ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mechanician

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mechanician*, -mechanician-

mechanician ในภาษาไทย

English-Thai: HOPE Dictionary
mechanician(แมคคะนิช'เชิน) n. ช่างเครื่อง,ช่างกล

mechanician ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
機械技師[きかいぎし, kikaigishi] (n) mechanical engineer; mechanician

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mechanician
Back to top