane FR:
รกสมอง[adj.] (rok samøng) EN: bothersome ; meaningless FR:

meaningless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bedeutungslos {adj} | bedeutungsloser | am bedeutungslosestenmeaningless | more meaningless | most meaningless
bedeutungslos; ausdruckslos {adv}meaninglessly
nichts sagend; nichtssagend [alt] {adj}meaningless; empty; expressionless

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า meaningless
Back to top