ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mildly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mildly*, -mildly-

mildly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mildly (adv.) อย่างเบาๆ See also: อย่างอ่อนๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you can't be mildly interesting, then shut up.ถ้าทำผมสนใจมากกว่านี้ ไม่ได้ก็หุบปากเสียดีกว่า
I have to admit, I was mildly horrified when Aaron didn't immediately ask me to be his girlfriend.ชั้นต้องยอมรับ, ชั้นออกจะเกร็งๆ ทำไมแอรอนไม่ขอชั้น เป็นแฟนเขาทันที
They make their son look mildly impressive.พวกนั้นทำให้ลูกเขาดูน่าประทับใจ
Waiting for you in Tuscany the first few days were mildly humiliating.การที่ต้องไปรอเก้อที่ ทัสคานี่ ใน 2-3 วันแรก มันก็อาจทำให้ฉันรู้สึกอับอายนิดหน่อยนะ
Waiting for you in Tuscany the first few days were mildly humiliating.การรอนายใน Tuscany ในช่วงวันแรกๆเป็นเรื่องน่าอายนิดๆ
You could do a chuckle, like a mildly upset chuckle after my evil laugh.นายหัดหัวเราะแบบเบาๆดูสิ หัวเราะเศร้าๆ เบาๆน่ะ หัวเราะแบบนั้นหลังจากที่ฉันหัวเราะแบบปีศาจน่ะ\ ฟังเสียงของฉันนะ
We're both mildly attractive and extremely grating.เราทั้งคู่มีเสน่ห์อ่อนๆ และน่ารำคาญอย่างสูง
Get that mildly attractive groove back.เอาเสน่ห์อ่อนๆนั่นออกมา
I find that to be a little more than mildly annoying.ฉันว่าก็แค่หนักกว่า การก่อกวนนิดหน่อยเอง
I hope it will be someone mildly important.คงจะเป็นใครสักคนที่ สำคัญหน่อยละนะ
Which is only mildly irritating, Because half of these contacts diedเลยยุ่งนิดหน่อย เพราะลูกค้าครึ่งนึง
I've seen you do mildly irritated cop.ฉันเคยเห็นนายเป็นตำรวจ ขี้ยัวะมานิดหน่อยละ

mildly ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
微辣[wēi là, ㄨㄟ ㄌㄚˋ, 微辣] mildly spicy

mildly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手柔らか;御手柔らか[おてやわらか, oteyawaraka] (adv) gently; mildly
やんわりと;やんわり[, yanwarito ; yanwari] (adv,vs) softly; mildly; gently

mildly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกงจืด[n.] (kaēngjeūt) EN: clear soup ; mildly seasoned soup ; mild soup ; unspicy soup FR: soupe claire [f]
ละมุนละม่อม[adv.] (lamun lamǿm) EN: ently ; tenderly ; softly ; politely ; smoothly ; mildly FR:
นิ่มนวล[adv.] (nimnūan) EN: gently ; softly ; mildly ; delicately ; with finesse ; smoothly ; diplomatically FR: finement
อมยิ้ม[v.] (omyim) EN: smile in a reserved manner ; smile knowingly ; smile in a noncommittal manner ; smile in mildly manner ; have a amused look ; smile to oneself FR:
รวยริน[adv.] (rūayrin) EN: gently ; mildly ; lightly ; nice and cool FR:
แกงส้ม[n.] (kaēngsom) EN: sour soup made of tamarind paste ; soup-like dish with a sour-sweet-mildly spicy taste ; hot and sour soup ; hot and sour fish and vegetable ragout FR: curry orange [m] ; curry jaune [m] ; curry traditionnel thaïlandaïs [m]

mildly ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mild; sanft; glimpflich {adv}mildly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mildly
Back to top