ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

made-up

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *made-up*, -made-up-

made-up ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
made-up (adj.) ซึ่งสร้างเรื่องขึ้น Syn. invented, concocted, unreal, fictitious
English-Thai: HOPE Dictionary
made-up(เมด'อัพ) adj. ประดิษฐ์ขึ้น,ปั้นแต่งขึ้นนำใส่เข้าด้วยกัน,เสร็จ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My father said he saw him years later ... playing under a made-up name in some 10th-rate league in Carolina.พ่อผมเคยบอกว่า เขาเห็นตัวเขาเองหลายปีต่อมา... เล่นเบสบอลโดยใช้ชื่อปลอม ในสโมสรเล็กๆ ในแคโรไลน่า
To me, it's just a made-up word.สำหรับผมแล้วมันเป็นเพียงแค่คำที่แต่งขึ้น
But they said something funny, a kind of made-up language.แต่เขาพูดตลกดี เหมือนภาษาที่คิดเอง
I always thought it was some made-up legend.ฉันนึกว่ามันเป็นแค่ตำนาน
If I am made-up as a girl, lower my head, and walk right behind you all,ถ้าผมแต่งตัวเป็นเด็กผู้หญิง ก้มหน้าก้มตา แล้วก็เดินตามหลังพวกเธอ
And you are walking away from real money and real power for pretend profits and a made-up title.และคุณเพิ่งจะเดินหนี เงินและอำนาจ ของแท้ๆ เพื่อ หุ้นจอมปลอม และ คำพูดที่สวยหรู
We're already fully made-up We're all new women nowอย่าเลี่ยนไปหน่อยเลย,รีบๆมาที่ร้านเสริมสวยเถอะ,ได้เวลาเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้ว
It's kind of my own made-up animal.เป็นสัตว์ที่ผมคิดขึ้นมาเองน่ะ
You guys need to take your disgusting made-up faces and go home.พวกแกน่ะ เก็บหน้าหลอนๆ กับเมคอัพเลอะเทอะนี่กลับบ้านไปซะเถอะ
I don't need to sit in a room and read books about made-up people who've been screwed over.หนูไม่ต้องการนั่งอยู่ในห้อง แล้วก็นั่งอ่านหนังสือไร้สาระอะไรนั่น
You fooled a guy with a mobile made-up arson lab?คุณหลอกเขาด้วย แล็บคดีวางเพลิงหลอกๆ?
Sounds made-up,i know,but,believe me,it's not.ผมรู้ว่ามันฟังดูบ้าๆนะ แต่เชื่อผมสิ นี่เรื่องจริง

made-up ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
构想图[gòu xiǎng tú, ㄍㄡˋ ㄒㄧㄤˇ ㄊㄨˊ, 构想图 / 構想圖] notional diagram (i.e. made-up picture or artist's impression for news story)

made-up ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
作り話[つくりばなし, tsukuribanashi] (n) fiction; made-up story; fable; fabrication; myth; (P)
作り顔[つくりがお, tsukurigao] (n) affected look; made-up face

made-up ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อุปโลกน์[adv.] (upalōk = up) EN: made-up ; as stated FR:
อุปโลกน์[adv.] (uppalōk = u) EN: made-up ; as stated FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า made-up
Back to top