ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mad

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mad*, -mad-

mad ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mad (adj.) วิกลจริต (เพราะป่วยทางจิต) See also: บ้า, สติไม่ดี Syn. insane, crazy Ops. normal
mad (adj.) โง่มาก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ไม่มีเหตุผล, โง่เง่ามาก Syn. foolish Ops. wise
mad (adj.) โกรธจัด (คำไม่เป็นทางการ) See also: ฉุน, คลั่ง, โมโห Syn. angry
mad cow disease (n.) โรควัวบ้า (คือโรค BSE ย่อจาก bovine spongiform encephalopathy)
mad tom (n.) ปลาจำพวก Noturus ครีบมีพิษ Syn. mad tom cat
mad tom cat (n.) ปลาจำพวก Noturus ครีบมีพิษ
Madagascar (n.) เกาะมาดากัสการ์ในมหาสมุทรอินเดีย
madam (n.) คุณผู้หญิง (คำสุภาพใช้ขึ้นต้นในการเขียนจดหมาย) Syn. Mrs, madam, dame, mam
madam (n.) คุณนาย (คำไม่เป็นทางการ) See also: มาดาม, คุณผู้หญิง, นายหญิง Syn. matron, housemaster
madam (n.) แม่เล้า See also: คนคุมซ่องหญิง Syn. bawd, whore
madame (n.) คุณนาย See also: มาดาม
Madame Bovary (n.) ตัวละครในนิยายของ Flaubert
Madame Butterfly (n.) ตัวละครของ Puccini
Madarin (n.) ภาษาแมนดาริน (ของประเทศจีน) See also: ภาษาจีนกลาง
madcap (adj.) บ้าระห่ำ See also: ไม่ยั้งคิด Syn. reckless
madden (vi.) บ้า See also: หัวเสีย, คลั่ง Syn. craze
madden (vt.) ทำให้หัวเสีย See also: ทำให้โกรธ Syn. anger, enrage, derange
madden with (phrv.) หงุดหงิด See also: โกรธ, ไม่สุขสบายจาก
maddening (adj.) บ้า See also: คลั่ง Syn. annoying, offensive, infuriating, disturbing
maddeningly (adj.) บ้า See also: คลั่ง
madder (n.) ต้นไม้จำพวก Rubia
madder (adj.) คำคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นกว่าของ mad
maddest (adj.) คำคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นสูงสุดของ mad
madding (adj.) บ้า See also: คลั่ง
made (vt.) กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ make Syn. did Ops. unmade
made (adj.) ซึ่งทำขึ้นมา See also: ซึ่งประดิษฐ์ขึ้น
made even (adj.) เกี่ยวข้องระหว่างคนสองคน Syn. coordinated
made for each other (idm.) ไม่เหมาะสมกัน See also: เข้ากันไม่ได้
made to measure (idm.) สั่งตัดเสื้อผ้าใส่
made to order (idm.) ตัดเสื้อผ้าตามสั่ง
made-to-measure (adj.) ซึ่งตัดเสื้อผ้าด้วยการวัดตัว Syn. tailored, tailor-made
made-to-order (adj.) ซึ่งทำตามสั่ง
made-up (adj.) ซึ่งสร้างเรื่องขึ้น Syn. invented, concocted, unreal, fictitious
Madeira (n.) หมู่เกาะของโปรตุเกสในมหาสมุทรแอตแลนติก
mademoiselle (n.) คำเรียกผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงานอย่างสุภาพ (คำย่อคือ Mlle, Mdlle) Syn. Miss
madhouse (n.) โรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยทางจิต
Madison (n.) เมืองหลวงของรัฐวิสคอนซินในอเมริกา
madly (adv.) อย่างบ้าคลั่ง See also: อย่างเสียสติ, อย่างรุนแรงโดยไร้เหตุผล Syn. insanely, crazily, uncontrollably Ops. sanely
madman (n.) คนบ้า (คำหยาบ) See also: คนเสียสติ, ไอ้บ้า Syn. lunatic, maniac, looney
madmen (n.) คนบ้า See also: คนวิกลจริต
English-Thai: HOPE Dictionary
mad(แมด) adj. บ้า,วิกลจริต,โกรธ,คลั่ง,ตื่นเต้นมาก,หลงใหล,โง่มาก,ไร้เหตุผล,กระตือรือร้นมาก,ร่าเริงมาก,เป็นโรคกลัวน้ำ. -Phr. (like mad เร่งรีบมาก,กระตือรือร้น)
madam(แมด'เดิม) n. มาดาม,คำสุภาพที่ใช้เรียกผู้หญิง,คุณนาย,แม่เล้า
madame(แมด'เดิม) n. คุณนาย,ชื่อหรือคำให้เกียรติที่ใช้เรียกผู้หญิง
madcap(แมด'แคพ) adj. ไม่ไตร่ตรอง,ไม่ยั้งคิด,บ้าระห่ำ. n. บุคคลที่ไม่ไตร่ตรอง
madden(แมด'เดิน) vt. ทำให้บ้า,ทำให้คลั่ง,ทำให้โกรธ. vi. กลายเป็นบ้า,คลั่ง,โกรธ
madder(แมด'เดอะ) n. พืชจำพวก Rubia รากของมันใช้ทำสีย้อมได้ adj. คุณศัพท์เปรียบเทียบของ mad
madding(แมด'ดิง) adj. บ้า,คลั่ง,วิกลจริต
made(เมด) adj. ซึ่งทำขึ้น,ประดิษฐ์ขึ้น v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ make, Syn. invented
made-to-order(เมด'ทูออร์'เดอะ) adj. ทำตามสั่ง
made-up(เมด'อัพ) adj. ประดิษฐ์ขึ้น,ปั้นแต่งขึ้นนำใส่เข้าด้วยกัน,เสร็จ
madhouse(แมด'เฮาซฺ) n. โรงพยาบาลบ้า,สถานที่หรือสถานการณ์ที่บ้าบอ
madly(แมด'ลี) adv. บ้า,บ้าระห่ำ,รุนแรงมาก,คลั่งไคล้,โง่
madman(แมด'แมน) n. คนบ้า,คนวิกลจริต pl. madmen, Syn. lunatic
madness(แมด'นิสฺ) n. ความบ้า,ความวิกลจริต,ความคลั่ง,ความคลั่งไคล้,โรคกลัวน้ำ,ความโง่บรม,ความโกรธจัด,ความกระตือรือร้นอย่างมาก, Syn. insanity
madonna(มะดอน`นะ) n. พระแม่มาเรีย
English-Thai: Nontri Dictionary
mad(adj) บ้า,บ้าคลั่ง,คลั่งไคล้,โวยวาย,ฟั่นเฟือน,วิกลจริต
madam(n) คุณนาย,แหม่ม
madame(n) คุณนาย,แหม่ม
madcap(adj) บ้าระห่ำ,ไม่ยั้งคิด,ไม่ไตร่ตรอง,หุนหันพลันแล่น
madden(vt) ทำให้เป็นบ้า,ทำให้คลั่ง,ทำให้ฉุน,ทำให้โกรธ
made(vt) pt และ pp ของ make
madhouse(n) โรงพยาบาลโรคจิต,โรงพยาบาลบ้า
madman(n) คนบ้า,คนวิกลจริต,คนเสียสติ,คนสติฟั่นเฟือน
madness(n) ความบ้า,ความบ้าคลั่ง,ความวิกลจริต
madrigal(n) บทเพลง,เพลงประสานเสียง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
MAD (mutual assured destruction)อำนาจทำลายล้างซึ่งกันและกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
made goodทรัพย์สินสละทิ้ง [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Madonnaภาพแม่พระ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
madrigalเพลงแมดริกัล [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Madagascarมาดากัสการ์ [TU Subject Heading]
Made, Customedที่สั่งทำ [การแพทย์]
Madness, Myxedemaเอะอะโวยวายพูดไม่รู้เรื่อง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลุ้มคลั่ง (adj.) mad See also: insane, crazy, nuts, demented, out of one´s mind, raving Syn. บ้าคลั่ง, คลั่ง, เสียสติ, บ้า
บ้า (adj.) mad See also: crazy, insane Syn. ประสาท, สติวิปลาส, วิกลจริต
บ้าดีเดือด (adj.) mad See also: violent, wild, crazy Syn. บ้าบิ่น, บ้าระห่ำ
วิกลจริต (adj.) mad See also: insane, psychotic, nuts, crazy, unhinged, out of one´s mind Syn. บ้า
โฉด (adj.) mad See also: bad, evil, wicked Syn. เลว, ชั่ว, ร้ายกาจ, ทราม, สามานย์, ชั่วช้า, โฉดชั่ว
โฉดชั่ว (adj.) mad See also: bad, evil, wicked Syn. เลว, ชั่ว, ร้ายกาจ, ทราม, สามานย์, ชั่วช้า
ไร้สติ (adj.) mad See also: insane, crazy, nuts, raving, psychotic, unhinged Ops. มีสติ
คุณนาย (n.) madam See also: madame, lady Syn. คุณผู้หญิง Ops. คุณผู้ชาย
คุณนาย (n.) madam See also: madame, Mrs.
คุณผู้หญิง (n.) madam See also: madame, lady, mistress Ops. คุณผู้ชาย
คลั่ง (v.) madden See also: mad, insane, rage Syn. บ้า, คลุ้มคลั่ง
คนบ้า (n.) madman Syn. คนวิกลจริต, คนวิปลาส
คนวิกลจริต (n.) madman Syn. คนวิปลาส
คนวิปลาส (n.) madman Syn. คนวิกลจริต
ความคลั่ง (n.) madness See also: craze, mania Syn. ความบ้าคลั่ง, ความคลั่งไคล้
ความคลั่งไคล้ (n.) madness See also: craze, mania Syn. ความบ้าคลั่ง
ความบ้าคลั่ง (n.) madness See also: craze, mania Syn. ความคลั่งไคล้
chamber of horrors (n.) สถานที่แสดงวัตถุที่น่ากลัว (โดยเฉพาะห้องแสดงอาชญากรรมร้ายแรงในพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง Madame Tussaud)
madder (adj.) คำคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นกว่าของ mad
maddest (adj.) คำคุณศัพท์เปรียบเทียบขั้นสูงสุดของ mad
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Why are you getting mad at me?ทำไมคุณถึงได้โกรธฉัน?
Don't tell me you're mad at me?อย่าบอกนะว่าเธอโกรธฉัน
I wished she would not mad at meฉันขออย่าให้เธอโกรธฉันเลย
Why are you getting mad at her when she hasn't done anything wrong?ทำไมคุณถึงโกรธให้เธอ ในเมื่อเธอไม่ได้ทำอะไรผิด
I know I have a hot temper and I get mad without any reasonฉันรู้ว่าฉันอารมณ์ร้อน และโกรธโดยไม่มีเหตุผล
Just made itก็แค่ทำมัน
I already made contactฉันติดต่อไว้เรียบร้อยแล้ว
None of it made any differenceพวกมันไม่ต่างกันเลยสักอัน
I prefer eating something ready-madeฉันชอบทานบางสิ่งที่สำเร็จรูปมากกว่า
I think you must have made a mistakeฉันคิดว่าคุณต้องทำอะไรผิด
Would we get a reward if we made it?พวกเราจะได้อะไรตอบแทนไหมถ้าเราทำมัน?
I think maybe I made you confusedฉันคิดว่าบางทีฉันทำให้คุณสับสน
I've made the wrong decision, haven't I?ฉันตัดสินใจผิดใช่ไหมนี่?
You made us waitคุณทำให้พวกเราต้องคอย
But I gradually made quite a few friendsแต่ฉันก็ค่อยๆ ทำความรู้จักกับเพื่อน 2-3 คนบ้างแล้ว
Paper is made from woodกระดาษทำมาจากไม้
This table was made of woodโต๊ะตัวนี้ทำด้วยไม้
This table was made by my fatherโต๊ะตัวนี้ทำขึ้นโดยพ่อของฉัน
He made her a toy houseเขาทำบ้านของเล่นให้เธอ
This information should be made available to the publicข้อมูลนี้ควรจะนำไปเผยแพร่สู่สาธารณะ
He made his first remarks in the publicเขาให้ข้อคิดเห็นเป็นครั้งแรกในที่สาธารณะ
He made up an excuseเขาสร้างเรื่องแก้ตัว
Have you made any friends?เธอได้เพื่อนใหม่บ้างหรือยัง?
Oh, you're dropped something, madamโอ คุณครับ คุณทำบางสิ่งตกไว้
I imagine someone must have made a mistakeฉันคิดว่าใครบางคนต้องทำอะไรผิดพลาด
I made a terrible mistake tonightฉันทำผิดพลาดอย่างร้ายแรงคืนนี้
It seems you made a friend in prisonดูเหมือนคุณจะได้เพื่อนใหม่ในคุกนะ
I made that fish curry you loveฉันทำแกงปลาที่คุณชอบ
I didn't mean to make you feel madฉันไม่ได้ตั้งใจทำให้คุณรู้สึกโกรธ
I made an awful mistakeฉันได้ทำผิดอย่างมหันต์อย่างหนึ่ง
What if you just made the biggest mistake of your life?จะเกิดอะไรขึ้นถ้าคุณเกิดทำผิดอย่างใหญ่หลวงในชีวิตขึ้นมา?
We made an agreement not to discuss old relationshipsเราตกลงกันที่จะไม่โต้เถียงเรื่องความสัมพันธ์เก่าๆ
I have made a lot of friends hereที่นี่ฉันผูกมิตรไว้เยอะ
That's why you made friends so fastเพราะอย่างนี้นี่เองเธอถึงได้เป็นมิตรกับคนเร็ว
She's not a normal woman, when she's mad, even I can't do anything against herเธอไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดา ยิ่งเวลาเธอโกรธขึ้นมา แม้แต่ฉันก็ไม่สามารถต้านทานเธอได้
Do you know what it feels to live a life that someone else made for you?คุณรู้ไหมว่ามันรู้สึกอย่างไร ที่ต้องใช้ชีวิตตามที่คนอื่นวางไว้ให้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I suppose I went mad for a moment.ผมคงเสียสติไปชั่วครู่
Outrageous! You're nothing but a mad scientist!แค่นักวิทยาศาสตร์บ้าที่ใช้งาน ซ้ำซาก
Compared with my life, Eleanor Rigby's was a gay, mad whirl.เอเลโน ริกบี คือเกย์วนบ้า
All the world is mad And I have had my shareโอ โลกนี้บ้าคลั่งและฉันก็ได้อยู่กับมันแล้ว
To obtain the seven limousines... my father used up his last favors with Mad Pete Trullo.การได้รับรถยนต์ลิมูซีนเจ็ดคัน พ่อของฉันเป็นผู้มีพระคุณครั้งสุดท้ายกับ แมด พีท ทรูโล
Round and round, attack, attack like angry ants, mad with the smell of gasoline.วิ่งวนไปรอบ จู่โจมอยู่นั่น ...เหมือนฝูงมดบ้าได้กลิ่นน้ำมัน
The counselor is mad at me.ที่ปรึกษาเป็นบ้าที่ฉัน
Is he a ventriloquist? Some kind of mad genius?หรือว่าเขาจะเป็นนักพากย์เสียง ทำเสียงต่าง ๆ ได้?
Am I going mad or did the word "think" escape your lips?นี่ฉันกำลังจะบ้า หรือคำว่า "คิด" ออกมาจากปากนาย?
But she always gets mad at meแต่พี่เอาแต่ว่าหนูอยู่เรื่อย
She's real mad at you, isn't she?แม่โกรธคุณใหญ่โตใช่มั้ย
Kinda like he's mad at 'em cos he ain't a big guy.เหมือนกับว่าเขาโมโห เพราะเขาไม่ใชผู้ชายตัวโต

mad ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
狂牛病[kuáng niú bìng, ㄎㄨㄤˊ ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧㄥˋ, 狂牛病] mad cow disease; bovine spongiform encephalopathy, BSE
[zhì, ㄓˋ, 猘] mad dog
疯牛病[fēng niú bìng, ㄈㄥ ㄋㄧㄡˊ ㄅㄧㄥˋ, 疯牛病 / 瘋牛病] mad cow disease (bovine spongiform encephalopathy)
惊喜若狂[jīng xǐ ruò kuáng, ㄐㄧㄥ ㄒㄧˇ ㄖㄨㄛˋ ㄎㄨㄤˊ, 惊喜若狂 / 驚喜若狂] pleasantly suprised like mad (成语 saw); capering madly with joy; to express boundless pleasure
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 艾哈迈迪内贾德 / 艾哈邁迪內賈德] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches
叫声[jiào shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, 叫声 / 叫聲] yelling (sound made by person); barking; braying; roaring (sound made by animals)
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, 犰] armadillo
犰狳[qiú yú, ㄑㄧㄡˊ ㄩˊ, 犰狳] armadillo
[yú, ㄩˊ, 狳] armadillo
人为[rén wéi, ㄖㄣˊ ㄨㄟˊ, 人为 / 人為] artificial; man-made; having human cause or origin; human attempt or effort
鱼肚[yú dǔ, ㄩˊ ㄉㄨˇ, 鱼肚 / 魚肚] fish maw; a food dish made from the swim bladder of fish
拓拔[Tuò bá, ㄊㄨㄛˋ ㄅㄚˊ, 拓拔] branch of the Xianbei 鮮卑|鮮卑 nomadic people, founders of Wei 北魏 of the Northern Dynasties (386-534); also written 拓跋
拓跋[Tuò bá, ㄊㄨㄛˋ ㄅㄚˊ, 拓跋] branch of the Xianbei 鮮卑|鮮卑 nomadic people, founders of Wei 北魏 of the Northern Dynasties (386-534); also written 拓拔
折线[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 折线 / 折線] broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg
摺線[zhé xiàn, ㄓㄜˊ ㄒㄧㄢˋ, 摺線] variant of 折線|折线, broken line (continuous figure made up of straight line segments); polygonal line; dog leg
麻袋[má dài, ㄇㄚˊ ㄉㄞˋ, 麻袋] burlap (a fibre made of jute)
[jù, ㄐㄩˋ, 粔] cakes made from rice flour twisted into rings
人工河[rén gōng hé, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄏㄜˊ, 人工河] canal; man-made waterway
乱象[luàn xiàng, ㄌㄨㄢˋ ㄒㄧㄤˋ, 乱象 / 亂象] chaos; madness
[qìng, ㄑㄧㄥˋ, 磬] chime stones, ancient percussion instrument made of stone or jade pieces hung in a row and struck as a xylophone
刻舟求剑[kè zhōu qiú jiàn, ㄎㄜˋ ㄓㄡ ㄑㄧㄡˊ ㄐㄧㄢˋ, 刻舟求剑 / 刻舟求劍] lit. a notch on the side of a boat to locate a sword dropped overboard (成语 saw); fig. an action made pointless by changed circumstances
[kuáng, ㄎㄨㄤˊ, 狂] conceited; mad
发狂[fā kuáng, ㄈㄚ ㄎㄨㄤˊ, 发狂 / 發狂] crazy; mad; madly
定制[dìng zhì, ㄉㄧㄥˋ ㄓˋ, 定制 / 定製] custom made; made to order; to have something custom made
狂人日记[kuáng rén rì jì, ㄎㄨㄤˊ ㄖㄣˊ ㄖˋ ㄐㄧˋ, 狂人日记 / 狂人日記] Diary of a madman by Lu Xun 魯迅|鲁迅
二元论[èr yuán lùn, ㄦˋ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 二元论 / 二元論] dualism, belief that the universe is made of two different substance (e.g. mind and matter or good and evil)
飞鸽[fēi gē, ㄈㄟ ㄍㄜ, 飞鸽 / 飛鴿] Flying Pigeon (famous bicycle brand, made in Tianjin since 1936)
丫杈[yā chā, ㄧㄚ ㄔㄚ, 丫杈] fork; tool made of forked wood
新出炉[xīn chū lú, ㄒㄧㄣ ㄔㄨ ㄌㄨˊ, 新出炉 / 新出爐] fresh out of the oven; fig. novelty just announced; recently made available
[jì, ㄐㄧˋ, 瘈] furious; hydrophobia; madness
一元论[yī yuán lùn, ㄧ ㄩㄢˊ ㄌㄨㄣˋ, 一元论 / 一元論] monism, belief that the universe is made of a single substance
发疯[fā fēng, ㄈㄚ ㄈㄥ, 发疯 / 發瘋] go mad; go crazy; lose one's mind
哈吉[hǎ jí, ㄏㄚˇ ㄐㄧˊ, 哈吉] hadji (one who has made the pilgrimage to Mecca)
[fèi, ㄈㄟˋ, 狒] hamadryad baboon
定做[dìng zuò, ㄉㄧㄥˋ ㄗㄨㄛˋ, 定做] to have something made to order
杂环[zá huán, ㄗㄚˊ ㄏㄨㄢˊ, 杂环 / 雜環] heterocyclic (chem., a molecule that has a ring not solely made up of carbon atoms)
自制[zì zhì, ㄗˋ ㄓˋ, 自制 / 自製] homemade
[fēng, ㄈㄥ, 疯 / 瘋] insane; mad; wild
札马剌丁[Zhá mǎ lá dīng, ㄓㄚˊ ㄇㄚˇ ㄌㄚˊ ㄉㄧㄥ, 札马剌丁 / 札馬剌丁] Jamal al-Din ibn Muhammad al-Najjari (13th century), famous Persian astronomer and scholar who served Kublai Khan 忽必烈 from c. 1260
札马鲁丁[Zhá mǎ lǔ dīng, ㄓㄚˊ ㄇㄚˇ ㄌㄨˇ ㄉㄧㄥ, 札马鲁丁 / 札馬魯丁] Jamal al-Din ibn Muhammad al-Najjari (13th century), famous Persian astronomer and scholar who served Kublai Khan 忽必烈 from c. 1260

mad ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
かんかん怒る[かんかんおこる, kankan'okoru] (v5r) to get very mad
ばんばん[, banban] (adv) (1) (on-mim) bang bang (sound of a hammer or gunfire); (2) doing something at a mad pace (spend money, work)
マッドサイエンティスト[, maddosaienteisuto] (n) mad scientist
乱心[らんしん, ranshin] (n,vs) mental derangement; going mad
牛海綿状脳症[うしかいめんじょうのうしょう, ushikaimenjounoushou] (n) (See 狂牛病) bovine spongiform encephalopathy; BSE; mad cow disease
物狂おしい[ものぐるおしい, monoguruoshii] (adj-i) frantic; like mad
狂する[きょうする, kyousuru] (vs-s,vi) to go mad (over something); to be crazy (about something)
狂れる[ふれる, fureru] (v1,vi) (uk) (usu. as 気がふれる) to go mad
狂牛病[きょうぎゅうびょう, kyougyuubyou] (n) bovine spongiform encephalopathy; BSE; mad cow disease
逆上せ上がる;のぼせ上がる[のぼせあがる, noboseagaru] (v5r,vi) to be beside oneself; to lose one's head; to go mad with something
頭が変[あたまがへん, atamagahen] (exp,adj-na) crazy; disturbed; mad
鶏冠に来る;とさかに来る[とさかにくる, tosakanikuru] (exp,v5r) to get mad
アーマジロ[, a-majiro] (n) armadillo
アイアイ[, aiai] (n) aye-aye (primate, Daubentonia madagascariensis)
アフターレコーディング[, afuta-reko-deingu] (n) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei
アフレコ[, afureko] (n) (abbr) (See アフターレコーディング) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei
アポトリテル[, apotoriteru] (n) telephone call made to get an appointment
アランダム[, arandamu] (n) alundum (material made of fused aluminum usu. used as an abrasive)
アルマジロ[, arumajiro] (n) armadillo
アンツーカ;アンツーカー[, antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre
イギリス製[イギリスせい, igirisu sei] (n,adj-no) British made; made in Britain
イタリア製[イタリアせい, itaria sei] (n,adj-no) Italian made; made in Italy
いつまで経っても;何時まで経っても[いつまでたっても, itsumadetattemo] (exp) no matter how much time passes
うながっぱ[, unagappa] (n) type of maki sushi typically made from eel and cucumber
えんさかほい[, ensakahoi] (n) heave! (sound made while pulling a heavy vehicle)
オーダーメイド(P);オーダーメード(P)[, o-da-meido (P); o-da-me-do (P)] (n) made-to-order (wasei
お姫様抱っこ;お姫様だっこ;お姫さま抱っこ;お姫さまだっこ;御姫様抱っこ;御姫様だっこ[おひめさまだっこ, ohimesamadakko] (n,vs) (col) (See 横抱き) carrying a person in one's arms
お粗末さまでした;お粗末様でした[おそまつさまでした, osomatsusamadeshita] (exp) (hum) (See お粗末) expression of humility said by the person who provided a meal after it is eaten
お蔭様で(P);お陰様で;御蔭様で;御陰様で[おかげさまで, okagesamade] (exp) (pol) (I'm fine) thank you; under the gods' shadow; (P)
カーカー[, ka-ka-] (n) caw (sound made by crows); croak
ガーガー[, ga-ga-] (n) quack (sound made by ducks); braak
カスタムメイド;カスタムメード[, kasutamumeido ; kasutamume-do] (n) (See オーダーメイド) custom-made
カットソー[, kattoso-] (n) (abbr) clothes made from jersey cloth (wasei
カッと来る[カッとくる, katsu tokuru] (vk) (uk) (See カッと・1) to be made angry; to fly into a rage
ガナッシュ[, ganasshu] (n) ganache (icing made of mixed chocolate and cream) (fre
ガラス越し[ガラスごし, garasu goshi] (exp,adv,adj-no) through glass; behind glass; (made of) glass
からり[, karari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) clatter (noise made by hard objects coming in contact, e.g. a door flinging open); (2) (on-mim) bright and clear (e.g. sky); (3) (on-mim) nicely dry (e.g. laundry); crisp (e.g. tempura); (4) (on-mim) cheerful and open-hearted; (5) (on-mim) changing suddenly and completely; (6) (on-mim) completely forgetting something; (P)
カロス[, karosu] (n) kaross (cloak made of animal skin)
ぎゅう[, gyuu] (adv,adv-to) (1) (on-mim) squeezing something tightly; sound made by someone (or something) being squeezed; (2) criticizing someone severely; sound made by someone being criticized; (n) (3) (col) hug
きゅうよ[, kyuuyo] (n) (obsc) (See アルマジロ) armadillo
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プラズマディスプレイ[ぷらずまでいすぷれい, purazumadeisupurei] plasma display
マッド[まっど, maddo] MUD
既製[きせい, kisei] ready-made (a-no), off the shelf
[まど, mado] window (e.g. in computer graphics)
窓表示域変換[まどひょうじいきへんかん, madohyoujiikihenkan] window, viewport transformation, viewing transformation
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
人工[じんこう, jinkou] Thai: ที่มนุษย์ทำขึ้นเอง English: manmade
国字[こくじ, kokuji] Thai: อักษรคันจิที่คิดขึ้นเองในภาษาญี่ปุ่น English: kanji made in Japan
戸惑う[とまどう, tomadou] Thai: ละล้าละลัง English: be bewildered
戸惑う[とまどう, tomadou] Thai: งงทำอะไรไม่ถูก English: be perplexed

mad ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ฉุน[adj.] (ārom chun) EN: annoyed ; mad ; irritated FR:
บ้า[adj.] (bā) EN: crazy ; insane ; mad ; sick FR: fou ; délirant ; dément ; insensé ; dingue ; dérangé ; malade (fam.) ; zinzin
บ้าดีเดือด[adj.] (bādīdeūat) EN: maniacal ; mad FR:
บ้าคลั่ง[adj.] (bā khlang) EN: insane ; mad ; crazy ; demented ; deranged FR: déchaîné ; hors de soi ; enragé
บ๊อง ๆ[adj.] (bǿng-bǿng) EN: crazy ; mad FR:
โฉด[adj.] (chōt) EN: mad ; bad ; evil ; wicked ; extremely evil ; absolutely vicious FR: méchant ; mauvais
ดาลเดือด[v.] (dāndeūat) EN: be angry ; be boiling mad ; be infuriated ; be furious FR:
เดือดดาล[v.] (deūatdān) EN: be furious ; be provoked ; be annoyed ; be exasperated ; be enraged ; be wrathful ; boil with anger ; burn with anger/rage/wrath ; be boiling mad ; be infuriated FR: être furieux ; enrager ; être exaspéré ; être furibond ; fulminer ; bouillir de colère
เดือดพล่าน[adj.] (deūat phlān) EN: boiling vigorously ; furious ; enraged ; boiling mad FR: furieux
เห่อ[v.] (hoē) EN: be crazy about ; follow a craze ; be raving mad ; be mad about/on ; be obsessed FR:
จังกวด[adj.] (jangkūat) EN: mad FR:
คลั่ง[v.] (khlang) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic FR:
คลั่ง[adj.] (khlang) EN: madden ; mad ; insane ; crazy ; maniac ; wild ; frantic ; delirious FR: frénétique ; en délire ; fou ; dingue ; délirant
คลั่งไคล้[adj.] (khlangkhlai) EN: infatuated (with) ; crazy about ; besotted (by/with) ; extremely enthusiastic about ; mad about FR:
คลุ้มคลั่ง[v.] (khlumkhlang) EN: run amok ; go mad FR:
คลุ้มคลั่ง[adj.] (khlumkhlang) EN: deranged ; mad , crazy ; demented FR:
คนบ้า...[pref.] (khon bā ...) EN: mad ; insane ; crazy ; -aholic (suff.) FR: maniaque de … [m] ; fou de ... [m] ; dingue de … [m]
คุ้มคลั่ง[v. exp.] (khum khlang) EN: be mad FR:
เกิดบ้าขึ้นมา[v. exp.] (koēt bā khe) EN: become mad FR:
โกรธ[adj.] (krōt) EN: angry ; heated ; mad (Am.) ; cross FR: irrité ; fâché ; courroucé (litt.)
โกรธจัด[adj.] (krōtjat) EN: as mad as hell (loc.) FR:
เลือดเดือด[X] (leūat deūat) EN: boiling mad ; seething with anger FR:
หลงใหล[v.] (longlai) EN: be fascinated by ; dote on ; be fatuous ; be mad about FR: raffoler ; adorer ; être dingue de (fam.)
หลงใหลได้ปลื้ม[v. exp.] (longlai dāi) EN: be enchanted ; be mad about ; be infatuated with ; dote on FR: raffoler ; être fou de ; être dingue de (fam.)
โมโห[adj.] (mōhō) EN: angry ; furious ; mad FR: furieux ; très fâché ; en rage ; furibond ; furibard (fam.) ; colérique ; fumasse (fam.)
งอหงิก[v.] (ngø ngik) EN: look mad FR:
เป็นบ้า[v. exp.] (pen bā) EN: be mad FR: affolir (vx)
เป็นบ้าเป็นหลัง[adj.] (penbāpenlan) EN: overzealous ; like mad FR:
เพ้อคลั่ง[v.] (phoē khlang) EN: be mad ; be crazy ; be crazed ; be insane ; be morbid FR: être fanatique
ปลาบ้า[n. exp.] (plā bā) EN: mad carp ; sultan fish ; Leptobarbus hoeveni FR: Leptobarbus hoeveni
ประสาท[adj.] (prasāt) EN: crazy ; mad FR:
เสียจริต[v. exp.] (sīajarit) EN: go mad ; lose one's mind ; become unbalanced FR: perdre la raison ; perdre l'esprit ; devenir fou ; perdre la boule (fam.)
เสียจริต[adj.] (sīajarit) EN: insane ; mad FR:
เสียสติ[v. exp.] (sīa sati) EN: lose one's mind ; crack up ; be insane ; go mad FR: perdre l'esprit ; perdre la raison ; craquer ; ne pas tenir le coup
ตาเขียว[v. exp.] (tā khīo) EN: glare ; look angry ; look mad FR:
ติด[v.] (tit) EN: be addicted to ; become attached to ; form a habit ; be crazy about ; be mad about ; be fascinated by ; be hooked on FR: être fou de
วิกลจริต[adj.] (wikonjarit) EN: mad ; insane ; psychotic ; nuts ; crazy ; unhinged ; out of one's mind FR: insensé ; dément
วัวบ้า[n. exp.] (wūa bā) EN: mad cow disease FR: vache folle [f]
ยั่วโทสะ[v. exp.] (yūa thōsa) EN: irritate ; rile ; anger ; make s.o. mad ; provoke FR: exaspérer ; horripiler ; exciter la colère
แอตเลติโก มาดริด ; แอตเลติโก[TM] (Aētlētikō M) EN: Atlético Madrid ; Atlético FR:

mad ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fuchsteufelswild {adj}hopping mad
Amokfahrt {f}mad drive
Amokschütze {m}mad gunman
Armada {m} | Armadas
Bernierente {f} [ornith.]Madagascar Teal
(flotte) Biene {f} (Mädchen)bird [Br.]
Maßanzug {f}tailor-made suit; custom-made suit [Am.]
Dame {f}madam
Dezimalkomma {n} | angenommenes Dezimalkommadecimal point | assumend decimal point
Flittchen {n}; leichtes Mädchen | Flittchen
Mädchen {n} | Mädchen
mädchenhaft {adj} | mädchenhafter | am mädchenhaftestengirlish | more girlish | most girlish
Gmelinbülbül {m} [ornith.]Madagascar Tetraka
"Boxenluder" {n} [slang]; Mädchen für Promotion bei Motorsport-Veranstaltungengrid girl
Büttenpapier {n}handmade paper
obdachlos {adj} | obdachlos werdenhomeless | to be made homeless
Lemurenweih {m} [ornith.]Madagascar Cuckoo Hawk
Madames {m}madames
Made {f} | Maden
Madeirawein {m}Madeira
Rinderwahnsinn {m}mad cow disease
verrückt; wahnsinnig; toll {adj} | verrückter; wahnsinniger; toller | am verrücktesten; am wahnsinnigsten; am tollstenmad | mader | madest
Madeira {n}Madeira
Madagaskarzwergtaucher {m} [ornith.]Madagascar Little Grebe
Madeirasturmvogel {m} [ornith.]Madeira Petrel
Madeirawellenläufer {m} [ornith.]Madeiran Storm Petrel
Grünscheitel-Nektarvogel {m} [ornith.]Madame Verreaux's Sunbird
Maß {n} | Maße und Gewichte | nach Maß | das Maß aller Dinge [übtr.] | über alle Maßenmeasure | weights and measures | made to measure | the measure of all things | exceedingly; beyond all measure
Jahrtausendwahn {m}millennium madness
Kindermädchen {n} | Kindermädchen
Nomade {n}nomad
nomadisch {adj}nomadic
nomadisch {adv}nomadically
Übergang {m} | Übergang vom Mädchen zur Fraupassage | passage from girl to woman
Pomade {f} | mit Pomade einreiben; pomadisierenpomade | to pomade
Ramadan {m}ramadan
Tobsucht {f}raving madness
Gitterpflanze {f} (Aponogeton madagascariensis)Madagascar lace plant
Sierraammer {f} [ornith.]Sierra Madre Sparrow
maßgeschneidert {adj} (Lösung)tailor-made (solution)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mad
Back to top