ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

manicure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *manicure*, -manicure-

manicure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
manicure (n.) การตกแต่งเล็บและมือ (การเสริมสวย) See also: การทำเล็บ Syn. buffing, nial-polishing
manicured (adj.) ซึ่งตกแต่งเล็บและมือ
English-Thai: HOPE Dictionary
manicure(แมน'นะเคียวร์) n. การ (อาชีพ) ตกแต่งมือและเล็บมือ,ช่างแต่งเล็บ. v. แต่งเล็บ
English-Thai: Nontri Dictionary
manicure(n) การแต่งเล็บ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
One for a manicure in Newport Beach and the other at a gas station in Utah, like, two minutes later.รายการแรกจ่ายค่าทำเล็บ ที่ชายหาดนิวพอร์ต และอีกรายการ เกิดที่ปั้มน้ำมันในรัฐยูท่าห์ อีก 2 นาทีให้หลัง
A colleague of mine did her graduate thesis on the fungus that grows on improperly sterilized manicure implements.เพื่อนร่วมงานของฉันทำวิทยานิพนธ์ เรื่องเชื้อราที่เติบโตในอุปกรณ์ทำแล็บ ที่ฆ่าเชื้อไม่ถูกต้อง
Not even a manicure can mask those peasant hands.เพราะว่า ต่อให้ทำเล็บมาดีแค่ไหน ก็ทำให้มือน่าเกลียดของเธอดูดีขึ้นไม่ได้หรอก
My friend said she got the best manicure of her life here from you and that it lasted forever.เพื่อนบอกว่า คุณแต่งเล็บได้สวยที่สุด เท่าที่เธอเคยทำมา
Yeah, she's going from mud wrap to murder rap, exfoliation to interrogation, manicure to manacles, shiatsu to...ใช่ เธอเปลี่ยนจากการพอกโคลน มาเป็นฆ่าคน ขัดผิวเป็นสอบปากคำ การทำเล็บเป็นการสังหาร
I should probably go get a manicure so that my hands look perfect.ฉันไปทำเล็บดีกว่า มือฉันจะได้ดูดี
Your manicure cost more than my rent.การดูแลรักษาของคุณเสีย ค่าใช้จ่ายมากกว่าค่าเช่าของฉัน
I'm sorry, I can't, because I just got a $ 150 manicure.ฉันเสียใจ, ฉันทำไม่ได้ เพราะว่า ฉันพึ่ง
One minute I think I have all the answers, and the next I am crying for a manicure.ณ เวลาหนึ่ง ฉันคิดว่าฉันมีคำตอบทั้งหมด แต่นาทีถัดมา..
To answer your earlier question, yes, I got a manicure.ตอยคำถามแรกนะ ใช่ ฉันไทำเล็บมา
I'm saying if all I get in exchange for this crappy situation is a nice parking spot for my $8 manicure, then I'm taking it!ฉันหมายถึง ถ้าผลตอบแทนของเวลาที่แย่ๆนี้ คือการได้ที่รถดีๆในการมาทำเล็บ 8 เหรียญ
Vicki gets her last manicure.วิกกี้ทำเล็บเป็นหนสุดท้านในชีวิต

manicure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ヘアマニキュアー[, heamanikyua-] (n) hair manicure (temporary hair dye or streaks)
マニキュア(P);マニュキア[, manikyua (P); manyukia] (n) (1) manicure; (2) nail polish; varnish; (P)

manicure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แต่งเล็บ[v. exp.] (taeng lep) EN: pare one's nails ; dress a fingernail ; trim nails ; have a manicure ; manicure FR:

manicure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Maniküre {f} | Maniküre machen; sich manikürenmanicure | to manicure oneself

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า manicure
Back to top