ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

relax

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *relax*, -relax-

relax ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
relax (vi.) ผ่อนคลาย See also: พักผ่อน Syn. calm down, rest, repose
relax (vt.) ทำให้ผ่อนคลาย See also: คลายเครียด, คลายอารมณ์ Syn. ease, loosen, slacken
relax on (phrv.) นั่งหรือนอนบน
relaxant (adj.) ซึ่งช่วยผ่อนคลาย
relaxation (n.) การผ่อนคลาย
relaxed (adj.) ซึ่งผ่อนคลาย See also: ซึ่งรู้สึกสบาย Syn. untroubled, ease, comfortable
relaxedly (adv.) อย่างผ่อนคลาย
relaxer (n.) คนหรือสิ่งช่วยผ่อนคลาย
relaxer (n.) น้ำยายืดผม
relaxing (adj.) ซึ่งช่วยให้ผ่อนคลาย
English-Thai: HOPE Dictionary
relax(รีแลคซฺ') vt.,vi. ผ่อน,คลาย,ปล่อย,ทำให้หายกังวล,ระบายท้อง, See also: relaxative,relaxatory adj. relaxedly adv., Syn. slacken
relaxant(รีแลค'เซินทฺ) adj. ซึ่งผ่อนคลาย,n. ยาผ่อนคลาย
relaxation(รีแลคเซ'เชิน) n. การผ่อนคลาย,การผ่อนคลายอารมณ์,การถ่ายท้อง,ความหลวม,การผ่อนผัน, Syn. abatement,slackening,easing
English-Thai: Nontri Dictionary
relax(vi,vt) ผ่อนคลาย,หย่อนลง,ผ่อน,ปล่อย,ระบาย
relaxation(n) การผ่อนคลาย,ความหย่อน,การพักผ่อน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
relax๑. ผ่อนคลาย, หย่อน, ลดความตึง๒. บรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxant๑. -ผ่อนคลาย, -หย่อน, -ลดความตึง๒. ยาคลายกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
relaxation๑. การผ่อนคลาย, การหย่อน, การลดความตึง๒. การบรรเทาเจ็บ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Relaxationการผ่อนคลาย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คลายอารมณ์ (v.) relax See also: rest, feel at ease, calm Syn. ผ่อนคลายอารมณ์
คลายเครียด (v.) relax See also: release, give rest to Syn. ผ่อนคลาย
ตากสมอง (v.) relax See also: rest Syn. พักผ่อน, ผ่อนคลาย
ตากสมอง (v.) relax See also: rest Syn. พักผ่อน, ผ่อนคลาย
ปล่อยอารมณ์ (v.) relax Syn. คลายอารมณ์
ผ่อนคลาย (v.) relax See also: alleviate, ease up, moderate, mitigate, relieve Syn. ทุเลา, บรรเทา, ผ่อน Ops. ตึงเครียด
ผ่อนคลายอารมณ์ (v.) relax See also: rest, feel at ease, calm
พักผ่อนหย่อนใจ (v.) relax See also: rest, repose, take a rest, be at ease, put one´s feet up
หย่อนใจ (v.) relax See also: pastime Syn. พักผ่อน, พักผ่อนหย่อนใจ, ผ่อนคลาย
การคลายอารมณ์ (n.) relaxation See also: ease, abatement, relief, leisure, recreation, resting Syn. การคลายเครียด
การคลายเครียด (n.) relaxation See also: amusement
การผ่อนคลาย (n.) relaxation See also: ease, abatement, relief, leisure, recreation, resting Syn. การคลายเครียด, การคลายอารมณ์
การพักผ่อน (n.) relaxation See also: recreation, rest
สบายตัว (v.) be relaxed See also: relieve, feel relieved Syn. เบาเนื้อเบาตัว
สบายตัว (v.) feel relaxed See also: feel relieved Syn. เบาตัว
เบาตัว (v.) be relaxed See also: relieve, feel relieved Syn. เบาเนื้อเบาตัว, สบายตัว
เบาเนื้อเบาตัว (v.) feel relaxed See also: feel relieved Syn. เบาตัว, สบายตัว
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You need to relax properlyคุณต้องการการพักผ่อนอย่างพอเหมาะ
Just relax and let your mind go blankแค่ผ่อนคลายและปล่อยใจให้ว่างเปล่า
I can relax a bit nowตอนนี้ฉันสามารถผ่อนคลายได้เล็กน้อย
What will you do for relaxation this holiday?คุณจะทำอะไรเป็นการพักผ่อนในวันหยุด
I'm relaxing for a few minutesฉันกำลังพักผ่อนสักครู่
You need rest and relaxationคุณต้องการการพักผ่อนหย่อนคลาย
Oh relax! The books can waitโอ พักผ่อนบ้าง หนังสือนะรอได้อยู่
Just relax, be yourselfแค่ผ่อนคลายและเป็นตัวของตัวเอง
Why don't you just relax?ทำไมคุณไม่ผ่อนคลายบ้าง?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then again we shall seat him here beside your bust so that if you relax that will always be glaring at him.เขาจะอยู่ที่ระดับอกท่าน เพื่อที่ท่านอยากผ่อนคลาย จะได้เอาหุ่นนี้พาดเขา
With the Second Army linking up, the men of the Airborne can afford to relax a little.กับกองทัพที่สองการเชื่อมโยง ขึ้น ผู้ชายของอากาศ สามารถที่จะผ่อนคลายเล็กน้อย
Meanwhile, relax and enjoy your flight, OK?ในระหว่างนี้ ผ่อนคลาย และสนุกกับการเดินทางนะครับ
You'd best just relax and try to forget about this thing.ขอแนะให้เธอพักผ่อนให้สบาย แล้วลืมเรื่องนี้ซะ
OK, just relax your arm. Relax your arm. Relax.เอาล่ะ อย่าเกร็งแขน ผ่อนคลายซะ
Just relax and enjoy it. That's the ticket.เกร็ดเล็กๆคือ ผ่อนคลายและสนุกกับมัน นั่นล่ะ
We want you to completely relax while you're here.เราต้องการให้คุณรู้สึกผ่อนคลายจริงๆ
You know, if you tilt your head to the left and relax your eyes it kind of looks like an old potato.รู้มั้ยถ้าเราเอียงหัวไปทางด้านซ้าย แล้วมองเผินๆ มันดูเหมือนหัวมันฝรั่งเก่าๆ
Try again. Relax your shoulders.ลองอีกที อย่าเกร็งไหล่
Let's just try to relax and finish our dinner and talk about something else.ทำใจให้สบายแล้วก็กินข้าวเย็นให้เสร็จ แล้วคุยกันเรื่องอื่นดีกว่า
You know, it´s not gonna kill you to relax and have some fun.เธอรู้มั้ย มันไม่ได้ฆ่าเธอให้ตายไปจาก/การผ่อนคลายและก็หาเรื่องสนุกไปวันๆ หรอกนะ
Oh... A fragrant bath coming up Relax and enjoy...อ่างน้ำหอมกำลังมาแล้ว ผ่อนคลายและสนุก...

relax ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
舒张[shū zhāng, ㄕㄨ ㄓㄤ, 舒张 / 舒張] to relax (of muscle)
放宽[fàng kuān, ㄈㄤˋ ㄎㄨㄢ, 放宽 / 放寬] relax restrictions
宽余[kuān yú, ㄎㄨㄢ ㄩˊ, 宽余 / 寬餘] ample; plentiful; affluent; relaxed; comfortable circumstances
轻盈[qīng yíng, ㄑㄧㄥ ˊ, 轻盈 / 輕盈] graceful; lithe; light and graceful; lighthearted; relaxed
[huǎn, ㄏㄨㄢˇ, 缓 / 緩] slow; unhurried; sluggish; gradual; not tense; relaxed; to postpone; to stall; to stave off; to revive; to recuperate
[yǒu, ㄧㄡˇ, 懮] grievous; relaxed
休闲[xiū xián, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄢˊ, 休闲 / 休閒] leisure; relaxation; not working; idle
松快[sōng kuai, ㄙㄨㄥ ㄎㄨㄞ˙, 松快 / 鬆快] less crowded; relieved; relaxed; to relax
太极拳[tài jí quán, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄑㄩㄢˊ, 太极拳 / 太極拳] shadowboxing or Taiji, T'aichi or T'aichichuan; traditional form of physical exercise or relaxation; a martial art
和缓[hé huǎn, ㄏㄜˊ ㄏㄨㄢˇ, 和缓 / 和緩] mild; gentle; to ease up; to relax
心旷神怡[xīn kuàng shén yí, ㄒㄧㄣ ㄎㄨㄤˋ ㄕㄣˊ ㄧˊ, 心旷神怡 / 心曠神怡] lit. heart untroubled, spirit pleased (成语 saw); carefree and relaxed
聊以解闷[liáo yǐ jiě mèn, ㄌㄧㄠˊ ㄧˇ ㄐㄧㄝˇ ㄇㄣˋ, 聊以解闷 / 聊以解悶] relaxation
轻省[qīng sheng, ㄑㄧㄥ ㄕㄥ˙, 轻省 / 輕省] relaxed; easy
松弛法[sōng chí fǎ, ㄙㄨㄥ ㄔˊ ㄈㄚˇ, 松弛法 / 鬆弛法] relaxation (alternative medicine)
松泛[sōng fàn, ㄙㄨㄥ ㄈㄢˋ, 松泛 / 鬆泛] relaxed
宽心[kuān xīn, ㄎㄨㄢ ㄒㄧㄣ, 宽心 / 寬心] relieved; comforted; to relieve anxieties; at ease; relaxed; reassuring; happy
宽缓[kuān huǎn, ㄎㄨㄢ ㄏㄨㄢˇ, 宽缓 / 寬緩] relieved; tensions relax

relax ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お平らに;お平に;御平に;御平らに[おたいらに, otairani] (exp) please make yourself comfortable; please relax your sitting position
気を休める[きをやすめる, kiwoyasumeru] (exp,v1) to ease up; to relax attention
気を抜く[きをぬく, kiwonuku] (exp,v5k) to lose focus; to let one's mind wander; to relax one's attention
解きほぐす(P);解き解す;解解す[ときほぐす, tokihogusu] (v5s,vt) (1) to disentangle; to unravel; (2) to relax someone; (P)
グリーンツーリズム[, guri-ntsu-rizumu] (n) taking a relaxed holiday in a rural area (wasei
そぞろ歩き;漫ろ歩き[そぞろあるき, sozoroaruki] (n,vs) slow, relaxed walk; stroll
ヒーリング[, hi-ringu] (n) (1) healing; (2) relaxation
ゆらり[, yurari] (adv,adv-to) (1) swaying (only once, in a large, slow motion); (2) relaxedly
リラクセーション;リラクゼーション[, rirakuse-shon ; rirakuze-shon] (n) relaxation
一張一弛[いっちょういっし, icchouisshi] (n) tension and relaxation
一部緩和[いちぶかんわ, ichibukanwa] (n,vs,adj-no) partial relaxation; partial easing
休らい;安らい[やすらい, yasurai] (n) (1) resting; relaxing; (2) hesitating; loitering
冷やす(P);冷す[ひやす, hiyasu] (v5s,vt) (1) to cool (from room temperature); to chill; to refrigerate; (2) to calm down; to cool off; to regain one's composure; to relax; (3) to be frightened (at); to be scared (of); (P)
寛ぎ[くつろぎ, kutsurogi] (n,adj-no) ease; relaxation; comfort; unwinding
弛む[たるむ(P);たゆむ, tarumu (P); tayumu] (v5m,vi) to slacken; to loosen; to relax; (P)
弛張振動[しちょうしんどう, shichoushindou] (n) relaxation oscillation
弛緩[しかん;ちかん, shikan ; chikan] (n,vs) relaxation (e.g. of muscles); becoming flaccid
息抜き[いきぬき, ikinuki] (n,vs) taking a breather; relaxation; vent hole
慰安[いあん, ian] (n,vs) solace; relaxation; (P)
気散じ[きさんじ, kisanji] (adj-na,n) recreation; diversion; relaxation
気晴らし(P);気晴し[きばらし, kibarashi] (n,vs) recreation; diversion; relaxation; (P)
緩む(P);弛む[ゆるむ, yurumu] (v5m,vi) (1) to become loose; to slacken (e.g. rope); (2) to become less tense; to relax; to let one's guard down; (3) to slacken (e.g. coldness, supervision); to become lax; (4) to become softer (e.g. ground, facial expression); (of ice) to partially melt; (5) to decrease (e.g. speed); (6) (of a market price) to go down slightly; (P)
緩り[ゆるり, yururi] (adv-to) unhurriedly; leisurely; slowly; relaxedly; taking one's time
緩和[かんわ, kanwa] (n,vs) relief; mitigation; alleviation; relaxation; softening; (P)
緩和振動[かんわしんどう, kanwashindou] (n) relaxation oscillation
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] (n) deregulation; removal (easing) of (official) restrictions; relaxation of regulations
解す;解ぐす(io)[ほぐす;ほごす(解す);ほつす(解す)(ok);ほづす(解す)(ok), hogusu ; hogosu ( kaisu ); hotsusu ( kaisu )(ok); hodusu ( kaisu )(ok)] (v5s,vt) (1) (uk) to unravel; to untie; to untangle; to loosen; (2) to break into small pieces (of fish, meat, etc.); (3) to relax; to ease
貧乏性[びんぼうしょう, binboushou] (n) destined to poverty; parsimonious spirit; tendency to be frugal; poor person's mentality (e.g. inability to relax)
足を伸ばす[あしをのばす, ashiwonobasu] (exp,v5s) (1) to (relax and) stretch one's legs out; (2) to go for a further walk
跳躍振動[ちょうやくしんどう, chouyakushindou] (n) relaxation oscillation
骨休め[ほねやすめ, honeyasume] (n,vs) relaxation; recreation; recess
Japanese-English: COMDICT Dictionary
規制緩和[きせいかんわ, kiseikanwa] deregulation, relaxation of regulation(s)

relax ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรเทา[v.] (banthao) EN: relieve ; alleviate ; ease ; relax ; abate ; decrease ; reduce ; assuage FR: soulager ; apaiser ; diminuer ; calmer ; mitiger (vx)
แก้เครียด[v. exp.] (kaē khrīet) EN: relax ; unwind FR:
แก้เมื่อย[v. exp.] (kaē meūay) EN: loosen up muscles ; relax FR:
คลาย[v.] (khlāi) EN: relieve ; alleviate ; lighten ; assuage ; ease ; lessen ; relax FR: détendre ; se détendre ; soulager ; alléger
คลายอารมณ์[v. exp.] (khlāi ārom) EN: relax ; rest ; feel at ease ; calm ; unwind FR: détendre son esprit ; se relaxer
คลายการควบคุม[v. exp.] (khlāi kān k) EN: relax controls FR: alléger les contrôles
คลายเครียด[v. exp.] (khlāi khrīe) EN: relax ; release ; give rest to FR: détendre son esprit ; se détendre ; se délasser
คลายตัว[v. exp.] (khlāi tūa) EN: slacken ; loosen ; become loose ; relax FR: se dénouer
นอนตีพุง[v.] (nøntīphung) EN: relax ; rest easy FR:
พัก[v.] (phak) EN: rest ; relax ; take a break ; take a rest ; take a vacation ; have a break ; stop FR: se reposer ; prendre un peu de repos ; s'arrêter ; faire relâche
พักผ่อน[v.] (phakphǿn) EN: rest ; relax FR: se reposer ; souffler ; prendre du repos ; se détendre ; se relaxer ; se délasser
พักผ่อนหย่อนใจ[v.] (phakphǿnyǿn) EN: relax FR: se délasser
เพลา[v.] (phēlā [= ph) EN: abate ; reduce ; decelerate ; slow down ; tone down ; decrease ; lessen : alleviate ; slacken ; relax FR:
ผ่อน[v.] (phǿn) EN: slacken ; abate ; relax ; loosen ; lessen ; reduce FR: relâcher ; diminuer ; détendre
ผ่อนคลาย[v.] (phønkhlāi) EN: relax ; alleviate ; ease up ; moderate ; relieve ; abate : unwind FR: se relaxer
ปล่อยอารมณ์[v. exp.] (plǿi ārom) EN: relax ; unwind FR: se détendre ; se relaxer
สบาย[adj.] (sabāi) EN: comfortable ; well ; cosy ; easy ; happy ; relax ; comfy (inf.) FR: douillet ; intime ; cosy ; confortable ; décontracté ; bien ajusté ; à l'aise ; relax
สบาย ๆ = สบายๆ[X] (sabāi-sabāi) EN: calm ; tranquil ; relaxed ; laid-back ; easy-going ; it's okay ; taking it easy FR: calme ; tranquille ; paisible ; reposé ; relax ; pépère (fam.) ; c'est cool
ตากสมอง[v.] (tāksamøng) EN: relax FR:
ถอย[v.] (thøi) EN: decrease ; diminish ; weaken ; abate ; relax ; let up ; slacken FR: faiblir
หย่อน[v.] (yǿn) EN: lower ; diminish ; slacken ; relax ; slack ; sag FR: relâcher ; détendre
หย่อนใจ[v.] (yǿnjai) EN: relax ; recreate ; take recreation FR: se délasser ; se détendre ; se relaxer
เบาสมอง[adj.] (baosamøng) EN: lighthearted ; happy and relaxed ; relaxed FR: décontracté
ใจเย็นลง[v. exp.] (jai yen lon) EN: chill out FR: se relaxer ; décompresser
การพัก[n.] (kān phak) EN: relaxation ; recreation ; rest FR: repos [m]
การพักผ่อน[n.] (kān phakphǿ) EN: relaxation ; recreation ; rest FR: repos [m] ; relaxation [f] ; détente [f]
การพักผ่อนหย่อนใจ[n. exp.] (kān phakphǿ) EN: recreation ; relaxation ; resting ; leisure ; amusement ; entertainment FR:
การผ่อนคลาย[n.] (kān phønkhl) EN: relief ; mitigation FR: relaxation [f] ; détente [f]
การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ[n. exp.] (kān phønkhl) EN: FR: relaxation musculaire [f]
กล้ามเนื้อคลายตัว[n. exp.] (klām neūa k) EN: relaxed muscle FR:
โล่งใจ[v.] (lōngjai) EN: be relieved ; feel relieved ; be carefree ; be at ease ; be relaxed FR: être soulagé ; être apaisé
นวดแก้เมื่อย[n. exp.] (nūat kaē me) EN: relaxing massage FR:
เป็นกันเอง[v. exp.] (penkan-ēng) EN: be friendly ; be informal ; not stand on ceremony ; be relaxed ; feel at home ; feel at ease FR: être naturel
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloē) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure (in) ; have fun ; relish ; be pleased with ; be absorbed FR: jubiler ; avoir du plaisir
ปล่อยตัว[v. (loc.)] (plǿi tūa) EN: release FR: relâcher ; relaxer
ปล่อยตัวตามสบาย[v. exp.] (plǿitūa tām) EN: play it cool ; take it easy ; take things easy FR: être décontracté ; se relaxer ; prendre les choses avec philosophie
รู้สึกแจ่มใส[v. exp.] (rūseuk jaem) EN: feel relaxed FR:
รู้สึกผ่อนคลาย[v. exp.] (rūseuk phøn) EN: feel relaxed FR:
สบาย[v.] (sabāi) EN: feel comfortable ; be comfortable ; be all right ; be well ; be happy ; feel good ; be snug ; be cozy FR: être à l'aise ; se sentir bien ; être relax
วิธีผ่อนคลาย[n. exp.] (withī phøn ) EN: relaxation method FR:

relax ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Lockerung {f} der Vorschriftenrelaxing of regulations
locker {adv}relaxedly
Muskelrelaxans {n}; muskelentspannendes Mittel [med.]muscle relaxant
Overrelaxation {f} [math.]overrelaxation
Relaxation {f} [math.]relaxation
aufgelockert; entspannt {adj} | aufgelockerter | am aufgelockertstenrelaxed | more relaxed | most relaxed
erholsam {adj} | erholsamer | am erholsamstenrelaxing | more relaxing | most relaxing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า relax
Back to top