ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mob

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mob*, -mob-

mob ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mob (n.) ฝูงชนที่กำลังสับสนอลหม่าน See also: ฝูงชนวุ่นวาย Syn. rabble, crowd
mob (n.) แก๊งมาเฟีย See also: กลุ่มอาชญากร Syn. mafia
mob (vt.) รุมล้อม See also: ห้อมล้อม, กลุ้มรุม Syn. throng, crowd, swarm
mob (vt.) ก่อการจลาจล See also: ชุลมุนวุ่นวาย, โจมตีอย่างรุนแรง Syn. crowd
mob cap (n.) หมวกผ้าฝ้ายคลุมผมของผู้หญิงในช่วงศตวรรษที่ 18-19
mobile (adj.) ซึ่งเคลื่อนที่ได้ง่าย See also: เคลื่อนที่ง่าย, เคลื่อนไหวได้ Syn. movable, dynamic Ops. immobile, stationary, fixed
mobile (adj.) แปรเปลี่ยนได้ง่าย See also: แปรเปลี่ยนเร็ว, เปลี่ยนแปลงง่าย Ops. unchanging
mobile (n.) เครื่องแขวนหมุนไปมาตามลมได้ See also: โมบาย
mobile home (n.) บ้านเคลื่อนที่
mobile hospital (n.) รถพยาบาล See also: ยานพาหนะส่งผู้ป่วย Syn. hospital wagon
mobile library (n.) ห้องสมุดเคลื่อนที่
mobile phone (n.) โทรศัพท์เคลื่อนที่
mobilisation (n.) การทำให้เคลื่อนที่ Syn. gathering
mobilise (vt.) ทำให้เคลื่อนที่
mobility (n.) การเคลื่อนที่ได้ง่าย See also: การเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว Syn. changeability, mutability Ops. immobility
mobilization (n.) การทำให้เคลื่อนที่ Syn. gathering
mobilize (vi.) ระดมกำลัง See also: ชุมนุมคน, รวมพล Syn. assemble, gather Ops. immobilize
mobilize (vt.) ระดมกำลัง See also: ชุมนุมคน, รวมพล Syn. assemble, gather Ops. immobilize
mobster (n.) อาชญากร See also: คนร้าย Syn. gangster, rocketeer
moby (sl.) เมกกะไบต์ (หน่วยวัดขนาดความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์)
English-Thai: HOPE Dictionary
mob(มอบ) n. ฝูงชนอลหม่านหรือก่อการจลาจล,สัตว์,ฝูงชน,มวลชน,แก๊งอาชญากร. adj. เกี่ยวกับฝูงชนที่กำลังอลหม่าน vt. ชุลมุนวุ่นวาย,โจมตีอย่างรุนแรง,ก่อการจลาจล, Syn. gathering,crowd
mobcap(มอบ'แคพ) n. หมวกสตรีขนาดใหญ่
mobile(โม'ไบลฺ) adj. ซึ่งเคลื่อนที่ได้,ซึ่งเคลื่อนไหวไปมาได้รวดเร็ว,เปลี่ยนแปลงได้ง่าย,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ. n. รูปปั้นที่เคลื่อนที่ได้
mobilise(โม'บิไลซ) vt.,vi. เคลื่อนพล,ระดมพล,ระดม,เกณฑ์., See also: mobilisable adj. mobilizable adj. mobilis (z) ation n.
mobility(โมบิล'ลิที) n. ความสามารถในการเคลื่อนไหว,การเคลื่อนไหวไปมา,การเคลื่อนย้าย
mobilize(โม'บิไลซ) vt.,vi. เคลื่อนพล,ระดมพล,ระดม,เกณฑ์., See also: mobilisable adj. mobilizable adj. mobilis (z) ation n.
mobocracy(มอบออค'ระซี) n. การปกครองโดยมวลชน,มวลชนที่เป็นชั้นปกครองกลุ่มหนึ่ง, See also: mobocrat n. mobocratic adj.
mobster(มอบ`สเทอะ) n.สมาชิกแก๊งอาชญากร
English-Thai: Nontri Dictionary
mob(n) ฝูงชน,กลุ่มคน,โขลง,มวลชน
mobile(adj) เคลื่อนที่ง่าย,เคลื่อนไหวง่าย,เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ
mobility(n) การเคลื่อนไหว,การเคลื่อนย้าย
mobilization(n) การใช้ให้เป็นประโยชน์,การระดมพล,การเคลื่อนพล
mobilize(vt) ใช้ให้เป็นประโยชน์,ชุมนุม,เกณฑ์,ระดมพล,เคลื่อนพล
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mobฝูงชน (มักก่อความวุ่นวาย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
mobileประติมากรรมจลดุล [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobile phoneโทรศัพท์เคลื่อนที่ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobilisation, joint; mobilization, jointการคลายข้อติด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
mobilityการโยก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobilization๑. การระดม๒. การระดมพล (ทหาร) [ดู rapid recruitment ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mobileเคลื่อนที่ไปมา, ภาพกล, เคลื่อนที่, สิ่งแขวน [การแพทย์]
mobile phone communicationการสื่อสารโดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่, ใช้คลื่นวิทยุความถี่สูงส่งสัญญาณสื่อสารกันระหว่างเครื่องโทรศัพท์และเสารับส่งสัญญาณ ที่อยู่ในรัศมีการติดต่อสื่อสาร ซึ่งเรียกบริเวณที่แต่ละเสาสัญญาณครอบคลุมว่าเซล สัญญาณการสื่อสารระหว่างโทรศัพท์ในแต่ละเซล จะถูกส่งต่อจากเสารับส่งสัญญาณเข้าสู่เครือข่ายระบบโทร [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mobility การย้าย ดู Residential Mobility (Residential Mobility หมายถึง การย้ายในเขตย่อยหรือการย้ายในท้องถิ่น, ดู Spatial Mobility (Spatial Mobility หมายถึง การเคลื่อนย้ายทางภูมิศาสตร์ การย้ายของบุคคลในพื้นที่หนึ่งๆ ) [สิ่งแวดล้อม]
Mobilizationการเคลื่อนตัว, การเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กฎหมู่ (n.) mob rule See also: jungle law, majority power
โทรศัพท์มือถือ (n.) mobile phone
ไร่เลื่อนลอย (n.) mobile plantation
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (n.) mobile telephone See also: cellular telephone, cell phone Syn. โทรศัพท์มือถือ
ยกกำลัง (v.) mobilize See also: assemble, prepare, gather, raise an army Syn. รวมพล
รวมพล (v.) mobilize See also: assemble, prepare, gather, raise an army
ระดม (v.) mobilize See also: assemble, muster, gather, come in force
โหม (v.) mobilize See also: concentrate, strain, exert Syn. ระดม
รวมกำลัง (v.) mobilize (one´s) forces See also: muster (one´s) strength
รวมกำลัง (v.) mobilize (one´s) forces See also: muster (one´s) strength
ระดมกำลัง (v.) mobilize (one´s) forces See also: muster (one´s) strength Syn. รวมกำลัง
ระดมกำลัง (v.) mobilize (one´s) forces See also: muster (one´s) strength Syn. รวมกำลัง
รถยนต์ (n.) automobile See also: motorcar, car, auto
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"A mob doesn't think."พวกม็อบน่ะไม่คิดกันหรอก.
He was first locked up at 11... and he was doing hits for mob bosses when he was 16.เขาถูกจับครั้งแรกตอนอายุ11 และออกไปบู๊ จากคำสั่งของหัวหน้าตอนอายุ16 เห็นไหม?
Hey, maybe it was a mob hit.บางทีอาจโดนพวกจลาจลทำร้าย.
It's a mob scene here at Grand Central Station.ผู้คนเบียดเสียดกันอยู่ที่สถานีแกรนด์ เซ็นทรัล
Well, we checked him out, and he has no mob connections at all.อ้อ เราตรวจสอบประวัติเขาแล้วค่ะ แล้วเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนร้ายสักอย่างเลยค่ะ
Well, congratulations, Mr. Monk. You just about started a mob war.เอาล่ะ ขอแสดงความยินดีด้วย คุณมังก์ คุณเพิ่งจะเข้าร่วมสงครามแก๊งมาเฟีย
There should be an angry mob out there.ไม่มีคนเดินขบวนประท้วงมั่งรึไง
While the starving mob burns London.นั่งมองเปลวเพลิง ตอนที่พวกม็อบอดอยาก เผากรุงลอนดอน
I see you buying the mob fish and chips...เปล่า อย่างคุณคงเอาของกินแจกพวกม็อบด้วย
The sentence will be greater if that mob attacks the building.ข้อหาจะยิ่งรุนแรงถ้าพวกประท้วงบุกเข้ามา
Chicago mob boss John Abruzzi was gunned down outside a Washington D.C. motel last night after investigators received a tip from an informant.หัวหน้าแก๊งมาเฟียชิคาโก จอห์น อบรูซซี่ ถูกยิงตาย นอกโรงแรมที่วอร์ชิงตัน ดี.ซี. เมื่อคืนนี้ หลังจากนักสืบได้รับเบาะแสจากแหล่งข่าว
Well, the DA thinks Linderman's mob ties run so deep, if I can take him down, the empire crumbles.เอาละ DA คิดว่าคนของลินเดอร์แมนหยั่งรากแทรกซึมลงลึก ถ้าฉันสามารถล้มเขาได้ อาณาจักรนี้ก็จะแตกเป็นเสี่ยงๆ

mob ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
如蚁附膻[rú yǐ fù shān, ㄖㄨˊ ㄧˇ ㄈㄨˋ ㄕㄢ, 如蚁附膻 / 如蟻附膻] like ants pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash
如蝇逐臭[rú yíng zhú chòu, ㄖㄨˊ ˊ ㄓㄨˊ ㄔㄡˋ, 如蝇逐臭 / 如蠅逐臭] like flies pursuing a stink (成语 saw); the mob chases the rich and powerful; the crowd runs after trash
内燃机车[nèi rán jī chē, ㄋㄟˋ ㄖㄢˊ ㄐㄧ ㄔㄜ, 内燃机车 / 內燃機車] automobile
自动车[zì dòng chē, ㄗˋ ㄉㄨㄥˋ ㄔㄜ, 自动车 / 自動車] automobile
手机[shǒu jī, ㄕㄡˇ ㄐㄧ, 手机 / 手機] cell phone; cellular phone; mobile phone
道奇[Dào qí, ㄉㄠˋ ㄑㄧˊ, 道奇] Dodge, US automobile brand, division of Chrysler LLC
流动性[liú dòng xìng, ㄌㄧㄡˊ ㄉㄨㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 流动性 / 流動性] flowing; shifting; fluidity; mobility
阻雨[zǔ yǔ, ㄗㄨˇ ㄩˇ, 阻雨] immobilized by rain
动员[dòng yuán, ㄉㄨㄥˋ ㄩㄢˊ, 动员 / 動員] mobilize; arouse
小灵通[xiǎo líng tōng, ㄒㄧㄠˇ ㄌㄧㄥˊ ㄊㄨㄥ, 小灵通 / 小靈通] mobile phone (with a local, 7-digit phone number)
复员[fù yuán, ㄈㄨˋ ㄩㄢˊ, 复员 / 復員] mobilization
乌合之众[wū hé zhī zhòng, ㄏㄜˊ ㄓ ㄓㄨㄥˋ, 乌合之众 / 烏合之眾] mob
移动式[yí dòng shì, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄕˋ, 移动式 / 移動式] mobile
移动式电话[yí dòng shì diàn huà, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄕˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 移动式电话 / 移動式電話] mobile telephone
移动电话[yí dòng diàn huà, ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 移动电话 / 移動電話] mobile telephone
行动电话[xíng dòng diàn huà, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˋ ㄏㄨㄚˋ, 行动电话 / 行動電話] mobile telephone
运动战[yùn dòng zhàn, ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄢˋ, 运动战 / 運動戰] mobile warfare
行动[xíng dòng, ㄒㄧㄥˊ ㄉㄨㄥˋ, 行动 / 行動] operation; action; to move; mobile
中国移动通信[Zhōng guó yí dòng tōng xìn, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄧˊ ㄉㄨㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄒㄧㄣˋ, 中国移动通信 / 中國移動通信] China Mobile (PRC state telecommunications company)
活动房屋[huó dòng fáng wū, ㄏㄨㄛˊ ㄉㄨㄥˋ ㄈㄤˊ , 活动房屋 / 活動房屋] prefabricated building; prefab; mobile home; caravan; trailer

mob ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
モッブシーン[, mobbushi-n] (n) mob scene
烏合の衆[うごうのしゅう, ugounoshuu] (exp) disorderly crowd; mob
群集心理[ぐんしゅうしんり, gunshuushinri] (n) mass or mob psychology
ATICS[アティックス, ateikkusu] (n) Automobile Traffic Information & Control System; ATICS
MNP[エムエヌピー, emuenupi-] (n) mobile number portability; MNP
QRコード[キューアールコード;キューアーコード, kyu-a-ruko-do ; kyu-a-ko-do] (n) quick response code (2-dimensional bar code commonly used by Japanese mobile phones to link to URLs); QR code
UMA[ユーマ, yu-ma] (n) {comp} Unlicensed Mobile Access; UMA
イモビライザー[, imobiraiza-] (n) immobiliser (electronic device that prevents an automobile engine from running without the key); immobilizer
ウインカー(P);ウィンカー[, uinka-(P); uinka-] (n) (1) Winker (automobile); (2) (car) blinker; (car) turning indicator; (P)
ウルトラモバイルPC[ウルトラモバイルピーシー, urutoramobairupi-shi-] (n) {comp} ultra-mobile PC
エロ画[エロが, ero ga] (n) (abbr) (sl) (See エロ画像) erotic photograph (on a computer, mobile phone, etc.)
オート[, o-to] (n) (1) auto; automobile; automatic; (2) oat; oats; (P)
オートモビル;オートモービル[, o-tomobiru ; o-tomo-biru] (n) automobile
ガソリン車[ガソリンしゃ, gasorin sha] (n) gasoline-powered vehicle; gasoline automobile; gasoline car; gasoline truck
クラウンローチ;クラウン・ローチ[, kuraunro-chi ; kuraun . ro-chi] (n) clown loach (Chromobotia macracanthus); tiger botia
クレーン車[クレーンしゃ, kure-n sha] (n) (mobile) crane
スズキ[, suzuki] (n) Suzuki (Japanese automobile and motorcycle manufacturer)
ストラップ[, sutorappu] (n) strap (often decorative for key-holder, mobile phones, etc.)
ダイハツ[, daihatsu] (n) Daihatsu (Japanese automobile manufacturer)
ハイヤー[, haiya-] (n) (1) hire; (2) hired automobile with driver; hired car; (P)
パケ死[パケし, pake shi] (n) finding out you've run up a fortune by web access on your mobile (lit
ブウブウ;ブーブー;ぶうぶう[, buubuu ; bu-bu-; buubuu] (adv) (1) (on-mim) bugling sound; honking; oinking; (2) (on-mim) grumbling; complaining; (n) (3) (chn) (See 自動車) car; automobile
ブックモビル[, bukkumobiru] (n) {comp} mobile library; bookmobile (USA)
ホモバー[, homoba-] (n) cruising bar, esp. for gays
モバイラー[, mobaira-] (n) person fond of using a mobile phone (wasei
モバイルスイカ[, mobairusuika] (n) train ticketing system (mobile phone fitted with special chip used as swipe card)
モボ[, mobo] (n) (arch) (abbr) (See モダンボーイ) modern boy (slang circa the 1920s)
モラハラ[, morahara] (n) (abbr) (See モラルハラスメント) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace
モラルハラスメント[, moraruharasumento] (n) moral harassment; workplace mobbing; workplace bullying; psychological harassment at the workplace
ワンコール[, wanko-ru] (n) (See ワン切り) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call) (wasei
ワン切り[ワンぎり;ワンギリ, wan giri ; wangiri] (n) one mobile telephone ring (used by companies, usually sex-related, to register a phone number on a mobile in the hope people will return the call. Also used between acquaintances when swapping telephone numbers, or to get another person to call oneself)
下脹れ[しもぶくれ, shimobukure] (n) abdominal swelling; fat face
下膨れ[しもぶくれ, shimobukure] (n) round-faced; large at bottom
不動[ふどう, fudou] (adj-na,n,adj-no) immobility; firmness; fixed; steadfastness; motionless; idle; (P)
中継車[ちゅうけいしゃ, chuukeisha] (n) outside broadcasting van; OB Van; mobile unit; outdoor broadcasting van
交通弱者[こうつうじゃくしゃ, koutsuujakusha] (n) (1) vulnerable road users; (2) mobility impaired people; (3) people with out public transport access
低電圧版モバイル[ていでんあつばんモバイル, teiden'atsuban mobairu] (n) {comp} low voltage mobile (pentium)
僕;下部[しもべ, shimobe] (n) servant; manservant; menial
写メ[しゃメ, sha me] (n,vs) (abbr) (See 写メール) email from mobile phones with attached photos
写メール[しゃメール, sha me-ru] (n) (1) email from mobile phones, containing pictures, etc.; (2) brandname for photo-email service from SoftBank Mobile
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ハンディフォン[はんでいふぉん, handeifon] handiphone (PHP), mobile telephone
ブックモビル[ぶっくもびる, bukkumobiru] mobile library, bookmobile (USA)
モバイル[もばいる, mobairu] mobile
モバイルギア[もばいるぎあ, mobairugia] Mobile Gear
モバイル通信[もばいるつうしん, mobairutsuushin] mobile communications
モバイル電話[モバイルでんわ, mobairu denwa] mobile telephone
固定電話[こていでんわ, koteidenwa] fixed (as opposed to mobile) telephone
携帯用[けいたいよう, keitaiyou] portable (a-no), mobile use
携帯電話[けいたいでんわ, keitaidenwa] mobile, portable telephone
移動[いどう, idou] mobile (e.g. communications)
移動体通信[いどうたいつうしん, idoutaitsuushin] mobile (telephone switching office) CHECK THIS!!!!
移動受信[いどうじゅしん, idoujushin] mobile reception (of a signal)
移動図書館[いどうとしょかん, idoutoshokan] mobile library, bookmobile (USA)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
動員[どういん, douin] Thai: การเคลื่อนพลจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง English: mobilisation (vs)

mob ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชุมนุมชน[n.] (chumnumchon) EN: community ; crowd ; mass ; throng ; mob FR: communauté [f] ; foule [f]
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes humaines [fpl]
ฮือ[v.] (heū) EN: crowd ; stapede ; rally ; mob FR:
ห้อมล้อม[v.] (hømløm) EN: encircle ; besiege ; encompass ; beset ; surround ; mob FR: entourer ; se grouper autour
กฎหมู่[n.] (kotmū) EN: mob rule FR:
ล้อมกรอบ[v.] (lømkrøp) EN: besiege ; lay siege ; mob ; attack from every side ; jointly attack sb. ; surround FR:
ม็อบ[n.] (mǿp) EN: demonstrators ; demonstration ; rally ; protestors ; mob FR: rassemblement [f] ; mobilisation [f] ; manifestants [mpl] ; foule [f]
รุมล้อม[v. exp.] (rum løm) EN: encircle ; crowd around ; mob FR: encercler
สลายการชุมนุม[v. exp.] (salāi kān c) EN: disperse the crowd ; disperse the mob FR: disperser la foule
สลายม็อบ[v. exp.] (salāi mǿp) EN: disperse the mob FR: disperser la foule
ซับ[v.] (sap) EN: mob up ; blot ; absorb ; soak up FR: éponger ; sécher ; absorber ; pomper
ไอ-โมบาย = ไอโมบาย[TM] (Ai-Mōbāi) EN: i-mobile [TM] FR:
อสังหาริมทรัพย์[n.] (asanghārima) EN: real estate ; real property ; immovable property ; immovables ; landed property FR: propriéte immobilière [f] ; immeubles [mpl]
แบตมือถือ[n. exp.] (baet meūthe) EN: cell phone battery FR: batterie de téléphone mobile [f]
บ้านจัดสรร[n.] (bānjatsan) EN: housing development ; housing estate FR: développement immobilier [m] ; maison de lotissement [f]
บ้านเคลื่อนที่[n. exp.] (bān khleūoe) EN: mobile home FR:
บัตรที่นั่งอิเล็กทรอนิกส์แบบบาร์โค้ด 2 สองมิติ[n. exp.] (bat thīnang) EN: Mobile 2D Barcode Boarding Pass FR:
ช่างซ่อมรถ[n. exp.] (chang sǿm r) EN: motor car mechanic ; motor vehicle mechanic ; automotive mechanic FR: mécanicien automobile [m] ; mécano [m]
ฟังก์ชันเมอบิอุส[n. exp.] (fangchan Mø) EN: Möbius function FR: fonction de Möbius [f]
โหม[v.] (hōm) EN: mobilize ; concentrate ; strain ; exert FR: concentrer l'énergie ; mobiliser les ressources
ห้อมล้อม[adj.] (hømløm) EN: besieged ; thronged ; throng ; mobbed ; surrounded FR:
ห้องสมุดเคลื่อนที่[n. exp.] (hǿngsamut k) EN: mobile library FR: bibliothèque mobile [f] ; bibliothèque itinérante [f]
จักรยานยนต์[n.] (jakkrayānyo) EN: motorcycle FR: vélomoteur [m] ; mobylette [f]
จยย. (จักรยานยนต์)[abv.] (jøyøyø. (ja) EN: motorcycle FR: vélomoteur [m] ; mobylette [f]
การขับรถ[n. exp.] (kān khap ro) EN: driving FR: conduite automobile [f] ; conduite [f]
การแปลงเมอบิอุส[n. exp.] (kān plaēng ) EN: Möbius transformation FR: transformation de Möbius [f]
การประกันภัยรถยนต์[n. exp.] (kān prakanp) EN: car insurance FR: assurance automobile [f]
การระดม[n.] (kān radom) EN: mobilisation ; mobilization (Am.) FR: mobilisation [f]
การระดมพล[n. exp.] (kān radom p) EN: mobilisation ; mobilization (Am.) FR: mobilisation [f]
การแสดงรถยนต์[n. exp.] (kān sadaēng) EN: motor show FR: salon automobile [m]
เกณฑ์[v.] (kēn) EN: conscript ; enlist ; recruit ; call up ; levy ; mobilize ; mobilise (Am.) ; requisition ; force ; drive ; urge ; enroll ; press ; push FR: réquisitionner ; enrôler
ขบวนรถยนต์[n. exp.] (khabūan rot) EN: line of cars ; motorcade FR: convoi automobile [m]
คัน[n.] (khan) EN: [classif.: automobiles, carriages and other vehicles (buses, motorbikes ...), umbrellas, spoons, forks] FR: [classif. : automobiles, véhicules motorisés, cyclomoteurs, bicyclettes, parapluies, ombrelles, cuillères/cuillers, fourchettes]
ค่าประกันรถยนต์[n. exp.] (khā prakan ) EN: FR: assurance automobile [f]
เคลื่อนที่[adj.] (khleūoenthī) EN: mobile ; moving ; portable ; travelling ; walking FR: mobile ; portable ; itinérant
เคลื่อนที่ได้ง่าย[adj.] (khleūoenthī) EN: mobile FR:
ครม. สัญจร[n. exp.] (Khørømø. sa) EN: mobile Cabinet FR:
เครื่องเรือน[n.] (khreūangreū) EN: furniture ; household furnishings FR: mobilier [m] ; meuble [m]
กระบวนการผลิตรถยนต์[n. exp.] (krabūankān ) EN: car manufacturing process ; car making process ; car production process FR: processus de fabrication des automobiles [m]
กระโหม[v.] (krahōm) EN: dash upon ; rush on ; mobilize FR:

mob ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mafia {f} | die MafiaMafia; Maffia | the Mob
Haufen {m} | ein undisziplinierter Haufenmob | an undisciplined mob
Artikelsperre {f}article immobilisation
Autoindustrie {f}; Automobilindustrie
Fahrzeugpark {m}automobile fleet; fleet (of cars)
Kfz-Elektronik {f}automobile electronics
Kraftverkehrsversicherung {f}automobile insurance
Kraftfahrzeughersteller {m}automobile manufacturer
Personenkraftwagenreifen {m}automobile tire [Am.]
Pkw-Reifen {m}automobile tire [Am.]; car tyre; passenger car tyre
Brut {f}; die Jungenbrood; mob; lot
Autofabrik {f}car factory; automobile factory
Demobilisierung {f} | Demobilisierungen
Elektronenbeweglichkeit {f}electron mobility
Immobilienhändler {m}; Immobilienhändlerin
Aufbietung {f}; Mobilmachung
Möbelwagen {m} | Möbelwagen
Gangster {m}mobsman; mobster [Am.]
Yuppie {m}; junger, karrierebewusster Mensch | homosexueller Yuppieyuppie; young urban professional; young upwardly mobile professional | guppy; gay urban professional
Ionenbeweglichkeit {f}ion mobility
Liegenschaft {f}; Immobilie
Motorschlitten {m}snowmobile
Motorschlittenfahrt {f}snowmobiling
Mobilfunk {m}mobile radio; cellular radio
Mobile {n}mobile
Mobilisierung {f}mobilization
Mobilität {f}mobility
Mobilkommunikation {f}mobile communications
Mobilkommunikationsnetz {n} | Mobilkommunikationsnetze
Gesetz {n} des Pöbelsmob law
Herrschaft {f} des Pöbelsmob rule
Massenausschreitungen {pl}mob violence
mobile Polizeiwache {f}mobile police station
mobil {adj} | mobiler | am mobilstenmobile | more mobile | most mobile
Autobücherei {f}mobile library
Fahrbibliothek {f}mobile library; traveling library
Funkgerät {n}mobile radio
Wohnwagen {m}mobile home; fahrbares Haus
Kranwagen {m}mobile crane
Ruhelage {f}neutral position; immobile position

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mob
Back to top