ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mucky

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mucky*, -mucky-

mucky ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mucky (adj.) สกปรก Syn. filthy, dirty, slimy
mucky (adj.) หยาบคาย See also: ทะลึ่ง Syn. nasty
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I is warning' you not to ever go whiffling out of this cave without I is with you or you is comin' to an ucky mucky end.ฉันขอเตือนเธอ อย่าหนีออกไปนอกถ้ำนี้ ถ้าไม่มีฉันไปด้วย ไม่งั้นเธอจะกลายเป็นเศษเนื้อติดฟัน

mucky ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขุ่น[adj.] (khun) EN: turbid ; muddy ; mucky ; turbid ; murky ; unclear FR: trouble ; turbide ; boueux
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
สกปรก[adj.] (sokkaprok) EN: dirty ; unclean ; filthy ; soiled ; mucky ; slovenly FR: sale ; souillé ; crasseux ; malpropre ; dégueulasse (pop.) ; dégueu (pop.) ; dégoûtant ; cracra (fam.) ; cra-cra (fam.) ; crado (fam.)

mucky ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dreckig {adj} | dreckiger | am dreckigstenmucky | muckier | muckiest

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mucky
Back to top