ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rummy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rummy*, -rummy-

rummy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rummy (n.) ไพ่รัมมี่
rummy (n.) คนขี้เมา (คำสแลง) See also: คนขี้เหล้า Syn. drunkard
rummy (adj.) คล้ายเหล้ารัม
English-Thai: HOPE Dictionary
rummy(รัม'มี) n.ไพ่รัมมี,ขี้เหล้า,คนเมา, Syn. rum
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รัมมี่ (n.) rummy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Suppose you can't go into the bunkhouse and play rummy because you's black.สมมติว่านายไปบ้านพักและเล่นรัมมี่ไม่ได้ เพราะนายเป็นคนดำ
What- what if I go in there and he's just sitting up in his room with his dead beat friends playing gin rummy or, I dunno, detoxing, getting a mole removedถ้าชั้นเข้าไปแล้ว แล้วเค้านั่งอยู่ในห้อง กำลังเล่นรัมมี่กับเพื่อนบ้าๆของเค้าอยู่หละ
He and I fell into a habit of playing gin rummy in the evenings, and did he cheat!ฉันกับเขานั่งจิบเหล้าเล่นไพ่กันตอนบ่าย ปรากฎว่าเขาโกงฉัน
Your father and I have been playing gin rummy every night.พ่อลูกกับฉันเล่น ไพ่รัมมี่กันทุกคืน
Yes, dear. Your father and I have been playing gin rummy every night.ใช่จ้ะลูก พ่อลูกกับฉันเล่น ไพ่รัมมี่กันทุกคืน
Uh... Does anybody wanna play a little rummy?มีใครอยากเล่นรัมมี่บ้างมั้ย
Picture Marla Singer throw herself around her crummy apartment.เออ, ฉันก็ไม่อยากจะเชื่อเรื่องเมื่อคืนเหมือนกัน
This is a crummy neighborhoodบ้านช่องแถวนี้น่ากลัว
You at your crummy little self...เธอกับตัวเล็กๆ ที่ไม่มีค่านั่น...
Now, if we're telling robots that no matter what they're made of, they're "fine" how can we expect them to feel crummy enough about themselves to buy our upgrades and make themselves look better?ถ้าเราบอกทุกคนว่า ไม่ว่าคุณจะทำจากอะไร คุณก็ดูดีทั้งนั้น แล้วจะหวังให้พวกเขาจะรู้สึกว่า ตัวเองดูแย่พอที่จะ ซื้อสินค้าอัพเกรดเพื่อให้ตัวเองดูดีขึ้นจริงๆ ได้ยังไงกัน
Crummy pay for crummy hours.29,030 นั้นยังไม่ใช่คำตอบ ฉันถามว่า งานอะไร
It's a scrummy conundrum, isn't it?มันเป็นปริศนาที่แก้ยากงั้นเหรอ

rummy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラミー[, rami-] (n) (1) (See 苧) ramie (Boehmeria nivea var. candicans); (2) rummy

rummy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
รัมมี่[n.] (rammī) EN: rummy FR: rami [m]
ห่วย[adj.] (hūay) EN: lousy ; junky ; crummy ; crappy (vulg.) FR:
ห่วย ๆ = ห่วยๆ[adj.] (hūay-hūay) EN: lousy ; junky ; crummy ; crappy (vulg.) FR:
ปลารัมมี่โนส[n. exp.] (plā rammī n) EN: rummy-nose tetra ; Hemigrammus rhodostomus FR: Hemigrammus rhodostomus
รัมมี่โนส[n. exp.] (rammī nōs) EN: rummy-nose tetra ; Hemigrammus rhodostomus FR: Hemigrammus rhodostomus

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rummy
Back to top