ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mutter

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mutter*, -mutter-

mutter ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mutter (vi.) บ่น See also: บ่นอุบอิบ, พร่ำบ่น, พูดจู้จี้ Syn. murmur, grumble, complain
mutter (n.) การบ่น See also: การบ่นอุบอิบ, การพร่ำบ่น, การพูดจู้จี้ Syn. murmur, grumble, complaint
mutterer (n.) ผู้บ่น See also: ผู้พึมพำ
English-Thai: HOPE Dictionary
mutter(มัท'เทอะ) v. (การ) พูดพึมพำ,บ่น., See also: mutterer n. mutteringly adv.
English-Thai: Nontri Dictionary
mutter(vi) พูดพึมพำ,บ่น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระหมุบกระหมิบ (v.) mutter See also: mumble Syn. ขมุบขมิบ, หมุบหมิบ
กะหลีกะหลอ (adv.) mutter See also: talk in whisper, occupied with endless whispers in love
ขมุบขมิบ (v.) mutter See also: mumble Syn. หมุบหมิบ
งึมงำ (v.) mutter See also: murmur, grumble Syn. พึมพำ, บ่นงึมงำ, บ่นพึมพำ
บ่น (v.) mutter See also: grumble, murmur, complain Syn. พร่ำบ่น, จู้จี้
บ่นงึมงำ (v.) mutter See also: murmur, grumble Syn. พึมพำ, บ่นพึมพำ
บ่นพึมพำ (v.) mutter See also: murmur, grumble Syn. พึมพำ, บ่นงึมงำ
พึม (adv.) mutteringly See also: mumblingly Syn. พึมพำ, พึมๆ พำๆ
พึมๆ พำๆ (adv.) mutteringly See also: mumblingly Syn. พึมพำ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The moment I mutter "I do!"ให้วินาทีที่ฉันเอ่ย "รับค่ะ!"
She would just mutter to herself.เธอมักจะบ่นพึมพำกับตัวเอง
(all mutter) - Now, see, lads, there's more to it, eh? - (discontent increases)ตอนนี้เห็นนักเตะในทีมมีมาก ไปใช่มั้ย?
Even with Snape muttering his countercurse.ต่อให้สเนปร่ายคาถา แก้คำสาปของฉันด้วย
You were talking, muttering something.คุณละเมอ พูดบางอย่าง
Go back to your muttering and see if I care.เชิญนั่งบ่นไปคนเดียวเหอะ จะไม่สนเลยสักนิด
I doubt it, since he walks around muttering to her ghost.ฉันไม่แน่ใจนัก ตั้งแต่เขาเดินไปมาและพร่ำบ่นกับวิญญาณเธอ
Yeah, she wakes up last night, mutters, "Vampire," and passes out.อืม... แปลกจัง ฉันคิดว่า เมื่อคืนเธอคงดื่มไปมาก
No. He just muttered something about my childhood.ไม่เลย เขาแค่พึมพำอะไรซักอย่างเกี่ยวกับวัยเด็กของฉัน
[muttering]และถ้ามันพูดถูก เขาดาวว์โหลดถูกแฟ้มล่ะ
And who gives this man to this woman? I do. (ALL muttering)[ทั้งคู่จะตกลงกันใหม่?
SAUL PERLMUTTER HAS BEEN NAVIGATING THESE WATERSแต่ในขณะที่ นักวิทยาศาสตร์เริ่มรู้สึก พวกเขาจะได้รับ การจัดการในสสารมืด

mutter ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
低语[dī yǔ, ㄉㄧ ㄩˇ, 低语 / 低語] mutter
[gū, ㄍㄨ, 咕] mutter
[nāng, ㄋㄤ, 囔] muttering, indistinct speech
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, 呫] to mutter; to talk indistinctly
呫嗫[tiè niè, ㄊㄧㄝˋ ㄋㄧㄝˋ, 呫嗫 / 呫囁] onomat. muttering; to whisper; mouthing words

mutter ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うわ言;譫言;囈語;囈言[うわごと;せんげん(譫言);げいご(囈語), uwagoto ; sengen ( sen gen ); geigo ( gei go )] (n) (uk) (See たわごと) talking in delirium; incoherent muttering
ぐちぐち;グチグチ[, guchiguchi ; guchiguchi] (n,vs) (1) to mumble; to mutter; (2) to complain (continuously) about something
ぶすぶす;ブスブス[, busubusu ; busubusu] (adv-to,adv,vs) (1) (on-mim) sputtering; smoldering; (2) (on-mim) repeated thrusting into something (sword, needle, etc.); (3) (on-mim) mutterings of discontent; faint sounds of complaint
ぶつくさ[, butsukusa] (adv) moaning; muttering; complaining
ぶつぶつ[, butsubutsu] (n,adv,adv-to) (1) (on-mim) grunt; grumble; complaint; mutter; (2) pimples; spots; eruption; rash; (3) cutting into small pieces; (4) simmering; (P)
むにゃむにゃ;もにゃもにゃ[, munyamunya ; monyamonya] (adv) mumbling; incomprehensible muttering; talking with food in one's mouth; talking in sleep

mutter ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บ่น[n.] (bon) EN: mutter ; grumble ; murmur ; complain FR: grogner ; ronchonner ; marmonner ; se plaindre ; maugréer ; râler (fam.) ; rouspéter (fam.)
บ่นหงุงหงิง[v. exp.] (bon ngung-n) EN: mutter FR:
บ่นอุบอิบ[v. exp.] (bon up-ip) EN: mutter FR:
จ่ม[n.] (jom) EN: mutter ; grumble FR:
ขมุบขมิบ[v.] (khamupkhami) EN: mutter ; move one's lips silently ; move the lips and mouth silently ; jerk ; twitch ; pucker and slacken alternatingly FR:
กระหมุบกระหมิบ[v.] (kramupkrami) EN: mutter FR:
กระซิบ[v.] (krasip) EN: whisper ; talk in a whisper ; speak in each other's ear ; murmur ; mutter FR: murmurer ; chuchoter ; parler à voix basse ; chuchoter à l'oreille ; susurrer ; marmonner
งึมงำ[X] (ngeum-ngam) EN: murmur ; mutter ; grumble FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner
อ้อแอ้[v.] (ø-aē) EN: babble ; mutter FR:
อ้อมแอ้ม[v.] (ǿm-aem) EN: mutter ; mumble ; equivocate FR: marmonner
พึม[v.] (pheum) EN: mutter ; murmur ; grumble FR:
พึมพำ[v.] (pheumpham) EN: mumble ; mutter ; murmur ; grumble ; complain FR: marmonner ; ronchonner
พูดงึมงำ[v.] (phūt ngeum-) EN: murmur ; mutter ; grumble FR: murmurer ; marmonner ; ronchonner
เสียงพึมพำ[n. exp.] (sīeng pheum) EN: murmuring ; grumbling ; muttering ; mutter FR:
พึม[adv.] (pheum) EN: mutteringly FR:
พึม ๆ พำ ๆ = พึมๆ พำๆ[adv.] (pheum-pheum) EN: mutteringly FR:

mutter ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mutter {f} | Mütter
Schraube {f} (vorgesehen für Mutter) [techn.] | Schraube
Kopfschraube {f} (ohne Mutter, für Gewindebohrung) [techn.]cap screw
Kontermutter {f}; Klemmmutter
Konus {m} für die Befestigungsmuttercone seat
Ergotismus {m}; Vergiftung durch Mutterkorn [med.]ergotism
Mutterschaf {n} | Mutterschafe
Gegenmutter {f}; Sechskantmutter
Kopfschraube {f} (Maschinenkopfschraube mit/ohne Mutter) [techn.]machine screw
Mutterschaft {f} | Mutterschaften
Mutterland {n} | Mutterländer
Mutter {f}; Schraubenmutter
Mutterboden {m}; Muttererde
Stiefmütterchen {n} [bot.] | Stiefmütterchen
Nietmutter {f}; Einnietmutter
Schraube {f} (nicht vorgesehen für Mutter) [techn.] | Schrauben
Stiefmutter {f} | Stiefmütter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mutter
Back to top