ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

restroom

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *restroom*, -restroom-

restroom ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
restroom (n.) ห้องน้ำ Syn. waiting room, toilet, can, rest room
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Restroomsห้องน้ำ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Can I use your restroom?ขอฉันใช้ห้องน้ำคุณหน่อยได้ไหม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Is there a restroom I could use? I just wanna splash some water on my face.ที่นี่มีห้องน้ำไหมครับ ผมอยากจะล้างหน้าซักหน่อย
You might wanna use the restroom before you go in there.คุณอาจอยากต้องการใช้ห้องน้ำที่นี่ ก่อนที่คุณจะไปกับเขา
The restroom is right there.ห้องน้ำจะอยู่ด้านขวา
I want to go to the restroom first.ชั้นอยาดเข้าห้องน้ำก่อน
Your restroom is the one that's abnormal.ห้องนั่งเล่นของนายมันผิดปกติ
And he goes to the restroom and when he comes back,และเขาก็เดินไปเข้าห้องน้ำ และเมื่อเขาเดินกลับมา
Um, so I'm just gonna use the restroom and then we gotta go.งั้นฉันขอตัวไปห้องน้ำก่อน เดี๋ยวเราออกไปกัน
You were in the hamburger restaurant restroom in Itaewon on the 8th of April, around 1 0 o'clock at night, right?คุณอยู่ในห้องน้ำของร้านเบอร์เกอร์ย่านอิแทวอน ในวันที่ 8 เมษายน เวลาประมาณ 4 ทุ่มใช่ไหม?
Did you also witness Alex come out of the restroom first?คุณเห็นอเล็กซ์ ออกมาจากห้องน้ำเป็นคนแรกหรือเปล่า?
Because he climbed the stairs first he also got out of the restroom first?แค่เพียงเพราะเขาขึ้นบันไดมาก่อน ต้องหมายความว่าเขาออกจากห้องน้ำก่อนด้วยหรอ?
Are you implying that Pearson, who was covered in blood, came out of the restroom first, walked through the crowd at the shop, out the door, then headed up the stairs?คุณกำลังบอกว่าเพียร์สัน ที่ตัวเปื้อนไปด้วยเลือด ออกมาจากห้องน้ำเป็นคนแรก เดินฝ่าผู้คนในร้าน
As noted in the original verdict, the defendant and Pearson entered the compact restroom and one of them stabbed the victim in a split second, and one of them stabbed the victim in a split second, but since both parties hold each other accountable for theตามคำตัดสินของศาลชั้นต้น จำเลยและเพียร์สัน ได้เข้าไปในห้องน้ำแคบๆ และ 1 ในนั้น..

restroom ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
洗澡间[xǐ zǎo jiān, ㄒㄧˇ ㄗㄠˇ ㄐㄧㄢ, 洗澡间 / 洗澡間] bathroom; restroom; shower room
有人[yǒu rén, ㄧㄡˇ ㄖㄣˊ, 有人] someone; people; anyone; there is someone there; occupied (as in restroom)

restroom ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
公衆トイレ[こうしゅうトイレ, koushuu toire] (n) public lavatory; public restroom
お手洗い(P);御手洗い[おてあらい, otearai] (n) toilet; restroom; lavatory; bathroom; (P)
トイレ[, toire] (n) (abbr) (See トイレット) toilet; restroom; bathroom; lavatory; (P)
手洗い(P);手洗[てあらい, tearai] (n) (1) washing one's hands; water (or basin, etc.) for washing one's hands; (2) (See お手洗い) restroom; lavatory; toilet; (3) hand-washing (laundry, etc.); (P)

restroom ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ห้องน้ำ[n.] (hǿng-nām) EN: wash room ; bathroom ; toilet ; restroom ; lavatory ; WC ; water closet ; bog (vulg.) FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; salle de bains [f] ; W-C [mpl] ; waters [mpl] ; cabinets [mpl] ; lieux d'aisances [mpl] (vx)
ห้องส้วม[n.] (hǿngsūam) EN: toilet ; lavatory ; water closet ; WC ; restroom ; latrine FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; cabinet de toilette [m] ; W.-C. [mpl] ; vécés [mpl] (fam.) ; lieux d'aisances [mpl] (vx) ; chiottes [fpl] (fam.) ; cabinets [mpl] (vx) ; goguenots [mpl] (fam.) ; waters [mpl] (vx) ; cour [f] (Belg.) ; latrines [fpl
ห้องสุขา[n. exp.] (hǿng sukhā) EN: toilet ; lavatory ; restroom (Am.) FR: toilettes [fpl] ; toilette [f] (Belg.) ; W.-C. [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า restroom
Back to top