ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mindless

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mindless*, -mindless-

mindless ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mindless (adj.) ซึ่งไม่มีเหตุผล Syn. inattentive, neglectful
mindlessly (adv.) อย่างไม่มีเหตุผล
mindlessness (n.) ความไม่มีเหตุผล
English-Thai: HOPE Dictionary
mindless(ไมดฺ'ลิส) adj. ไร้เหตุผล,สะเพร่า,เลินเล่อ,ไม่ระวัง,โง่., See also: mindlessly adv. mindlessness n., Syn. stupid
English-Thai: Nontri Dictionary
mindless(adj) ไม่เอาใจใส่,ไม่สนใจ,ไม่ตั้งใจ,ไม่ระวัง,เลินเล่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We have mindless jobs, take frantic vacations.ความหมายคืออะไร? เรามีงานที่สนใจใช้ เวลาวันหยุดพักผ่อนคลั่ง
Always the same narrow people, the same mindless chatter.ผู้คนซ้ำซากในวงแคบๆ คุยกันเรื่องไร้สาระ
They have to be turned into completely mindless consumers of goods that they do not want.ให้เป็นผู้บริโภคที่ไร้ความคิดโดยสิ้นเชิง คอยบริโภคสินค้าที่ไม่มีความจำเป็น
Art or mindless conformity?ศิลปะหรือการตกลงกันที่ไร้เหตุผล
Hey, you mindless people.เฮ้ ฟังกันบ้างซิโว้ย
Well, if you recommended it to Johnny... and some mindless asshole with a God complex can learn it, trust me, I can.เอ่อ คุณแนะนำจอห์นนี่ไปแล้ว ขนาดเจ้างั่งนั่นยังทำได้ เชื่อฉัน ฉันทำได้
Isn't it dangerous to have someone so mindless as the successor of Kangsan Group?มีคนไม่ใช้สมองแบบนี้ในบริษัทมันอันตรายสำหรับคังซันกรุ๊ปนะคะ
Just a shell driven by mindless instinct.เปลือกนอก ขับเคลื่อนอย่างมีชีวิตชีวาโดยไร้เหตุผล
A day when you were an innocent, mindless little baby.วันที่นายยังเป็น เด็กน้อยที่แสนซื่อ ไร้เดียงสา
I assumed that you wanted candid truth-telling from your employees, but I realize now, you want the mindless nattering of complacent yes-men.ฉันนึกว่านายอยากให้ พนักงานพูดตรงไปตรงมากับนายได้ แต่ตอนนี้รู้ละ นายอยากให้อิ่มใจกับ
It's a little strange that you're out here, when you could be locked in your room playing mindless video games.มันแปลกหน่อยๆที่นายอยู่ข้างนอกนี่ แทนที่จะขังตัวเองในห้อง เล่นวิดีโอเกมส์หรืออะไร
You know your nephew has turned into a mindless hybrid Minion.นายรู้รึเปล่าว่าหลานชายนายกำลังกลายเป็นลูกผสมตัวโปรดที่กำลังคลั่งได้ที่เลยน่ะ

mindless ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
空心[kōng xīn, ㄎㄨㄥ ㄒㄧㄣ, 空心] hollow; empty headed; mindless

mindless ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
バカが移る;馬鹿が移る[バカがうつる(バカが移る);ばかがうつる(馬鹿が移る), baka gautsuru ( baka ga utsuru ); bakagautsuru ( baka ga utsuru )] (exp,v5r) (col) to catch 'the stupid' (e.g. from talking to stupid people, watching mindless TV, etc.)

mindless ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unbekümmertheit {f}mindlessness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mindless
Back to top