คำที่ขึ้นต้นด้วย "r" จำนวน 5,334 คำ


r n พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 18
R n พยัญชนะภาษาอังกฤษตัวที่ 18
R.I.P abbr ขอให้ไปสู่สุคติ (คำย่อของ rest in peace)
R&B n คำย่อของ Rhythm and Blues
R&D abbr คำย่อของ research and development
R&R abbr คำย่อของ rock and roll
Rabat n เมืองหลวงของประเทศโมร็อกโก
rabbet n รอยบาก (ตามขอบไม้เพื่อต่อไม้เข้าด้วยกัน)
rabbet vt บาก
rabbet vt ต่อไม้ด้วยการทำเดือย
rabbi n พระในศาสนายิว
rabbi n ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายยิว
rabbinic adj เกี่ยวกับกฎหมายยิว
rabbinical adj เกี่ยวกับกฎหมายยิว
rabbit n กระต่าย
rabbit n ขนกระต่าย
rabbit n เนื้อกระต่าย
rabbit sl พูดไม่หยุด
rabbit food sl ผักสลัด
rabbit on phrv พูดไร้สาระ (คำไม่เป็นทางการ)
rabble n ฝูงชนที่วุ่นวาย
rabble n สามัญชน
rabble n ชนชั้นต่ำ
rabble-rouser n ผู้ก่อกวน (โดยเฉพาะทางการเมือง)
rabid adj ซึ่งติดเชื้อโรคกลัวน้ำ
rabid adj ซึ่งคลั่งไคล้อย่างรุนแรง
rabies n โรคพิษสุนัขบ้า
raccoon n ตัวแร็คคูน (คล้ายหมีแต่ตัวเล็กและมีหางเป็นพวง)
raccoon n หนังของตัวแร็คคูน
race n การแข่งขัน
race vi แข่งขัน (ความเร็ว)
race vi วิ่งอย่างเร็ว
race n กระแสน้ำ
race n ร่องน้ำ
race n มนุษยชาติ
race n เชื้อชาติ
race n กลุ่ม
race n พันธุ์ (พืชหรือสัตว์)
race against phrv วิ่งเร็วกว่า
race against time idm งานที่ต้องทำให้เสร็จตรงเวลา
race car n รถแข่ง
race meeting n การแข่งม้า
race relations n ความสัมพันธ์ระหว่างคนต่างเชื้อชาติที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน
race riot n พฤติกรรมรุนแรงระหว่างคนต่างเชื้อชาติที่อยู่ในชุมชนเดียวกัน
race through phrv รีบทำให้สำเร็จ
race up phrv พุ่งขึ้นสูง
racecourse n ลู่วิ่ง
racegoer n ผู้ไปชมการแข่งม้า
racehorse n ม้าแข่ง
raceme n ช่อดอกไม้แบบที่มีก้านดอกเล็กๆ แยกจากก้านใหญ่
racemed adj เป็นช่อ
racer n คน สัตว์หรือพาหนะที่เข้าแข่งขันความเร็ว
racer n งูผอมบางเคลื่อนไหวเร็วชนิดหนึ่ง
racetrack n ลู่ที่ใช้แข่งขันความเร็ว
raceway n ร่องน้ำ
rachis n ก้านใบหรือก้านดอกรวม
rachis n ก้านขนนก
rachis n ลำกระดูกสันหลัง
rachitis n โรคกระดูกอ่อนที่เกิดจากการขาดสารอาหาร
racial adj ซึ่งคงอยู่ระหว่างเชื้อชาติที่ต่างกัน
racial adj เกี่ยวกับเชื้อชาติ
racialism n การเหยียดสีผิว
racialist n ผู้เหยียดผิว
racing n การแข่งม้า
racing car n รถแข่ง
racism n การเหยียดเชื้อชาติ
racist n ผู้เหยียดผิว
rack n ชั้น
rack n เครื่องทรมานดึงแขนขา
rack vt เขากวางคู่หนึ่ง
rack vt ทำให้เจ็บปวด
rack vt ขูดรีด
rack n การก้าวเท้าอย่างรวดเร็วของม้า
rack n กลุ่มเมฆที่โดนลมพัดกระจายไป
rack n การทำลาย
rack against time idm รีบทำให้เสร็จตรงเวลา
rack up phrv ได้ชัยชนะ (การกีฬา) (คำไม่เป็นทางการ)
rack up phrv ชก (คำไม่เป็นทางการ)
rack up phrv ทำให้พ่ายแพ้ราบคาบ (คำไม่เป็นทางการ)
rack with phrv ทำให้ทุกข์แสนสาหัสจาก
rack-rent n ค่าเช่าที่แพงเกินไป
rack-rent vi คิดค่าเช่าแพงเกินไป
rack-rent vt คิดค่าเช่าแพงเกินไป
racket n ไม้ตีลูกในการเล่นกีฬา (เช่น เทนนิส, แบดมินตัน ฯลฯ)
racket n รองเท้าหิมะรูปทรงไม้เทนนิส
racket n เสียงอึกทึกครึกโครม
racket n กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (คำไม่เป็นทางการ)
racket n ธุรกิจ (คำไม่เป็นทางการ)
racketeer n ผู้ที่หาเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
racketeer vi หาเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
rackety adj อึกทึกครึกโครม
raconteur n ผู้ที่เล่าเรื่องหรือเกร็ดต่างๆ ได้สนุกและน่าสนใจ
racoon n ตัวแร็คคูน (มีลักษณะคล้ายหมีแต่ตัวเล็กและมีหางเป็นพวง)
racoon n หนังของตัวแร็คคูน
racquet n ไม้ตีลูกในการเล่นกีฬา (เช่น เทนนิส, แบดมินตัน ฯลฯ)
racquetball n เกมแข่งขันชนิดหนึ่งในอเมริกา
racy adj ซึ่งมีชีวิตชีวา
racy adj เผ็ดร้อน
radar n เรดาร์
raddled adj ดูเหนื่อยมาก
radge sl บ้า
radial adj ซึ่งเป็นรัศมีของวงกลม
radial adj เกี่ยวกับกระดูกแขน (ท่อนระหว่างข้อมือและข้อศอก)
radian n มุมที่เกิดระหว่างเส้นรัศมี 2 เส้นของวงกลม
radiance n ความเบิกบาน
radiance n ความสว่างไสว
radiant adj ซึ่งบ่งบอกถึงความสุข ความรักหรือสุขภาพที่ดี
radiant adj ซึ่งส่องสว่าง
radiant adj ซึ่งปล่อยความร้อนหรือแสงออกมาในรูปของรังสีหรือพลังงาน (ทางฟิสิกส์)
radiant n สิ่งที่ปล่อยความร้อนหรือแสงออกมา
radiant energy n พลังงานที่เกิดจากการแผ่รังสี
radiantly adv อย่างเป็นมันเงา
radiate vi แผ่รังสี (ทางฟิสิกส์)
radiate vt แผ่รังสี (ทางฟิสิกส์)
radiate vi แสดงความรู้สึก
radiate vt แสดงความรู้สึก
radiate vi กระจายออกจากจุดศูนย์กลาง
radiate vt ทำให้กระจายออกจากจุดศูนย์กลาง
radiate form phrv แผ่ออกไป (จากจุดศูนย์กลาง)
radiating adj เปล่งแสง
radiation n รังสี
radiation sickness n โรคที่เกิดจากการได้รับรังสีหรือกัมมันตภาพรังสีมากเกินไป
radiation therapy n รังสีบำบัด
radiator n เครื่องนำความร้อน
radiator n หม้อน้ำรถยนต์
radiator n สิ่งที่ปล่อยรังสี
radical adj โดยรากฐาน
radical adj ทั่วถึง
radical adj ซึ่งเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่
radical n คนหัวรุนแรง
radical n ราก (คำศัพท์, ตัวเลขทางคณิตศาสตร์)
radical sign n เครื่องหมายกรณฑ์
radicalise vt ทำให้เปลี่ยนแปลงทางรากฐาน
radicalise vi เปลี่ยนแปลงทางรากฐาน
radicalism n ลัทธิที่ยึดหลักความรุนแรง
radicalize vt ทำให้เปลี่ยนแปลงทางรากฐาน
radicalize vi เปลี่ยนแปลงทางรากฐาน
radically adv โดยมูลฐาน
radicchio n ผักสลัดชนิดหนึ่งมีใบสีม่วงแดง
radii n คำนามพหูพจน์ของ radius
radii n รัศมี (คำพหูพจน์ของคำว่า radius)
radio prf แท่ง
radio n วิทยุ
radio n การสื่อสารทางวิทยุ
radio vt ติดต่อกันทางวิทยุ
radio adj ที่เกี่ยวกับวิทยุ
radio adj ที่เกี่ยวกับรังสี
radio astronomy n สาขาหนึ่งทางดาราศาสตร์ที่ศึกษาคลื่นวิทยุที่ได้รับจากอวกาศ
Radio Rental sl บ้าคลั่ง
radio station n ห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์
radio telegraph n ระบบการส่งโทรเลข
radio wave n คลื่นวิทยุ
radio-circuit control n เครื่องควบคุมเครื่องบินหรือจรวดด้วยคลื่นวิทยุ
radio-controlled adj ซึ่งควบคุมด้วยสัญญาณวิทยุจากระยะไกล
radio-telephone n โทรศัพท์ที่ถ่ายทอดด้วยการส่งและรับคลื่นวิทยุ
radioactive adj เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี
radioactive dating n การคำนวณอายุของวัตถุเก่าแก่โดยดูจากปริมาณคาร์บอน
radioactive decay n การสลายกัมมันตรังสี (ทางนิวเคลียร์ฟิสิกส์)
radiobroadcast n การกระจายเสียงทางวิทยุ
radiocarbon n กัมมันตภาพรังสีในรูปของคาร์บอนที่ใช้คำนวณอายุของอินทรีย์วัตถุ
radiogram n วิทยุโทรเลข
radiogram n ภาพเอ็กซเรย์
radiograph n ภาพบนฟิล์มเอ็กซเรย์
radiographer n ผู้ถ่ายภาพบนฟิล์มเอ็กซเรย์
radioisotope n ไอโซโทปที่มีกัมมันตภาพรังสีของธาตุใช้ทางการแพทย์หรือชีววิทยา
radioland sl สถานที่สมมุติของนักฟังวิทยุ
radiologist n แพทย์รังสีวิทยา
radiology n รังสีวิทยา
radiometer n เครื่องวัดพลังงานรังสี
radiophone n โทรศัพท์
radiophoto n ภาพที่ส่งด้วยคลื่นวิทยุ
radiophotograph n ภาพที่ส่งด้วยคลื่นวิทยุ
radioscopy n การถ่ายภาพเอ็กซเรย์เพื่อดูโครงสร้างภายในของสิ่งต่างๆ
radiotelephone n วิทยุโทรศัพท์
radiotherapy n รังสีบำบัด
radish n หัวไชเท้า
radium n ธาตุกัมมันตภาพรังสีชนิดหนึ่ง
radius n รัศมี
radius n กระดูกแขนท่อนระหว่างข้อมือกับข้อศอก
radix n ราก (ทางคณิตศาสตร์)
radon n ธาตุกัมมันตรังสีชนิดหนึ่ง (มีลักษณะเป็นแกซ)
raffia n เส้นใยของต้นปาล์มที่ใช้สานตะกร้าหรือเสื่อ
raffia n ต้นปาล์มชนิดหนึ่ง
raffia palm n ต้นปาล์มชนิดหนึ่ง
raffish adj โอ้อวด
raffle n การขายตั๋วจับฉลาก (โดยมีสิ่งของเป็นรางวัลมากกว่าเงิน)
raffle vt ให้รางวัลด้วยการจับฉลาก
raffle n ขยะมูลฝอย
raft n แพ
raft vi ล่องแพ
raft n จำนวนมาก
rafter n คานค้ำหลังคา
rafting n การแข่งแพ
rag n ผ้าขี้ริ้ว
rag n หนังสือพิมพ์ที่มีคุณภาพต่ำ (คำไม่เป็นทางการ)
rag vi หยอกล้อ
rag vt หยอกล้อ
rag vt ดุด่า
rag vt กระเบื้องมุงหลังคา
rag doll n ตุ๊กตาผ้า
rag trade n ธุรกิจค้าขายผ้า (คำไม่เป็นทางการ)
raga n รูปแบบตัวโน้ตในดนตรีอินเดีย
ragamuffin n เด็กที่ใส่เสื้อผ้าขาดวิ่นและสกปรก (คำเก่า)
ragbag n สิ่งต่างๆ ที่รวบรวมไว้ด้วยกัน (คำไม่เป็นทางการ)
rage n ความเดือดดาล
rage n ความคลั่งไคล้
rage vi แสดงความเดือดดาล
rage vi แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว
rage out phrv หยุดความรุนแรง
rage through phrv พัดกระหน่ำ
ragged adj ซึ่งขาดรุ่งริ่ง
ragged adj ขรุขระ
ragged adj รุงรัง
raging adj (อารมณ์) รุนแรงมาก
raglan adj (แขนเสื้อ) ซึ่งมีตะเข็บเย็บเฉียงลงมาจากคอเสื้อ
ragnarok n การทำสงครามทำลายล้างครั้งยิ่งใหญ่ของเทพเจ้าและปีศาจในเทพนิยายนอซหรือนอร์เวย์
ragor strap n สายหนังลับมีดโกน
ragout n อาหารประเภทหนึ่งซึ่งต้มเนื้อและผักจนเปื่อย
ragtag n จังหวะดนตรีแจ๊ซแบบหนึ่ง
ragtime n ดนตรีแจ๊ซประเภทหนึ่ง (ของอเมริกันมีขึ้นปลายศตวรรษที่ 19)
ragweed n หญ้าตระกูล Ambrosia มีละอองเกสรทำให้เป็นหืดหอบได้
ragwort n ต้นไม้ป่ามีดอกไม้สีเหลือง
raid n การจู่โจม
raid n การทำให้ราคาหุ้นตกลงโดยผิดกฎหมาย
raid vt จู่โจม
raid vt ปล้น
raider n ผู้เข้าจู่โจมทันที
rail n ราว
rail n รั้ว
rail n รางรถไฟ
rail n ใส่ราว
rail vi ด่าว่า
rail vt นกกวัก
rail in phrv ล้อมรอบ
rail in phrv กั้นรั้ว
rail off phrv กั้นแบ่ง
railcard n ตั๋วรถไฟลดราคา
railhead n จุดสิ้นสุดของรางรถไฟ
railing n ราวลูกกรง
raillery n การหยอกเย้า (คำทางการ)
railman n พนักงานรถไฟ
railroad n ทางรถไฟ
railroad n ระบบทางรถไฟ
railroad vt ผลักดันอย่างเร่งรีบ
railroad vt ขนส่งโดยทางรถไฟ
railroad crossing / level crossing n ถนนข้ามทางรถไฟ
railroad into phrv ชักชวนให้ทำ (คำไม่เป็นทางการ)
railroad through phrv กระตุ้นให้ผ่านการพิจารณา (อย่างผิดๆ)
railroad yard n ลานจัดขบวนรถไฟ
railroader n พนักงานรถไฟ
railway n รางรถไฟ
railway n ระบบทางรถไฟ
railway carriage n รถไฟโดยสารซึ่งมีที่นั่งเดี่ยว
railway line n รางรถไฟ
railway signal n อุปกรณ์สัญญาณ
railway track n ทางรถไฟ
railwayman n พนักงานรถไฟ
railwayman / railman / railroader n พนักงานรถไฟ
raiment n เครื่องนุ่งห่ม (คำทางการ)
raimentattire n อุปกรณ์แต่งตัว
rain n ฝน
rain n ฤดูฝน
rain vi ฝนตก
rain vi ตกลงมาเหมือนฝนเท
rain cats and dogs idm (ฝน) ตกหนัก
rain check n ตั๋วที่ใช้ในเกมหรือการแสดง
rain down phrv (น้ำ) ตกหนัก
rain down phrv ทำให้ (บางสิ่ง) กระหน่ำเข้ามา
rain down on phrv หล่นหรือตกลงมาที่
rain gauge n เครื่องวัดปริมาณน้ำฝน
rain in phrv (ฝน) สาด
rain off phrv เลื่อน
rain on phrv ตกใส่ (อย่างมากและเร็ว)
rain on phrv ตกใส่ (อย่างมากและเร็ว)
rain or shine idm ไม่ว่าฝนจะตกหรือแดดออก (คำไม่เป็นทางการ)
rain stair rods sl ฝนตกหนัก
rainbow n รุ้ง
rainbow n สีรุ้ง
rainbow n ความหวังที่เลื่อนลอย
rainbow-colored adj ซึ่งมีหลากสี
raincoat n เสื้อกันฝน
raindrop n หยดน้ำฝน
rainfall n ปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมา
rainforest n ป่าหนาทึบในเขตร้อนซึ่งมีฝนตกมาก
rainlessness n ความแห้งแล้ง
rainmaking n การประสบความสำเร็จทางธุรกิจหรือการเมือง
rainproof adj ที่กันฝนได้
rainproof vt ทำให้กันฝนได้
rainstorm n พายุฝน
rainwater n น้ำฝน
rainwear n เสื้อผ้ากันฝน
rainy adj ซึ่งมีฝนตก
rainy day n ช่วงเวลาขัดสน
rainy day n วันที่มีฝนตกมาก
rainy season n ฤดูฝน
raise vt ยกขึ้น
raise vt เลี้ยงดู
raise vt ทำให้เพิ่มขึ้น
raise vt ปลูก
raise vt รวบรวมเงิน
raise vt กระตุ้น
raise vt เพิ่มเงินพนัน
raise vt ติดต่อทางวิทยุ
raise vt ทำให้คืนชีพ
raise vt ยกระดับ
raise vt สร้าง
raise n การยกขึ้น
raise n รายได้ที่เพิ่มขึ้น
raise a glass to idm ดื่มให้กับ
raise a hand to idm ตี
raise a man to the purple idm แต่งตั้งเป็นพระราชา
raise against phrv แสดงการต่อต้าน
raise an objection to idm พูดคัดค้าน
raise from phrv เลี้ยงดู
raise someone from the dead phrv ทำให้ฟื้นคืนชีพ
raise the wind for idm ขอเงิน
raise to phrv ยกไปทาง
raise to phrv ทำให้สูงขึ้น
raise up phrv ยกขึ้นสูง
raise up phrv ทำให้ฟื้นคืนชีพ
raise with phrv พูดเสนอแนะ
raised adj สูงกว่าบริเวณที่อยโดยรอบ
raisin n ลูกเกด
raising n การเพิ่มขึ้น
raj n การปกครองของอินเดีย
Raj n กฎอังกฤษในอินเดียเมื่อก่อนปีค.ศ 1947
raja n กษัตริย์หรือผู้ปกครองของอินเดีย มลายู ชวาและบอร์เนียว
rajah n กษัตริย์หรือผู้ปกครองของอินเดีย มลายู ชวาและบอร์เนียว
rake n คราด (ใช้ในการทำสวน)
rake n ที่กวาดเงินบนโต๊ะพนัน (ลักษณะเหมือนคราดที่ใช้ในการทำสวน)
rake vt กวาดด้วยคราด
rake vt เสาะหา
rake vt คุ้ย
rake n คนเสเพล
rake n การลาดเอียง
rake vi เอียงลาด
rake among phrv มีค่าเท่ากับ
rake in phrv กวาด
rake in phrv หา (คำไม่เป็นทางการ)
rake it in phrv หาเงินจำนวนมาก (คำไม่เป็นทางการ)
rake off phrv แบ่งเงินที่ได้มาอย่างผิดกฏหมาย (คำไม่เป็นทางการ)
rake out phrv คราด
rake out phrv คุ้ยหา
rake over phrv คราด
rake over phrv จำคำพูด
rake over phrv ค้นหา
rake over old ashes idm เอ่ยถึงช่วงเวลาแห่งความสุขในอดีต
rake someone over the coals idm ดุว่า (เพราะทำผิด) (คำไม่เป็นทางการ)
rake through phrv ค้นหา
rake up phrv รื้อฟื้น (เรื่องราวที่ไม่ดีหรือเสื่อมเสียในอดีต)
rake up phrv ไถ (หญ้าแห้ง) ด้วยคราดให้เป็นกอง
rake up phrv รื้อฟื้น
rake up phrv ค้นหาอย่างยุ่งยาก
rake-off n ส่วนแบ่งผลประโยชน์ที่ได้มาโดยผิดกฎหมาย (คำไม่เป็นทางการ)
raking fire n การระดมยิงไปตามแนวรบของกองทหาร
rakish adj ฉูดฉาด
rakish adj เพรียวลม (เรือ)
rakish adj เจ้าชู้
ralate vi เกี่ยวกับ
rall off phrv แยกจากกัน
rallentando adv ซึ่งค่อยๆ แผ่วเบาลง (ดนตรี)
rally n การฟื้นตัว
rally n การชุมนุม
rally n การชุมนุมแข่งรถยนต์ทางไกล
rally n การตีลูกกลับ
rally vt ชุมนุม
rally vt ฟื้นตัว
rally vt ตีลูกกลับ
rally vt ล้อเลียน
rally from phrv เริ่มหาย
rally round phrv ร่วมกันช่วย
rally to phrv ร่วมกันสนับสนุน
rallying cry n คำพูดให้กำลังใจ
rallying point n คนหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ผู้คนมารวมตัวกันสนับสนุนบางสิ่ง
RAM n หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (คำย่อของ random access memory)
ram n แกะตัวผู้
ram n เครื่องตอก
ram n ตอก
ram down phrv กระแทก
ram home phrv ตอกให้อยู่ในตำแหน่ง
ram home phrv ทำให้เข้าใจชัดเจน (แบบยัดเยียด)
ram into phrv ผลักหรือดันเข้าไป
ram through phrv ดัน (กฎหมาย) ให้ผ่าน (อย่างผิด ๆ)
ram-raiding n การขับรถพุ่งชนหน้าต่างร้านค้าเพื่อขโมยของ
Ramadan n เดือนถือศีลอดของชาวมุสลิม
ramble vi เดินเที่ยว
ramble vi คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย
ramble vi เลื้อยไปทั่ว
ramble on phrv คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย
rambler n ผู้เดินเที่ยว
rambler n คนที่คุยหรือเขียนเรื่อยเปื่อย
rambler n กุหลาบเลื้อย
rambling adj ซึ่งกระจายไปหลายทิศทางอย่างไร้รูปแบบ
ramblingly adv อย่างไม่ต่อเนื่อง
rambunctious n ส่งเสียงอึกทึก
rambutan n ต้นเงาะ
rambutan n ผลเงาะ
ramekin n จานเล็กๆ ซึ่งนำเข้าเตาอบได้
ramekin n อาหารหรือขนมในจานเล็กๆ
ramification n การแตกสาขา
ramify vi แตกกิ่งก้านสาขา
ramjet n เครื่องยนต์ไอพ่น
ramjet engine n เครื่องยนต์ไอพ่น
rammed sl แน่นเอียด
rammer n เครื่องตอก
rammy sl ที่เลวร้ายสุดๆ
ramona n เครื่องเทศอย่างหนึ่ง
ramp n ทางลาด
ramp n บันไดขึ้นลงเครื่องบิน
ramp vt ทำให้เป็นทางลาด
ramp vt ขู่เข็ญ
ramp about phrv เล่นสนุก
ramp about phrv เล่นสนุก
ramp about phrv เล่นสนุก (คำไม่เป็นทางการ)
rampage n ความโมโห
rampage vi โมโหโทโส
rampage along phrv (เรือ) แล่นอย่างเร็ว
rampant adj รุนแรง
rampant adj ดุร้าย
rampant adj ซึ่งยืนบนขาหลัง
rampart n เขื่อนดินหรือหินที่ทำล้อมป้องกันปราสาทหรือเมือง
ramped sl เมา
ramrod n ไม้สำหรับอัดดินปืน
ramshackle adj คลอนแคลน
ran vi กริยาช่องที่ 2 ของ run
ranch n ฟาร์มปศุสัตว์
ranch vi ทำฟาร์มปศุสัตว์
ranch house n บ้านที่อยู่บนทุ่งเลี้ยงวัว
ranch owner n เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
ranch owner n เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
rancher n เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
ranchland n ฟาร์มปศุสัตว์
ranchman n เจ้าของฟาร์มปศุสัตว์
rancho n ฟาร์มปศุสัตว์
ranchyard n ลานนา
rancid adj (กลิ่นหรือรส) บูด
rancor n ความขมขื่น
rancorous adj ขมขื่น
rancour n ความขมขื่น
rand n ขอบ
random adj โดยการสุ่ม
random adj ซึ่งไม่มีแบบแผน
random-access memory n หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (คำย่อคือ RAM)
randomise vt สุ่มตัวอย่าง
randomize vt สุ่มตัวอย่าง
randomly adv อย่างไร้แบบแผน
randomness n ความไม่มีแบบแผน
randy adj ลามก
ranee n ราชินี
rang vi กริยาช่องที่ 2 ของ ring
rang vt กริยาช่องที่ 2 ของ ring
rang from phrv เปลี่ยนจาก
range n ขอบเขตหรือแนว
range n แถว
range n วิถีกระสุน
range n สถานที่ฝึกซ้อม
range n บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเลี้ยงสัตว์
range n ทิวเขา
range n เตาหุงต้มชนิดหนึ่ง
range n ค่าแตกต่างระหว่างตัวแปรที่น้อยที่สุดกับมากที่สุด
range vi ผันแปรภายในขอบเขตหนึ่ง
range vt ปล่อยให้สัตว์ไปกินหญ้าในทุ่ง
range vt จัดแถว
range vt ตั้งวิถียิง
range from phrv เปลี่ยนแปลงจาก
range in phrv ตั้งวิถีปืน
range on phrv เล็งปืนไปยัง
range with phrv สนับสนุน
rangeland n บริเวณกว้างใหญ่สำหรับเลี้ยงสัตว์
ranger n เจ้าหน้าที่ดูแลป่าหรืออุทยาน
ranger n ผู้ท่องเที่ยว
ranging adj ซึ่งผันแปร
Rangoon n เมืองร่างกุ้งเป็นเมืองหลวงพม่า (ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง Yangon)
rangy adj ผอมยาว
rani n ราชินี
ranid n กบตระกูล Ranidae
rank n ตำแหน่ง
rank n ยศ
rank n แถว
rank n ชนชั้น
rank vi จัดตำแหน่ง
rank vi จัดแถว
rank vi มียศสูง
rank adj ฉาวโฉ่
rank adj เหม็น
rank adj รกทึบ
rank sl น่าเกลียด
rank among phrv เทียบเท่า
rank and file idm ทหารประจำการ ที่ไม่มียศใหญ่โต
rank and file n พลทหาร
rank as phrv มีตำแหน่งเป็น
ranked adj ซึ่งจัดตำแหน่งหรือลำดับ
ranking adj ซึ่งอยู่ในตำแหน่งหรืออันดับสูงในกองทัพ
rankle vt ทำให้คับแค้นใจ
rankle vi คับแค้นใจ
ransack vt ปล้นสะดม
ransack vt ค้นหาทุกซอกทุกมุม
ransack for phrv ค้นหาทุกซอกทุกมุม
ransacker n ผู้รื้อค้นกระจุยกระจาย
ransom n ค่าไถ่ตัว
ransom n การไถ่ตัว
ransom vt ไถ่ตัว
rant vi พูดโวยวาย
rant and rave idm ตะโกนเสียงดังด้วยความโกรธ
ranting adj ซึ่งพูดเอะอะ
rantings n คำพูดเกรี้ยวกราดและเสียงดังเป็นเวลานาน
rap vi เคาะถี่ๆ
rap vt ด่าว่า
rap n พูดโพล่ง
rap n เสียงเคาะถี่ๆ
rap n การด่าว่า
rap n จังหวะดนตรีชนิดหนึ่ง
rap n การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ (คำสแลง)
rap vi พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ (คำสแลง)
rap at phrv เคาะ
rap on phrv ทุบ
rap out phrv เคาะซ้ำๆ เพื่อส่งข่าวสารหรือข้อความ
rap out phrv พูดเฉียบขาด
rap someone on the knuckles idm ตำหนิ
rap with phrv เคาะด้วย
rap with phrv พูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ (คำไม่เป็นทางการ)
rapacious adj โลภ
rapacious adj ชั่วร้าย
rapacious adj แย่งชิง
rapacious person n ผู้ที่คอยเอาเปรียบผู้อื่นโดยเฉพาะผู้ที่อ่อนแอกว่า
rapaciously adv เหมือนสุนัขป่า
rapaciousness n ความโลภ
rapacity n ความโลภ
rape n การข่มขืน
rape n การทำลาย
rape vt ข่มขืน
rape vt ช่วงชิง
rape n พืชชนิดหนึ่งใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์หรือสกัดเอาน้ำมันจากเมล็ด
rape n กากผลองุ่นที่มาจากการทำไวน์
raper n ผู้ข่มขืนกระทำชำเรา
rapid adj รวดเร็ว
rapid-fire adj ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
rapidity n ความรีบเร่ง
rapidity n ความเร็ว
rapidity n ความเร็ว
rapidly adv อย่างรวดเร็ว
rapids n ส่วนของแม่น้ำที่มีน้ำไหลแรงและเร็ว
rapier n ดาบหรือกระบี่
rapier n ดาบเล็กเรียวยาวมี 2 คม
rapine n การปล้นชิง
rapist n ผู้ข่มขืนกระทำชำเรา
rapparee n โจร
rappee n ยานัตถุ์
rappel n การไต่เขาลงมา
rapport n ความเป็นมิตร
rapport n ความปรองดองกัน
rapporteur n ผู้เขียนรายงานต่อคณะกรรมการหรือการประชุม
rapprochement n การกระชับมิตร
rapscallion n คนชั่วร้าย
rapt adj ซึ่งมีใจจดจ่อ
rapt adj ปิติยินดีมาก
raptor n นกที่ล่าสัตว์อื่นเป็นอาหาร
rapture n ความปิติยินดีอย่างยิ่ง
rapturous adj ซึ่งปลาบปลื้มสูงสุด
rara avis n คนหรือสิ่งที่หายาก (เป็นภาษาละติน)
rarae aves n คำนามพหูพจน์ของ rara avis
rare adj ซึ่งหายาก
rare adj ซึ่งมีค่า
rare adj เบาบาง (อากาศ)
rare adj ไม่สุกมาก
rare sl สุดยอด
rare bird n คนหรือสิ่งที่หายาก
rare earth n ออกไซด์ของธาตุหายาก
rare-earth element n ธาตุหายาก
rare-earth metal n ธาตุหายาก
rarebit n อาหารจานร้อนชนิดหนึ่ง
rarefaction n สุญญากาศ
rarefied adj ซึ่งมีอ็อกซิเจนอยู่น้อยกว่าปกติ
rarefy vt ทำให้เบาบาง
rarefy vi เบาบาง
rarefy vt ทำให้หายาก
rarely adv นานๆ ครั้ง
rarely adv ไม่ธรรมดา
rareness n สิ่งหายาก
rareripe n ซึ่งสุกหรืองอมเร็ว
raring adj กระตือรือร้นที่จะเริ่มทำบางสิ่ง
rarity n สิ่งหายาก
rascal n คนพาล
rascality n ความสารเลว
rash adj หุนหันพลันแล่น
rash n ผื่นคัน
rasher n ชิ้นเนื้อหั่นบางๆ
rashly adv อย่างผลีผลาม
rashly adv อย่างผลีผลาม
rashly adv อย่างหุนหันพลันแล่น
rashly adv อย่างหุนหันพลันแล่น
rashly adv อย่างไม่เตรียมตัว
rashly adv อย่างรีบเร่ง
rashness n ความหุนหันพลันแล่น
rashness n ความคึกคะนอง
rashness n ความหุนหันพลันแล่น
rashness n การถือดี
rasp n ตะไบชนิดหนึ่ง
rasp n เสียงการถูด้วยตะไบที่หยาบ
rasp vt พูดด้วยเสียงห้าว
rasp vt ถูด้วยตะไบหยาบ
rasp out phrv พูดเสียงแหบแห้ง
raspberry n ราสเบอร์รี่ (ผลไม้ลูกเล็กๆ สีแดงหรือดำรสหวาน)
raspberry sl ตด
raspberry ripple sl หัวนม
raspberry ripple sl คนที่มีร่างกายผิดปกติ
raspy adj เสียงแหบ
Rastafarian n ผู้นับถือลัทธิของศาสนาหนึ่งที่มีพฤติกรรมและการแต่งตัวเฉพาะตัว
rat n หนู
rat n คนทรยศ (คำสแลง)
rat vi ล่าหนู
rat on idm รายงานความผิด
rat on phrv หักหลัง (คำไม่เป็นทางการ)
rat on phrv ทำไม่สำเร็จ (คำไม่เป็นทางการ)
rat race idm แข่งขันรุนแรงมาก
rat race n วิถีชีวิตแบบแก่งแย่งแข่งขันของคนทำงานในเมืองใหญ่
rat-a-tat n เสียงรัวแหลม
rat-a-tat-tat n เสียงรัวแหลม
rat-arsed sl เมา
rat-tat n เสียงเคาะ
ratable adj ซึ่งประเมินได้
ratable tax n ค่าภาษีที่หักออกไปหนึ่งในสิบ
ratables n ภาษีรายได้จากทรัพย์สิน
ratafia n เหล้าทำจากผลไม้
ratan n ต้นหวาย
ratatouille n อาหารประเภทผักต้มจนเปื่อย
ratbag n คนน่าขยะแขยง
ratbite fever n โรคติดต่อที่เกิดจากหนูหรือสัตว์อื่นกัด
ratchet n เฟืองซึ่งมีสปริงสับทำให้หมุนไปทางเดียว
rate n อัตราความเร็ว
rate n ราคา
rate n อัตราต่อหน่วย
rate vt ตีราคา
rate vt ประเมินค่า
rate vt จัดลำดับ
rate above phrv มีค่าสูงกว่า
rate among phrv มีค่าเท่ากับ
rate as phrv มีคุณค่าเหมือน
rate as phrv จัดอยู่ในลำดับหรือตำแหน่งของ
rate at phrv เห็นว่ามีคุณค่า
rate at phrv ตีค่า (ทรัพย์สิน)
rate cap n อัตราดอกเบี้ยสูงสุด
rate of exchange n อัตราแลกเปลี่ยนเงิน
rate of interest n อัตราดอกเบี้ย
rate of return n ผลกำไร
rate someone idm ประเมินว่าดี
rate up phrv เพิ่ม (จ่าย)
rate with phrv เทียบเท่า
rate with phrv เป็นที่ชื่นชอบของ
rateable adj ซึ่งประเมินได้
ratepayer n ผู้จ่ายภาษี
rather adv ค่อนข้าง
rather adv มากกว่า
rather adv ถ้าจะพูดให้ถูก
rather adv ในทางตรงกันข้าม
ratification n การอนุมัติ
ratification n การให้สัตยาบัน
ratified adj เป็นที่ยอมรับ (ว่าเป็นจริง)
ratify vt ยืนยัน
rating n การประเมิน
rating n การจัดอันดับฐานะการเงินและความน่าเชื่อถือ
ratio n อัตราส่วน
ratiocinate vi โต้แย้งอย่างมีเหตุผล
ratiocination n การโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
ratiocinative adj ซึ่งโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
ratiocinator n ผู้โต้แย้งอย่างมีเหตุผล
ration n การปันส่วน
ration n ปริมาณที่แบ่งสรร
ration vt ปันส่วน
ration out phrv แบ่งปัน
rational adj ซึ่งมีเหตุผล
rationale n คำชี้แจงเหตุผล
rationalisation n การใช้เหตุผลตัดสิน
rationalise vt ใช้เหตุผลตัดสิน
rationalism n หลักความเชื่อในเรื่องเหตุผล
rationality n ความมีเหตุผล
rationalization n การใช้เหตุผลตัดสิน
rationalize vt ใช้เหตุผลตัดสิน
rationalizer n ผู้ใช้เหตุผลตัดสิน
rationalizing n การใช้เหตุผล
rationally adv อย่างมีวิจารณญาณ
rationing n นโยบายจำกัดปริมาณของบางสิ่ง
ratlin n เชือกที่ผูกเป็นบันไดเชือก
ratline n เชือกที่ผูกเป็นบันไดเชือก
ratsbane n ยาฆ่าหนู
rattan n ต้นหวาย
rattan n เครื่องหวาย
ratted sl เมา
ratter n สุนัขหรือแมวที่ชอบจับหนู
rattle vi ส่งเสียงรัว
rattle n เสียงรัว
rattle vi ของเล่นเด็กที่เขย่ามีเสียงรัว
rattle along phrv เคลื่อนที่ไม่เร็วมากและส่งเสียงแกรกกราก
rattle around in phrv อาศัยหรือทำงานใน (สถานที่ใหญ่กว่าที่จำเป็น)
rattle away phrv ส่งเสียงดัง
rattle down phrv ทำเชือกโยงเป็นขั้นบันไดเรือ
rattle off phrv พูดซ้ำคำเร็ว ๆ
rattle on phrv แล่นไปอย่างมีเสียง
rattle on phrv พูดไปเรื่อย ๆ และไม่น่าสนใจ
rattle over phrv เคลื่อนไปข้ามด้วยเสียงดัง
rattle through phrv ปฏิบัติหรือทำอย่างเร็ว
rattlebrain n คนขี้โม้โอ้อวด
rattlepate n คนขี้โม้โอ้อวด
rattler n คนหรือสิ่งที่ส่งเสียงรัว
rattlesnake n งูกะปะ
rattletrap n รถยนต์เก่าที่วิ่งเสียงดัง
rattling adj ซึ่งเร็วและมีชีวิตชีวา
rattrap n กับดักจับหนู
ratty adj เหมือนหนู
raucous adj (เสียง) ห้าว
raunchie sl ไร้รสนิยม
raunchy adj ซึ่งปลุกใจเสือป่าหรือแนวเซ็กซ์ซี่
raunchy sl ไร้รสนิยม
rauwolfia n ต้นไม้พู่มเขตร้อนมีพิษ
ravage vt ทำให้เสียหาย
ravage vt ปล้นสะดม
ravage n การทำลายล้าง
ravagement n ความหายนะ
ravages n การทำลายล้าง
rave vi พูดเพ้อเจ้อ
rave vt พูดเพ้อเจ้อ
rave about phrv ยกย่องชมเชยอย่างมาก
rave about phrv พูดโกรธอย่างโมโห
rave against phrv พูดโกรธอย่างโมโห
ravel vi ยุ่งเหยิง
ravel vt ทำให้ยุ่งเหยิง
ravel out phrv คลายออก
raveling n การพันกันยุ่ง
ravelling n การพันกันยุ่ง
ravelment n ความยุ่งเหยิง
raven n นกขนาดใหญ่จำพวกกา
raven vi กินอย่างตะกละตะกลาม
raven vt กินอย่างตะกละตะกลาม
raven n ปล้น
ravening adj ตะกละตะกลาม
ravenous adj ซึ่งตะกละมาก
raver n คนพูดเพ้อเจ้อ
ravin vt กินอย่างมูมมาม
ravine n หุบเขาลึก
raving adj ซึ่งเพ้อคลั่ง
ravings n คำพูดไร้ความหมาย
ravioli n อาหารอิตาเลียน
ravish vt ข่มขืนกระทำชำเรา
ravish vt ทำให้เต็มไปด้วยอารมณ์
ravish vt ช่วงชิง
ravishing adj สวยงามมาก
ravishment n การข่มขืน
raw adj ดิบ
raw adj เจ็บแสบ (แผล)
raw adj หนาวเหน็บ
raw adj ไม่มีประสบการณ์
raw n หยาบ
raw adj สภาพเปลือยเปล่า
raw material n วัตถุดิบ
rawboned adj ผอมแห้ง
rawhide adj หนังสัตว์ที่ยังไม่ได้ฟอก
ray n รังสี
ray n สิ่งเล็กน้อยที่คาดหวัง
ray vi ส่องแสง
ray vi ปล่อยรังสี
ray n ปลากระเบน
rayon n ใยสังเคราะห์ชนิดหนึ่ง
rayon n สิ่งทอจากใยสงเคราะห์ rayon
raze vt รื้อถอน
raze to phrv เผาทำลายราบคาบ
razing n การรื้อถอน
razor n มีดโกน
razor vt โกนด้วยมีดโกน
razor blade n ใบมีดโกน
razor-sharp adj คมมาก
razor-thin adj ชนะด้วยคะแนนเสียงจำนวนน้อยมาก
razz vt หยอกล้อ (คำไม่เป็นทางการ)
razzamatazz n การกระทำที่น่าตื่นเต้นและดึงดูดความสนใจ
razzle-dazzle n ความโกลาหล
razzmatazz n การกระทำที่ส่งเสียงดังเพื่อเรียกร้องความสนใจผู้คน
Rb abbr สัญลักษณ์ย่อของธาตุรูบิเดียม rubidium
RC abbr คำย่อของ Red Cross หรือ Roman Catholic
RC abbr คำย่อของ Red Cross และ Resource Corps
rcpt. abbr คำย่อของ receipt
rct. abbr คำย่อของ recruit
Rd abbr คำย่อของ Road
Rd. abbr คำย่อของ Road
re prf หลัง
re abbr คำย่อของ regarding
re prep กรณีของ (คำย่อของ in re)
Re abbr สัญลักษณ์ย่อของธาตุเรเนียม rhenium
re commit to phrv ส่งกลับ
re-educate vt สอนให้คิดหรือทำใหม่
re-education n การสอนให้คิดหรือทำใหม่
re-route vt ส่งไปโดยเส้นทางต่างๆ
reach vi เอื้อม
reach vt เอื้อม
reach vt ไปถึง
reach vt มาถึง
reach vt ติดต่อสื่อสาร
reach vi ครอบงำ
reach vt ครอบงำ
reach vt บรรลุผลสำเร็จ
reach n การไปถึง
reach n การบรรลุผลสำเร็จ
reach n ขอบเขต
reach n จำนวนผู้เข้าชมเวบไซด์หรือรายการทีวี (คำไม่เป็นทางการ)
reach after phrv พยายามไปถึง
reach an agreement (with someone) idm เห็นด้วยหลังจากถกเถียงมานาน
reach back phrv พิงไปด้านหลัง (เพื่อเอื้อมมือแตะบางสิ่ง)
reach back phrv กลับจำได้
reach down phrv เอื้อมถึง (ข้างล่าง)
reach for phrv เอื้อมไปถึง
reach for the moon idm พยายามทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้
reach for the sky idm พยายามไปให้ถึงสิ่งที่มุ่งหวัง
reach for the sky idm ยกมือขึ้น (คำสั่งขณะปล้น) (คำสแลง)
reach for the sky idm ยกมือขึ้น (เพราะถูกจี้ด้วยปืน) (คำไม่เป็นทางการ)
reach forward phrv เอื้อมไปข้างหน้า
reach forward phrv มุ่งไปที่
reach into phrv เข้าไปถึง
reach into phrv มีจำนวน
reach out phrv ยื่นออกไป
reach out phrv พยายามชักจูง
reach to phrv นำไปถึง (สถานที่)
reach to phrv ไปถึง
reach up phrv ยื่นขึ้นสูง
reach up phrv พยายามเอาให้ได้
reachable adj ซึ่งเอื้อมถึง
reacquire vt ได้คืน
react vi ตอบสนอง
react vi เกิดปฏิกิริยาต่อต้าน
react vi เกิดปฏิกิริยาทางเคมี
react against phrv ต่อต้าน
react to phrv ตอบสนองต่อ
reactance n ความต้านทานกระแสไฟฟ้า
reactant n ผู้ตอบสนอง
reacting adj ซึ่งตอบสนอง
reaction n การตอบสนอง
reaction n ปฏิกิริยาตอบกลับ
reaction n ปฏิกิริยาเคมี
reactionary adj เกี่ยวกับพวกฝ่ายขวา
reactionary adj สมาชิกฝ่ายขวา
reactivate vi กระชุ่มกระชวย
reactivate vt ทำให้กระชุ่มกระชวย
reactive adj ซึ่งทำให้เกิดปฏิกิริยา
reactor n คนหรือสิ่งที่แสดงการตอบสนอง
reactor n เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์
read vt อ่าน
read vt เข้าใจความหมาย
read vt แปล
read vi อ่านข้อมูล
read vt ได้ยิน
read vt เรียน
read vt ทำนาย
read vt ตรวจสอบ
read adj ซึ่งมีความรู้จากการอ่าน
read as phrv อ่านเป็น
read back phrv อ่านให้ฟัง
read between phrv หาความหมาย
read between the lines idm ทำความเข้าใจกับความหมายที่แฝงไว้
read for phrv ศึกษาเพื่อให้ได้ (บางสิ่ง เช่น ปริญญา)
read in phrv อ่านใน
read in phrv อ่านเพื่อศึกษา
read in phrv เข้าใจ (ด้วยการอ่านหรือค้นคว้า)
read into phrv ตีความเกินจาก (สิ่งที่อ่าน)
read loud vt อ่าน
read off phrv อ่านออกเสียง
read on phrv อ่านต่อเนื่อง
read oneself to sleep idm อ่านจนหลับ
read out phrv อ่านออกเสียง
read out phrv อ่านหรือผลของการคำนวณ (ทางคอมพิวเตอร์)
read out phrv ทำให้ออกจากองค์การ (เพราะทำความผิด
read over phrv อ่านซ้ำ
read over phrv อ่านอย่างทะลุปรุโปร่ง
read quickly phrv อ่านคร่าวๆ
read someone like a book idm เข้าใจคนอื่นอย่างทั้งหมด
read someone to Riot Act idm ด่าอย่างรุนแรง
read through phrv ศึกษาอย่างละเอียด
read to phrv อ่านให้ฟัง
read up phrv ศึกษาบางสิ่ง
read up on phrv อ่านทะลุปรุโปร่ง
read-only memory n แผ่นซีดีรอม (คำย่อคือ ROM)
read-out n การแสดงข้อมูลบนจอคอมพิวเตอร์
readability n ลักษณะที่อ่านออกง่าย
readable adj ซึ่งสามารถอ่านได้
readdress vt แก้ที่อยู่ของจดหมายใหม่
reader n ผู้อ่าน
reader n หนังสือฝึกการอ่าน
reader n ผู้ตรวจเรื่อง
reader n ผู้บรรยายหรืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยของอังกฤษ
reader n ผู้อ่านพระคัมภีร์
readership n จำนวนผู้อ่าน
readied adj ซึ่งตีตั๋วแล้ว
readies sl เงินสด
readily adv อย่างไม่ลังเล
readiness n ความพร้อม
reading adj ซึ่งใช้ในการอ่าน
reading n การอ่าน
reading age n ความสามารถในการอ่านของบุคคล
reading room n ห้องอ่านหนังสือ
readjust vt ปรับแก้ไขใหม่
readjustment n การจัดเตรียมใหม่
readmit vt ยอมให้เข้าร่วมอีก
readout n การเรียกข้อมูลจากเครื่องคอมพิวเตอร์
ready adj เตรียมพร้อม
ready adj พร้อมใช้
ready adj เต็มใจ
ready adj รวดเร็ว
ready adj ง่าย
ready adj ฉลาด
ready vt เตรียมพร้อม
ready n เงินสด
ready n ท่าเตรียมยิง
ready n สภาพเตรียมพร้อม
ready int คำบอกให้ผู้แข่งเตรียมพร้อมเริ่มแข่งขัน
ready-made adj สำเร็จรูป
ready-mix adj ซึ่งผสมแล้วและพร้อมนำไปใช้
ready-to-use adj พร้อมใช้ได้ทันที
ready-to-wear adj ซึ่งเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูป
reaffirm vt ยืนยันใหม่
reafforestation n การปลูกต้นไม้ใหม่
reafforestation / reforestation n การปลูกต้นไม้ใหม่
reagent n สารที่ใช้เป็นตัวกระทำปฏิกิริยา
real adj แท้จริง
real adj มีตัวตน
real adj จริงใจ
real n ความเป็นจริง
real n เหรียญสเปน
real ale n เบียร์ที่ทำและเก็บด้วยวิธีดั้งเดิม
real estate n อสังหาริมทรัพย์
real estate agent n คนที่ทำงานเกี่ยวกับการขายบ้านและที่ดิน
real property n อสังหาริมทรัพย์
real time n ช่วงเวลาสั้นมากที่เกิดขึ้นขณะระบบคอมพิวเตอร์กำลังรับและจัดการข้อมูล
real-life adj ซึ่งเกิดขึ้นในชีวิตจริง
realign vi จัดทำใหม่
realign vt จัดทำใหม่
realignment n การจัดทำใหม่
realisation n ความเข้าใจ
realise vt เข้าใจ
realise vt ตระหนัก
realise vt ทำให้เป็นจริง
realise vt แลกเป็นเงินสด
realise vt ได้กำไร
realism n การมองสิ่งต่างๆ ตามความเป็นจริง
realism n ลักษณะเหมือนจริง
realism n ลัทธินิยมความจริง
realist n ผู้ยอมรับความจริง
realistic adj ซึ่งปฏิบัติได้จริง
realistically adv อย่างใช้ได้จริง
reality n ความเป็นจริง
realization n ความเข้าใจหรือความตระหนัก
realize vt เข้าใจ
realize vt ตระหนัก
realize vt ทำให้เป็นจริง
realize vt แลกเป็นเงินสด
realize vt ได้กำไร
reallocate vt จัดสรรปันส่วน
really adv โดยแท้จริง
realm n ขอบเขต
realm n อาณาจักร
realpolitik n ระบบการเมืองแบบหนึ่ง
realtor n คนที่ทำงานเกี่ยวกับการขายบ้านและที่ดิน
realty n อสังหาริมทรัพย์
ream n จำนวนกระดาษ 500 แผ่น
ream n คว้านเป็นรู
ream vt คั้นน้ำผลไม้
reamer n เครื่องคว้านรู
reanimate vt ช่วยให้ฟื้นคืนชีพ
reap vt เก็บเกี่ยว
reap vt ได้รับผลตอบแทน
reap from phrv เก็บเกี่ยว (พืชผล)
reap from phrv ได้รับผลตอบแทนจาก
reaper n ผู้เก็บเกี่ยวพืชผล
reappear phrv หวนกลับมาสู่ (ความทรงจำ, ความนิยม, ตำแหน่ง)
reappear vi กลับเข้าไปใหม่
reapply vt ใช้ซ้ำ
reappoint vt แต่งตั้งอีกครั้ง
reappointment n การแต่งตั้งอีกครั้ง
reapportion n แบ่งส่วนใหม่
reappraisal n การตรวจสอบใหม่
reappraise vt พิจารณาใหม่
rear n ส่วนหลัง
rear n กองหลัง
rear n บั้นท้าย (คำไม่เป็นทางการ)
rear adj หลัง
rear vt เลี้ยงดู
rear vt เพาะปลูก
rear vt ชูขึ้น
rear admiral n นายทหารเรือยศพลเรือตรี
rear end n หาง (สัตว์)
rear its ugly head idm แสดงความไม่ดีออกมา
rear up phrv (ม้าหรือสัตว์สี่เท้าอื่น) ชูเท้าหน้าขึ้น
rear up phrv (ความโกรธ) พลุ่งขึ้น
rear-end adj ขับไปชนท้ายรถคันอื่น
rear-ender sl อุบัติเหตุ (รถชนท้ายอีกคันหนึ่ง)
rearch vi ค้นกระจุยกระจาย
rearguard n ทหารกองหลัง
rearing n การเลี้ยงดูและสั่งสอนเด็กให้เติบโต
rearm vt ติดอาวุธอีกครั้ง
rearmament n การติดอาวุธใหม่
rearmost adj ซึ่งอยู่หลังสุด
rearrange vt จัดเตรียมใหม่
rearranged adj ซึ่งจัดเตรียมใหม่
rearrangement n การจัดเตรียมใหม่
rearward adj ใกล้ส่วนหลัง
reason n เหตุผล
reason n ความมีเหตุผล
reason n สติ
reason n การใช้เหตุผล
reason vi คิดอย่างมีเหตุผล
reason vt ชี้แจงเหตุผล
reason against phrv ให้เหตุผลคัดค้าน
reason from phrv สรุปเหตุผลจาก
reason into phrv ชักจูงให้เชื่อหรือเริ่มกระทำ
reason out phrv หาคำตอบด้วยการคิดหาเหตุผล
reason out of phrv ชักจูง
reason why n คำชี้แจงเหตุผล
reason with phrv พยายามชักชวน (ด้วยเหตุผล)
reasonable adj มีเหตุผล
reasonable adj พอสมควร
reasonable adj (ราคา) สมเหตุสมผล
reasonableness n การใช้เหตุผล
reasonably adv อย่างมีเหตุผล
reasoned adj ซึ่งแสดงด้วยเหตุผล
reasoning n การใช้เหตุผล
reasoning power n ปัญญา
reassemble vi กลับเข้าร่วมอีก
reassemble vt ร่วมกันใหม่
reassemble vi รวมตัวกันใหม่
reassemble vt รวมตัวกันใหม่
reassert vt อ้างสิทธิ์อีก
reassess vt คิดทบทวนใหม่
reassign vt มอบหน้าที่ให้ใหม่
reassume vt กลับไปสู่ตำแหน่งเดิม
reassurance n การทำให้มั่นใจใหม่
reassure vt ทำให้มั่นใจใหม่
reassuring adj ซึ่งทำให้กังวลน้อยลง
reave vt แย่ง
reawake vt ปลุก
reawaken vt กระตุ้นเตือนให้ระลึกถึง
rebate n ส่วนที่ต้องคืนมา
rebate n เงินคืน
rebate vt ให้ส่วนลด
rebec n เครื่องดนตรีประเภทสีในยุคกลาง
rebeck n เครื่องดนตรีประเภทสีในยุคกลาง
rebel n ผู้ก่อการกบฏ
rebel n คนขัดขืน
rebel vi ก่อกบฏ
rebel vi ดื้อรั้น
rebel against phrv ต่อต้าน
rebel at phrv โกรธและไม่พอใจ
rebellion n การก่อกบฏ
rebellious adj ซึ่งก่อการกบฏ
rebirth n การเกิดใหม่
reboot vt ปิดแล้วเปิดเครื่องใหม่
reborn adj ซึ่งเกิดใหม่
rebound vi สะท้อนกลับ
rebound n การสะท้อนกลับ
rebound from phrv กระเด้งกลับจาก
rebound on phrv ย้อนกลับไปสู่
rebuff vt บอกปัด
rebuff n การบอกปัด
rebuild vt สร้างใหม่
rebuilding n การสร้างใหม่
rebuke vt ดุด่า
rebuke vt การดุด่า
rebuke for phrv ประณาม
rebuker n คนที่ดุด่า
rebus n ปริศนาคำทาย
rebut vt โต้แย้ง
rebuttal n การคัดค้าน
rec room n ห้องสันทนาการ
recalcitrant adj หัวดื้อ
recalcitrate vt ไม่ยอมเชื่อฟัง
recalescent adj ร้อนขึ้น
recall vi ระลึก
recall vt ทำให้หวนคิดถึง
recall vt เรียกกลับ
recall vt ยกเลิก
recall n การระลึกได้
recall n การยกเลิก
recall from phrv เรียกกลับ
recall to phrv เรียกกลับ
recant vt ถอนกลับ
recant vi ถอนคำ
recap vt ปะยางรถ
recap n การปะยางรถ
recapitulate vt สรุปความ
recapitulation n การสรุป
recapture vt พบอีก
recast vt สร้างขึ้นใหม่
recast in phrv เขียนใหม่ (ในรูปแบบ)
recce n การทำจารกรรม
reced vi ถอยหลัง
recede vi ถอยหลัง
recede vi ห่างออก
recede vi ตกต่ำ
recede from phrv ถอยจาก
recede from phrv ทำไม่สำเร็จ
receding adj ซึ่งถอยกลับ
receipt n ใบเสร็จรับเงิน
receipt n การได้รับ
receipt n จำนวนเงินที่ได้รับ
receipt vt ออกใบเสร็จรับเงิน
receipts n ยอดการขาย
receivable adj ซึ่งรับไว้ได้
receivables n เงินที่เป็นหนี้ทางธุรกิจ
receive vt รับ
receive vi รับ
receive vt รับและแปลงสัญญาณไฟฟ้า
receive vi รับและแปลงสัญญาณไฟฟ้า
receive vt ต้อนรับ
receive vt ยอมรับ
receive as phrv รับไว้เป็น
receive as phrv ยอมรับว่าเป็น
receive back phrv ต้อนรับกลับ
receive from phrv ได้รับจาก
receive into phrv ยอมรับให้เป็นสมาชิกของ
received adj เป็นที่ยอมรับว่าถูกต้องโดยคนจำนวนมาก
received pronunciation n การออกเสียงภาษาอังกฤษแบบมาตรฐาน (คำย่อคือ RP)
receiver n เครื่องรับโทรศัพท์
receiver n อุปกรณ์รับสัญญาณเสียงหรือภาพ
receiver n ผู้รักษาทรัพย์ (ตามคำสั่งศาล)
receiver n ผู้รับ
receiver n คนรับของโจร
receiver n ภาชนะเก็บของเหลวที่กลั่นได้
receivership n การเป็นผู้รับไว้
receiving n การรับ
receiving n การได้รับ
receiving wire n สายอากาศ
recency n ความใหม่
recension n การปรับปรุงใหม่
recent adj เร็วๆ นี้
recently adv เมื่อไม่นานมานี้
recentness n ความใหม่
receptacle n ภาชนะที่ใส่
reception n การรับไว้
receptionist n พนักงานต้อนรับ
receptive adj ซึ่งรับไว้
receptor n ผู้รับ
recess n การหยุดพักผ่อน
recess vt หยุดพักผ่อน
recess vi ให้หยุดพักผ่อน
recession n การตกต่ำทางเศรษฐกิจ
recessional adj เกี่ยวกับการหยุดพัก
recessionary adj เกี่ยวข้องกับช่วงเศรษฐกิจตกต่ำ
recessive adj ซึ่งถอยกลับ
recharge vi บรรจุใหม่
recharge vt บรรจุใหม่
recherche adj ซึ่งหายาก
recidivism n การทำผิดซ้ำซาก
recipe n ตำรากับข้าว
recipe n สูตร
recipe n ใบสั่งยาของแพทย์
recipience n การรับ
recipient n ผู้รับ
reciprocal adj ซึ่งกันและกัน
reciprocal n จำนวนเลขที่กลับกัน (ทางคณิตศาสตร์)
reciprocally pron ซึ่งกันและกัน
reciprocally adv โดยเปลี่ยนกันได้
reciprocate vi ตอบแทน
reciprocate vt ตอบแทนกัน
reciprocate vi เคลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลังสลับกัน
reciprocate vt ทำให้เคลื่อนไปข้างหน้าและข้างหลังสลับกัน
reciprocity n การพึ่งพาอาศัยกัน
recision n การยกเลิก
recital n การเล่นดนตรีเดี่ยว
recital n การท่อง
recital n การบรรยาย
recitation n การท่องจำ
recitative n เพลงคั่น
recitative adj ซึ่งเป็นเพลงคั่น
recite vt ท่อง
recite vt บรรยาย
reciter n ผู้บรรยาย
reck vi ระมัดระวัง
reck vt ระมัดระวัง
reck of phrv ระมัดระวัง
recketball n กีฬาสควอซ
reckless adj สะเพร่า
recklessness n ความหุนหันพลันแล่น
recklessness n ความคึกคะนอง
recklessness n การขาดความระมัดระวัง
recklessness n ความไม่รอบคอบ
reckon vt นับ
reckon vt พิจารณาว่า
reckon vt คิด
reckon among phrv พิจารณาว่าเป็นของ
reckon as phrv ประเมินว่าเป็น
reckon for phrv คำนวณ
reckon from phrv นับจากวันเริ่มต้นของ
reckon in phrv นับรวม (ในกลุ่ม)
reckon to phrv นับจากศูนย์ขึ้นไป
reckon up phrv หาผลรวมของ
reckon up phrv เข้าใจธรรมชาติของ (คำไม่เป็นทางการ)
reckon with phrv คำนวณด้วย
reckon with phrv เผชิญหน้ากับ
reckon with phrv ทำให้พ่ายแพ้
reckon with phrv ลงโทษ
reckon without phrv คาดการณ์โดยปราศจาก (บางสิ่งหรือบางคน)
reckon without phrv คำนวณโดยไม่มี (บางสิ่ง)
reckoning n การคำนวณ
reclaim vt เรียกกลับคืน
reclaim vt หักร้างถางพง
reclaim vt ใช้ประโยชน์จากของเสีย
reclaim from phrv ปรับปรุงดิน
reclaim from phrv ช่วยให้ปลอดภัยจาก (วิถีชีวิตเลวร้าย)
reclaimation n การเข้าบุกเบิก
reclamation n การไถ่ถอน
recline vi เอนหลัง
recline vi ทำให้เอนไปข้างหลัง
reclined adj ซึ่งนอนลง
recliner n เก้าอี้มีพนักพิงเอนไปด้านหลังได้
recliner chair n เก้าอี้มีพนักพิงเอนไปด้านหลังได้
reclining adj ซึ่งนอนหงายอยู่
recluse n ผู้สันโดษ
reclusion n การใช้ชีวิตสันโดษ
recognisable adj ซึ่งสามารถจำได้
recognisance n การค้ำประกัน
recognise vt จำได้
recognise vt สำนึก
recognise vt ยอมรับ
recognise vt แสดงว่าเห็นคุณค่า
recognition n ข้อตกลง
recognition n ความสำนึกบุญคุณ
recognition n การระลึกถึง
recognition n ความเข้าใจ
recognition n ความเข้าใจ
recognition n ความเข้าใจหรือความตระหนัก
recognizable adj ซึ่งสามารถจำได้
recognizance n การค้ำประกัน
recognize vt จำได้
recognize vt สำนึก
recognize vt ยอมรับ
recognize vt แสดงว่าเห็นคุณค่า
recognize as phrv ยอมรับว่าเป็น
recognized adj ซึ่งเป็นที่รู้จักโดยทั่วไป
recoil vi ถอยหลัง
recoil n การล่าถอย
recoil from phrv ถอยหนีจาก
recoil on phrv ย้อนกลับไปสู่
recoilless adj ซึ่งไม่ถอยหลัง
recollect vi ระลึก
recollect vt ระลึก
recollection n ความทรงจำ
recollective adj ซึ่งระลึกได้
recommence vi เริ่มทำใหม่
recommencement n การกลับสู่สภาพเดิม
recommend vt แนะนำ
recommend vt รับรอง
recommend vt ทำให้เป็นที่ดึงดูดใจ
recommend vt ฝากฝัง
recommend as phrv แนะนำว่าเป็น
recommend for phrv ยกย่องสำหรับ
recommend for phrv แนะนำชื่อ (ของ)
recommend to phrv แนะนำให้กับ
recommend to phrv เสนองาน
recommend to phrv เชื่อใจใน
recommendable adj ซึ่งแนะนำได้
recommendation n การแนะนำ
recommendatory adj ซึ่งแนะนำได้
recommender n ผู้แนะนำ
recommit vt ส่งให้พิจารณาอีกครั้ง
recommitment n การส่งพิจารณาอีกครั้ง
recommittal n การส่งพิจารณาอีกครั้ง
recompense vt ตอบแทน
recompense n ค่าชดเชย
recompense for phrv ชดเชย
recon n การทำจารกรรม
reconcile vt ทำให้ปรองดองกัน
reconcile vt ทำให้ยอมรับ
reconcile to phrv ทำให้เคยชินและพร้อมยอมรับ
reconcile with phrv ทำให้คืนดีกับ
reconcile with phrv ปรองดอง
reconcilement n การทำให้ปรองดองกันอีก
reconciliation n การทำให้ปรองดองกันอีก
reconcilliatory adj ซึ่งทำให้ปรองดองกันอีก
recondite adj ลึกลับ
reconditeness n ความลึกลับ
recondition vt ซ่อมแซม
reconnaissance n การลาดตระเวน
reconnoiter vi ลาดตระเวน
reconnoiter vt ลาดตระเวน
reconnoiterer n กลุ่มผู้สำรวจ
reconnoiterer n ผู้สำรวจ
reconnoitre vi ลาดตระเวน
reconnoitre vt ลาดตระเวน
reconquer vt เอาชนะได้อีก
reconsider vi พิจารณาใหม่
reconsider vt พิจารณาใหม่
reconsideration n การพิจารณาใหม่
reconstitute vt สร้างใหม่
reconstitution n การสร้างใหม่
reconstruct vt สร้างใหม่
reconstruct from phrv สร้างใหม่ (ให้เหมือน)
reconstruction n การสร้างใหม่
reconstructive adj ซึ่งสร้างขึ้นใหม่
reconteur n ผู้บรรยาย
reconvene vi เปิดประชุมใหม่
record n บันทึก
record n เครื่องเล่นจานเสียง
record n สถิติในการแข่งกีฬา
record n ประวัติ
record n ประวัติอาชญากรรม
record n เอกสาร
record vt เขียนบันทึก
record vt บันทึกเทป
record vt แสดง (ปริมาณหรือจำนวน)
record from phrv บันทึกจาก
record of events n บันทึกเหตุการณ์
record of journey n บันทึกข้อมูลในการเดินทางของเรือหรือเครื่องบิน
record on phrv บันทึกบน
record onto idm บันทึกบน
record player n เครื่องเล่นแผ่นเสียง
record-breaker n ผู้ประสบความสำเร็จกว่าที่เคยทำได้มาก่อน
record-keeping n การบันทึก
recorded adj ซึ่งจารึกไว้
recorded adj ซึ่งลงทะเบียนไว้
recorded delivery n การส่งวัสดุหรือจดหมายลงทะเบียน
recorder n ผู้บันทึก
recording n การบันทึก
recordist n ผู้บันทึก
recount vt เล่า
recount to phrv เล่าเรื่องให้ฟัง
recountal n การนับใหม่
recoup vt เอาคืน
recoup vt หักกลบลบหนี้
recoup for phrv ชดเชยให้
recourse n การขอความช่วยเหลือ
recover vt ได้คืน
recover vi ฟื้นตัวจากการเจ็บป่วย
recover vt ทำให้ใช้ได้อีก
recover vt ชดใช้
recover vi ชนะคดี (ทางกฎหมาย)
recover from phrv ได้คืน
recover from phrv (สุขภาพ) ฟื้นคืน
recoverable adj ซึ่งได้กลับคืนมา
recovering adj ที่ค่อยๆ ฟื้นตัว (จากการเจ็บป่วย)
recovery n การฟื้นคืนสู่สภาพปกติ
recovery room n ห้องพักฟื้น
recreant adj ทรยศ
recreant adj ขี้ขลาด
recreant adj คนทรยศ
recreant n คนขี้ขลาด
recreate vi พักผ่อนหย่อนใจ
recreate vt สร้างใหม่
recreation n สันทนาการ
recreation n การพักผ่อนหย่อนใจ
recreational adj เกี่ยวการสันทนาการ
recreative adj ซึ่งสร้างใหม่
recrement n ของไร้ค่า
recriminate vi กล่าวแย้ง
recriminate against phrv ด่ากลับ
recrimination n การฟ้องกลับ
recriminative adj ซึ่งแย้งกลับ
recriminatory adj ซึ่งแย้งกลับ
recrudesce vi การระบาดใหม่
recrudescence n การระบาดใหม่
recrudescent adj ซึ่งระบาดใหม่
recruit vt เกณฑ์ทหารใหม่
recruit vt รับคนใหม่
recruit vi ฟื้นฟู
recruit vi สมาชิกใหม่
recruit from phrv รับคนใหม่
recruit into phrv ชวนให้เข้าร่วม
recruiter n ผู้สรรหาพนักงานใหม่
recruitment n การสรรหาใหม่
rectal adj เกี่ยวกับช่องทวารหนัก
rectangle n สี่เหลี่ยมผืนผ้า
rectangular adj ซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
rectangularity n การเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก
rectangularly adv โดยเป็นมุมฉาก
rectifier n ผู้ปรับปรุงใหม่
rectify vt ทำให้ถูกต้อง
rectify vt เปลี่ยนกระแสสลับเป็นกระแสตรง (ทางไฟฟ้า)
rectify vt หาความยาวของเส้นโค้ง (ทางคณิตศาสตร์)
rectilineal adj ซึ่งเป็นเส้นตรง
rectilinear adj ซึ่งเป็นเส้นตรง
rectilinear vt เคลื่อนที่เป็นเส้นตรง
rectitude n ความเที่ยงธรรม
recto n หน้าหนังสือด้านขวามือ
rector n พระอธิการ
rector n อธิการบดีของมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย
rectory n บ้านพักที่โบสถ์มอบให้พระ
rectum n ช่องทวารหนัก
recumbent adj ซึ่งนอนลง
recuperate vi ฟื้นไข้
recuperate vt ฟื้นคืนสู่สภาพปกติ
recuperate from phrv ฟื้นคืน
recuperation n การฟื้นคืนสู่สภาพปกติ
recuperative adj ซึ่งฟื้นคืนสู่สภาพปกติ
recuperatory adj ซึ่งฟื้นคืนสู่สภาพปกติ
recur vi เกิดขึ้นอีก
recur to phrv หวนกลับไปคิดหรือพิจารณา
recur to phrv หวนนึกถึง
recur to phrv ใช้ประโยชน์จาก
recuring decimal n ทศนิยมไม่รู้จบ
recurrence n การกลับมาใหม่
recurrent adj ซึ่งกลับมาอีก
recurve vi ย้อนกลับมา
recurve vt ย้อนกลับมา
recusancy n ความหัวแข็ง
recusant n คนหัวแข็ง
recycle vi นำกลับมาใช้อีก
recycle vt ทำให้นำกลับมาใช้อีก
recycling n การเข้าบุกเบิก
red n สีแดง
red adj (สี) แดง
red n ฝ่ายซ้าย
red blood cell n เซลล์เม็ดเลือดแดง
red blood corpuscle n เซลล์เม็ดเลือดแดง
red carpet n พรมแดงที่ปูสำหรับต้อนรับแขกคนสำคัญ
Red Cross n สภากาชาด
red flag n ธงแดงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของระบอบสังคมนิยม
red hat n หมวกแดงขอบกว้างของพระคาร์ดินัลองค์ใหม่
red herring idm ข้อมูลที่ทำให้เข้าใจผิด
red in the face idm อาย
Red Indian n คำเรียกชนพื้นเมืองดั้งเดิมของอเมริกา
red ink sl หนี้สิน
red light n สัญญาณไฟจราจรสีแดง
red light n สัญญาณไฟแดง
red light n สัญญาณไฟจราจรสีแดง
red light n สัญญาณเตือนภัย
red man n อินเดียนแดง (คำเรียกที่แสดงความดูถูก)
red meat n เนื้อสีแดง
red pepper n พริกป่น
Red Sea n ทะเลแดง
red tape idm ข้อบังคับที่เข้มงวด
red tape n ระเบียบราชการที่จุกจิกเกินไป
red tape n ระเบียบราชการ
red tape n กฎระเบียบที่ยุ่งยากและทำให้ล่าช้า
red-blooded adj แข็งแรง
red-brick adj สร้างด้วยอิฐสีน้ำตาลแดง
red-eye n เที่ยวบินกลางคืน (ซึ่งทำให้นอนไม่พอ)
red-faced adj ซึ่งมีหน้าแดงเพราะอาย
red-handed adj ซึ่งจับได้คาหนังคาเขา
red-hot adj ร้อนจนเป็นสีแดง
red-hot adj ซึ่งมีอารมณ์รุนแรง
red-hot sl สำคัญ
red-letter adj ซึ่งน่าจดจำ
red-letter day n วันสำคัญที่ดีหรือวันแห่งความทรงจำ
red-letter day sl วันสำคัญ
red-light district n แหล่งซ่องสุมของโสเภณี
redact vt แก้ไข
redact vt ร่าง
redaction n บทแปล
redbreast n นกชนิดหนึ่งซึ่งมีอกสีแดง
redbrick adj ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยของอังกฤษ
redcap n บริกรยกกระเป๋า
redcoat n ทหารอังกฤษที่แต่งเครื่องแบบสีแดงช่วงการปฏิวัติในอเมริกา
redden vt ทำให้กลายเป็นสีแดง
redden vi กลายเป็นสีแดง
reddish adj ซึ่งมีสีแดง
reddish brown n สีน้ำตาลแดง
reddish-brown vt ทำให้เป็นสีทองแดง
reddish-brown n สีน้ำตาลอมแดง
reddish-brown adj เป็นสีสนิม
reddish-brown adj เป็นสีสนิม
reddish-pink n สีกุหลาบ
reddish-pink adj มีสีชมพู
reddishness n การมีสีแดง
reddle n สารย้อมสี
reddle vt ย้อมสี
rede vt แนะนำ
rede n คำแนะนำ
redecorate vt ปิดผนังด้วยกระดาษบุผนัง
redeem vt กู้ชื่อเสียง
redeem vt ซื้อคืน
redeem vt แลกเป็นเงิน
redeem vt ชดใช้
redeem vt ไถ่บาป
redeem from phrv ไถ่คืนจาก
redeem from phrv ปล่อยเป็นอิสระจาก
redeem from phrv ช่วยกู้สถานการณ์
redeemable adj ซึ่งซื้อคืนมา
redeemer n ผู้ไถ่ถอน
Redeemer n พระเยซูคริสต์
redefine vt จำกัดความใหม่
redefinition n เปลี่ยนเพื่อให้พิจารณาในแนวใหม่
redemption n การไถ่ถอน
redemption deliverance n การไถ่บาป
redemptional adj ซึ่งไถ่ถอนกลับมา
redemptive adj ซึ่งไถ่ถอนกลับมา
redemptory adj ซึ่งไถ่ถอนกลับมา
redeploy vi พัฒนาใหม่
redeploy vt พัฒนาใหม่
redeployment n การพัฒนาใหม่
redesign vt ออกแบบใหม่
redevelop vt พัฒนาใหม่
redhead n ผู้มีผมสีแดง
redheader n คนที่มีผมแดง (คำไม่เป็นทางการ)
redicament n สถานการณ์ที่ลำบาก
redid vt กริยาช่องที่ 2 ของ redo
redintegrate vt ทำให้สมบูรณ์อีกครั้ง
redirect vt เปลี่ยนทิศทางใหม่
redirected adj ที่ทำให้เบนสายตาไป
rediscover vt ค้นพบใหม่
redistribute vt จัดสรรใหม่
redistribution n การจัดสรรปันส่วนใหม่
redistrict n แบ่งส่วนใหม่
redneck n คนบ้านนอกผิวขาว
redneck sl คนใจแคบ
redness n รอยแดง
redo vt ทำใหม่
redolance n กลิ่น
redolence n ความหอม
redolency n ความหอม
redolent adj ซึ่งมีกลิ่นหอม
redolently adv อย่างหอมหวล
redone vt กริยาช่องที่ 3 ของ redo
redouble vi เพิ่มเป็นทวีคูณ
redouble vt ทำให้เพิ่มเป็นทวีคูณ
redoubtable adj ซึ่งน่ากลัว
redound vi นำไปสู่
redound on phrv ย้อนกลับไปสู่
redound to phrv มีผลต่อ
redraft vt เขียนใหม่
redraw vt ทำให้เปลี่ยนแปลง
redress n การชดเชย
redress vt ชดเชย
redress vt แก้ไข
redshift n การเปลี่ยนความยาวคลื่นของคลื่นแสง (ทางดาราศาสตร์)
redskin n อินเดียนแดง
reduce vt ลดลง
reduce vt ลดราคา
reduce vt รวบยอด
reduce vt ลดระดับ
reduce vt เคี่ยวจนข้น
reduce vt ตัดทอน
reduce vt บังคับ
reduce by phrv ลดลงไป (เป็นจำนวน)
reduce from phrv ลดลงจาก
reduce in phrv ลดลง
reduce someone to tears idm ทำให้ร้องไห้
reduce the speed vi ช้าลง
reduce to phrv ลดลงเป็น
reduce to phrv จำกัด
reduce to phrv แยก
reduce to phrv ทำให้เข้าสู่สภาพ
reduce to phrv ทำให้อ่อนลง (เพื่อกลายเป็นสิ่งอื่น)
reduce to phrv ทำให้อ่อนแอ
reduce to phrv ทำให้ลดคุณค่าหรือความสำคัญ
reduce to phrv ปลดตำแหน่ง / ระดับ
reduce to phrv ตกต่ำลง
reduced adj ซึ่งลดลง
reducer n คนหรือสิ่งที่ช่วยลด
reducible adj ซึ่งถูกพิจารณาในรูปบางสิ่ง
reductio ad absurdum n การกลับกลายเป็นเรื่องน่าขำ
reduction n การลดลง
reductional adj ซึ่งลดลง
reductionism n ความเชื่อว่าสิ่งที่ซับซ้อนถูกอธิบายได้ด้วยส่วนย่อยๆที่ไม่ซับซ้อน
reductive adj ซึ่งลดลง
reductor n ผู้ลดลง
redundance n การใช้คำฟุ่มเฟือย
redundancy n ความซ้ำซ้อน
redundant adj มากเกินไป
redundant adj ซึ่งใช้คำซ้ำซาก
redundantly adv อย่างใช้คำยืดยาว
reduplicate vi ทำซ้ำ
reduplicate vt ทำซ้ำ
reduplicative adj ซึ่งทำให้เพิ่มเป็นสองเท่า
reduplicatively adv โดยเพิ่มเป็นสองเท่า
redwing n นกสีแดงของยุโรป
redwood n ต้นสนเนื้อไม้สีแดงชนิดหนึ่ง
reecho vi สะท้อนกลับ
reecho vt สะท้อนกลับ
reed n ต้นไม้จำพวกอ้อหรือกก
reed n ขลุ่ย
reed instrument n เครื่องดนตรีประเภทขลุ่ย
reed organ n เครื่องดนตรีประเภทขลุ่ย
reed pipe n เครื่องดนตรีประเภทขลุ่ย
reedily adv อย่างอ่อนแอ
reediness n ความอ่อนแอ
reeding n ลายนูน
reedy adj ซึ่งเหมือนขลุ่ย
reef n แนวหินโสโครก
reef n สายแร่
reef n ส่วนของใบเรือที่ชักลงมา (เมื่อมีลมแรง)
reef in phrv พับใบเรือ
reefer n เสื้อแจ็กเก็ตขนสัตว์ตัวสั้น
reefer sl ตู้เย็น
reefer sl บุหรี่ยัดไส้กัญชา
reek n กลิ่นเหม็น
reek of phrv ส่งกลิ่นอบอวลด้วย
reek of phrv เต็มไปด้วย
reek with phrv เต็มไปด้วย
reeky adj ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
reel n เครื่องม้วน
reel n ม้วนฟิล์ม
reel n หลอดด้าย
reel vt ม้วน
reel vi โซเซ
reel n การเต้นรำพื้นเมืองแบบหนึ่งของชาวสก็อต
reel back phrv โซเซ
reel from phrv ถอยจาก (อย่างโอนเอน)
reel in phrv โซเซเข้ามา
reel in phrv หมุนเข้า
reel off phrv พูดซ้ำคำเร็ว ๆ
reel off phrv ท่องจำ
reel off phrv พูดรัว
reel off phrv ท่องอย่างเร็ว (คำไม่เป็นทางการ)
reel out phrv โงนเงนออกไป
reel out phrv ปล่อยออกจากที่ม้วน (เช่น ปล่อยเชือก)
reelect vt เลือกตั้งใหม่
reelection n การเลือกตั้งใหม่
reeling adj เวียนศีรษะ
reemerge vi กลับเข้าไปใหม่
reenact vt ทำซ้ำอีก
reenactment n การทำซ้ำอีกครั้ง
reenforce vt เสริม
reengineering n การปรับโครงสร้างใหม่
reenter vi กลับเข้าไปใหม่
reentry n การกลับเข้าไปใหม่
reestablish vt ทำให้ตึกหรืออาคารกลับสู่สภาพเดิม
reevaluate vi พิจารณาใหม่
reevaluate vt พิจารณาใหม่
reeve n ข้าราชการระดับสูง
reeved vt กริยาช่องที่ 2 ของ reeve
reexamination n การตรวจสอบใหม่
reexamine vt ตรวจสอบใหม่
reexperience vt พบอีก
ref abbr กรรมการ (คำย่อของ referee)
ref sl กรรมการตัดสิน
ref. abbr การอ้างอิง (คำย่อของ reference)(มักใช้ทางธุรกิจ)
refect vt บำรุงร่างกายด้วยอาหาร
refection n อาหารว่าง
refectory n ห้องโถงสำหรับรับประทานอาหาร
refer vt อ้างอิง
refer back phrv ส่งกลับ (ให้พิจารณา)
refer back to phrv ส่งให้พิจารณาอีก
refer back to phrv เอ่ยถึงอีก
refer to vt พูดถึง
refer to vt หมายความว่า
refer to phrv อ้างถึง
refer to phrv อ้าง (ข้อมูล) ถึง
refer to phrv เกี่ยวข้องกับ
refer to phrv ส่งถึง
refer to phrv ถาม (ข้อมูล) จาก (บางคน)
refer to phrv จัดอยู่ในกลุ่ม
referable adj ซึ่งอ้างถึง
referee n ผู้ตัดสิน (มวย, ฟุตบอล)
referee vi ทำหน้าที่เป็นผู้ตัดสิน
reference n การอ้างอิง
reference n เอกสารอ้างอิง
reference n หนังสือรับรอง
reference book n หนังสืออ้างอิง
reference to prep เกี่ยวกับ
referendum n ประชามติ
referent n ผู้อ้างอิง
referential adj ซึ่งมีข้ออ้างอิง
referrable adj ซึ่งอ้างถึง
referral n การอ้างอิง
referral n ผู้ที่ถูกอ้างอิง
referrer n ผู้อ้างถึง
referrible adj ซึ่งอ้างถึง
refill vi เติมใหม่
refill vt เติมใหม่
refinance vt กู้เงินใหม่
refine vt กลั่น
refine vt ทำให้บริสุทธิ์
refine vt ทำให้ดีขึ้น
refine vt กล่อมเกลา
refine on/upon phrv ปรับปรุง
refined adj ซึ่งสุภาพเรียบร้อย
refined adj สละสลวย
refined adj ซึ่งปราศจากสิ่งสกปรก
refinement n ความละเอียดปราณีต
refiner n ผู้ทำให้บริสุทธิ์
refinery n โรงกลั่น
refit vi เตรียมใหม่
refit vt เตรียมใหม่
reflate vt ทำให้เงินเพิ่ม
reflation n การเพิ่มอัตราการหมุนเวียนเงินในประเทศ
reflect vt สะท้อนกลับ
reflect vt สะท้อนให้เห็น
reflect vi ไตร่ตรอง
reflect back phrv สะท้อนกลับ
reflect back phrv ทำให้เห็น
reflect in phrv สะท้อนใน
reflect in phrv (ความคิด) แสดงให้เห็นจาก
reflected adj ซึ่งมีกระจก
reflection n การสะท้อน
reflection n ภาพสะท้อน
reflection n การไตร่ตรอง
reflective adj ซึ่งสะท้อนกลับ
reflectively adv โดยสะท้อนกลับ
reflectiveness n การสะท้อนกลับ
reflectivity n การสะท้อนกลับ
reflector n สิ่งสะท้อนแสง
reflex adj ซึ่งกระทำโดยอัตโนมัติ
reflex adj ซึ่งสะท้อนกลับ
reflex adj ปฏิกิริยาตอบกลับโดยอัตโนมัติ
reflex n ภาพสะท้อน
reflexion n การสะท้อนกลับ
reflexive adj ซึ่งเป็นสรรพนามที่ย้อนกลับไปหาประธาน (ทางไวยากรณ์)
reflexive n คำกริยาหรือสรรพนามย้อนกลับ
refloat vt ทำให้ลอยได้อีก
reflux n การไหลย้อน
reforest vt ปลูกป่า
reforestation n การปลูกต้นไม้ใหม่
reform vt ปฏิรูป
reform vt ดัดนิสัย
reform n การปฏิรูป
reformable adj ที่ทำให้ดีขึ้นได้
reformable adj ซึ่งทำให้สมบูรณ์ได้
reformation n การปฏิรูป
reformative adj ซึ่งช่วยปรับปรุง
reformatory adj ซึ่งปฏิรูป
reformed adj ซึ่งปฏิรูป
reformer n ผู้ปฏิรูป
reformist adj ปฏิรูป
reformist n นักปฏิรูป
refract vt ทำให้หักเห
refraction n การหักเหของแสง
refractor n คนหรือสิ่งที่หักเห
refractory adj ดื้อรั้น
refractory adj ซึ่งไม่ตอบสนองต่อการรักษา
refractory adj ซึ่งทนความร้อน
refractory adj วัตถุทนความร้อนสูง
refrain vi ระงับไว้
refrain vt ระงับไว้
refrain vi งดเว้น
refrain n บทกวีหรือโคลงท่อนที่กล่าวซ้ำ
refrain n ดนตรีหรือเพลงท่อนที่ลูกคู่ร้องรับ
refrain n ทำนองเพลง
refrain n สิ่งที่กล่าวถึงซ้ำๆ
refrain from phrv ระงับ
refrain from phrv ป้องกันจาก
refrainment n ความอดทน
refrangible adj ซึ่งถูกหักเหได้
refresh vt ทำให้สดชื่น
refresh vt กระตุ้นความจำ
refresh vt เติมเชื้อเพลิง
refresh with phrv ทำให้รู้สึกดีขึ้น
refresh with phrv ทำให้ใหม่กว่าด้วย
refreshed adj ซึ่งเริ่มใหม่
refresher n สิ่งกระตุ้นจิตใจให้ดีขึ้น
refreshing adj ซึ่งทำให้สดชื่น
refreshment n เครื่องดื่มหรืออาหารที่ทำให้สดชื่น
refreshment n การทำให้สดชื่น
refrigerant adj ซึ่งทำให้เย็น
refrigerate vt ทำให้เย็นหรือเป็นน้ำแข็ง
refrigeration n การทำให้เป็นน้ำแข็ง
refrigerative adj ซึ่งเย็นเยือกหรือเป็นน้ำแข็ง
refrigerator n ตู้เย็น
refrigeratory adj ซึ่งเย็นเยือกหรือเป็นน้ำแข็ง
reft vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ reave
reft adj ซึ่งถูกปล้น
refuel vi ใส่เชื้อเพลิง
refuel vt ใส่เชื้อเพลิง
refuge n ที่หลบภัย
refugee n ผู้ลี้ภัย
refule vt พิสูจน์ให้เห็นว่าผิด
refulgent adj ซึ่งส่องแสงสว่าง
refund vt คืนเงินให้
refund n (จำนวน) เงินที่คืนให้
refund n การคืนเงินให้
refund to phrv ใช้คืน
refundable adj ซึ่งชำระคืน
refurbish vt ทำใหม่
refurbish vt ขัดให้เงามันอีก
refurnish vt สร้างใหม่
refusable adj ที่ปฎิเสธได้
refusal n คำปฏิเสธ
refuse vt ปฏิเสธ
refuse n ขยะ
refuse to phrv ไม่อนุญาตให้
refutation n การลบล้าง
refute vt พิสูจน์ว่าไม่จริง
refute vt ปฏิเสธ
reg n บริเวณทะเลทรายกว้างใหญ่ปกคลุมด้วยกรวดและหินก้อนเล็กๆ (ทางธรณีวิทยา)
regain vt ได้คืน
regain from phrv ได้กลับคืนมาจาก
regaining n การกู้คืนมา
regal adj เกี่ยวกับกษัตริย์หรือราชินี
regale vt ให้ความเพลิดเพลิน
regale vt เลี้ยงต้อนรับด้วยอาหารอันโอชะ
regale with phrv เลี้ยงต้อนรับด้วย
regalia n เครื่องหมายหรือเสื้อผ้าแสดงตำแหน่ง ยศหรือขั้น
regality n ราชวงศ์
regally adv อย่างประเสริฐ
regard vt พิจารณา
regard vt เอาใจใส่
regard n จ้องมอง
regard n ความเอาใจใส่
regard n ความเป็นที่นับถือ
regard n การจ้องมอง
regard as vt ถือว่า
regard as phrv พิจารณาว่าเป็น
regard with phrv เห็นว่า
regardant adj ซึ่งมองกลับไป
regarded adj ซึ่งได้รับการยกย่อง
regardful adj ซึ่งระมัดระวัง
regardful adj ซึ่งเอาใจใส่
regarding prep เกี่ยวกับ
regardless adv โดยไม่คำนึงถึง
regardless adj ซึ่งไม่ระมัดระวัง
regardless of prep ทั้งๆ ที่
regatta n การแข่งเรือ
regency n ระยะเวลาอยู่ในตำแหน่งของผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
Regency adj ช่วงปี ค.ศ.1811-1820 ของอังกฤษ (ประวัติศาสตร์)
Regency adj ซึ่งมีรูปแบบตามที่นิยมในช่วงปี ค.ศ.1811-1820 ของอังกฤษ
regency n ตำแหน่งผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน
regenerate vt ทำให้เกิดใหม่
regenerate vi เกิดใหม่
regenerate vt ปฏิรูป
regenerate adj ซึ่งเกิดใหม่
regeneration n การปฏิรูป
regenerative adj ซึ่งปฏิรูป
regenerator n ผู้ปฏิรูป
regent n ผู้สำเร็จราชการ
regent n สมาชิกสภามหาวิทยาลัย
reggae n ดนตรีแนวนิยมแบบเร็กเก้ มีต้นกำเนิดจากจาไมก้า
regicidal adj ซึ่งลอบปลงพระชนม์
regicide n ผู้ลอบปลงพระชนม์
regicide n การปลงพระชนม์ (กษัตริย์)
regicide n ผู้ปลงพระชนม์ (กษัตริย์)
regime n ระบอบการปกครอง
regimen n กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการรับประทานอาหารและการออกกำลังกาย
regimen n กฎเกณฑ์
regimen n ระบบการปกครองหรือบริหาร
regiment n กรมทหาร
regiment n สิ่งของหรือคนเป็นจำนวนมาก
regiment vt บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
regiment vt จัดคนหรือสิ่งของให้เป็นกรมกอง
regimental adj เกี่ยวกับกรมทหาร
regimentation n การอยู่ในกฎระเบียบ
regimented adj ซึ่งจัดเป็นหมวดหมู่
regina n ราชินี
reginae n ราชินี
region n ขอบเขต
region n ภูมิภาค
regional adj เกี่ยวกับดินแดน
register n ทะเบียน
register n สมุดลงทะเบียน
register n เครื่องบันทึก
register vi ลงทะเบียน
register vt ลงทะเบียน
register vt บันทึก
register vi แสดง
register vt ส่งจดหมายลงทะเบียน
register as phrv ลงทะเบียนเป็น
register for phrv ลงทะเบียน
register in phrv ลงทะเบียนใน
register of the year n หนังสือที่บันทึกข้อมูลสถิติ
register office n สำนักทะเบียน (หรือ registry office)
register with phrv ลงชื่อกับ (ผู้มีหน้าที่)
registered adj ซึ่งลงทะเบียนไว้
registered nurse n พยาบาลวิชาชีพที่ผ่านสอบรับรองมาตรฐาน (คำย่อคือ RN)
registered Republican n สมาชิกพรรครีพับริกันของสหรัฐอเมริกา
registrant n ผู้ลงทะเบียน
registrar n นายทะเบียน
registration n การขึ้นทะเบียน
registry n สำนักทะเบียน
registry n การลงทะเบียน
regius adj ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยของอังกฤษ
regnal adj เกี่ยวกับการครองราชย์ของกษัตริย์ (คำทางการ)
regnant adj ซึ่งครองราชย์
regorge vi ขย้อนออกมา
regorge vt ขย้อนออกมา
regress vi เสื่อมถอย
regress vi ถอยหลัง
regress to phrv ถอยกลับไปสู่
regression n การเสื่อมถอย
regressive adj ถอยหลัง
regret vt เสียใจ
regret vt เสียดาย
regret n ความเศร้าโศกเสียใจ
regretful adj น่าเสียใจ
regretfully adv อย่างผิดหวัง
regretfulness n การคร่ำครวญ
regrets n คำขอโทษ
regrettable adj น่าสลดใจ
regrettably adv น่าสลดใจ
regroup vi รวมกลุ่มใหม่
regroup vt รวมกลุ่มใหม่
regualarity n ภาวะที่เกิดขึ้นครั้งคราว
regulable adj ซึ่งสามารถควบคุมได้
regular adj เป็นประจำ
regular adj ปกติ
regular n ลูกค้าประจำ
regular adj ทหารประจำการ
Regular Army n กองทหารประจำการแห่งสหรัฐอเมริกา
regularise vt ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ
regularity n ความสม่ำเสมอ
regularize vt ทำให้ถูกต้องตามระเบียบ
regularly adv โดยปกติ
regulate vt ควบคุม (ทางวิศวกรรม)
regulate vt วางระเบียบ (ทางกฎหมาย)
regulated adj ที่ควบคุมอารมณ์ได้ดี
regulation n กฎข้อบังคับ
regulation n การวางข้อกำหนด
regulations n มาตรการ
regulative adj ซึ่งควบคุมบังคับ
regulator n ผู้ควบคุม
regulator n เครื่องควบคุมอัตโนมัติ (เช่น ควบคุมความเร็ว อุณหภูมิ)
regulatory adj ซึ่งควบคุมบังคับ
regulus n ดาวดวงที่สุกสว่างที่สุดของหมู่ดาว Leo
regurgitant adj ซึ่งสำรอก
regurgitate vt อาเจียน
regurgitate vi ไหลกลับ
regurgitation n การสำรอก
rehab n คำย่อของ rehabilitation
rehabilitate vt ฟื้นฟูสุขภาพ
rehabilitate vt กู้ชื่อเสียง
rehabilitate vt ทำให้ตึกหรืออาคารกลับสู่สภาพเดิม
rehabilitation n การทำให้กลับสู่สภาพเดิม
rehabilitative adj ซึ่งกลับสู่สภาพปกติ
rehash vt ปรับปรุงใหม่
rehash vi ปรับปรุงใหม่
rehear vt ฟังหรือพิจารณาคดีใหม่
reheard vt ฟังหรือพิจารณาคดีใหม่
rehearing n โอกาสที่จะได้รับการพิจารณาคดีใหม่
rehearsal n การฝึกซ้อม
rehearse vi ซ้อม (ละคร)
rehearse vt ซ้อม (ละคร)
rehearse vi เล่า
rehearse vt เล่า
reheat vt ทำให้ร้อนใหม่
reheated adj ทำให้ร้อนอีก
rehouse vt สร้างหรือจัดเตรียมบ้านให้ใหม่
Reich n อาณาจักรเยอรมันในช่วงปีค.ศ.1871-1919
reification n การทำให้เป็นรูปธรรม
reify vt ทำให้เป็นรูปธรรม
reign n รัชกาล
reign vi ครองราชย์
reign vi เข้าครอบงำ
reign of terror n ช่วงที่มีความรุนแรงและผู้คนถูกฆ่าโดยผู้มีอำนาจ
reign over phrv ปกครอง
reimbursable adj ซึ่งชำระเงินคืน
reimburse vt ใช้เงินคืน
reimburse for phrv ใช้คืน
reimburse to phrv ใช้คืน
reimbursement n การชำระเงินคืน
rein n สายบังเหียน
rein n วิธีการควบคุม
rein vt ควบคุม
rein up phrv ดึงบังเหียน(ม้า)ให้หยุด
reincarnate vt ทำให้มาเกิดใหม่
reincarnation n การกลับชาติมาเกิดใหม่
reindeer n กวางขนาดใหญ่แถบขั้วโลกเหนือ
reinforce vt เพิ่มกำลังทางทหาร
reinforce vt ทำให้แข็งแกร่งขึ้น
reinforce with phrv เสริมด้วย
reinforce with phrv สนับสนุนด้วย
reinforce with phrv ให้รางวัล (เพื่อกระตุ้น)
reinforced concrete n โครงสร้างแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก
reinforcement n การสนับสนุน
reinstate vt ให้กลับมารับตำแหน่งเดิม
reinstate vt นำกลับมาใช้อีก (กฎหมาย)
reinstate in phrv กลับคืนสู่
reinsurance n การประกันใหม่
reinsure vt ทำประกันใหม่
reinsurer n ผู้ทำประกันใหม่
reintroduce vt แนะนำอีก
reinvent vt สร้างหรือนำเสนอในรูปแบบใหม่
reinvest vt ลงทุนใหม่
reissue vt ตีพิมพ์หรือผลิตใหม่
reiterate vt พูดซ้ำ
reiteration n การทำซ้ำๆ
reiterative adj ซึ่งทำซ้ำๆ
reiteratively adv อย่างซ้ำๆ
reivision n เรื่องราวที่เขียนใหม่
reject vt ปฏิเสธ
reject vt บอกปัด
reject vt ไม่ยอมรับ (เช่น ร่างกาย อวัยวะ ยา)
reject vt อาเจียน
reject n คนหรือสิ่งที่ถูกปฏิเสธ
rejected vt กริยาช่องที่ 3 ของ override
rejecter n ผู้ปฏิเสธ
rejection n การปฏิเสธ
rejective adj ซึ่งปฏิเสธ
rejoice vi ปิติยินดี
rejoice vt ทำให้ปิติยินดี
rejoice at phrv ปลื้มปิติกับ
rejoice in phrv ยินดีใน
rejoice in phrv ได้ครอบครอง (สิ่งที่ดี)
rejoice over phrv ยินดีเรื่อง
rejoice over phrv ดีใจใน
rejoicingly adv อย่างรื่นเริง
rejoin vi กลับเข้าร่วมอีก
rejoin vt ร่วมกันใหม่
rejoin vt ต่อเข้ากันใหม่
rejoin vi ตอบกลับ
rejoinder n คำตอบ
rejuvenate vt ทำให้กลับเป็นหนุ่มสาว
rejuvenate vt ทำให้กระปรี้กระเปร่า
rejuvenate vt ทำให้กลับสู่สภาพเดิม
rejuvenated adj ซึ่งกระปรี้กระเปร่า
rejuvenation n การทำให้กลับเป็นหนุ่มสาว
rejuvenator n ผู้กระปรี้กระเปร่า
rekindle vt กระตุ้นเตือนให้ระลึกถึง
rekindle vt ทำให้กลับมานิยมอีก
relapse vi กลับสู่สภาพเดิม
relapse vi ทรุด
relapse n การที่โรคกำเริบอีก
relapse n การกลับสู่สภาพเดิม
relapse into phrv กลับไปสู่สภาพเดิม (ที่ไม่ดี)
relate vi เกี่ยวข้อง
relate vi ทำให้เกี่ยวข้องกัน
relate vt เล่า
relate to phrv เล่า (เรื่อง) ให้ฟัง
relate to phrv เชื่อมโยงกับ
relate to phrv มีสัมพันธ์ภาพกับ
related adj ซึ่งเกี่ยวข้องกัน
related adj เป็นญาติกัน
relater n ผู้รายงาน
relation n ความเกี่ยวข้องกัน
relation n ญาติ
relation n การเล่าเรื่อง
relational adj เกี่ยวกับความสัมพันธ์
relations n ครอบครัว
relationship n ความสัมพันธ์
relationship n ความเป็นญาติกัน
relationship n ความสัมพันธ์ฉันท์ชู้สาว
relative adj โดยเทียบเคียง
relative adj ซึ่งสัมพันธ์กัน
relative n เครือญาติ
relative to idm เกี่ยวข้องกับ
relatively adv โดยเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น
relatives n ญาติมิตร (คำเก่า)
relativism n ความเชื่อว่าความจริงไม่เที่ยงแท้เสมอ
relativity n ความสัมพันธ์
relator n ผู้บรรยาย
relaunch n เริ่มต้นหรือทำใหม่ (โดยเฉพาะสินค้าที่ขาย)
relax vi ผ่อนคลาย
relax vt ทำให้ผ่อนคลาย
relax on phrv นั่งหรือนอนบน
relaxant adj ซึ่งช่วยผ่อนคลาย
relaxation n การผ่อนคลาย
relaxed adj ซึ่งผ่อนคลาย
relaxedly adv อย่างผ่อนคลาย
relaxer n คนหรือสิ่งช่วยผ่อนคลาย
relaxer n น้ำยายืดผม
relaxing adj ซึ่งช่วยให้ผ่อนคลาย
relay n การถ่ายทอด
relay n การวิ่งผลัด
relay n เครื่องถ่ายทอดกระแสไฟฟ้า
relay n เครื่องถ่ายทอดสัญญาณ
relay vt ถ่ายทอด
relay vt ถ่ายทอดสัญญาณ
relay out phrv ส่งออกไป
relay race n การแข่งขันวิ่งผลัด
relay to phrv ส่งไปยัง
release vt ปลดปล่อย
release vt ปลดหนี้
release vt ปลดออกจากงาน
release vt ออกวางจำหน่าย
release n การปลดปล่อย
release n การออกข่าว
release from phrv ปลดปล่อยจาก
release mucus vi (น้ำมูก) ไหล
release to phrv ปล่อยข่าวไปยัง
released adj ซึ่งช่วยให้ปลอดภัย
relegate vt ลดตำแหน่ง
relegate vt ขับไล่
relegate to phrv เนรเทศไปยัง
relegate to phrv จัดอยู่ในกลุ่มของ
relegation n การขับไล่
relegious adj เกี่ยวกับศาสนา
relent vi ผ่อนปรนให้
relent vi ผ่อนคลาย
relentless adj ซึ่งไม่ยอมผ่อนผัน
relentless adj ซึ่งไม่หยุดความแรง
relentlessly adv อย่างเลือดเย็น
relevance n ความสัมพันธ์กัน
relevant adj เข้าประเด็น
relevant adj สำคัญ
relevant to vt อ้างอิง
relex vi เจริญรุ่งเรือง
reliability n ความน่าเชื่อถือ
reliable adj เชื่อถือได้
reliance n ความไว้วางใจ
reliance n ความมั่นใจ
reliant adj น่าเชื่อถือ
reliantly adv อย่างน่าเชื่อถือ
relic n ของสืบทอด
relic n อนุสรณ์สถาน
relic n พระบรมสารีริกธาตุ
relict n ซากพืชหรือสัตว์
relief n การผ่อนคลาย
relief map n แผนที่แสดงพื้นที่สูงๆ ต่ำๆ ด้วยสีและเส้น
relief road n ถนนใช้เลี่ยงการจราจรที่ติดขัด
relievable adj ซึ่งผ่อนคลาย
relieve vt ผ่อนคลาย
relieve vt ลดภาระ
relieve vt ปลดออกจากตำแหน่ง
relieve vt ทำให้เด่น
relieve from phrv ลด/ปลดเปลื้องจาก
relieve from phrv ไล่ออกจาก
relieve of phrv ช่วยบรรเทา
relieve of phrv ไล่ออกจาก
relieve of phrv ขโมย
relieve oneself phrv ถ่ายทุกข์ (ปัสสาวะ, อุจจาระ)
relieved adj ซึ่งปลดเปลื้อง
reliever n ผู้ช่วยผ่อนคลาย
relievo n การแกะสลักนูน
religion n ความเชื่อในศาสนา
religion n ศาสนา
religion of Christ n ศาสนาคริสต์
religiose adj ซึ่งเลื่อมใสมากเกินไป
religiosity n ความเลื่อมใสในลัทธิหรือศาสนา
religious adj เกี่ยวกับศาสนา
religious building n เจดีย์
religious community n วัด
religious contemplation n ช่วงเวลาแห่งความสันโดษ
religious doctrine n ทฤษฎี
religious principles n วินัยทางศาสนา
religious residence n ที่อยู่ทางศาสนา (เช่น วัด)
religious song n เพลงที่ใช้ร้องในโบสถ์
religious song n เพลงสวด
religious woman n นางชี
religious worshipper n คนทั้งหมด (ที่ไม่ใช่พระ)
religiously n อย่างเลื่อมใส
religiousness n ความเลื่อมใสในลัทธิหรือศาสนา
relinguish vi สละราชสมบัติ
relinquary n ภาชนะบรรจุอัฐิ
relinquish vt สละ
relinquish vt ล้มเลิก
relinquish vt ปล่อย
relinquish to phrv ยอมให้
relinquished adj ถูกทอดทิ้ง
relinquished adj เกี่ยวกับทะเลทราย
relinquishment n การยกเลิก
reliquary n ศาลเจ้า
reliquary n สถานที่ประกอบพิธีถวายเครื่องบูชา
relique n ของสืบทอด
relish vt เพลิดเพลิน
relish vt รับประทานอย่างเอร็ดอร่อย
relish vt ปรุงรส
relish n ความเพลิดเพลิน
relish n เครื่องปรุงรส
relive vt หวนคิดถึงประสบการณ์ในอดีต
reload vi ใส่เพิ่ม
relocate vt ย้ายที่ใหม่
relocate in phrv ย้ายไปทำงานที่ใหม่ที่
relocation n การย้ายที่ใหม่
reluct vi ต่อต้าน
reluctance n ความไม่เต็มใจ
reluctant adj ไม่เต็มใจ
reluctant adj ต่อต้าน (คำโบราณ)
reluctantly adv อย่างลังเล
reluctantly adv อย่างไม่เต็มใจ
rely vi อาศัย
rely vi เชื่อใจ
rely on phrv ไว้ใจใน
rely on phrv ขึ้นอยู่กับ
rem n หน่วยวัดปริมาณรังสี
remain vi ยังเหลืออยู่
remain vi พักอยู่
remain vi ยังเหมือนเดิม
remain abreast of phrv อยู่ระดับเดียวกับ
remain abreast of phrv ยืนยัน
remain ahead phrv อยู่ข้างหน้า
remain ahead phrv พยายามรักษาระดับ (แซง) หน้าไว้
remain ahead of phrv อยู่ข้างหน้า
remain ahead of phrv พยายามรักษาระดับ (แซง) อยู่ข้างหน้าไว้
remain alive vi ดำรงอยู่
remain at phrv อยู่ข้างหลัง
remain away phrv ขาด
remain behind phrv อยู่ข้างหลัง
remain behind phrv ล้าหลัง
remain clear phrv ยังคงเลี่ยงต่อไป
remain clear of phrv หลีกเลี่ยง
remain clear of phrv หลีกเลี่ยง
remain cool phrv รักษาให้เย็นไว้
remain cool phrv สงบใจไว้
remain down phrv อยู่ในตำแหน่งต่ำกว่า
remain down phrv น้อยลง
remain in phrv อยู่ภายในร่ม
remain in phrv ลุกไหม้ต่อเนื่อง
remain in phrv รักษาไว้ (ในสภาพดี)
remain indoors phrv อยู่ภายใน (อาคาร)
remain of phrv ออกจาก
remain off phrv ไม่ต้องไป (โรงเรียน, ที่ทำงาน ฯลฯ)
remain on phrv เปิด(ไฟ)อยู่
remain on phrv เดินทางอยู่ใน (ทิศทาง)
remain on the right side of idm เป็นเพื่อนกับ (ต่อไป)
remain on the right side of the law idm ยังคงประพฤติผิด
remain one step ahead of idm ล้ำหน้า
remain open phrv ยังคงเปิดกว้าง
remain open phrv ยังดำเนินธุรกิจต่อไป
remain together phrv ยังอยู่ร่วมกัน
remain under phrv ยังอยู่ข้างใต้
remain undr phrv กดลงไปข้างใต้
remain up phrv ยังคงยกขึ้นสูง
remain up phrv ยังคงสูงอยู่
remain up phrv ยังไม่ได้นอน
remain within phrv ควบคุมให้อยู่ใน
remain within bounds idm ยังเชื่อฟังอยู่
remainder n ส่วนที่เหลืออยู่
remainder n เลขเศษที่หารไม่ลงตัว
remainder n หนังสือที่ขายไม่ออก
remaining adj ที่เหลือ
remaining adj สุทธิ (ราคา)
remaining adj ที่เหลือเป็นเศษ
remaining adj ซึ่งเหลืออยู่
remaining adj เกิน
remaining adj ซึ่งรอดชีวิต
remainnder n เงินที่เหลือหลังหักรายจ่ายแล้ว
remains n ซากศพ
remake n ภาพยนตร์ที่สร้างใหม่
remake vt ทำใหม่
remaking n การกลับสู่สภาพปกติ
remand vt ส่งกลับไปคุมขังระหว่างรอการพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย)
remand vt ส่งกลับไปยังศาลที่ต่ำกว่าเพื่อพิจารณา (ทางกฎหมาย)
remand vt ส่งกลับ
remand for phrv ส่งเข้าขังคุก (ก่อนพิจารณาคดี)
remand in phrv ควบคุมตัว (ก่อนการพิจารณาคดี)
remand to phrv ส่งไป (บางที่) เพื่อคอยการพิจารณาคดี)
remark n ความเห็น
remark n การให้ข้อคิดเห็น
remark vt ให้ความเห็น
remark vt สังเกต
remarkable adj น่าสังเกต
remarkable adj ไม่ธรรมดา
remarkableness n ความโดดเด่น
remarkably adv อย่างไม่ธรรมดา
remarriage n การแต่งงานใหม่
remarry vi แต่งงานใหม่
remaster vt ทำสำเนาบันทึกเสียงใหม่
rematch n เกมที่เล่นอีกครั้ง (เพราะไม่มีผู้ชนะ)
remediable adj ซึ่งช่วยบรรเทา
remediableness n การช่วยบรรเทา
remedial adj ซึ่งเป็นการรักษา
remedial adj ซึ่งช่วยปรับปรุง
remediless adj ซึ่งไม่สามารถเยียวยาได้
remedy n การรักษา
remedy vt รักษา
remedy vt แก้ไข
remember vi จำได้
remember vt จำได้
remember vt จดจำ
remember vt ส่งความคิดถึง
remember as phrv จำได้ว่าเป็น
remember in phrv จำได้
remember to phrv ฝากความคิดถึงไปยัง
remembering adj ซึ่งเป็นอนุสรณ์
remembering n การระลึกถึง
remembrance n ความทรงจำ
remembrance n สิ่งรำลึกถึง
remigration n การส่งกลับประเทศ
remind vt เตือน
remind of phrv ทำให้มั่นใจว่าไม่ลืม (บางสิ่ง)
remind of phrv ทำให้ระลึกถึง
remind of phrv ทำให้ระลึกได้ว่าเหมือนใครบางคน
reminder n สิ่งช่วยเตือนความจำ
remindful adj ซึ่งเตือนความจำ
reminisce about phrv หวนพูดคุย / นึกถึงเกี่ยวกับ
reminisce with phrv เตือนความทรงจำด้วย
reminiscence n ความทรงจำ
reminiscent adj ซึ่งเตือนให้นึกถึง
reminiscently adv อย่างเตือนให้ระลึกถึง
remise vt ยอมให้อภัย
remiss adj สะเพร่า
remissible adj ซึ่งยอมให้อภัย
remission n การผ่อนคลาย
remit vt ส่ง (เงิน) ทางไปรษณีย์
remit vt ส่งกลับศาลชั้นต่ำกว่าเพื่อพิจารณาคดี (ทางกฎหมาย)
remit vt เลิกล้ม
remit vt ผ่อนคลาย
remit vt เลื่อน
remit vt ยกโทษให้ (คำโบราณ)
remit to phrv ส่งเงินไปให้
remit to phrv ส่งให้พิจารณา
remitment n การให้อภัย
remittable adj ซึ่งให้อภัย
remittal n การให้อภัย
remittance n การส่งเงิน (สำหรับค่าใช้จ่าย)
remittance n เงินที่ส่งไป (สำหรับค่าใช้จ่าย)
remittent adj ซึ่งจับไข้เป็นพักๆ
remitter n ผู้ให้อภัย
remix vt สร้างและเรียบเรียงเสียงใหม่
remixer n ผู้สร้างและเรียบเรียงเสียงใหม่
remnant n ส่วนที่เหลือ
remnant n เศษเล็กเศษน้อย
remnants n เศษของที่ไม่ใช้แล้ว (เช่น ขยะ)
remodel vt สร้างใหม่
remodeled adj ซึ่งจัดเตรียมใหม่
remodeling n การเปลี่ยนแปลงแก้ไข
remodeling n การสร้างใหม่
remonstrance n การประท้วง
remonstrant adj ซึ่งคัดค้าน
remonstrant n คนคัดค้าน
remonstrate vi คัดค้าน
remonstrate about phrv คัดค้าน / โต้แย้งเกี่ยวกับ
remonstrate with phrv ดุด่า
remorse n การสำนึกผิด
remorse n ความสงสาร
remorseful adj ซึ่งสำนึกผิด
remorsefulness n ความสำนึกผิด
remorseless adj ซึ่งไม่สำนึกผิด
remorselessly adv อย่างไร้สำนึก
remorselessness n ความไม่สำนึกผิด
remortgage vi จำนองใหม่
remote adj ไกล
remote adj นานมาแล้ว
remote adj เป็นญาติห่างๆ
remote adj ห่างเหิน
remote control n เครื่องควบคุมระยะไกล
remote place n สถานที่โดดเดี่ยว
remote times n ช่วงเวลาในประวัติศาสตร์
remotely adv อย่างคัดค้าน
remotely adv อย่างเล็กน้อยมาก
remotely adv ห่างไกล
remoteness n การคัดค้าน
remould vt เปลี่ยนบางสิ่งใหม่
remount vi ขึ้นขี่ม้าใหม่
remount vt ขึ้นขี่ม้าใหม่
remount vt ติดตั้งใหม่
removabilty n การเคลื่อนย้าย
removable adj เคลื่อนย้ายได้
removal n การเคลื่อนย้ายได้
removal van n รถบรรทุกสำหรับขนเครื่องเรือน
remove vt นำออกไป
remove vi โยกย้าย
remove vt โยกย้าย
remove vt ถอดออก (เสื้อผ้า)
remove vt ลบออก
remove vt กำจัด (ปัญหาหรืออุปสรรค)
remove vt ไล่ออก
remove vt ระยะห่าง
remove contamination vt ขจัดสิ่งปนเปื้อน
remove from phrv เอาออกจาก
remove from phrv ย้ายออกไป
remove from phrv ไล่ออกจาก
remove secretly vt ลักพาไป
remove skin vi ลอกคราบ
remove skin vt ลอกคราบ
remove suckers vt เอาหน่อทิ้ง
removed adj ซึ่งห่างไกล
remover n คนหรือสิ่งที่โยกย้าย
removing van n รถโกดัง (โดยเฉพาะขนเครื่องเรือน)
remunerable adj ซึ่งจ่ายค่าชดเชย
remunerate vt จ่ายค่าชดเชย
remuneration n ค่าจ้าง
remuneration n การจ่ายค่าตอบแทน
remunerative adj ซึ่งจ่ายเงินจำนวนมาก
renaissance n การฟื้นฟูใหม่
Renaissance n ยุคฟื้นฟูศิลปะ
Renaissance man n ผู้รอบรู้
renal adj เกี่ยวกับไต
rename vt ตั้งชื่อใหม่
rename n การตั้งชื่อไฟล์ใหม่ (ทางคอมพิวเตอร์)
renascence n ยุคฟื้นฟูศิลปะ
renascent adj ซึ่งเกิดขึ้นใหม่
rend vi ฉีกออก
rend vt ฉีก
rend from phrv ฉีกออก
rend from phrv ดึงจาก
rend from phrv ดึงออก
rend from phrv ดึงออกจาก
rend in phrv ผ่า
rend to phrv ฉีกขาด (เป็นชิ้นๆ)
rend to pieces phrv จับผิด
render vt ให้ความช่วยเหลือ
render vt แปล
render vt แสดง (ละคร, ดนตรี, กวี)
render vt ทำให้เป็น
render vt ยอมแพ้
render vt ส่งคืน
render vt ฉาบปูน
render down phrv หลอมละลาย
render down phrv ลดลง
render for phrv แลกเปลี่ยนสำหรับ
render into phrv แปลเป็น
render to phrv เสนอให้อย่างเป็นทางการ
render up phrv ยอมอ่อนข้อให้ศัตรู
render worthless vt ทำให้ไร้ค่า
rendering n การแสดง (ละคร, ดนตรี, กวี)
rendering n การแปล
rendering n การฉาบปูน
rendezvous n การนัดพบ
rendezvous n สถานที่นัดพบ
rendezvous vi นัดพบ
rendezvous vt นัดพบ
rendition n การแปลความหมาย
renegade n ผู้ละทิ้งความเชื่อทางศาสนา
renegade n คนทรยศ
renegade adj ทรยศ
renege vi ผิดสัญญา
renege on phrv ไม่รักษาสัญญา
reneger n คนผิดสัญญา
renegotiable n ซึ่งเจรจาอีกครั้ง
renegotiate vi เจรจาอีกครั้ง
renegotiate vt เจรจาอีกครั้ง
renegotiation n การเจรจาอีกครั้ง
renew vt ทำใหม่
renew vi เริ่มใหม่
renew vt ต่อสัญญา
renew vt เปลี่ยนใหม่
renew vt ทำให้มีพลังใหม่
renewability n การกลับสู่สภาพเดิม
renewable adj ซึ่งทำใหม่ได้
renewable adj (พลังงาน) ที่ไม่มีวันหมด
renewal n การกลับสู่สภาพเดิม
renewed adj ซึ่งเริ่มใหม่
renewedly adv โดยเริ่มใหม่
renewer n ผู้เริ่มใหม่
renion n การกระชับมิตร
rennet n เยื่อบุกระเพาะอาหารของสัตว์เช่น ลูกวัว
rennin n เอนไซม์ที่ช่วยให้นมเป็นก้อน
renounce vt ละทิ้ง
renounce vt ปฎิเสธ
renounce vt ตัดขาด
renouncement n การปฏิเสธ
renouncer n ผู้ประกาศยกเลิก
renovate vt ปฏิสังขรณ์
renovate vt ทำให้มีชีวิตชีวาใหม่
renovating n เสื้อผ้าซึ่งเย็บซ่อมแซม
renovation n การปฏิสังขรณ์
renovation n การทำให้มีชีวิตชีวาใหม่
renovative adj กลับมีชีวิตชีวาอีก
renown n ชื่อเสียง
renowned adj ซึ่งมีชื่อเสียง
rent n ค่าเช่า
rent vt เช่า
rent vt ให้เช่า
rent n รอยฉีก
rent at phrv ให้เช่าในราคา
rent out phrv ยอมให้เช่า
rent to phrv ยอมให้เช่าหรือใช้ประโยชน์จาก
rent-boy sl ผู้ชายขายตัว
rent-free adj ซึ่งไม่มีค่าเช่า
rentable adj ซึ่งให้เช่าได้
rental n ค่าเช่า
rental n การเช่า
rental n สิ่งที่ให้เช่า
rental adj สำหรับเช่า
rented adj ซึ่งจ่ายค่าเช่า
renter n ผู้ให้เช่า
rentier n ผู้เลี้ยงชีพด้วยเงินที่ได้จากการลงทุนและทรัพย์สินที่มีอยู่
renumeration n ค่าปรับ
renunciation n การสละ
renunciation n การประกาศสละสิทธิ์
reocurring adj ซึ่งกลับมาอีก
reopen vt เปิดใหม่
reopen vt เริ่มใหม่
reopen vt เปิดออก
reorder n สั่งใหม่
reorganise vt จัดระบบใหม่
reorganization n การสร้างใหม่
reorganization n การสร้างใหม่
reorganization n เปลี่ยนโครงสร้างใหม่
reorganize vt จัดระบบใหม่
rep abbr คำย่อของ Representative หรือ Republican
rep sl ตัวแทนขาย
Rep. abbr คำย่อของ Representative หรือ Republican
repaid vt กริยาช่องที่ 2 ของ repay
repair vt ซ่อมแซม
repair vt ชดเชย
repair n การซ่อมแซม
repair vt ไปเป็นประจำ
repair to phrv ชุมนุม (จำนวนมาก)
repairable adj ซึ่งซ่อมแซมใหม่
repaired adj ซึ่งจัดเตรียมใหม่
repairer n ผู้ซ่อมแซมใหม่
repairing n เสื้อผ้าซึ่งเย็บซ่อมแซม
repairman n ช่างซ่อม
repairq vt ทำใหม่
reparable adj ซึ่งช่วยบรรเทา
reparable adj ซึ่งกลับสู่สภาพปกติ
reparation n การชดเชย
reparation n การซ่อมแซม
reparations n เงินชดเชย
reparative adj ซึ่งซ่อมแซมได้
repartee n การสนทนาที่ดำเนินไปอย่างฉลาดหลักแหลม
repartee n ความชำนาญในการตอบอย่างฉลาดหลักแหลม
repast n อาหาร (คำโบราณ)
repast vi รับประทานอาหาร
repatriate vt ส่งคนกลับประเทศ
repatriate vt ส่งเงินกลับประเทศ
repatriate n คนที่ถูกส่งกลับประเทศ
repatriate to phrv ส่งคืน
repatriation n การส่งกลับประเทศ
repatriation n คนที่ถูกส่งกลับประเทศ
repay vt จ่ายเงินคืน
repay vt ตอบแทน
repay by phrv ให้คืนด้วย
repay for phrv ใช้คืน
repay for phrv ให้รางวัลสำหรับ
repay with phrv จ่ายคืน/ชดใช้ด้วย
repayable adj ซึ่งชำระคืน
repayment n การชำระคืน
repeal vt ยกเลิก (กฎหมาย, คำสั่ง)
repeal n การยกเลิก (กฎหมาย, คำสั่ง)
repealable adj ซึ่งยกเลิก
repealer n ผู้ยกเลิก
repeat vt พูดซ้ำ
repeat vt เกิดซ้ำ
repeat n การกระทำซ้ำ
repeat itself phrv เกิดซ้ำอีก
repeat oneself phrv พูดซ้ำ
repeatable adj สุภาพและไม่ก้าวร้าว
repeatable adj ซึ่งทำซ้ำ
repeated adj ซ้ำๆ
repeatedly adv อย่างซ้ำๆ
repeater n ปืนที่ยิงซ้ำได้หลายครั้งโดยไม่ต้องหยุดเติมลูกปืนใหม่
repeating adj ซึ่งทำซ้ำๆ
repeating n การเกิดซ้ำ
repeating decimal n ทศนิยมไม่รู้จบ
repel vt ขับไล่
repel vt ปฏิเสธ
repel vt ทำให้เป็นที่น่ารังเกียจ
repel from phrv ขับไล่จาก
repellant adj ซึ่งตีตัวออกห่าง
repellent adj ซึ่งตีตัวออกห่าง
repeller n คนตีตัวออกห่าง
repelling force n แรงผลัก (ทางฟิสิกส์)
repent vi สำนึกผิด
repent vt เสียใจ
repent of phrv เสียใจกับสิ่งที่ทำ
repent of phrv เปลี่ยนใจเกี่ยวกับ
repentance n การแสดงความเสียใจต่อสิ่งที่กระทำผิด
repentantly adv อย่างสำนึกผิด
repenter n ผู้สำนึกผิด
repercussion n ผลของการกระทำ
repercussion n การสะท้อนกลับ
repercussive adj ซึ่งสะท้อนกลับ
repertoire n บทละครหรือบทเพลงซึ่งเป็นที่รู้จักดี
repertory n บทละครหรือบทเพลงซึ่งเป็นที่รู้จักดี
repetition n การเกิดซ้ำ
repetition n การพูดซ้ำ
repetition n สำเนา
repetitious adj ซ้ำๆ ซากๆ
repetitive adj ซึ่งเกิดซ้ำๆ
repetitous adj ซึ่งเกิดซ้ำๆ
rephrase vt พูดซ้ำ
repine vi ไม่พอใจ
repiner n ผู้คร่ำครวญ
replace vt แทนที่
replace vt นำมาไว้ที่เดิม
replaceable adj ซึ่งแทนที่ได้
replacement n การทำหน้าที่แทน
replacer n ผู้ทำหน้าที่แทน
replay vt เล่นซ้ำ
replenish vt เติม
replenish with phrv เติมด้วย
replenishment n การเติมให้เต็ม
replete adj สมบูรณ์
replete adj เต็มอิ่ม
repletion n ความสมบูรณ์
replevin n การคืนทรัพย์ที่ยึดมา
replica n สำเนา
replica n งานศิลปะที่จำลองจากของจริง
replicate vt ทำซ้ำหรือทำสำเนาใหม่
replication n คำตอบ
reply vi ตอบ
reply vt ตอบ
reply n การตอบ
reply n การตอบสนอง
reply for phrv ตอบ
reply to phrv พูดตอบ
reply to phrv เขียนตอบ
reply to phrv ตอบกลับ
replying adj ที่ตอบกลับมา
repo sl รถที่ยึดคืน
reponsive adj ซึ่งรับไว้
report vi รายงาน
report vt รายงาน
report vi บันทึก
report vt บันทึก
report vi รายงานตัว
report n ข่าว
report n รายงาน
report n ชื่อเสียง
report back phrv รายงานกลับ
report for idm รายงาน (ความผิด)
report for phrv ประกาศความพร้อมสำหรับ
report out idm แถลงกลับ
report sick idm ประกาศการไม่สามารถทำงาน
report to idm รายงานเกี่ยวกับ (บางสิ่ง) ต่อ
report to idm ให้รายงาน (ชื่อ) ต่อ
report to idm รายงานตัวต่อ (การมาถึง)
report to idm รับผิดชอบต่อ
reportable adj ซึ่งรายงานหรือแถลงข่าว
reportage n การรายงานข่าว
reported adj เป็นที่เลื่องลือว่า
reported speech / indirect speech n คำรายงานจากคำพูดของคนอื่น
reportedly adv ตามรายงาน
reporter n ผู้สื่อข่าว
reporter n ผู้รายงาน
reporting n การรายงานข่าว
reportorial adj ตามที่รายงานไว้
reposal n ความสงบ
repose n การพักผ่อน
repose n ความสงบ
repose vi นอนพักผ่อน
repose vt นอนพักผ่อน
repose vt นอนพิง
repose vi นอนตาย
repose vi เชื่อใจ
repose in idm นอนพัก
repose in idm มอบอำนาจให้กับ
repose in idm ไว้วางใจ
repose on idm นอนพัก
repose on idm ขึ้นอยู่กับ
reposeful adj ซึ่งสงบเงียบ
reposefully adv อย่างสบายใจ
reposit vt เก็บไว้
reposition vt จัดเตรียมใหม่
repository n ที่เก็บ
repository n ผู้มีความรู้กว้างขวาง
repository n ผู้ได้รับความไว้วางใจ
repository n โกดัง
repository n สุสาน
repossess vt ทำให้ได้กลับมา
repossession n การครอบครองทรัพย์สิน
reprehend vt ตำหนิ
reprehensible adj น่าตำหนิ
reprehension n การตำหนิ
reprehensively adv อย่างตำหนิติเตียน
represent vt ทำหน้าที่แทน
represent vt เป็นสัญลักษณ์ของ
represent vt อธิบาย
represent vt แสดงให้เห็น
represent as idm แสดงให้เห็นภาพของ
represent as idm เป็นเครื่องหมายของ
represent to phrv แสดงให้เห็นภาพ / ความคิด
represent to phrv อธิบาย
represent to phrv แสดงความคิดเห็นกับ
representation n การเป็นตัวแทน
representational adj ซึ่งดำเนินการแทน
representative n ตัวแทน
representative n ตัวอย่าง
representative adj เป็นตัวแทน
representative adj เป็นตัวอย่าง
representatively adv โดยดำเนินการแทน
representiveness n การเป็นตัวแทน
repress vt อดกลั้นไว้
repress vt ใช้อำนาจควบคุมบังคับ
repressed adj ซึ่งอดกลั้น
repressible adj ซึ่งอดกลั้น
repression n ความอดกลั้น
repressive adj ซึ่งอดกลั้น
repressively adv อย่างอดกลั้น
repressiveness n ความอดกลั้น
repressor n ผู้อดกลั้น
reprieve vt พักหรือเลื่อนการประหาร
reprieve vt ทำให้บรรเทา
reprieve n การพักหรือเลื่อนการประหาร
reprieve n การบรรเทา
reprimand vt ตำหนิ
reprimand n การตำหนิ
reprimand for phrv ต่อว่า / ดุด่าอย่างเป็นทางการ
reprint vt พิมพ์ซ้ำ
reprint n สำเนา
reprint n หนังสือที่พิมพ์ซ้ำ
reprint from phrv พิมพ์ใหม่
reprint in phrv พิมพ์ใหม่
reprisal n การโต้ตอบด้วยกำลังทหาร
reprisal n การแก้แค้น
reprise n การชดเชย
reprise vt ชดเชย
reproach vt ตำหนิ
reproach vt ทำให้เสื่อมเสีย
reproach n การตำหนิ
reproach n สิ่งที่ทำให้เสื่อมเสีย
reproach for phrv ด่าว่า
reproach with phrv ตำหนิ
reproachable adj ซึ่งทำให้เสื่อมเสีย
reproacher n ผู้ทำให้เสื่อมเสีย
reproachful adj เต็มไปด้วยคำตำหนิ
reproachfully adv อย่างกล่าวตำหนิ
reproachfulness n การกล่าวตำหนิ
reproachingly adv โดยกล่าวตำหนิ
reprobate n คนเลวทราม
reprobate n ผู้โดนสาปแช่ง (ทางศาสนา)
reprobate adj เลวทราม
reprobate vt ตำหนิ
reprobate vt ไม่ยอมรับ
reprobation n การกล่าวตำหนิ
reprobative adj ซึ่งตำหนิติเตียน
reprocess vt ทำให้นำกลับมาใช้อีก
reproduce vi ทำสำเนา
reproduce vt ทำสำเนา
reproduce vt ทำซ้ำ
reproduce vi สืบพันธุ์
reproduce from phrv สร้างใหม่
reproduce in phrv พิมพ์ใหม่
reproducer n ผู้แพร่พันธุ์
reproductible adj ซึ่งทำให้แพร่พันธุ์
reproduction n การแพร่พันธุ์
reproductive adj เกี่ยวกับการสืบพันธุ์
reproof n การตำหนิติเตียน
reprove vt ตำหนิ
reprove for phrv ด่าว่ารุนแรง
reptile n สัตว์เลื้อยคลาน
reptile adj ซึ่งจัดอยู่ในจำพวกสัตว์เลื้อยคลาน
reptilian adj เกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคลาน
reptilian adj เลวทราม
reptilian n สัตว์เลื้อยคลาน
republic n สาธารณรัฐ
republic commonwealth n การปกครองแบบประชาธิปไตย
Republic of Cameroon n คาเมรูน
Republic of Cameroon n ประเทศคาเมรูน
republican adj เกี่ยวกับสาธารณรัฐ
Republican n สมาชิกพรรครีพับริกันของสหรัฐอเมริกา
republicanization n การทำให้เป็นสาธารณรัฐ
republicanize vt ทำให้เป็นสาธารณรัฐ
republish vt พิมพ์ซ้ำ
repudiate vt ปฏิเสธ
repudiate vt เลิกคบ
repudiation n การปฏิเสธ
repudiative adj ซึ่งปฏิเสธ
repudiator n ผู้ปฏิเสธ
repugn vt ต่อต้าน
repugnance n ความรังเกียจมาก
repugnancy n ความรังเกียจมาก
repugnant adj เป็นปฏิปักษ์
repugnant adj น่ารังเกียจ
repulse vt ขับไล่
repulse vt รังเกียจ
repulse vt ปฏิเสธ (ความช่วยเหลือ, มิตรภาพ)
repulse n การปฏิเสธ
repulse n การขับไล่
repulse from phrv ขับไล่กลับไป
repulsion n ความรู้สึกรังเกียจ
repulsion n แรงผลัก (ทางฟิสิกส์)
repulsive adj น่ารังเกียจ
repulsiveness n ความน่ารังเกียจ
repurchase vt ซื้อคืน
reputability n ความน่านับถือ
reputable adj มีชื่อเสียง
reputation n ชื่อเสียง
repute n ชื่อเสียง
repute as phrv เป็นคนมีชื่อเสียงที่สุด
reputed adj เป็นที่เลื่องลือว่า
reputedly adv อย่างเลื่องลือ
req. abbr คำย่อของ request
request vt ขอร้อง
request n การขอร้อง
request n เพลงที่ถูกขอตามรายการวิทยุหรือในสถานเริงรมย์ (เช่น ไนต์คลับ, บาร์)
request n ความต้องการ
request for retrial n การอุทธรณ์
requiem n การสวดมนต์ส่งวิญญาณผู้ตาย
require vt ต้องการ
require vt บังคับใช้ (กฎหมาย)
require vt เรียกร้อง
require of phrv อ้างสิทธิ์
required adj ที่จำเป็นต้องทำ
required adj ซึ่งจำเป็น
required adj ต้องมีก่อน
requirement n สิ่งจำเป็น
requirement n ความต้องการ
requisite adj จำเป็น
requisite n สิ่งจำเป็น
requisition n ความต้องการ
requisition n คำร้อง
requisition vt เรียกร้อง
requisition from phrv เรียกร้องจาก
requital n การตอบสนอง
requite vt ตอบสนอง
requite vt โต้ตอบ
requite vt ตอบแทน
requite with phrv จ่ายคืน
requiter n ผู้โต้ตอบ
reredos n การตกแต่งประดับประดาฉากหลังแท่นบูชา (ทางศาสนาคริสต์)
reroute vt ส่งไปโดยเส้นทางต่างๆ
rerun vt เริ่มใหม่
rerun n การเริ่มใหม่
resalable adj ซึ่งสามารถขายได้อีก
resale n การขายใหม่
reschedule vt จัดตารางเวลาใหม่
rescind vt เพิกถอน (สัญญา, กฎหมาย)
rescindable adj ซึ่งยกเลิก
rescission n การยกเลิก
rescissory adj ซึ่งยกเลิก
rescript n คำแถลงการณ์
rescue vt ช่วยชีวิต
rescue n การช่วยชีวิต
rescue from phrv ช่วยเหลือจาก
rescue from sin vt ไถ่บาป
rescued adj ซึ่งปกป้องไว้
rescued adj ซึ่งช่วยให้ปลอดภัย
rescuing n การช่วยเหลือ
rescurer n ผู้ไถ่ถอน
research n การวิจัย
research vi วิจัย
research vt วิจัย
research and development n งานวิจัยและพัฒนา (คำย่อคือ R&D)
research into phrv ค้นคว้า
research lab n ห้องปฏิบัติการ
researcher n นักวิจัย
resect vt ชำแหละ
resection n การชำแหละ
resell vt ขายใหม่
resemblance n ความคล้ายคลึง
resemble vt คล้าย
resemble in phrv ดูเหมือน
resembling adj คล้ายคลึง
resembling adj ที่คล้ายกัน
resembling death adj เหมือนตาย
resend vt ส่งใหม่
resend vt ส่งกลับไปใหม่
resent vt โกรธเคือง
resentful adj ซึ่งไม่พอใจ
resentment n ความไม่พอใจ
reservation n การจอง
reservation n เขตสงวน
reservation n ข้อจำกัด
reserve vt สำรอง
reserve vt จอง
reserve n เงินสำรอง
reserve n สิ่งที่สำรองไว้
reserve n ตัวสำรอง
reserve n กองหนุน
reserve n เขตสงวน
reserve for phrv เก็บสำรองไว้สำหรับ
reserve for phrv จองไว้
reserved adj จองไว้
reserved adj สำรองไว้
reserved adj ซึ่งสงวนท่าที
reserved supply n ทรัพยากร
reservedly adv ซึ่งสงวนไว้
reservedness n การสงวนไว้
reserves n เสบียง
reserves n การจัดหาให้
reservist n ทหารกองหนุน
reservoir n อ่างเก็บน้ำ
reservoir n ที่เก็บสะสม
reset vt ตั้งเครื่องใหม่
resettle vi ไปตั้งรกรากใหม่
resettlement n การไปตั้งรกรากใหม่
reshape vt เปลี่ยนรูปใหม่
reshowing n การกระทำซ้ำ
reshuffle n การสับเปลี่ยน
reside vi อยู่อาศัย
reside vi มีอยู่ใน
reside in phrv อาศัยอยู่ใน
reside in phrv ฝังอยู่ใน
reside in phrv เป็นของ
residence n ที่อยู่อาศัย
residence n การอยู่อาศัย
residencey n ที่อยู่อาศัย
residency n ที่อยู่อาศัย
resident n ผู้พักอาศัย
residential adj เกี่ยวกับที่พักอาศัย
residual adj ซึ่งเหลืออยู่
residual n สิ่งที่เหลืออยู่
residuals n สิ่งเพิ่มเติม
residuary adj เกี่ยวกับสิ่งที่เหลืออยู่
residue n ส่วนที่เหลือ
residue n เศษตกค้าง
residuum n คำนามพหูพจน์ของ residue
resign vi ลาออก
resign vt ลาออก
resign vt ยอม
resign from phrv ลาออกจาก
resign oneself to something idm ยอมรับอย่างไม่เต็มใจ
resign to phrv วางใจใน
resign to phrv ยอมรับ (บางสิ่งที่ไม่น่าพอใจ)
resignation n การลาออก
resignation n การยอมจำนน
resigned adj ซึ่งยอมจำนน
resignedly adv โดยยอมจำนน
resignedness n การยอมจำนน
resile vt กระเด้งกลับ
resilience n ความยืดหยุ่น
resiliency n ความยืดหยุ่น
resilient adj ซึ่งฟื้นไข้เร็ว
resilient adj ยืดหยุ่น
resin n ยางไม้
resin n สารสังเคราะห์ที่มีคุณสมบัติเหมือนยางธรรมชาติ
resin vt ใส่หรือทาด้วยยางไม้
resinous adj ซึ่งเป็นเรซิน
resist vi ต่อต้าน
resist vt ต่อต้าน
resist vt อดทน
resistance n การต่อต้าน
resistance n ความอดทน
resistance n แรงต้านทาน
resistance fighter n กองโจร
resistance fighter n กองโจร
resistant adj ซึ่งต่อต้าน
resister n ผู้ทนต่อบางสิ่ง
resistible adj ซึ่งสามารถต้านทานได้
resisting adj ต่อต้าน (คำโบราณ)
resisting adj ซึ่งไม่ยอมแพ้
resistor n ตัวต้านทานกระแสไฟฟ้า
resit vi สอบใหม่
resole vt ใส่พื้นรองเท้าใหม่
resoluable adj ซึ่งสามารถแก้ไขใหม่ได้
resolubility n การแก้ไขใหม่ได้
resoluble adj ซึ่งแก้ไขใหม่ได้
resolubleness n การแก้ไขใหม่ได้
resolute adj แน่วแน่
resolutely adv อย่างกล้าหาญ
resoluteness n ความกล้าหาญ
resolution n การแก้ปัญหา
resolution n การลงมติ
resolution n การตัดสินใจอย่างเด็ดขาด
resolution n มติ
resolvable adj ที่แก้ปัญหาได้
resolve vi ตกลงใจ
resolve vt ตกลงใจ
resolve vi แยกแยะ
resolve vt แยกแยะ
resolve vt ตัดสินใจแน่วแน่
resolve vt แก้ปัญหา
resolve vt มีมติ
resolve vt วิเคราะห์ (ปัญหา)
resolve n แน่วแน่
resolve n การตัดสินใจ
resolve into phrv แบ่งออกเป็นส่วน
resolve into phrv เปลี่ยนเป็น
resolve into elements vt วิเคราะห์
resolve into elements vt วิเคราะห์
resolve on phrv ตัดสินใจ
resolved adj ซึ่งตัดสินใจแล้ว
resolvent adj ซึ่งทำให้เกิดสารแขวนลอย
resolvent adj ซึ่งช่วยแก้ปัญหา
resolving n การแก้ปัญหา
resonableness n ความปกติ
resonably adv โดยพอประมาณ
resonance n ความก้อง
resonance n เสียงก้อง
resonant adj (เสียง) ก้องกังวาน
resonate vi ก้องกังวาน
resonate vt ทำให้ก้องกังวาน
resonator n เครื่องสะท้อนเสียง
resoning n การโต้แย้งอย่างมีเหตุผล
resorb vt ดูดซึมใหม่
resorbtion n การดูดซึมใหม่
resorption adj การดูดซึมใหม่
resort n สถานที่พักตากอากาศ
resort n แหล่งพึ่งพิง
resort n การหันไปพึ่ง
resort n สถานที่ที่ไปบ่อย
resort vt หันไปพึ่ง
resort vt ชอบไป
resort to phrv ชอบไปแวะ
resort to phrv ใช้มาตรการ/วิธีเพื่อให้ได้มา
resound vi ดังก้อง
resound vt ส่งเสียงสะท้อน (ห้อง, สถานที่)
resound vi เลื่องลือ (ชื่อเสียง, เหตุการณ์)
resound in phrv ส่งเสียงเหมือนระฆังสั่น
resound in phrv ส่งเสียงเหมือนระฆังสั่น
resound with phrv ทำให้เกิดเสียงก้องของ
resounding adj ซึ่งดังกึกก้อง
resounding adj อย่างเด่นชัด
resource n แหล่งที่มา
resource n ทรัพยากร
resource n ปฏิภาน
resourceful adj เต็มไปด้วยความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี
resourcefully adv อย่างมีความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี
resourcefulness n การแก้ปัญหาได้ดี
resources n ทรัพยากรของประเทศ
resources n ทรัพย์สินของบริษัท
respceted adj น่าเคารพนับถือ
respect n ประเด็น
respect n ความเคารพ
respect n ความเอาใจใส่
respect vt เคารพ
respect vt เอาใจใส่
respect for phrv เคารพ
respect oneself phrv นับถือตนเอง
respectability n ความน่านับถือ
respectable adj น่านับถือ
respectable adj ถูกต้องสมควร
respectably adv อย่างน่าเชื่อถือ
respectably adv อย่างประเสริฐ
respected adj น่าเคารพนับถือ
respecter n ผู้นับถือ
respectful adj ซึ่งมีความเคารพ
respectful adj น่านับถือ
respecting prep เกี่ยวข้องกับ
respective adj เกี่ยวกับแต่ละสิ่งหรือบุคคล
respectively adv ตามลำดับ
respirability n การหายใจได้
respirable adj ซึ่งสามารถหายใจได้
respiration n การหายใจ
respirator n เครื่องช่วยหายใจ
respirator n หน้ากากป้องกันก๊าซพิษ
respiratory adj ซึ่งเหมาะสำหรับหายใจ
respiratory drug n ยาลดอาการคัดจมูก
respire vi หายใจ
respire vt หายใจ
respiring n การหายใจแรง
respite n การหยุดพักชั่วคราว
respite n การยืดเวลาออกไป
respite n การบรรเทาโทษ
resplendency n ความสุกสว่าง
resplendent adj สุกสว่าง
resplendently adv อย่างสุกสว่าง
respond vi ตอบ
respond vt ตอบ
respond vi ตอบสนอง
respond to phrv พูดหรือเขียนตอบ
respond to phrv ตอบสนองต่อ
respond to phrv มีปฏิกิริยากับ
respond to phrv เชื่อฟัง
respondent n ผู้ตอบ
respondent n ผู้ถูกยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา
respondent n จำเลย (คำย่อคือ def., dft)
responder n ผู้ตอบสนอง
responding adj ซึ่งตอบสนอง
response n คำตอบ
response n การตอบสนอง
responsibility n ความรับผิดชอบ
responsibility n หน้าที่
responsible adj มีความรับผิดชอบ
responsible adj เชื่อถือได้
responsible for phrv ทำหน้าที่
responsibleness n ความรู้จักรับผิดชอบ
responsibly adv โดยรับผิดชอบ
responsive adj ซึ่งตอบสนอง
responsiveness n การไวต่อความรู้สึก
responsiveness n ความรู้สึกไว
respray vt พ่นสีใหม่
resrarch n ความเป็นนักวิชาการ
rest n การพักผ่อน
rest n การหยุดชั่วขณะ
rest n ความตาย
rest n ที่พัก
rest vi พักผ่อน
rest vt พักผ่อน
rest vi สงบนิ่ง
rest vt สงบนิ่ง
rest vi อาศัย
rest n ส่วนที่เหลือ
rest vi ยังเป็น
rest against phrv พิง
rest assured idm ทำให้แน่ใจ
rest from phrv หยุดพัก
rest in phrv นอนพัก/นอนหลับ/นอนตายใน
rest in phrv มีอยู่เพราะ
rest in phrv ให้อำนาจกับ
rest in phrv เชื่อใจใน
rest on idm นอนพัก
rest on idm ขึ้นอยู่กับ
rest period n ช่วงพักสั้นๆ ระหว่างเวลางาน
rest room n ห้องน้ำ
rest room n ห้องน้ำ
rest up phrv พักผ่อนเต็มที่
rest upon vt นอนพิง
rest with phrv เป็นความรับผิดชอบของ
restart vt เริ่มใหม่
restate vt กล่าวซ้ำ
restatement n กล่าวซ้ำ
restaurant n ร้านอาหาร
restaurant car n รถเข็นเสิร์ฟอาหาร
restauranteur n ผู้จัดการของภัตตาคาร
restaurateur n ผู้จัดการของภัตตาคาร
restautant n โรงอาหาร
restful adj ซึ่งเงียบสงบและผ่อนคลาย
restfully adv อย่างสะดวกสบาย
resting adj พัก
resting place n หลุมฝังศพ
restitue vt ทำให้ตึกหรืออาคารกลับสู่สภาพเดิม
restitute vt ชดใช้
restitute to phrv ชดใช้
restitution n การชดใช้
restitution n การคืนสู่สภาพเดิม
restitutive adj ซึ่งกลับสู่สภาพปกติ
restive adj ซึ่งดื้อรั้น
restively adv อย่างดื้อรั้น
restiveness n ความดื้อรั้น
restless adj กระสับกระส่าย
restless adj ไม่ได้พักผ่อน
restlessly adv อย่างกระสับกระส่าย
restlessness n ความกระสับกระส่าย
restlessness n ความไม่สบายใจ
restock vi เติมสินค้าใหม่
restock vt เติมสินค้าใหม่
restorable adj ซึ่งกลับสู่สภาพปกติ
restorable adj ซึ่งกลับสู่สภาพปกติ
restoration n การกลับสู่สภาพปกติ
restorative adj ซึ่งกลับสู่สภาพปกติ
restore vt ฟื้นฟู
restore vt ซ่อมแซม
restore one to favor vt กู้ชื่อเสียง
restore to phrv ส่งคืน
restore to phrv ทำให้คืนสู่สภาพเดิม
restore to phrv กลับมารับตำแหน่ง / หน้าที่เดิม
restore to favor vt กู้ชื่อเสียง
restored adj ซึ่งเริ่มใหม่
restorer n ผู้ช่วยฟื้นฟู
restoring n เสื้อผ้าซึ่งเย็บซ่อมแซม
restrain vt ยับยั้ง
restrain vt ควบคุม
restrain vt กักขัง
restrain from phrv ละเว้นจาก
restrained adj ซึ่งถูกควบคุม
restrainer n ผู้ยับยั้ง
restraining adj ซึ่งยับยั้ง
restraining adj ซึ่งเก็บรักษาไว้ได้
restraint n การหน่วงเหนี่ยว
restrict vt จำกัด
restrict to phrv จำกัดต่อ
restricted adj ซึ่งถูกยับยั้ง
restriction n การยับยั้ง
restrictive adj ซึ่งถูกจำกัด
restrictive weakness n ข้อบกพร่อง
restroom n ห้องน้ำ
restructure vt เปลี่ยนโครงสร้างใหม่
restructure vi เปลี่ยนโครงสร้างใหม่
restructuring n เปลี่ยนโครงสร้างใหม่
result vi เป็นผล
result n ผลลัพธ์
Result sl คำอุทานเมื่อประสบผลสำเร็จ
result from phrv เป็นผลจาก
result in phrv ส่งผลให้เกิด
resultant n ซึ่งเป็นผลจาก
resulting adj ที่เป็นผลที่ตามมา
resulting from surgery adj เป็นผลมาจากการผ่าตัด
resume vt ดำเนินต่อไปใหม่
resume vi ดำเนินต่อไปใหม่
resume vt กลับไปสู่ตำแหน่งเดิม
resumption n การกลับสู่สภาพเดิม
resupine adj ซึ่งนอนหงาย
resurface vi ขึ้นสู่ผิวน้ำใหม่
resurface vt เปลี่ยนผิวหน้าใหม่
resurge vi ฟื้นคืนชีพ
resurgence n การฟื้นคืน
resurgent adj ซึ่งฟื้นคืนพลังใหม่
resurrect vt ทำให้คืนชีพ
resurrect vt นำกลับมาใช้
resurrect vi กลับมีชีวิตใหม่
resurrection n การฟื้นคืน
resuscitable adj ซึ่งช่วยกู้ชีวิต
resuscitate vt ช่วยให้ฟื้นคืนสติ
resuscitate vt ทำให้กลับมานิยมอีก
resuscitation n การช่วยให้ฟื้นคืน
resuscitative adj ซึ่งช่วยกู้ชีวิต
resuscitator n ผู้ช่วยชีวิต
ret. abbr คำย่อของ retired
retail n การขายปลีก
retail adv ในราคาขายปลีก
retail vi ขายปลีก
retail vt ขายปลีก
retail vt นำไปเล่าต่อ
retail adj เกี่ยวกับการขายปลีก
retail to phrv ขาย (สินค้า) ปลีก
retail to phrv เล่าเรื่อง (ขำขันหรือน่าสนใจ) ให้ฟัง
retailer n ผู้ขายปลีก
retailing vt ขายโดยตรงให้ลูกค้า
retain vt เก็บไว้
retain vt จดจำ
retain vt ผูกขาด
retain vt ว่าจ้างทนาย
retained adj ซึ่งรักษาไว้
retainer n ผู้คอยติดตาม
retaining adj ซึ่งยึดไว้
retake vt ยึดกลับคืน
retake vt ถ่ายภาพอีก
retake n การถ่ายภาพอีก
retaken vt กริยาช่องที่ 3 ของ retake
retaliate vi ตอบโต้
retaliation n การแก้แค้น
retaliative adj ซึ่งแก้แค้นคืน
retaliatory adj ซึ่งแก้แค้นคืน
retard vt ทำให้ช้า
retardant n สารที่ทำให้ปฏิกิริยาทางเคมีช้าลง
retardant adj ซึ่งหน่วงเหนี่ยวไว้
retardation n ความปัญญาอ่อน
retardation n สิ่งที่เป็นอุปสรรค
retardative adj ปัญญาอ่อน
retardatory adj ปัญญาอ่อน
retarded adj ปัญญาอ่อน
retarded adj ซึ่งมีพัฒนาการทางสติปัญญาช้า
retarder n สารที่ทำให้ปฏิกิริยาทางเคมีช้าลง
retch vt อาเจียน
retch vi คลื่นไส้เหมือนจะอาเจียน
retell vt เล่าใหม่
retention n การเก็บรักษา
retention n การจดจำ
retention n การคั่งของของเสียในร่างกาย
retentive adj ซึ่งเก็บรักษาไว้ได้
retentive adj มีความทรงจำดี
reterpret vt แปลใหม่
retest vt ทดสอบใหม่
rethink vt คิดใหม่
reticence n ความเงียบ
reticent adj ซึ่งพูดน้อย
reticle n ลายเส้นของกล้องสำหรับช่วยโฟกัสสิ่งที่ส่องดู
reticular adj เหมือนตาข่าย
reticulate vi ทำเป็นตาข่าย
reticulate vt ทำให้เป็นตาข่าย
reticulated adj ซึ่งเหมือนตาข่าย
retina n เยื่อชั้นในของลูกตา
retinue n ข้าราชบริพาร
retire vi เกษียณ
retire vi เข้านอน
retire vt ออกไป
retire vi ถอนตัว
retire from phrv ปลดเกษียณจาก
retire from phrv ปลดจากตำแหน่ง
retire from the world idm (ละทิ้งทางโลก) เข้าสู่โลกทางศาสนา
retire into phrv เงียบและไม่พูดคุยกับคนอื่น
retire on phrv ปลดเกษียณ
retire to phrv หลบไป (สถานที่เงียบหรือเป็นส่วนตัว)
retire to phrv ย้ายที่ทำงาน
retire to phrv ย้ายกลับไปประจำตำแหน่ง
retire to bed phrv ไปนอน
retired adj ปลดเกษียณ
retired adj ถอนตัว
retired period n ช่วงเกษียนอายุ
retiree n ผู้เกษียณ
retirement n การปลดเกษียณ
retirement home n ปีศาจ
retiring adj ซึ่งปลดเกษียณ
retook vt กริยาช่องที่ 2 ของ retake
retook vt กริยาช่องที่ 2 ของ retake
retool vi ดัดแปลงใหม่
retool vt ดัดแปลงใหม่
retort vt โต้ตอบ
retort n การพูดย้อนตอบ
retort n หลอดแก้วคอยาวสำหรับกลั่นในห้องทดลอง
retortation n การตอบกลับ
retortion n การโต้ตอบทันควัน
retouch vt ตกแต่ง (ภาพวาดหรือภาพถ่าย)
retouch n การตกแต่ง
retouch n ส่วนที่เสริมแต่ง
retoucher n ผู้เสริมแต่ง
retrace vt ย้อนรอยเดิม
retrace vt หวนนึกถึง
retraceable adj ซึ่งหวนรำลึกถึง
retract vt หด
retract vt ถอนคำพูด
retractability n การหวนรำลึกถึง
retractable adj ซึ่งย้อนกลับไป
retraction n การยกเลิกข้อเรียกร้อง
retractor n ผู้หวนรำลึกถึง
retread vt ซ่อมยางรถยนต์
retreat n การล่าถอย
retreat n สัญญาณถอย
retreat n การปลดเกษียณ
retreat n ช่วงเวลาแห่งความสันโดษ
retreat n สถานที่ที่สงบเงียบ
retreat vi ถอย
retreat vi ถอนตัว
retreat from phrv ล่าถอยจาก
retreat from phrv หลบหนี (ด้วยความกลัว)
retreat to phrv ถอนกลับ
retrench vi ประหยัด
retrench vt ประหยัด
retrenchment n ความประหยัด
retrial n การไต่สวนใหม่
retribution n ผลกรรมสนอง
retrieval n การกู้คืนมา
retrieve vt ได้กลับคืนมา
retrieve vt ทำให้กลับสู่สภาพเดิม
retrieve vt เรียกข้อมูลคืนมา
retrieve n การเอากลับคืนมา
retrieve from phrv กู้คืน
retriever n ผู้เอากลับมา
retro prf ข้างหลัง
retro n คำเรียกสั้นๆ ของ retrorocket
retro prf ไปข้างหลัง
retroact vi โต้ตอบ
retroactive adj ซึ่งมีผลย้อนหลัง
retrocede vi ถอยหลัง
retrocede vt มอบคืน
retrogradation n การถดถอย
retrograde adj ไม่ก้าวหน้า
retrograde vi ถอยหลัง
retrogradely adv อย่างถดถอย
retrogress vi ถอยหลัง
retrogression n การถอยหลัง
retrogressive adj ซึ่งถอยหลัง
retrorse adj ซึ่งหันไปด้านหลัง
retrospect n การรำลึกอดีต
retrospection n การระลึกถึงความหลัง
retrospective adj ระลึกถึงความหลัง
retrospective adj มีผลย้อนหลัง
retrospective n นิทรรศการผลงานเก่าๆ ของศิลปิน
retroversion n การหันไปด้านหลัง
retsina n ไวน์ขาวหรือแดงจากกรีซ
return vi กลับคืน
return vt ตอบ
return vt ชดเชย
return vt ให้ผล
return vt เลือกกลับเข้าไปอีก
return vt เตะลูกกลับ
return n การกลับคืน
return n ผลตอบแทน
return n ผลกำไร
return n ลูกตีกลับ
return adj เกี่ยวกับการกลับมา
return from phrv กลับคืนจาก
return the compliment idm ชมกลับไป
return the favour idm ตอบแทนความดี
return ticket idm ตั๋วไปกลับ
return ticket n ตั๋วเดินทางทั้งไปและกลับ
return to phrv กลับไปยัง (สถานที่)
return to phrv ส่งกลับไปให้ (บางคน)
return to phrv ทำให้กลับคืนสู่
return to phrv พูดหรือเขียนเกี่ยวกับ
return to phrv กลับไปใช้วิธี / มาตรการเดิม
return with phrv กลับมาพร้อมกับ
return with phrv ได้รับเลือก (ตั้ง) ด้วย (คะแนนเสียง)
return(s) n กำไร
returnable adj ซึ่งกลับคืนได้
returnee n ผู้กลับคืน
returnee n ผู้กลับคืนสู่บ้านเกิด
returner n ผู้กลับไปทำงานใหม่
returns n ผลการเลือกตั้ง
retuse adj ซึ่งมีด้านบนทู่ๆ และเว้าเล็กน้อย
reunification n การรวมตัวกันใหม่ (หลังจากแบ่งแยก)
reunify vi รวมตัวใหม่
reunify vt รวมตัวใหม่
reunion n การกลับมารวมกันใหม่
reunion n การชุมนุมกัน
reunite vi รวมตัวกันใหม่
reunite vt รวมตัวกันใหม่
reunite with phrv นำมารวมกับ
reusable adj ซึ่งนำมาใช้ใหม่
reuse vt นำกลับมาใช้ใหม่
reuse n การนำกลับมาใช้ใหม่
rev vt ทำให้เครื่องยนต์เดินเร็วขึ้น
rev vi หมุนเร็วขึ้น (เครื่องยนต์)
rev n การหมุนรอบของเครื่องยนต์
rev something up idm เร่งเครื่องอยู่กับที่
rev up phrv (เครื่องยนต์) ทำให้เพิ่มความเร็ว
Rev. abbr คำย่อของ reverend
revaluate vt ประเมินใหม่
revaluation n การประเมินใหม่
revalue vt ประเมินค่าใหม่
revamp vt ปรับปรุงใหม่
revamp n การปรับปรุงใหม่
Revd abbr คำนำหน้าพระในศาสนาคริสต์ (มาจาก Reverend)
reveal vt เปิดเผย
reveal vt แสดงให้เห็น
reveal secrets vi เปิดเผยความลับ
reveal to phrv เปิดเผย
revealing adj ซึ่งเผยให้รู้
reveille n สัญญาณที่ให้เรียกให้มาประชุมหรือชุมนุมกัน
revel vi สนุกสนาน
revel vi อยู่ในงานรื่นเริง
revel n งานสนุกสนานครื้นเครง
revel in phrv สนุกสนานมากกับ
revelation n การเปิดเผย
revelation n สิ่งประหลาดที่ถูกเปิดเผย
revelation n การเปิดเผยของพระเจ้า
revelatory adj ซึ่งเผยให้เห็นสิ่งที่ไม่รู้มาก่อน
revelry n การเที่ยวหาความสนุกสนาน
revenant n ผู้กลับคืนมา
revenge vt แก้แค้น
revenge n การแก้แค้น
revenge n ความต้องการที่จะแก้แค้น
revenge on phrv แก้แค้น
revenge on phrv แก้แค้น
revengeful adj เต็มไปด้วยความแค้น
revenue n รายได้
revenue n รายได้ของรัฐซึ่งได้จากภาษีอากรและค่าธรรมเนียม
revenue stamp n อากรแสตมป์
reverb n เสียงสะท้อนที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้า
reverberate vi ดังก้อง
reverberate vt ทำให้ดังก้อง
reverberate vi มีผลสะท้อนต่อเนื่อง
reverberate in phrv ส่งเสียงเหมือนระฆังสั่น
reverberate in phrv ส่งเสียงเหมือนระฆังสั่น
reverberate with phrv ก้องด้วย
reverberating adj (เสียง) ก้องกังวาน
reverberation n การดังก้อง
reverberation n เสียงดังที่สะท้อนไปมา
revere vt เคารพนับถือ
reverence n การเคารพนับถือ
reverence vt แสดงความเคารพนับถือ
reverend adj น่าเคารพนับถือ
reverend n บาทหลวง
reverent adj ซึ่งเคารพนับถือ
reverential adj ซึ่งแสดงความเคารพนับถือ
reverential fear n ความน่าเกรงขาม
reverentially adv โดยแสดงความเคารพนับถือ
reverie n การฝันกลางวัน
revers n ส่วนพลิกกลับด้านในออกของเสื้อผ้า
reversal n การเปลี่ยนให้กลับกัน
reverse adj ตรงกันข้าม
reverse adj ซึ่งถอยกลับ
reverse n ด้านตรงกันข้าม
reverse n การถอยหลัง
reverse n ความล้มเหลว
reverse vt กลับกัน
reverse vt ถอยกลับ
reverse vt กลับคำพิพากษา
reverse charges adv โดยเก็บเงินปลายทาง
reverse-charge adj ซึ่งเก็บเงินปลายทาง
reversed adj ที่ตรงกันข้าม
reversibility n การพลิกกลับด้านในออก
reversible adj ซึ่งพลิกกลับได้
reversibly adv อย่างพลิกกลับได้
reversing n การกลับกัน
reversion n การกลับกัน
revert vi กลับสู่สภาพเดิม
revert vi กลับไปกล่าวถึงหัวข้อเดิม
revert vi กลับไปสู่นิสัยเดิม
revert to phrv (ทรัพย์สิน)กลับสู่
revert to phrv พูดหรือเขียนอีกเกี่ยวกับ
revert to phrv กลับสู่สภาพเดิม
reverted adj ถอยหลัง
reverted adj ซึ่งมีผลย้อนหลัง
revertible adj ซึ่งกลับสู่สภาพเดิม
reverting n การกลับกัน
revery n การฝันกลางวัน
revet vt ปูพื้น
revetment n หินหรือวัสดุที่เสริมกำแพงให้แข็งแรง
review n การทบทวน
review n บทวิจารณ์
review vt ตรวจสอบ
review vt เขียนบทวิจารณ์
review vt ทบทวน
reviewal n การทบทวน
reviewer n ผู้ทบทวน
revile vt ด่าว่า
revilement n การสบประมาท
revisal n การปรับปรุงใหม่
revise vt แก้ไข
revise vt ทบทวน
revise n สิ่งที่ปรับปรุงแก้ไข
reviser n ผู้เรียบเรียง
revising n การแก้ไข
revision n การปรับปรุงใหม่
revisionism n การปฏิรูปลัทธิของ Marx ใหม่
revisionist n ผู้ปรับปรุงใหม่
revisit vt กลับมาเยี่ยมอีกครั้ง
revisory adj ซึ่งพิจารณาใหม่
revitalise vt ให้ชีวิตใหม่
revitalization n การให้พลังงานใหม่
revitalize vt ให้ชีวิตใหม่
revivability n การฟื้นคืนมา
revivable adj ซึ่งฟื้นคืนมา
revival n การนำมาทำใหม่
revival n การทำให้ฟื้นคืนชีพ
revivalism n การฟื้นฟูใหม่
revivalist n ผู้ปลุกกระแสศรัทธาขึ้นใหม่
revive vi ฟื้นคืนสติ
revive vt ฟื้นคืนสติ
reviver n ผู้ทำให้กลับสู่สภาพเดิม
revivification n การทำให้มีชีวิตชีวาใหม่
revivifier n ผู้ทำให้มีชีวิตชีวาใหม่
revivify vi มีชีวิตชีวาใหม่
revivify vt ทำให้มีชีวิตชีวาใหม่
revocability n การเพิกถอนได้
revocable adj ซึ่งเพิกถอนได้
revocably adv อย่างเพิกถอนได้
revocation n การยกเลิก (กฎหมาย, ใบอนุญาต)
revokable adj ซึ่งยกเลิกได้
revoke vt เพิกถอน
revoke vt เรียกตัวกลับ
revolt vi ปฏิวัติ
revolt vi รังเกียจ
revolt n การปฏิวัติ
revolt against phrv คัดค้าน
revolter n กบฎ
revolter n ผู้ก่อการกบฏ
revolter n นักปฏิวัติ
revolting adj น่าตีตัวออกห่าง
revolution n การปฏิวัติ
revolution n การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง
revolution n การหมุนหนึ่งรอบ
revolution n วัฏจักร
revolution of time n วัฏจักร
revolutionary adj เกี่ยวกับการปฏิวัติ
revolutionise vt ปฏิวัติ
revolutionist n นักปฏิวัติ
revolutionize vt ปฏิวัติ
revolvable adj ซึ่งหมุนรอบ
revolve vi หมุนรอบ
revolve vt ทำให้หมุนรอบ
revolve vi ครุ่นคิด
revolver n ปืนพกลูกโม่
revolving adj ซึ่งหมุนรอบ
revolving door n ประตูหมุน
revolving platform n ม้าหมุน
revot vt ทำให้ขยะแขยง
revue n ละครที่มีการร้องเพลงและเล่นตลกล้อเลียน
revulsion n ความรู้สึกขยะแขยะ
revulsion n การถอยกลับ
revulsive adj ซึ่งเปลี่ยนแปลงฉับพลันและรุนแรง
reward n รางวัล
reward vt ให้รางวัล
reward for phrv ได้รางวัลสำหรับ
rewardable adj ซึ่งให้รางวัล
rewarder n ผู้ให้รางวัล
rewarding adj ซึ่งให้รางวัล
rewind vt กรอเทปหรือฟิล์มไปที่ต้นม้วน
rewind n การปุ่มกรอเทปกลับ
rewire vt ต่อสายไฟฟ้าใหม่
reword vt เปลี่ยนคำพูดใหม่
rework vt ปรับปรุงใหม่
rewrite vt เขียนใหม่
rewrite n เรื่องราวที่เขียนใหม่
rewriter n ผู้เขียนใหม่
rewritten vi กริยาช่องที่ 3 ของ rewrite
rewritten vt กริยาช่องที่ 3 ของ rewrite
rewrote vi กริยาช่องที่ 2 ของ rewrite
rewrote vt กริยาช่องที่ 2 ของ rewrite
rhapsodic adj ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์)
rhapsodical adj ที่เต็มไปด้วยความดีใจอย่างเหลือล้น (ภาษาหรืออารมณ์)
rhapsodically adv อย่างคลั่งไคล้มาก
rhapsodise vi พูดหรือเขียนด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากมาย
rhapsodist n ผู้คลั่งไคล้มาก
rhapsodize vi พูดหรือเขียนด้วยอารมณ์ความรู้สึกมากมาย
rhapsody n บทเพลงอิสระที่เต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึก
rhapsody n คำพูดหรือบทความที่ดูกระตือรือล้น (มักใช้รูปพหูพจน์ rhapsodies)
rhea n นกที่มีลักษณะคล้ายนกกระจอกเทศ
Rhenish adj เกี่ยวกับแม่น้ำไรน์
rhenium n ธาตุเรเนียม (สัญลักษณ์ย่อคือ Re)
rheostat n ตัวต้านทานกระแสไฟฟ้า
rhesus n ลิงจำพวก Macaca mulatta พบในอินเดีย
rhetoric n การใช้ถ้อยคำชักจูงโน้มน้าว
rhetoric n การใช้ถ้อยคำโอ้อวดเกินเลย
rhetorical adj เชิงสำนวนโวหาร
rhetorical question n คำถามเชิงสำนวนโวหาร
rhetorician n ผู้กล่าวคำปราศรัย
rheum n น้ำมูก
rheumatic adj เกี่ยวกับโรคปวดตามข้อและกล้ามเนื้อ
rheumatic n ผู้ที่เป็นโรคไขข้ออักเสบ
rheumatic fever n โรคไขข้ออักเสบ
rheumatism n โรคไขข้ออักเสบ
rheumatoid n เหมือนโรคไขข้ออักเสบ
rheumatoid arthritis n โรคไขข้ออักเสบ
rhinal adj เกี่ยวกับจมูก
Rhineland n บริเวณตะวันตกของแม่น้ำไรน์ในเยอรมัน
rhinestone n พลอยเทียมไม่มีสีชนิดหนึ่ง ลักษณะคล้ายเพชร
rhinitis n โรคเยื่อจมูกอักเสบ
rhino n คำย่อของ rhinoceros
rhinoceros n แรด
rhizome n เหง้า
rho n อักษรกรีกตัวที่ 17 (อักษรแทนในภาษาอังกฤษคือ r )
rhodium n ธาตุโรเดียม (สัญลักษณ์แทนคือ Rh)
rhododendron n ไม้พุ่มชนิดหนึ่งมีดอกสีสันสดใส มีทางเอเชียใต้
rhomb n สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
rhomboid n สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
rhombus n สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
rhubarb n พืชจำพวก Rheum ลำต้นอ่อนกินได้ ใบมีพิษ
rhubarb n การทะเลาะวิวาท (คำไม่เป็นทางการ)
rhumba n การเต้นจังหวะรุมบ้า
rhyme n เสียงสัมผัสในบทกวี
rhyme n บทกวี
rhyme vt ใช้เสียงสัมผัส
rhyme vi เขียนบทกวี
rhyme vt เขียนบทกวี
rhyme with phrv คล้องจองกับ
rhymer n กวีที่สร้างงานไม่มีคุณภาพ
rhymester n กวีที่สร้างงานไม่มีคุณภาพ
rhythm n จังหวะดนตรี
rhythm n จังหวะสัมผัสในกวี
rhythm n จังหวะ
rhythm n ความสอดคล้อง
rhythm n ลีลา
rhythm method n การคุมกำเนิดแบบงดเว้นมีเพศสัมพันธ์ในช่วงมีไข่ตกในสตรี
rhythmic adj เป็นจังหวะ
rhythmic gymnastics n กีฬายิมนาสติกลีลา
rhythmically adv อย่างเป็นช่วงๆ
riata n บ่วงบาศสำหรับจับสัตว์ (เช่น ม้า ลา หรือล่อ)
riata n บ่วงบาศจับสัตว์
rib n ซี่โครง
rib n เนื้อติดซี่โครง
rib n โครงเส้นสำหรับถักไหมพรม
rib n เส้นใบไม้
rib n โครงร่าง
rib vi เย้าแหย่
rib vt เย้าแหย่
rib vt จัดให้เป็นโครง
rib-tickler sl เรื่องตลก
ribald adj หยาบคาย
ribald n คนหยาบคาย
ribaldry n ตลกหยาบโลน
riband n คำโบราณของ ribbon
ribbed adj ซึ่งทำเป็นโครง
ribbing n ส่วนของโครงเส้นที่ใช้ในการถักไหมพรม
ribbing n การหยอกล้อ
ribbon n เส้นหรือแถบผ้ายาวที่ใช้ผูกเพื่อประดับตกแต่ง
ribbon n แถบผ้าหมึก
ribbon n สายสะพาย
ribbon vt ตกแต่งด้วยริบบิ้น
ribbon vt ฉีกเป็นเส้นยาว
ribcage n โครงกระดูก
riboflavin n วิตะมินบี 2
ribonucleic acid n สารใช้ในการสังเคราะห์โปรตีนของเซลล์สิ่งมีชีวิต (คำย่อ RNA)
rice n ต้นข้าว
rice n เมล็ดข้าว
rice vt ตำ (ข้าว)
ricepaper n กระดาษบางทำจากใยต้นข้าว
rich adj รวย
rich adj อุดมสมบูรณ์
rich adj มีค่า
rich adj (อาหาร) มัน
rich adj เข้มข้น (รสชาติ, สี)
rich sound adj ดังกังวาน
Richard the Third sl อึ
Richard the Third sl แฟนสาว
richer n คนร่ำรวย
riches n ความร่ำรวย
richly adv มั่งคั่ง
richness n ความมั่งคั่ง
Richter scale n หน่วยวัดความรุนแรงของแผ่นดินไหว
rick n กองหญ้าแห้ง
rick vt ทำให้เป็นกอง
rickets n โรคกระดูกอ่อน
rickety adj จวนจะพัง
rickety adj อ่อนแอ
rickety adj ซึ่งเป็นโรคกระดูกอ่อน
rickety adj เกี่ยวกับโรคกระดูกอ่อน
rickrack n ลายผ้าที่เย็บแบบซิกแซ็ก
ricksha n รถลาก
rickshaw n รถลาก
ricochet vi เด้งกลับ
ricochet n การเด้งกลับ
ricotta n เนยอิตาลีทำจากหางนม
rid vt ขจัด
rid adj ขจัดออกไป
rid of phrv เป็นอิสระจาก
ridable adj ซึ่งขับผ่านได้
riddance n การทำให้หมดสิ้น
ridden vt ขี่ (กริยาช่องที่ 3 ของ ride)
riddle n เกมทายปริศนา
riddle n ปัญหา
riddle vi ตอบปริศนา
riddle vt ตอบปริศนา
riddle vi พูดเป็นปริศนา
riddle vt แทงหรือเจาะให้เป็นรูพรุน
riddle vt ร่อนด้วยตะแกรง
riddle vt ระดมยิง
riddle n ตะแกรงร่อน
riddle sl การถ่ายปัสสาวะ
riddle with phrv เจาะเป็นรู
ride vi ขี่
ride vt ขี่
ride vi ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์
ride vt ขี่จักรยานหรือจักรยานยนต์
ride vi เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ
ride vt เดินทางโดยใช้ยานพาหนะ
ride vi ขึ้นลิฟท์
ride vt ขึ้นลิฟท์
ride vi ควบคุม
ride vi ลอย
ride vi อาศัย
ride vt โต้ (คลื่น)
ride n การเดินทางโดยยานพาหนะหรือหลังม้า
ride n การขี่ยานพาหนะ
ride n เครื่องเล่นที่ขับขี่เพื่อความเพลิดเพลิน
ride at phrv (เรือ) หยุดแล่น
ride down phrv ขี้ม้าไล่ล่า
ride down phrv ใช้งานอย่างหนัก / นาน (ม้า)
ride fast vi ห้อตะบึง
ride for phrv ขี่ม้าหรือจักรยานผาดโผนหรือเสี่ยงอันตราย
ride herd on phrv เฝ้าด ู(เพื่อควบคุม)
ride high phrv ยินดีในความสำเร็จ
ride on phrv ขี่ต่อไป
ride out phrv ขี่ออกไปนอกเมือง
ride out phrv แล่นฝ่า (เรือ)
ride out phrv ฝ่าฟัน
ride over phrv ขี่ข้าม
ride roughshod over idm ปฏิบัติกับ (บางคน) อย่างเลวร้ายหรือไม่คำนึงถึงความรู้สึก
ride someone on a rail idm ผูกไว้กับเสาและนำไปลงโทษ
ride to phrv ขี่ไปยัง
ride to hounds phrv ขี่ม้าล่าสัตว์
rideable adj ซึ่งขับผ่านได้
rider n คนที่ขี่ม้าหรือยานพาหนะ
rider n ข้อความเพิ่มเติม
ridership n จำนวนคนโดยสารโดยประมาณ
ridge n แนวหรือสัน
ridge n สันเขา
ridge n ส่วนที่นูน
ridge vt ทำให้เป็นสัน
ridge vi เป็นแนวสัน
ridge piece n แกนหลังคา
ridged adj ซึ่งทำเป็นโครง
ridgeline n สันเขา
ridgepiece n ขื่อ
ridgepole n แกนหลังคา
ridicule vt เยาะเย้ย
ridicule n การเยาะเย้ย
ridiculous adj น่าขัน
ridiculously adv อย่างน่าขำ
ridiculousness n ความน่าหัวเราะ
riding n การขี่ม้า
Riesling n เหล้าองุ่นขาว
rife adj ซึ่งแพร่กระจาย
rife adj มีอยู่ทั่วไป
riff n ท่อนซ้ำในเพลงแจ๊ส
riff-raff n คนชั้นต่ำ
riffle n ปืนยาว
riffle through phrv สับไพ่
riffraff n คนชั้นต่ำ (คำหยาบ)
rifle n ปืนเล็กยาว
rifle vt ทำเป็นเกลียวร่องในลำกล้องปืน
rifle vt ค้น
rifle vi ปล้น
rifle vt ปล้น
rifle through phrv พลิกอย่างเร็ว
rifleman n ผู้ใช้ปืนยาวหรือผู้เชี่ยวชาญการใช้ปืนยาว
rifling n ร่องที่เป็นเกลียวของลำกล้องปืน
rift n ความแตกร้าว
rift in the lute idm ความผิดเล็กน้อยที่จะนำไปสู่ความผิดที่ใหญ่ได้
rig vt ขึงสายระโยงระยาง
rig vt จัดเตรียมเครื่องมืออุปกรณ์
rig n เครื่องมือขุดเจาะน้ำมัน
rig vt ใช้อุบายเก็งกำไร
rig out phrv จัดเตรียมสิ่งของ (เช่น เสื้อผ้า) ให้
rig out phrv แต่งตัว (คำไม่เป็นทางการ)
rig up phrv ผูกเชือกเรือ
rig up phrv คิดถึงแผนการ (มักไม่ค่อยซื่อสัตย์) (คำไม่เป็นทางการ)
rigamarole n วิธีการที่ซับซ้อน
Rigel n ดาวที่สุกสว่างที่สุดในหมู่ดาว Orion
rigging adj เสื้อผ้า
right adj ถูกต้อง
right adj เหมาะ
right adj เป็นธรรม
right adj ทางขวา
right adv อย่างเหมาะสม
right adv อย่างฉับพลัน
right adv โดยตรง
right n ความถูกต้อง
right n สิทธิ
right n ขวา
right n พรรคอนุรักษ์นิยม
right vt ทำให้ถูกต้อง
right vt แก้ไข
right and left idm ทุกที่ทุกทาง
right angle n มุมฉาก
right as rain sl ถูกต้องอย่างยิ่ง
right away idm ทันทีทันใด
right line n เส้นตรง
right of first publication n ลิขสิทธิ์
right of way n สิทธิผ่านทาง
right on time idm ตรงเวลาพอดี
Right on! idm ถูกต้องแม่นยำเลย
right one sl คนงี่เง่า
right side up idm ที่ถูกด้าน
right wing n พรรคการเมืองอนุรักษ์นิยม
right-angled adj ซึ่งมีมุมฉาก
right-hand adj มือขวา
right-handed adj ถนัดมือขวา
right-hander n ผู้ถนัดมือขวา
right-minded adj ซึ่งสมเหตุสมผลและยุติธรรม
right-of-way n สิทธิผ่านทาง
right-wing adj อนุรักษ์นิยม
right-winger n ผู้อนุรักษ์นิยม
rightabout-face n การกลับหลังหัน
righteous adj ชอบธรรม
righteousness n ความชอบธรรม
rightful adj ยุติธรรม
rightfully adv อย่างยุติธรรม
rightist adj ซึ่งยึดถือลัทธิอนุรักษ์นิยม
rightist n ผู้ถือลัทธิอนุรักษ์นิยม
rightly adv อย่างถูกต้อง
rightness n ความถูกต้อง
righto int คำอุทาน (คำเก่า)
rights n ความเป็นเจ้าของ
rightward adj ไปทางขวา
rightward adv ไปทางขวา
righty-ho int คำอุทาน (คำเก่า)
rigid adj แข็ง
rigid adj ไม่ยืดหยุ่น
rigid adj เข้มงวด
rigidify vt ทำให้แข็ง
rigidity n ความเข้มงวด
rigidly adv โดยไม่ยืดหยุ่น
rigidness n ความเข้มงวด
rigmarole n วิธีการที่ซับซ้อน
rigmarole n การพูดที่วกวน
rigor n ความเข้มงวด
rigor n สภาพอากาศที่รุนแรง
rigor n ความเข้มงวด
rigor n สภาพอากาศที่รุนแรง
rigor mortis n การแข็งตัวของร่างที่ตายแล้ว
rigorous adj อย่างเข้มงวด
rigorous adj อย่างแม่นยำ
rigorously adv อย่างเข้มงวด
rigorousness n ความเข้มงวด
rile vt ทำให้ขุ่นเคือง
rile vt กวนน้ำอย่างแรง
rill vi ลำธาร
rille vi ลำธาร
rillet n ลำธารเล็กๆ
rillet n หุบเหวตื้นๆ บนพื้นผิวดวงจันทร์
rim n ขอบ
rim n ขอบล้อ
rim vt ทำให้มีขอบ
rime n เปลือกน้ำแข็ง
rime vt เคลือบด้วยน้ำแข็ง
rime vi เป็นจังหวะ
rime vt ทำเป็นจังหวะ
rimless adj (แว่นตา) ที่ไม่มีขอบ
rimmed adj มีขอบ
rimose adj ซึ่งแตกร้าว
rimous adj ซึ่งแตกร้าว
Rinbinson Crusoe n โรบินสัน ครูโซ ตัวละครเอกในนวนิยายของ Daniel Defoe
rind n เปลือกผลไม้
rind n ผิวชั้นนอกของเนยหรือเบคอน
rinderpest n โรคไวรัสร้ายแรงที่เป็นกับสัตว์เลี้ยง
ring n แหวน
ring n วงแหวน
ring n กลุ่มคณะ
ring n เนื้อที่ที่เป็นวงกลม
ring vi ล้อม
ring vt ล้อม
ring vt ใส่ห่วง
ring vi สั่นกระดิ่ง
ring vt สั่นกระดิ่ง
ring vi ส่งเสียงดังกังวาน
ring vt ทำเสียงสะท้อน
ring vi โทรศัพท์
ring n เสียงกระดิ่ง
ring a bell idm คุ้นๆ หู
ring about phrv ล้อมรอบด้วย
ring about phrv ล้อมรอบด้วย
ring around phrv โทรศัพท์ไป (หลายที่)
ring back phrv โทรศัพท์กลับ
ring down phrv ชักม่านลง
ring finger n นิ้วนาง (โดยเฉพาะข้างซ้ายซึ่งใช้สวมแหวนหมั้น/แต่งงาน)
ring for phrv กดออดเรียก
ring hollow phrv พูดด้วยน้ำเสียงไม่จริงใจ
ring in phrv ให้สัญญาณการมาถึงที่ทำงาน
ring in phrv ส่งเสียงเหมือนระฆังสั่น
ring in phrv ก้องหรือสะท้อนอยู่ใน
ring in the New Year idm ฉลองปีใหม่ตอนเที่ยงคืนของวันที่ 31 ธันวาคม
ring in the new year idm สั่นระฆังเป็นสัญญาณเริ่มปีใหม่
ring mail n เกราะ
ring off phrv วางหูโทรศัพท์
ring on phrv ทำเสียงแตกต่างกันโดยใช้
ring out phrv ส่งเสียงออกไป
ring out phrv (เสียง) โทรศัพท์ดัง
ring out phrv ลงเวลาเลิกงาน
ring out the old year idm สั่นระฆังบอกสัญญาณหมดปีเก่า
ring road n ถนนวงแหวน (สร้างรอบเมืองเพื่อลดปัญหาจราจรติดขัดในเมือง)
ring round phrv โทรศัพท์ไปทั่ว/หลายที่
ring round phrv ล้อมรอบด้วย
ring round phrv ลากเส้นรอบ
ring series n โซ่
ring the changes idm จัดการสิ่งต่างๆ ในรูปแบบใหม่
ring through phrv ส่งเสียงเหมือนระฆังสั่น
ring through phrv ก้องหรือสะท้อนอยู่ใน
ring true idm เป็นไปได้
ring true phrv (เหรียญ) มีเสียงทดสอบว่าเป็นของจริง
ring true phrv (น้ำเสียง, คำพูด) น่าเชื่อถือ
ring up phrv โทรศัพท์หา
ring up phrv บันทึกจำนวนเงินที่จ่ายไปบนเครื่องด้วยเสียงสัญญาณ
ring with phrv เต็มไปด้วยเสียงของ
ring with phrv เต็มไปด้วย (ชื่อเสียง)
ring with phrv ล้อมรอบด้วย
ring-necked adj ซึ่งมีแถบสีรอบๆ คอ
ring-piece sl ทวารหนัก
ring-stinger sl แกงเผ็ด
ringed adj ซึ่งเป็นวงแหวน
ringer n ผู้สั่นกระดิ่ง
ringing adj (เสียง) ดังและชัด
ringleader n หัวหน้าแก๊ง
ringlet n ลอนผม
ringmaster n ผู้ควบคุมการแสดงของโรงละครสัตว์
ringneck n นกหรือสัตว์อื่นที่มีแถบสีรอบๆ คอ
ringside n บริเวณใกล้เวทแสดง
ringtoss n เกมโยนห่วง
ringtum sl ทวารหนัก
ringworm n ขี้กลาก
rink n ลานเล่นสเก็ตน้ำแข็ง
rinky-dink ราคาถูก
rinse vt ชำระล้าง
rinse vt กลั้ว
rinse n การชำระล้าง
rinse n การย้อมผม
rinse n น้ำที่ใช้ชะล้าง
rinse down phrv ล้างด้วย
rinse out phrv ล้างออก
rinse with phrv ล้างด้วย
rinse with phrv ล้างด้วย
rinsing n การชะล้าง
riot n การจลาจล
riot n สิ่งที่สนุกสนานเพลิดเพลินอย่างเต็มที่
riot n คนที่สนุกสนาน
riot n การนำเสนอที่วิเศษงดงาม
riot n ความสำมะเลเทเมา
riot vi ก่อการจลาจล
riot vi สำมะเลเทเมา
riot in phrv ยินดียิ่งกับ
rioter n ผู้ก่อการจลาจล
riotous adj เกี่ยวกับการจลาจล
riotously adv อย่างโกลาหล
riotousness n ความโกลาหล
RIP abbr ขอให้ไปสู่สุคติ (คำย่อของ rest in peace)
rip vi ฉีก
rip vt ฉีก
rip n การฉีก
rip n คลื่นยักษ์
rip n คนเสเพล
rip across phrv ฉีกเป็นสองส่วน
rip apart phrv แยกจาก
rip apart phrv ทำให้เศร้าโศกอย่างมาก
rip away phrv ฉีกออก
rip away phrv ดึงปิด
rip cord n เชือกสำหรับดึงร่มชูชีพให้กางออก
rip down phrv ฉีกลง
rip from phrv ดึงจาก
rip in phrv ฉีกหรือผ่าเป็นสองส่วน
rip into phrv ถอน/ดึงออกอย่างแรง
rip into phrv โจมตี
rip off phrv ทำให้หลุดออกอย่างรุนแรง (จากส่วนหน้าของบางสิ่ง)
rip off phrv ขโมยจาก (คำสแลง)
rip off phrv คิดราคามากเกินไป (คำไม่เป็นทางการ)
rip off phrv สบถ
rip out phrv ตัดออก/หลุดออก
rip to phrv ฉีกเป็นส่วนเล็ก ๆ
rip up phrv ดึงขึ้น (อย่างแรง)
rip up phrv ทำให้พังไม่เป็นท่า
rip-off n สิ่งที่ไม่คุ้มค่า
rip-off n ของเลียนแบบ
rip-roaring adj อึกทึกครึกโครม (คำสแลง)
riparian adj ซึ่งติดชายฝั่ง
ripe adj สุก
ripe adj เจริญเต็มที่
ripe adj เป็นผู้ใหญ่
ripe old age idm แก่มาก
ripen vt ทำให้สุก
ripen vt ทำให้เติบโตเต็มที่
ripened adj สุก
ripeness n ความสุกงอม
ripening n การเจริญเติบโตเต็มที่
ripost n การแทงดาบทันที
riposte n การตอบโต้อย่างฉับพลัน
riposte n การแทงกลับอย่างฉับพลัน (การฟันดาบ)
riposte vi ตอบโต้อย่างฉับพลัน
ripped sl เมาเหล้าหรือเมายา
ripped to the tits sl เมามาก
ripper n คนหรือสิ่งที่ทำให้ฉีกขาด
ripping adj ซึ่งฉีกขาด
ripple vi กระเพื่อม
ripple vt ทำให้กระเพื่อม
ripple n คลื่นเล็กๆ
ripsaw n เลื่อยที่มีซี่ฟันหยาบ
ripsnorter n คนหรือสิ่งที่ดีเด่น
riptide n กระแสน้ำที่ไหลต้านกระแสน้ำอื่น
rise vi ลุกขึ้น
rise vi สูงขึ้น
rise vi เลื่อนสถานะขึ้น
rise vi ลุกฮือ
rise vi ยุติการประชุม
rise vi กำเนิด
rise vi เจริญเติบโต
rise vi ปรากฏ
rise vi (ดวงอาทิตย์) ปรากฏขึ้นจากขอบฟ้า
rise n การเพิ่มขึ้น
rise n การเลื่อนขึ้น
rise n การยกระดับ
rise n การปรากฏขึ้นเหนือเส้นขอบฟ้า
rise n แหล่งกำเนิด
rise n การก่อจลาจล
rise above phrv ลอยสูงขึ้นเหนือ
rise above phrv ทำให้มีพฤติกรรมดี / สูงส่งกว่า
rise above phrv เอาชนะ
rise and shine idm ลุกขึ้นแล้วก็ทำตัวให้สดชื้น
rise from phrv ลุกขึ้นจาก
rise from phrv มีสาเหตุมาจาก
rise from the ashes idm สร้างขึ้นใหม่ (หลังถูกไฟเผา)
rise from the ranks idm เลื่อนยศหรือตำแหน่ง
rise in the world phrv มีฐานะทางสังคมสูงขึ้น
rise to phrv ลอยขึ้นไปทาง
rise to phrv ขึ้นสู่ระดับ
rise to the bait phrv (ปลา) กินเหยื่อ
rise to the occasion idm ใช้ความพยายามอย่างมาก
rise to the surface idm กลายเป็นที่รู้จัก
rise up phrv โผล่
rise up phrv ลุกยืนสองขา
rise up phrv ลุกฮือ
rise up phrv ลุกขึ้น
rise up phrv ลุกฮือต่อต้าน
rise up phrv ก่อตัวขึ้น
riser n ผู้ลุกขึ้น
risible adj น่าหัวเราะ
risible adj น่าขำ
rising adj ซึ่งสูงขึ้น
risk n ภัยอันตราย
risk n การเสี่ยง
risk vt เสี่ยงภัย
risk vt เสี่ยงทำ
risk on phrv เสี่ยงเดิมพัน
risk safety n อันตราย
risk-taker n นักเสี่ยงโชค
risk-taking n การเล่นเสี่ยง
riskily adv อย่างเป็นอันตราย
risky adj เป็นอันตราย
risky adj เป็นการเสี่ยง
risotto n อาหารอิตาเลียนชนิดหนึ่ง
risque adj ลามก
rissole n ก้อนเนื้อสับ
rite n พิธีกรรม
rite n พิธีการ
ritual n พิธีกรรม
ritual adj เกี่ยวกับพิธีกรรม
ritualise vi ทำพิธีทางศาสนา
ritualise vt ทำพิธีทางศาสนา
ritualism n การศึกษาเกี่ยวกับพิธีทางศาสนา
ritualistic adj เกี่ยวกับพิธีทางศาสนา
ritualistically adv โดยพิธีทางศาสนา
ritualize vi ทำพิธีทางศาสนา
ritualize vt ทำพิธีทางศาสนา
ritually adv อย่างเป็นพิธีการ
ritzy adj หรูหรา (คำไม่เป็นทางการ)
rival n คู่แข่ง
rival n ผู้ที่มีความสามารถทัดเทียมกัน
rival vt มีความสามารถทัดเทียมกัน
rival vi แข่งขัน
rival vt แข่งขัน
rival adj ที่เป็นคู่แข่งกัน
rivalry n การแข่งขันกัน
rive vi ฉีก
rive vt ฉีก
riven adj ซึ่งฉีกออก
river n แม่น้ำ
river n การไหล
river basin n บริเวณลุ่มน้ำ
river mouth n ปากแม่น้ำ
riverbank n ฝั่งแม่น้ำ
riverbed n เส้นทางที่น้ำไหลผ่าน
riverhead n ต้นน้ำ
riverside n ริมแม่น้ำ
riverside adj ซึ่งอยู่ริมแม่น้ำ
rivet n หมุดโลหะสำหรับตอกยึด
rivet vt ตอกด้วยหมุด
rivet vt ทำให้ติดตรึง
rivet on phrv จ้องมองที่
rivet to phrv ตั้งรกรากใน
riveter n ผู้ตอกหมุด
riveting adj น่าตราตรึง
riviera n ชายฝั่งริเวียร่า อยู่แถบเมดิเตอร์เรเนียน
Riviera n ชายฝั่งริเวียร่า อยู่แถบเมดิเตอร์เรเนียน
rivulet n แม่น้ำสายเล็กๆ
riyal n ริยาล เป็นหน่วยเงินของประเทศซาอุดิอาระเบีย
RN n คำย่อของ registered nurse
RNA abbr คำย่อของ ribonucleic acid
rneven adj ที่มีคลื่นมาก
ro-ro abbr ซึ่งออกแบบให้รถขับเคลื่อนได้ (มาจาก roll-on roll-off)
roach n ปลาน้ำจืดชนิดหนึ่ง
roach n แมลงสาบ (คำย่อจาก cockroach)
road n ถนน
road n เส้นทาง
road hog n คนขับรถขวางทางชาวบ้าน
road pizza sl ศพของสัตว์บนถนน
road runner n นกชนิดหนึ่ง
road-hog idm คนขับรถที่ไม่ระมัดระวัง
roadability n การขับเคลื่อนได้ดีบนถนนหนทางที่ไม่ดี
roadbed n ฐานของถนน
roadblock n สิ่งกีดขวาง
roadholding n การทรงตัวได้ของรถขณะเลี้ยวที่ความเร็วสูง
roadhouse n โรงแรม ร้านอาหารหรือสถานบันเทิงริมถนน
roadie n คนยกเครื่องในวงดนตรี
roadrunner n นกชนิดหนึ่ง
roadshow n การแสดงโดยเดินทางไปตามที่ต่างๆ
roadside n ขอบถนน
roadside adj ข้างถนน
roadster n รถเปิดประทุน
roadway n ถนน
roadwork n การวิ่งออกกำลังของนักมวย
roadworks n การซ่อมถนน
roadworthy adj (รถยนต์) ปลอดภัยสำหรับการขับขี่
roam vi ท่องเที่ยวไป
roam vt ท่องเที่ยวไป
roam n การเดินทางท่องเที่ยวโดยปราศจากจุดหมาย
roamer n ผู้เดินเท้า
roaming adj ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย
roan n ม้าที่มีขนสีน้ำตาลผสมสีขาว
roan n สีน้ำตาลผสมสีขาว
roan adj ซึ่งมีสีน้ำตาลผสมสีขาว
roar vi คำราม
roar vi หัวเราะลั่น
roar vi ส่งเสียงครึกโครม
roar n การแผดเสียง
roar n การหัวเราะลั่น
roar n เสียงคำราม
roar n เสียงครึกโครม
roar at phrv ตะโกนใส่
roar down phrv ตะโกนใส่
roar out phrv ส่งเสียงดัง
roarer n ผู้แผดเสียงหัวเราะ
roaring n ซึ่งส่งเสียงดังลั่น
roast vt ย่าง
roast vt ตำหนิอย่างรุนแรง
roast vt ล้อเลียน
roast n เนื้อย่าง
roast n งานเลี้ยงที่มีอาหารย่าง
roaster n เตาย่างหรือปิ้ง
roasting adj ซึ่งใช้สำหรับย่างหรือปิ้ง
rob vt ปล้น
rob of phrv ขโมยจาก
rob Peter to pay Paul idm หยิบยืมจากอีกคนไปให้อีกคน
robber n โจร
robbery n การปล้น
robe n เสื้อคลุมยาว
robe n เสื้อคลุมอาบน้ำ
robe vi สวมเสื้อคลุม
robe vt สวมเสื้อคลุม
robes n เสื้อผ้า
robin n นกขนาดเล็ก หน้าอกมีสีแดง
Robin Hood n โรบินฮู้ด (วีรบุรุษในนิทานยุคศตวรรษที่12)
robin redbreast n นกขนาดเล็ก หน้าอกมีสีแดง
robing room n ห้องซึ่งพระใช้เตรียมตัวเพื่อทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์
robot n หุ่นยนต์
robotic adj เกี่ยวกับหุ่นยนต์
robotics n การออกแบบหุ่นยนต์
robust adj แข็งแรง
robust adj ทนทาน
robust adj มุ่งมั่น
robust adj เถรตรง
robustious adj หยาบคาย
robustness n ความมีสุขภาพดี
robustness n ความแข็งแรง
rock n หิน
rock n ลูกกวาดที่เป็นแท่งแข็งมีหลากสี
rock n เพชร
rock vi โยก
rock vt โยก
rock vt ทำให้ตกใจ
rock n การโยก
rock n ดนตรีร็อค
rock and roll n เพลงร็อคแอนด์โรลในยุค 1950
rock bottom n ระดับต่ำสุด
rock bottom sl (ราคา) ต่ำสุด
rock bottom sl จุด / ระดับต่ำสุด
rock crystal n หินควอตซ์ซึ่งมีลักษณะใส
rock salt n เกลือสินเธาว์
rock the boat idm ทำป่วน
rock to phrv แกว่งขึ้นลงจนหลับ
rock-and-roll n ดนตรีร็อกแอนด์โรลล์
rock-bottom n ระดับต่ำสุด
rock-hard n แข็งมาก
rock-jock sl คนไต่เขา
rock-ribbed adj ซึ่งมีหินมาก
rockability n เพลงอเมริกันผสมระหว่างร็อกแอนด์โรลล์และเพลงคันทรี่
rockbound adj เต็มไปด้วยหิน
rocker n เครื่องเขย่า
rocker n คานโค้งของเก้าอี้โยก
rocker arm n คันโยก
rocket n จรวด
rocket n ขีปนาวุธหรือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยจรวด
rocket n พลุ
rocket vi พุ่งไปอย่างรวดเร็ว
rocket vi เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
rocket vt ส่งจรวด
rocket n พืชชนิดหนึ่ง
rocket launcher n ห้องใต้ดินเก็บอาวุธ
rocketeer n อาชญากร
rocketry n การศึกษาเกี่ยวกับจรวด
rockfall n กองหินที่ร่วงลงมา
Rockies n เทือกเขาร็อกกี้
rocking chair n เก้าอี้โยก
rocking horse n ม้าโยกไม้สำหรับเด็กนั่งเล่น
rocks n ก้อนกรวด
rocky adj เต็มไปด้วยหิน
rocky mountain goat n สัตว์เคี้ยวเอื้องประเภทแพะในอเมริกาเหนือ
Rocky Mountains n เทือกเขาร็อกกี้มีความยาว 4,828 กิโลเมตร)
Rococo n รูปแบบการตกแต่งที่นิยมในยุโรปช่วงศตวรรษที่18
rococo n รูปแบบการตกแต่งที่นิยมในยุโรปช่วงศตวรรษที่18
rococo adj เกี่ยวกับรูปแบบรูปแบบการตกแต่งที่นิยมในยุโรปช่วงศตวรรษที่18
rod n ไม้หรือโลหะแท่งยาวๆ
rod n คันเบ็ด
rod n ไม้เรียว
rod n ไม้วัด
rod n ปืนเล็ก
rod-shaped adj ที่มีรูปท่อนกลม
rode vi กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ride
rode vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ride
rodent n สัตว์จำพวกหนู
rodeo n การแสดงความสามารถในการขี่ม้าและคล้องจับปศุสัตว์ของโคบาล
rodeo n การล้อมจับปศุสัตว์
rodeo n คอกสำหรับจับปศุสัตว์
rodeo vi เข้าร่วมแข่งขันการล้อมจับปศุสัตว์
roe n ไข่ปลา
roe n น้ำอสุจิของปลา
roe n ก้อนไข่ปูหรือกุ้ง
roe n กวางขนาดเล็กชนิดหนึ่ง สง่างามและปราดเปรียว
roe deer n กวางขนาดเล็กชนิดหนึ่ง สง่างามและปราดเปรียว
roebuck n กวางตัวผู้
roentgen n รังสีเอ็กซ์
roentgenogram n ภาพบนฟิล์มเอ็กซเรย์
rogation n บทสวดมนต์
roger int คำอุทานหมายถึงเข้าใจข้อความ
roger sl ร่วมเพศ
rogering sl การร่วมเพศ
rogue n คนไม่ซื่อ
rogue n อันธพาล
rogue n ช้างหรือสัตว์อื่นที่ผิดแผกและแยกตัวออกจากกลุ่ม
rogue adj ซึ่งผิดแผกและแยกตัวออกจากกลุ่ม
rogue vt ถางทำลายพืชที่ไม่ดีออกไป
rogue vt โกง
roguery n ความมีเล่ห์เหลี่ยม
roguish adj ขี้โกง
roguishly adv อย่างหลอกลวง
roguishness n ความมีเล่ห์เหลี่ยม
roister vi เอะอะโวยวาย
roisterer n คนเอะอะโวยวาย
roisterous adj ซึ่งเอะอะโวยวาย
role n บทละคร
role n บทบาท
role-play n การแสดงละคร
roll vi ม้วน
roll vt กลิ้ง
roll vi ขับเคลื่อนบนล้อ
roll vi บิดงอ
roll vi เดินโซเซ
roll vi เคลื่อนเป็นลูกคลื่น
roll vt เคลื่อนเป็นลูกคลื่น
roll vi คลึงด้วยลูกกลิ้ง
roll vi ดำเนินการ
roll n ม้วนเอกสาร
roll n สิ่งที่มีลักษณะเป็นม้วนกลม
roll n ก้อนขนมปัง
roll n การหมุน
roll n การคลึงด้วยลูกกลิ้ง
roll n การโยนลูกเต๋า
roll n การบินควงสว่าน
roll n การหมุนแบบวงล้อ
roll n การเดินโคลงเคลง
roll n เสียงรัว
roll n ลูกกลิ้ง
roll about phrv ม้วนรอบ
roll about phrv หัวเราะจนหยุดไม่ได้
roll at phrv ทำตาหวานใส่
roll away phrv กลิ้งออกไป
roll back phrv กลิ้งกลับ
roll back phrv (เวลา) หายไป
roll back phrv บังคับ
roll back phrv ลดลง
roll by phrv เคลื่อนผ่าน
roll by phrv (เวลา) ผ่านไปรวดเร็ว
roll call n การเรียกชื่อ
roll down phrv ตกลงมา
roll down phrv เดินทางไกลลงไปตาม (แม่น้ำ)
roll in phrv ซัดเข้ามา
roll in phrv หลั่งไหลเข้ามาอย่างมาก
roll in phrv มีเงินหรือชีวิตความเป็นอยู่ดี (คำไม่เป็นทางการ)
roll of honour n รายชื่อผู้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ
roll off phrv กลิ้งตกลงไป
roll off phrv ทำสำเนา / ถ่ายสำเนา
roll off phrv ท่องจำ
roll on phrv ไหลไป
roll on phrv ม้วนขึ้นมา (เสื้อผ้า, ถุงน่อง)
roll on phrv ทาสีด้วยลูกกลิ้ง
roll on phrv ผ่านไป (เวลา)
roll on phrv ใกล้เข้ามา
roll out phrv กลิ้งออกไป (จาก)
roll out phrv ดันออก
roll out phrv คลี่ออก
roll out phrv พูดเสียงดังฟังชัด
roll out phrv กดให้แผ่หรือแบน
roll out phrv ผลิตจำนวนมาก
roll over phrv กลิ้งไป
roll round phrv หมุนรอบ
roll round phrv มาหาโดยไม่ได้นัด
roll round phrv เวลาหรือเหตุการณ์เกิดขึ้นเป็นประจำ
roll up phrv พับกลับ
roll up phrv (ควัน) ลอยสูงขึ้น
roll up phrv เคลื่อนมาถึง
roll up phrv ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นทีละน้อย
roll with phrv พยายามยอมรับ
roll-call n การเรียกชื่อ
roll-on adj ซึ่งเป็นลูกกลิ้ง
roll-on roll-off adj ซึ่งออกแบบให้รถขับเคลื่อนได้ (คำย่อคือ ro-ro)
roll-out n การเปิดตัวของสินค้าใหม่ต่อสาธารณชน
roll-up n บุหรี่มวนสูบเอง
rollback n การลดราคาหรือค่าจ้างสู่ระดับเดิม
rolled adj ซึ่งขดเป็นเกลียว
roller n ผู้ม้วน
roller n ลูกกลิ้ง
roller n ลูกโม่
roller n เครื่องบดถนน
roller n ที่ม้วนผม
roller n ลูกคลื่นยักษ์
roller n นกพิราบที่บินม้วนตัวได้
Roller Blade n รองเท้าสเก็ตที่มีล้อเรียงแนวเดียวกันใต้รองเท้า
roller coaster n เครื่องเล่นรถไฟไม่มีหลังคาบนรางที่แคบและสูงชันในสวนสนุก
roller coaster n สภาพการณ์ที่เปลี่ยนไปมาอย่างรุนแรง
roller skate n รองเท้าสเก็ตสี่ล้อสำหรับวิ่งบนกระดาน
Rollerblade n รองเท้าสเก็ตที่มีล้อเรียงแนวเดียวกันใต้รองเท้า
rollick vi กระโดดโลดเต้น
rollick n กระโดดโลดเต้น
rollicking adj รื่นเริงและส่งเสียงเฮฮา
rolling n การกลิ้ง
rolling mill n โรงงานอัดแผ่นโลหะ
rolling stock n รถบรรทุกสินค้า
rollmop n ชิ้นส่วนของปลาเฮอร์ริงซึ่งดองในน้ำส้ม
rollover n รางวัลในการแข่งขัน
roly-poly adj จ้ำม่ำ
roly-poly adj เตี้ยและอ้วนกลม (คำดูถูก)
ROM abbr หน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ (คำย่อ Read Only Memory)
Rom. Cath. n คำย่อของ Roman Catholic
romaine n ผักกาดหอมชนิดหนึ่ง
Roman adj เกี่ยวกับโรมัน
Roman army n กองทหารของโรมัน
Roman candle n ดอกไม้เพลิงชนิดหนึ่ง
Roman Catholic n ผู้นับถือศาสนาคริสต์นิการโรมันคาทอลิก
Roman Catholic Church n ศาสนาคริสต์นิการโรมันคาทอลิก
Roman Empire n อาณาจักรโรมันสมัยโบราณ
Roman nose n จมูกโด่ง
Roman robe n กระโปรงยาวของผู้หญิงโรมันโบราณ
Romance n กลุ่มภาษาที่ลืบทอดมาจากภาษาละติน
romance n เรื่องรักใคร่
romance n การผจญภัย
Romanesque adj ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่แพร่ในยุโรปตะวันตกช่วงศตวรรษ10-12
Romania n ประเทศโรมาเนีย
Romania n โรมาเนีย
Romanic adj เกี่ยวกับกลุ่มภาษาที่ลืบทอดมาจากภาษาละติน
Romansh n ภาษาถิ่นในสวิตเซอร์แลนด์
romantic adj เกี่ยวกับเรื่องรักใคร่และการผจญภัย
romantic adj เพ้อฝัน
romantic adj เต็มไปด้วยจินตนาการ
romantic n บุคคลที่มีลักษณะโรแมนติก
romanticise vt ทำให้เย้ายวนใจ
romanticism n รูปแบบศิลปะ ดนตรีและวรรณคดีปลายศตวรรษ18และต้นศตวรรษ19
Romanticism n รูปแบบศิลปะ ดนตรีและวรรณคดีปลายศตวรรษ18และต้นศตวรรษ19
romanticist n คนมีอารมณ์อ่อนไหว
romanticize vt ทำให้เย้ายวนใจ
Romany n ชาวยิปซี
Rome n กรุงโรมของประเทศอิตาลี
Romeo n ชายคนรัก
Romish adj เกี่ยวกับโบสถ์คาทอลิก
romove vt นำสิ่งที่ปิดไว้ออกมา
romp vi วิ่งเล่น
romp vi ประสบความสำเร็จอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ)
romp n การวิ่งเล่น
romp n ภาพยนตร์ หนังสือหรือการละเล่นที่สนุกสนาน (คำไม่เป็นทางการ)
romp n การมีความสัมพันธ์ทางเพศกันแบบง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ)
romp n ชัยชนะที่ได้มาอย่างง่ายๆ (คำไม่เป็นทางการ)
romp about phrv วิ่งเล่นตึงตัง
romp home phrv ได้รับชัยชนะง่ายดายในการแข่งขัน
romp through phrv สอบผ่านอย่างง่ายดาย
romper n ผู้ทำเสียงอึกทึกครึกโครม
romper suit n ผ้าสวมคลุมตัวและขาของทารก
rompers n ผ้าสวมคลุมตัวและขาของทารก
ronchie sl ไร้รสนิยม
rondeau n บทกวี
rondeaux n บทกวี (คำนามพหูพจน์ของ rondeau)
rondo n เสียงเพลงแบบที่มีการซ้ำทำนองหลักหลายรอบ
ronk sl กลิ่นเหม็น
rood n ไม้กางเขน
roof n หลังคา
roof n ส่วนบน
roof n เพดานปาก
roof vt มุงหลังคา
roof covering n หลังคาใบจาก
roof garden n สวนบนหลังคาของอาคาร
roof tile n กระเบื้องหลังคา
roofing n การมุงหลังคา
rooftop n ผิวด้านนอกของหลังคา
rooftree n สันอกไก่ของหลังคา
rook n นกตระกูลกาชนิดหนึ่ง
rook n นักต้มตุ๋น (คำสแลง)
rook vt โกง (คำสแลง)
rook n ตัวเรือในเกมหมากรุก
rookery n ฝูงกา
rookie sl ไม่มีประสบการณ์
rooky sl ไม่มีประสบการณ์
room n ที่ว่าง
room n ห้อง
room n คนที่อยู่ในห้อง
room n โอกาส
room vi พักอาศัย
room and board n ที่พักและอาหาร
room together phrv พักห้องเดียวกัน
room with phrv พักกับ
room-mate n เพื่อนร่วมห้อง
roomate n เพื่อนร่วมห้อง
roomer n ผู้อาศัย
roomful adj เต็มไปด้วยผู้คนและสิ่งของ
roominess n ความกว้างใหญ่
roommate n เพื่อนร่วมห้อง
rooms n ที่พัก
rooms n ห้องชุด
rooms n ห้องที่แบ่งให้เช่า (คำไม่เป็นทางการ)
rooms n ห้องชุด
rooms n ห้องชุด
roomy adj กว้าง
roost n คอนสำหรับนกเกาะนอน
roost n กลุ่มนกที่เกาะคอนร่วมกัน
roost n ที่พักอาศัยชั่วคราว
roost vi นอนบนคอน
rooster n ไก่ตัวผู้
rooster n คนที่หยิ่งยโส
root n ราก
root n รากฟัน
root adj รากฐาน
root n รากเหง้า
root n รากในคณิตศาสตร์
root n รากศัพท์
root vi หยั่งราก
root vt หยั่งราก
root vi มีกำเนิดจาก
root vi คุ้ยดินด้วยจมูก
root vt คุ้ยดินด้วยจมูก
root vi ส่งเสียงเชียร์
root about phrv ขุดหาอาหาร (ด้วยจมูก)
root about phrv ค้นหา
root and branch idm ทั้งหมด
root beer n เครื่องดื่มรูทเบียร์
root for phrv ส่งเสียงเชียร์
root in phrv ฝังรากใน (ต้นไม้)
root out phrv ถอนออก (ต้นไม้, รากต้นไม้)
root out phrv ทำลาย
root out phrv ค้นหา
root to phrv ตั้งรกรากใน
root up phrv ถอนขึ้น (รากต้นไม้)
root up phrv (หมู) ดุน / ขุดดินด้วยจมูก
root up phrv ค้นหา
rootage n การหยั่งรากลงไป
rooted adj ซึ่งฝังราก
rooting-tooting sl มีชื่อเสียง
rootle about phrv ขุดหาอาหารด้วยจมูก (หมู)
rootless adj ซึ่งไร้ราก
rootstock n ลำต้นที่อยู่ใต้ดิน
rope n เชือก
rope vt มัดด้วยเชือก
rope in phrv ถูกผูกเชือก
rope in phrv ชักชวนให้ร่วม
rope into phrv ชักจูงให้เข้าร่วม
rope off phrv กั้นเชือก (ป้องกันสัตว์หรือแบ่งเขต)
rope together phrv ผูกไว้ด้วยกัน (ด้วยเชือก)
rope up phrv ผูกด้วยเชือก
ropery n โรงทำเชือก
ropewalker n นักไต่เชือก
ropey adj ซึ่งอยู่ในสภาพแย่
ropey adj ป่วย
ropey sl น่าสงสัย
ropey sl ที่มีคุณภาพแย่
ropy adj ซึ่งอยู่ในสภาพแย่
rorqual n ปลาวาฬชนิดหนึ่ง
rosaceous adj เกี่ยวกับต้นกุหลาบ
rosary n พิธีสวดมนต์นับลูกประคำของคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก
rosary n สายลูกประคำ
rose n ดอกกุหลาบ
rose n สีกุหลาบ
rose n ปลายหัวฝักบัวรดน้ำ
rose hip n ผลไม้สุกของต้นกุหลาบ
rose water n น้ำกุหลาบ
rose-colored adj เหมือนสีกุหลาบ
rose-coloured adj ซึ่งมีสีชมพู
roseate adj ซึ่งเป็นสีกุหลาบ
roseate adj มองโลกในแง่ดี
roseately adv อย่างสบายใจ
rosebud n ดอกกุหลาบตูม
rosemary n ไม้พุ่มจำพวก Rosmarinus officinalis
roseola n ผื่นแดงบนผิวหนัง
rosette n ลายดอกกุหลาบ
rosewood n ไม้เนื้อแดงที่ใช้ทำเครื่องเรือน
rosewood n ไม้แดงแข็งสำหรับทำเครื่องเรือน
Rosie Lee sl ชา
rosily adv อย่างสีกุหลาบ
rosin n ชันสน
roster n บัญชีรายชื่อ
rostrum n ยกพื้นสำหรับกล่าวคำปราศรัย
rosy adj มีสีชมพู
rosy adj มีผิวสีชมพูผ่องใส
rosy adj มีความหวัง
rot vi ทำให้เน่าเปื่อย
rot sl เรื่องไร้สาระ
rot away phrv ทำให้เน่าเปื่อย/ผุพัง
rot off phrv ร่วง
rot out phrv ผุเป็นรู
rota n รายการของงานที่ต้องทำและผู้ปฏิบัติงาน
Rotarian n สมาชิกสโมสรโรตารี่ก่อตั้งในรัฐชิคาโกปีค.ศ.1905
rotary adj ซึ่งหมุนรอบ
rotary n ส่วนของเครื่องจักรที่ใช้หมุนรอบเพลา
Rotary Club n สโมสรโรตารี่
rotary press n แท่นพิมพ์
rotate vt ทำให้หมุน
rotate vi หมุน
rotate vi ปลูกพืชหมุนเวียน
rotate vt ปลูกพืชหมุนเวียน
rotate vt สับเปลี่ยน
rotate vi สับเปลี่ยน
rotating adj ซึ่งหมุนรอบ
rotating adj ซึ่งทำให้หมุนรอบ
rotating wheel n กังหันลม
rotation n การหมุนรอบ
rotation n การหมุนเวียนตามปกติของเหตุการณ์หรือสื่งต่างๆ
rotation n การปลูกพืชหมุนเวียน
rotational adj ซึ่งหมุนรอบ
rotator n ส่วนที่หมุนของเครื่องจักร
rotator n แกนหมุน
rotatory adj ซึ่งทำให้หมุนรอบ
rote n การท่องจำอย่างเดียว
rote n เสียงคลื่นยักษ์
rote n เครื่องดนตรีโบราณชนิดหนึ่ง
rotgut n เหล้าราคาถูกๆ
rotogravure n เทคนิคการพิมพ์แบบใช้ลูกกลิ้งทองแดง
rotor n ใบพัดของเฮลิคอปเตอร์
rotor n ส่วนที่หมุนของเครื่องจักร
rotorhead sl นักบิน (ขับเฮลิคอปเตอร์)
rotten adj เน่าเปื่อย
rotten adj เลวร้าย (คำไม่เป็นทางการ)
rotten adj รู้สึกไม่ดี (คำไม่เป็นทางการ)
rottenness n การเน่าเปื่อย
rotter n คนไม่ได้ความ
rotting n การย่อยสลาย
rotting adj สุกเกินไป
Rottweiler n สุนัขพันธุ์หนึ่ง
rotund adj อ้วนท้วน
rotund adj ดังกังวาน
rotunda n ตึกหรือห้องที่เป็นทรงกลมโดยเฉพาะที่มีหลังคาโค้งกลม
rotundity n ความอ้วนท้วน
rouble n หน่วยเงินตราของรัสเซีย
rouge n ผงสีแดงละเอียดหรือชาดสำหรับทาแก้ม
rouge n ผงสีแดงที่ใช้ขัดโลหะหรือแก้ว
rouge vi แต้มชาด
rouge vt แต้มชาด
rough adj ขรุขระ
rough adj มีพายุรุนแรง
rough adj ทุรกันดาร
rough adj หยาบคาย
rough adj คร่าวๆ
rough adj ไม่เป็นระเบียบ
rough adj ไม่ได้ตกแต่ง
rough n พงหญ้าหรือต้นไม้ในสนามกอล์ฟ
rough n ต้นร่าง
rough n คนที่ใช้ความรุนแรง
rough vt ทำให้ขรุขระ
rough vt ใช้กำลังรุนแรงต่อคู่แข่งขัน (เช่น ฟุตบอล, ฮ็อกกี้)
rough and ready sl กระปรี้กระเปร่า
rough in phrv ลากคร่าว ๆ
rough it phrv ใช้ชีวิตง่าย ๆ (ไม่สะดวกสบาย)
rough out phrv วางแผนหยาบ ๆ / คร่าว ๆ
rough time sl ช่วงยุ่งยาก
rough up phrv ทำให้ยุ่งเหยิง
rough up phrv โจมตีเบา ๆ
rough-and-ready adj สะดวกและเตรียมรวดเร็วแต่ไม่ดีเท่าไหร่
rough-and-tumble sl ยุ่งวุ่นวาย
rough-hew vt ทำอย่างลวกๆ
rough-hewn adj ซึ่งตัดไว้ไม่เรียบ
roughage n วัตถุหยาบ
roughcast n ปูนฉาบ
roughen vi หยาบ
roughen vi ทำให้หยาบ
roughhouse n การชุลมุนวุ่นวาย
roughhouse sl ทำอึกทึกครึกโครม
roughly adv อย่างคร่าวๆ
roughneck n คนพาล
roughneck sl ทำอึกทึกครึกโครม
roughness n ความหยาบ (วัสดุ)
roughness n การชุลมุนวุ่นวาย
roughness n การทำด้วยขนสัตว์
roughness n การทำด้วยขนสัตว์
roughrider n คนขี่ม้า
roughshod adj ซึ่งใส่เกือกม้าที่มีตะปู
roulade n ชิ้นเนื้อที่ม้วนเป็นก้อน
rouldad n ดนตรีผสมที่ไม่มีรูปแบบแน่นอน
roulette n การพนันหมุนวงล้อโดยมีลูกให้ตกตามหมายเลข
roulette n วงล้อมีฟันสำหรับเจาะรู
roulette vt ใช้ฟันล้อเจาะรู
round prep รอบๆ
round adj กลมๆ
round adj ซึ่งเคลื่อนเป็นวงกลม
round n รูปทรงกลม
round n รอบการแข่งขัน
round n ยก (มวย)
round n รอบ (กอล์ฟ)
round n นัด(กระสุน)
round n การลาดตระเวณ
round n ขนมปังที่หั่นเป็นแผ่น
round n ท่อนเพลงที่ร้องต่อกันเป็นทอดๆ
round n การหมุนไปรอบๆ
round vt เคลื่อนเป็นวงกลม
round vt ทำให้เป็นตัวเลขหลักถ้วนๆ
round vi กลายเป็นตัวเลขหลักถ้วนๆ
round vi ห่อริมฝีปากออกเสียง
round down phrv ปัดตัวเลขลง
round in phrv ดึงเชือกเรือ
round off phrv ทำให้ (สิ่งที่คม) เรียบ
round off phrv ปัดตัวเลขให้เป็นจำนวนเต็ม
round off phrv จบอย่างสวยงาม
round on phrv พูดหรือกระทำด้วยความก้าวร้าว
round out phrv พองออก
round out idm ทำให้สมบูรณ์
round robin n หนังสือร้องเรียน
round shape n ลักษณะกลมๆ
round table n การประชุมโต๊ะกลม
round trip n การเดินทางไปและกลับ
round trip adj ไปกลับ
round up phrv ปัดให้เป็นจำนวนเต็ม
round up idm ชุมนุมกัน
round up idm ไล่จับ (ฆาตรกร, อาชญากร)
round up idm หยุด
round-eyed adj ซึ่งตาเบิกโพลง
round-shouldered adj ซึ่งมีหลังส่วนบนโก่ง
round-the-clock adj ตลอดเวลา
round-the-clock adv ตลอดเวลา
round-trip ticket n ตั๋วเดินทางทั้งไปและกลับ
roundabout adj อ้อม
roundabout adj พูดอ้อมค้อม
roundabout n ม้าหมุนขึ้นลงสำหรับเด็กเล่น
roundabout n วงเวียนที่ต้องขับรถรอบ
rounded adj ซึ่งมีรูปร่างกลม
roundel n วัตถุทรงกลมสำหรับตกแต่ง
rounder n คนหรือสิ่งที่ทำให้ขอบมนหรือกลม
Roundhead n ผู้สนับสนุนครอมเวลล์ในสงครามกลางเมืองอังกฤษ
roundhouse n โรงรถลักษณะเป็นทรงกลม
roundish adj ซึ่งค่อนข้างกลม
roundly adv อย่างเป็นรูปวงกลม
roundly adv อย่างเต็มที่
roundness n ความกลม
roundtable n การนั่งประชุมโต๊ะกลม (ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันหมด)
roundup n การจับกลุ่มกัน
roundup n การต้อนคนหรือปศุสัตว์มารวมกลุ่มกัน
roundup n บทสรุป
roundworm n พยาธิตัวกลม
rouse vt ปลุก
rouse vi ตื่น
rouse vt กระตุ้น
rouse from idm ปลุกให้ตื่น
rouse to idm กระตุ้นให้เกิด
rousing adj ตื่นเต้น
roust vt ขับไล่
roustabout n กรรมกรท่าเรือ
rout n ความพ่ายแพ้ราบคาบ
rout n การชุลมุนวุ่นวาย
rout vt ตีแตกพ่าย
rout vi ใช้จมูกขุดคุ้ย (สัตว์)
rout vt ใช้จมูกขุดคุ้ย (สัตว์)
rout out idm ค้นหา
rout out idm ซ่อน
rout up idm ค้นหา
rout up idm ปลุกให้ลุกขึ้น
route n เส้นทางของรถ เรือ เครื่องบิน
route vt กำหนดเส้นทาง
routine n กิจวัตรประจำ
routine n ชุดคำสั่ง (คอมพิวเตอร์)
routine adj เป็นประจำ
routine adj ซ้ำซาก
routinier n ผู้กำหนดเส้นทาง
roux n อาหารประเภทแป้งและไขมัน
rove vt เดินไปมา
rove vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ reeve
rove vi ท่องเที่ยวอย่างไร้จุดหมาย
rove vt ท่องเที่ยวอย่างไร้จุดหมาย
rove vi สอดส่ายสายตา
rove vt ฟั่นเส้นใยก่อนกรอ
rove n เส้นใยที่ฟั่นไว้สำหรับกรอ
rove vt เส้นใยที่ฟั่นไว้สำหรับกรอ
roven vt กริยาช่องที่ 3 ของ reeve
rover n คนท่องเที่ยว
roving adj ซึ่งเร่ร่อนไปในที่ต่างๆ
roving adj ที่เดินทางไปอย่างไร้จุดหมาย
row n แถว
row n ถนนที่มีตึกอยู่สองข้าง
row vi พาย
row vt พาย
row vi แข่งเรือ
row n การทะเลาะวิวาท
row n เสียงเอะอะโวยวาย
row vi ทะเลาะวิวาท
row house n บ้านทาวน์เฮาส์
row of lamps n ไฟส่องที่เรียงเป็นแถวบนเวที
row of mountains n ทิวเขา
row with idm ทะเลาะกับ
rowboat n เรือพาย
rowdily adv อย่างเอะอะโวยวาย
rowdiness n การเอะอะโวยวาย
rowdy adj เอะอะตึงตัง
rowdy n คนชอบเอะอะตึงตัง
rowdyish adj ซึ่งเอะอะโวยวาย
rowdyism n ความเอะอะโวยวาย
rowel n กงจักร
rower n คนพายเรือ
rower n คนพายเรือ
rowing n วิธีการพายเรือ
rowlock n เครื่องยึดพายที่ด้านข้างของเรือกรรเชียง
royal adj เกี่ยวกับราชวงศ์
royal adj ใหญ่โต
royal adj ดีเลิศ
royal n สมาชิกของราชวงศ์ (คำไม่เป็นทางการ)
royal n ใบเรือของเสาเอก
royal blue n สีน้ำเงินเข้ม
royal family n ราชวงศ์
royal jelly n อาหารเหลวที่ผึ้งงานใช้เลี้ยงตัวอ่อน
royal residence n พระราชวัง
royalist n ผู้สนับสนุนการมีกษัตริย์
royalty n ตำแหน่งราชวงศ์
royalty n อำนาจของกษัตริย์
royalty n ลักษณะของกษัตริย์
royalty n สัมปทานจากกษัตริย์
royalty n ค่าลิขสิทธิ์
rozzer n ตำรวจ (คำสแลง)
rozzer sl ตำรวจ
rub vt นวด
rub vi ขูด
rub vi ขัดถู
rub vt ขัดถู
rub n การขัด
rub n การนวด
rub n อุปสรรค
rub against idm ถูไปมา
rub along idm ทำต่อไปอย่างลำบาก
rub along idm มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ
rub away idm ถูต่อไป
rub away phrv ขัดออก
rub down phrv ขัดให้เรียบ
rub down phrv เช็ดให้แห้ง
rub in phrv ถู/เช็ด
rub in phrv สอนซ้ำ
rub into phrv ถูให้ซึมเข้าสู่
rub into phrv พร่ำสอน
rub it in phrv คอยเตือน (บางคน) ถึง (ความผิดพลาด, ความล้มเหลว ฯลฯ)
rub off phrv ถูออก
rub off phrv (ความสำเร็จ) กลายเป็นสิ่งมีความสำคัญน้อย
rub off onto phrv ขูดออก
rub off onto phrv มีผลดีต่อ
rub on phrv ถูบน
rub out phrv ถูกออก
rub out phrv ฆ่า (คำไม่เป็นทางการ)
rub the shine off phrv ทำให้ลดลง
rub through phrv ไปถึง (ความสำเร็จ)
rub together phrv เอา 2 สิ่งถูกัน
rub up phrv ขัด/ถูให้เป็นเงา
rub up phrv ฝึกฝน
rub up against phrv ถูต่อเนื่อง
rub up against phrv พบโดยบังเอิญ
rub with phrv ขัดด้วย
rubber n ยาง
rubber n รองเท้าหุ้มกันน้ำ
rubber n ยางลบ
rubber n ถุงยางอนามัย
rubber n การเล่นไพ่หลายเกมต่อเนื่องกัน
rubber band n ยางรัด
rubber glove n ถุงมือยาง
rubber plant n ต้นยาง
rubber stamp n ตรายาง
rubber-stamp vt ประทับตรายาง
rubberize vt เคลือบด้วยยาง
rubberlike adj เหมือนยาง
rubberneck n คนชอบเหลียวมอง
rubbernecker n คนชอบเหลียวมอง
rubbing n การสึกกร่อน (โดยเฉพาะจากการเสียดสี)
rubbish n ขยะ
rubbish n สิ่งที่ไร้สาระ
rubbish heap n ที่ทิ้งขยะ
rubble n เศษหินเศษปูน
rubella n โรคหัดเยอรมัน
rubicund adj แดง (หน้า)
ruble n หน่วยเงินตราของรัสเซีย
rubric n หัวเรื่องสีแดง
rubric n ข้อควรประพฤติในพิธีทางศาสนา
rubric n ข้อควรประพฤติ
rubric adj ซึ่งเขียนด้วยสีแดง
rubstone n หินลับให้คม
ruby n ทับทิม
ruby adj สีแดงทับทิม
ruby sl แกงเผ็ด
Ruby Murray sl แกงเผ็ด
ruck n คนหรือสิ่งของจำนวนมากมาย
ruck n กลุ่มผู้เข้าแข่งขันที่ถูกทิ้งตามหลังมา
ruck vi ยับ
ruck vt ทำให้ยับ
ruck n รอยพับ
ruck sl ต่อสู้
rucksack n กระเป๋าสะพายหลัง (สำหรับนักเดินทางหรือนักไต่เขา)
ruckus sl การเอะอะโวยวาย
rudder n หางเสือเรือ
rudder n หางเสือเลี้ยว (เครื่องบิน)
rudderless adj ไม่มีทิศทาง
ruddle n สารย้อมสีแดง
ruddle vt ย้อมสีแดง
ruddy adj ที่มีสีแดงอมชมพู
ruddy adj ที่มีผิวหน้าแดงก่ำ
ruddy adj (สี) แดง
ruddy adj แดง (หน้า)
rude adj หยาบคาย
rudely adv อย่างหยาบคาย
rudeness n ความหยาบคาย
rudiment n มูลฐาน
rudiment n ส่วนของร่างกายที่ยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่
rudimentary adj ซึ่งเป็นพื้นฐาน
rudimentary adj เป็นขั้นพื้นฐาน
rudimentary adj ยังไม่เจริญเต็มที่
rudiments n หลักการชั้นต้น
rue vt รู้สึกเสียใจ
rue vi รู้สึกเสียใจ
rue n ความสำนึกผิด
rueful adj เสียใจ
rueful adj เป็นที่น่าสงสาร
ruefully adv อย่างเสียใจ
ruefully adj ซึ่งคร่ำครวญ
ruefulness n ความเศร้าโศก
ruff n ผ้าที่พับเป็นแผงใช้สวมรวบคอในศตวรรษที่16-17
ruff n ขนแผงคอนกหรือของสัตว์อื่น
ruff n เกมเล่นไพ่ชนิดหนึ่ง
ruffian n นักเลง
ruffianism n ความเศร้าโศก
ruffle vt ทำให้กระเพื่อม
ruffle vi กระเพื่อม
ruffle vt ทำให้ขนตั้งฟู
ruffle vt ทำให้ขุ่นเคือง
ruffle vi ขุ่นเคือง
ruffle vt ทำให้ย่น
ruffle vi ย่น
ruffle n การกระเพื่อม
ruffle n สิ่งรบกวนใจ
ruffle n ชิ้นผ้าที่จับจีบใช้ตกแต่ง
ruffle n การรัวกลองเบาๆ ติดต่อกัน
ruffle vt การรัวกลองเบาๆ ติดต่อกัน
ruffle someone up the wrong way idm ทำให้ขุ่นเคือง
ruffle up phrv ทำให้ยับ
ruffle up phrv ทำลายความสงบของ
ruffled adj ยุ่งเหยิง
ruffled adj (เสื้อผ้า) ที่ตกแต่งด้วยวัสดุเป็นกลีบเล็กๆ
ruffly adj กระเพื่อม
rug n พรม
rug sl ผมปลอม
rug muncher sl เลสเบี้ยน
rug rat sl คำเรียกสำหรับเด็ก
rug rat sl เด็กเล็ก
Rugby n เมืองหนึ่งในอังกฤษ
Rugby n โรงเรียนชายล้วนที่มีชื่อเสียงในอังกฤษก่อตั้งปีค.ศ.1576
rugby n กีฬารักบี้
rugby ball n ลูกรักบี้
rugged adj ขรุขระ
rugged adj ห้าวหาญ
rugged adj เข้มแข็ง
ruggedly adv อย่างหยาบคาย
ruggedness n ความหยาบคาย
rugger n กีฬารักบี้
rugose adj ย่น
rugosity n ความย่น
rugous adj ย่น
ruin n ซากปรักหักพัง
ruin n ความพินาศ
ruin n ความล่มจม
ruin vt ทำให้พินาศ
ruin vt ทำให้ล่มจม
ruinable adj ที่ใช้เพื่อทำลายล้าง
ruination n การล่มจม
ruined adj เสื่อมลง
ruined adj ไม่มีผลอีกต่อไป
ruined adj ที่ถูกทำลาย
ruinous adj ย่อยยับ
ruins n ซากสลักหักพัง
rule n หลักเกณฑ์
rule n นิสัยปกติ
rule n การปกครอง
rule n วินัยทางศาสนา
rule n วิธีการคำนวณทางคณิตศาสตร์
rule n บรรทัด
rule vt ปกครอง
rule vt ขีดเส้น
rule vt มีอิทธิพล
rule vt ตัดสิน
rule of three n บัญญัติไตรยางศ์
rule of thumb idm จากการวัดคร่าวๆ
rule of thumb n หลักการทั่วๆ ไป
rule off phrv ขีดขั้น
rule out phrv ขีดทับ
rule out phrv ไม่ยอมรับ
rule out phrv ขัดขวาง
rule over phrv ปกครอง
rule the roost idm เป็นผู้จัดการดูแล (สิ่งต่างๆภายในบ้าน)
ruled adj ซึ่งควบคุม
ruler n ผู้ปกครอง
ruler n ไม้บรรทัด
rulership n การควบคุม
rules n ข้อควรประพฤติในพิธีทางศาสนา
ruling adj ซึ่งปกครอง
ruling n คำวินิจฉัย
ruling class n กลุ่มคนที่ร่ำรวยกว่าคนอื่น
rum n เหล้ารัม
rum n แปลกประหลาด (คำไม่เป็นทางการ)
rum sl แปลกประหลาด
Rumania n ประเทศโรมาเนีย
Rumanian n ชาวโรมาเนีย
rumba n การเต้นจังหวะรุมบ้า
rumba vi เต้นจังหวะรุมบ้า
rumble vi ส่งเสียงครางยาว
rumble vi เคลื่อนที่เสียงดัง
rumble n เสียงครางยาว
rumble n เสียงพึมพำไม่พอใจ
rumbling n เสียงดังครืน
rumbling n อาการไม่พอใจ
rumbling adj ซึ่งส่งเสียงดังครืน
rumbustious adj ครึกโครม
ruminant n สัตว์เคี้ยวเอื้อง
ruminant adj เกี่ยวกับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ruminant adj ครุ่นคิด
ruminate vi เคี้ยวเอื้อง
ruminate vi ครุ่นคิด
ruminate vt ครุ่นคิด
rumination n การใคร่ครวญ
ruminative adj ซึ่งใคร่ครวญ
ruminatively adv อย่างใคร่ครวญ
ruminator n ผู้ใคร่ครวญ
rummage vi ค้นกระจุยกระจาย
rummage vt ค้นกระจุยกระจาย
rummage n การค้นกระจุยกระจาย
rummage n สิ่งของสัพเพเหระที่ใช้แล้ว
rummage sale n การขายของหลากหลายทั้งใช้แล้วและของใหม่เพื่อการกุศล
rummy n ไพ่รัมมี่
rummy n คนขี้เมา (คำสแลง)
rummy adj คล้ายเหล้ารัม
rumor n ข่าวลือ
rumor vt ลือ
rumormonger n คนปากสว่าง
rumormonger n คนชอบปล่อยข่าวลือ
rumormonger n คนช่างนินทา
rumour n ข่าวลือ
rumour abroad phrv ลือข่าว
rump n สะโพกสัตว์
rump n เนื้อสะโพกสัตว์
rump n ก้น (คำไม่เป็นทางการ)
rump n สมาชิกที่เหลืออยู่ของสภา
rumple vt ทำให้ยุ่ง
rumple vi ยับ
rumple n รอยยับ
rumpled adj ซึ่งสับสนวุ่นวาย
rumpled adj ยุ่งเหยิง
rumpus n เสียงเอะอะอึกทึก
rumpus sl การเอะอะโวยวาย
rumrunner n คนค้าขายเหล้าเถื่อน
rumrunning n ซึ่งลักลอบค้าขายเหล้าเถื่อน
run vi วิ่ง
run vi วิ่งแข่ง
run vt วิ่งแข่ง
run vi วิ่งหนี
run vt รีบไป
run vt พาไปส่ง
run vt ผ่านไปอย่างรวดเร็ว
run vi ไปขอความช่วยเหลือ
run vi เยี่ยมเยียน
run vi เข้าสมัครรับเลือกตั้ง
run vt เข้าสมัครรับเลือกตั้ง
run vt เปิดเครื่อง
run vi เปิดเครื่อง
run vt ดำเนินการ
run vi ไหล
run vt ไหล
run vi (น้ำมูก) ไหล
run vi กลิ้ง
run vi เข้าร่วม
run vi ใช้เวลา
run vi แพร่
run vt ทำให้แพร่กระจาย
run vi มีผลตามกฎหมาย
run vt ลักลอบขนส่งผิดกฎหมาย
run vi ว่ายทวนน้ำไปวางไข่
run n การวิ่ง
run n การวิ่งแข่ง
run n การเดินทาง
run n ระยะทาง
run n ความต่อเนื่อง
run n คอกล้อมสัตว์
run a fever idm เป็นไข้
run a mile from phrv พยายามเลี่ยง
run a temperature idm เป็นไข้
run a tight ship idm บริหารองค์กรอย่างดี
run about phrv วิ่งเล่นสนุก (แบบไร้ทิศทาง)
run about phrv ใช้เป็นพาหนะไป
run across phrv วิ่งข้าม (เช่นถนน)
run across phrv ขับไปส่ง
run across phrv (ของเหลว) ไหลข้าม
run across phrv ขับไปส่งโดยลัด / ผ่าน
run across phrv พบโดยบังเอิญ
run after phrv วิ่งตาม
run after phrv พยายามหาเพื่อนเป็นจุดสนใจ
run after phrv กระตือรือร้นเพื่อบางสิ่ง (เช่นค้นคว้า)
run after phrv รีบใช้
run against phrv วิ่งชน
run against phrv เข้าร่วมวิ่งแข่ง
run against phrv แข่งขันกับการเลือกตั้ง
run aground phrv (เรือ) ติด (สิ่งกีดขวาง)
run aground phrv พบความยุ่งยาก
run along phrv วิ่งไปข้างหน้า (อย่างเร็ว)
run along phrv ขับไปส่ง
run along phrv ไปให้พ้น
run amok phrv ทำให้คลุ้มคลั่ง
run amok phrv คลุ้มคลั่ง
run amok phrv คลุ้มคลั่ง
run amok phrv ทำให้รำคาญมาก
run an errand idm ออกไปข้างนอก
run around phrv วิ่งเล่นไปทั่ว
run around phrv ใช้ (บางสิ่ง) เป็นพาหนะ (สำหรับเดินทางสั้น ๆ)
run around phrv เปลี่ยนเพื่อนหรือคนรักบ่อย
run ashore vt ทำให้เกยตื้น
run ashore vi เกยตื้น
run at phrv วิ่งไปทาง (อย่างเร็ว)
run at phrv อยู่ที่อัตรา
run away phrv หนี
run away phrv หนี
run away phrv วิ่งหนี
run away phrv (ของเหลว) ไหลออกไป
run away phrv หนีรอด
run away from phrv วิ่งหนีจาก
run away from phrv (ของเหลว) ไหลจาก
run away from phrv หนีรอดจาก
run away from phrv เลี่ยงการเผชิญกับ
run away with phrv วิ่งออกไปกับ
run away with phrv (ม้า, รถ) ไปเร็วเกินกว่าจะควบคุมได้
run away with phrv ควบคุม (บางคน) ไม่ได้
run away with phrv ขโมย
run away with phrv พาหนี
run away with phrv เอาชนะ
run away with phrv ใช้อย่างอิสระ
run back phrv วิ่งกลับ
run back phrv ไหลกลับ
run back phrv พากลับ
run back phrv ฉายกลับ
run back over phrv พิจารณาอีก
run before phrv แล่นไปถึงก่อน (บางสิ่ง) จะมา
run behind phrv แล่นเร็วตามหลัง / อยู่ข้างหลัง
run behind phrv ช้า
run close phrv วิ่งเข้าใกล้
run cold phrv (ของเหลว) เริ่มเย็น
run counter to phrv ขัดแย้งกับ
run deep phrv คนพูดน้อยแต่มีความลึกซึ้งหรือ / ดูเข้มแข็ง
run down phrv รีบวิ่งลง
run down phrv ไหลลง (ของเหลว)
run down phrv ขับไปส่ง
run down phrv ชน
run down phrv พบ (หลังจากค้นหา)
run down phrv ไล่จับ
run down phrv พูดว่า
run down phrv (นาฬิกา, แบตเตอรี่เครื่องไฟฟ้า) หยุดทำงาน
run down phrv เลิกใช้
run down phrv เหน็ดเหนื่อย
run down phrv วิ่งผ่าน
run down phrv ไล่สายตา (หรืออวัยวะส่วนอื่น) ไปตาม/ลงไป
run down to phrv รีบวิ่งไปถึง
run down to phrv (ของเหลว) ไหลลงไป
run down to phrv ขับไปส่ง
run down to phrv (ดินแดน) แผ่ไปถึง
run down to phrv เป็นของ
run dry phrv แห้งขอด (เช่น แม่น้ำ)
run for phrv วิ่งเพื่อ
run for phrv (เวลา) ดำเนินไป
run for phrv เสนอเพื่อเข้าชิงตำแหน่ง
run for it phrv วิ่งหนี
run foul of phrv วิ่งชน
run foul of phrv พบความยุ่งยากกับ
run from phrv วิ่งจาก
run from phrv (ของเหลว) ไหลจาก
run from phrv เริ่มต้น (วันที่)
run from phrv เปลี่ยนจาก
run from phrv พยายามเลี่ยง
run hard phrv วิ่งเร็ว
run hard phrv เกือบเข้าใกล้
run high phrv (คลื่น) ซัดขึ้นสูง
run high phrv ค้างอยู่ในระดับสูง
run high phrv ตื่นเต้น
run in phrv วิ่งเข้ามา
run in phrv (ของเหลว) ไหลเข้ามา
run in phrv ขับมาหา
run in phrv ทำให้ผ่านเข้าไป
run in phrv ใส่คำเพิ่ม
run in phrv (ตำรวจ) จับและพาไปสถานีตำรวจ (คำไม่เป็นทางการ)
run in phrv ขับรถช้า (ใหม่)
run in phrv เข้าแข่งขัน
run in for phrv ทำให้มีปัญหา
run in the family idm ถ่ายทอดไปสู่ครอบครัว
run into phrv วิ่งเข้ามาอย่างเร็ว
run into phrv ไหลเข้ามา (ของเหลว)
run into phrv แวะมา
run into phrv แทง
run into phrv วิ่งชน
run into phrv พบ (คน) โดยบังเอิญ
run into phrv เจอ
run into phrv พบปะ (ความยุ่งยาก)
run into phrv มีจำนวน
run low phrv (สิ่งสำรองไว้) น้อยลง
run of the mill idm ธรรมดา
run off phrv วิ่งหนี
run off phrv (ของเหลว) ไหลออกไป
run off phrv หลบหนีจาก
run off phrv (ขับรถ) ขโมยไป
run off phrv รีบผลิต
run off phrv ทำสำเนา
run off phrv พูดรัว
run off phrv ตัดสินผล (การแข่งวิ่ง)
run off phrv กลิ้งไปถึงขอบหรือริมของบางสิ่ง (อย่างไม่ตั้งใจ)
run off phrv ไม่มีผลต่อ
run off the rails idm ประพฤติตัวไม่เหมาะสม
run on phrv พูดไม่หยุด
run on phrv (เวลา) ผ่านไป
run on phrv พูดต่อไป
run on phrv แล่นต่อไป (เรือ)
run on phrv วิ่งบน
run on phrv ทำให้ขับเคลื่อนไป
run on phrv ตีพิมพ์บน
run on phrv วิ่งชน
run on phrv คิดถึง
run out phrv หมด
run out vi หมด
run out phrv หมดอายุ
run out phrv ไล่ออก
run out vt ไล่ออก
run out phrv วิ่งออกไป
run out phrv (ของเหลว) ไหลออก
run out phrv ขับรถพาไปแวะ
run out phrv ทำให้แผ่ออก
run out phrv ยืดออกไปทีละน้อย (เช่น เชือก)
run out phrv หมดสัญญา
run out phrv ไม่มีค่าอีกต่อไป
run out phrv ไม่มี (บางสิ่ง) สำรองไว้
run out phrv (กีฬาคริกเก็ต) ทำให้ผู้เล่นออกจากสนาม
run out phrv วิ่งจนเหนื่อย
run out phrv บังคับให้ออกไป
run out at phrv คำนวณ
run out of phrv วิ่งออกจาก
run out of phrv (ของเหลว) ไหลออกจาก
run out of phrv ขู่/บังคับให้ออกจาก
run out of phrv ไม่มีสำรอง
run out of steam idm เลิกสนใจ
run out of time idm ไม่เหลือเวลาอีกแล้ว
run out on phrv ละทิ้ง
run out the clock idm ควบคุมการเล่น (แบบป้องกัน) จนจบเกม
run over phrv วิ่งไปที่
run over phrv ขับไปส่งที่
run over phrv (ของเหลว) ล้น
run over phrv ชนล้มและบาดเจ็บ
run over phrv (สายตา) หรือส่วนอื่นของร่างกายไล่ไปตาม
run over phrv ทำซ้ำ ๆ
run over with phrv มี (บางสิ่ง) มากเกินไป
run ragged phrv ทำให้เหนื่อยมาก
run rife phrv มีแพร่หลาย
run rings round phrv ทำให้พ่ายแพ้ง่ายดาย
run rings round phrv ทำให้พ่ายแพ้ง่ายดาย
run riot idm วุ่นวาย
run riot phrv (ต้นไม้) โตเร็ว
run riot phrv ทำตัวเกเร
run round phrv วิ่งไปทั่ว
run round phrv แวะ
run round phrv ขับไปส่ง
run round phrv รับใช้
run round phrv วิ่งไปรอบๆ
run scared phrv ล้มเหลว
run short phrv ขาดแคลน
run slow vi เดินไปอย่างช้าๆ (นาฬิกา)
run through phrv วิ่งผ่าน
run through phrv ไหลผ่าน
run through phrv แทงทะลุ
run through phrv กระจายทั่ว
run through phrv ใช้เงินอย่างรวดเร็ว
run through phrv อ่านอย่างรวดเร็ว
run through phrv ทบทวน
run to phrv หาจุดเริ่ม
run to phrv วิ่งไปยัง
run to phrv (ของเหลว) ไหลไปยัง
run to phrv กระตุ้น
run to phrv ดำเนินไปจน (เวลา)
run to phrv มีไปถึง
run to phrv ขอความช่วยเหลือ
run to phrv มีขนาด
run to phrv จัดให้มี
run to phrv มีลักษณะของ
run to fat phrv อ้วนเกินไป
run to ruin phrv พังทลายเพราะไม่ได้ดูแล
run to seed idm ปล่อยปะละเลยให้ผุพัง
run to seed phrv (ต้นไม้) โตเร็ว
run to seed phrv แย่กว่า
run to waste phrv ปล่อยให้เสียไป
run together phrv วิ่งไปพร้อมกับ
run together phrv เอารวมกัน
run up phrv สะสม (ค่าใช้จ่าย, หนี้สิน)
run up vt สะสม (ค่าใช้จ่าย, หนี้สิน)
run up phrv เย็บรวดเร็ว
run up vt เย็บรวดเร็ว
run up phrv ชักธง
run up vt ชักธง
run up phrv เคลื่อนที่ไปตาม (ส่วนของร่างกาย)อย่างเร็ว
run up phrv รีบวิ่งขึ้น
run up phrv วิ่งขึ้นไป
run up phrv วิ่งก่อนรับลูกบอล (กีฬาคริกเก็ต)
run up phrv ยกธง
run up phrv ติดหนี้เพิ่ม
run up phrv เพิ่มขึ้นอย่างเร็ว
run up phrv รีบกระทำ
run up phrv รีบรวม (ตัวเลข)
run up phrv (เรือ) แล่นไปอย่างเร็ว
run up phrv ทดลองเครื่อง
run up against phrv วิ่งชน
run up against phrv พบ
run up to phrv วิ่งเข้ามาใกล้
run up to phrv มีจำนวนถึง
run upon phrv วิ่งบน
run upon phrv ทำให้ขับเคลื่อนไป
run upon phrv ตีพิมพ์บน
run upon phrv วิ่งชน
run upon phrv คิดถึง
run wild idm วุ่นวาย
run wild phrv (ต้นไม้, สวน)รก
run wild phrv ประพฤติตัวป่าเถื่อน
run with phrv วิ่งไปพร้อมกับ
run with phrv วิ่งแข่งกับ
run with phrv เป็นเพื่อนกับ
run with phrv ไหลท่วม
run with the hare and hunt with the hounds idm ไม่ฝักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
run-down idm ผุพัง
run-down adj ซึ่งมีสุขภาพทรุดโทรม
run-down adj โกโรโกโส
run-in n การทะเลาะเบาะแว้ง
run-of-mine adj ทั่วไป
run-of-the-mill sl โดยทั่วไป
run-of-the-mine adj ทั่วไป
run-on adj ต่อเนื่อง
runabout n คนหรือสิ่งที่วิ่งไปวิ่งมา
runaround n การหลบหลีก
runaway n ผู้หลบหนี
runaway adj ซึ่งวิ่งหนีไป
runaway adj ที่ควบคุมไม่อยู่
runaway adj ชนะอย่างง่ายดาย (คำไม่เป็นทางการ)
rundle n ล้อหรือวัตถุที่หมุนเหมือนล้อ
rundown n บทสรุป
rune n ตัวอักษร old Germanic
rung vi กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ring
rung vt กริยาช่องที่ 2 และ 3 ของ ring
runlet n ลำธารเล็กๆ
runnel n แม่น้ำสายเล็กๆ
runnel n ทางน้ำ
runner n ผู้วิ่ง
runner n ผู้ส่งข่าวสาร
runner n ผู้ลักลอบขนส่งสินค้า
runner sl หลบฉากออกไป
runner bean n ถั่วฝักชนิดหนึ่ง
runner-up n ผู้ที่ได้ตำแหน่งรองชนะเลิศ
runner-up n ผู้ได้ตำแหน่งที่สองในการแข่งขัน
running n การวิ่ง
running n การจัดการธุรกิจ
running adj ซึ่งไหล
running adj ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่
running adj ซึ่งต่อเนื่องกัน
running adv โดยต่อเนื่องกัน
running account n เงินสดย่อย
runny adj ซึ่งไหลหรือหยด
runoff n ของเหลวที่ไหลออกมา
runs sl ท้องเสีย
runt n สัตว์ที่มีขนาดเล็กและอ่อนแอที่สุดของคอก
runt n บุคคลร่างเล็กซึ่งเป็นที่ดูถูก
runt sl คนที่โหดร้าย
runway n ทางขึ้นลงของเครื่องบิน
runway n เวทีที่ยื่นเป็นทางยาวไปยังผู้ชม
runway n ทางเดินของสัตว์ในป่า
rupee n เหรียญรูปีของประเทศอินเดีย
rupiah n หน่วยเงินของประเทศอินโดนีเซีย
rupiah n หน่วยเงินตราของประเทศอินโดนีเซีย
rupture vi แตกออก
rupture vt ทำให้แตกความสามัคคี
rupture vt ทำให้แตกออก
rupture n การแตกออก
rupture n เนื้อเยื่อหรือวัยวะที่แตกออก
rupture n การแตกแยก
ruptured appendix n ไส้ติ่งอักเสบ
rural adj ในชนบท
rural adj เกี่ยวกับชนบท
rural adj เกี่ยวกับการเกษตร
rural area n ชนบท
rural district n ชนบท
rus in urbe n บรรยากาศที่ซึมเซา
ruse n อุบาย
rush vi วิ่ง
rush vt รีบเร่ง
rush vt พาหรือนำไปอย่างรีบเร่ง
rush vt จู่โจม
rush n การเร่งรีบ
rush n การวิ่งกรูกันไป
rush n ชั่วโมงเร่งรีบ
rush n การจู่โจมกะทันหัน
rush n การเคลื่อนที่ผ่านรวดเร็ว
rush n ความรู้สึกที่เกิดขึ้นรวดเร็วและแรงกล้า
rush n ภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้ตัดต่อ
rush adj เร่งด่วน
rush n พืชจำพวกกกชนิดหนึ่ง
rush at phrv วิ่งตรงเข้าไปจู่โจม
rush at phrv รีบทำงาน
rush for phrv รีบทำ
rush hour n ช่วงเร่งด่วนที่ผู้คนเดินทางไปและกลับจากที่ทำงาน
rush in phrv รีบเข้า
rush into phrv รีบเข้าไป
rush into phrv ปรากฏขึ้นในใจ
rush into phrv รีบกระทำ
rush off phrv พรวดพราดออกไป
rush off phrv รีบพิมพ์
rush out phrv รีบออกไปข้างนอก
rush out phrv รีบผลิต
rush some one off his feet idm ทำให้เร่งรีบ
rush through phrv รีบร้อนให้ผ่าน
rush to phrv รีบกรูไปยัง
rush to conclusions idm รีบสรุป
rushed adj ซึ่งถูกบีบ
rusk n ขนมปังกรอบที่ใช้เลี้ยงเด็กเล็ก
rusksack n เป้สะพายหลังสำหรับนักเดินทาง
Russ n ชาวรัสเซีย
russet n สีน้ำตาลอมแดง
Russia n ประเทศรัสเซีย
Russian n ชาวรัสเซีย
Russian Federation n ประเทศรัสเซีย
Russian roulette n เกมเสี่ยงชีวิตที่ใช้ปืนที่มีกระสุนนัดเดียวจ่อขมับ
rust n สนิม
rust n โรคใบสนิม
rust vi เป็นสนิม
rust vt ทำให้เป็นสนิม
rust vi ติดโรคใบสนิม
rust vi เสื่อม
rust adj เป็นสีสนิม
rust away phrv ขัดสนิมออก
rust in phrv (สนิม) เกาะแน่น
rustic adj เกี่ยวกับชีวิตชนบท
rustic adj เรียบง่าย
rustic adj ทำจากไม้หยาบไม่ประณีต
rustic adj มีผิวหยาบ
rustic n ชาวชนบท
rusticate vi ไปอยู่ชนบท
rusticate vt ไปอยู่ชนบท
rustication n การไปอยู่ชนบท
rustle vi เกิดเสียงกรอบแกรบ
rustle vt ทำให้เกิดเสียงกรอบแกรบ
rustle n เสียงดังกรอบแกรบ
rustle vi ขโมยปศุสัตว์
rustle vt ขโมยปศุสัตว์
rustle vi เป็นสีสนิม
rustle up phrv สำรองไว้
rustling adj ซึ่งพูดพึมพำ
rustproof adj ซึ่งกันสนิม
rusty adj เป็นสนิม
rusty adj ขาดการฝึกฝน
rusty adj เป็นสีสนิม
rusty bullet hole sl ทวารหนัก
rusty-dusty sl ก้น
rut n ร่องแคบบนถนน
rut n สภาพที่เคยชินจนน่าเบื่อ
rut vt ทำให้เป็นร่อง
Ruth n หนังสือในพระคัมภีร์ไบเบิ้ลที่พูดถึงหญิงม่ายชื่อ Ruth
ruth n ความสงสาร
ruth n ความเสียใจ
ruthenium n ธาตุรูทีเนียม (สัญลักษณ์ย่อคือ Ru)
ruthful adj น่าสงสาร
ruthfully adv อย่างน่าเวทนา
ruthfulness n ความเมตตากรุณา
ruthfulness n ความเมตตา
ruthless adj ไร้ความปรานี
ruthlessly adv อย่างไร้ความปราณี
ruttiness n สภาพเต็มไปด้วยร่อง
ruttish adj ซึ่งเต็มไปด้วยราคะ
ruttishly adv อย่างมีราคะ
ruttishness n การมีตัณหาราคะ
rutty adj ซึ่งเต็มไปด้วยร่องหรือรอย
RV abbr คำย่อของ recreational vehicle
rya n พรมทอมือหลากสีของประเทศกลุ่มแสกนดิเนเวีย
rye n ธัญพืชคล้ายข้าวสาลี ใช้ทำอาหารและเลี้ยงสัตว์
rye n เมล็ดของต้นข้าวไรย์
rye n ขนมปังข้าวไรย์
rye n ขนมปังข้าวไรย์
rye bread n ขนมปังข้าวไรย์
rye grain n เมล็ดของต้นข้าวไรย์
rye whiskey n ขนมปังข้าวไรย์


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top