ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

roast

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *roast*, -roast-

roast ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
roast (vt.) ย่าง See also: ปิ้ง, อบ Syn. heat, grill, toast
roast (vt.) ตำหนิอย่างรุนแรง Syn. criticize
roast (vt.) ล้อเลียน Syn. mock, tease
roast (n.) เนื้อย่าง See also: เนื้ออบ
roast (n.) งานเลี้ยงที่มีอาหารย่าง
roaster (n.) เตาย่างหรือปิ้ง Syn. barbecue, gridiron
roasting (adj.) ซึ่งใช้สำหรับย่างหรือปิ้ง
English-Thai: HOPE Dictionary
roast(โรสทฺ) vt.,vi. ย่าง,ปิ้ง,ผิงไฟ,อบ,ทำให้อุ่น,ตำหนิอย่างรุนแรง,ล้อเล่น n. เนื้อย่าง,เนื้อปิ้ง,เนื้ออบ,สิ่งที่ถูกย่าง (ปิ้ง,อบ,ผิง) ,งานเลี้ยงที่มีการย่างเนื้อ,การตำหนิอย่างรุนแรง adj. ย่าง,ปิ้ง,อบ, Syn. ridicule
roaster(โรส'เทอะ) n. เครื่องย่างหรือปิ้งเนื้อ,เตาย่างหรือปิ้งเนื้อ,ผู้ย่าง,ผู้ปิ้ง,ไก่หรือสัตว์ที่เหมาะสำหรับย่างหรือปิ้งกิน
English-Thai: Nontri Dictionary
roast(vt) ย่าง,ปิ้ง,อบ,ผิง,ทำให้อุ่น
roaster(n) เตาปิ้งหรือย่าง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Roasting (Metallurgy)การเผา (โลหวิทยา) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ปลาม้ำ (n.) fish fermented with salt and roast rice
คั่ว (adj.) roast See also: parch
จี่ (v.) roast See also: fry, bake Syn. เผา, ย่าง
ย่าง (v.) roast See also: barbecue, bake, grill Syn. ปิ้ง, เผา
ย่าง (v.) roast See also: barbecue, bake, grill Syn. ปิ้ง, เผา
เผา (v.) roast See also: bake
เผา (v.) roast See also: char, sear
ย่าง (adj.) roasted See also: grilled, burned, charred, baked Syn. ปิ้ง, เผา
ย่าง (adj.) roasted See also: grilled, burned, charred, baked Syn. ปิ้ง, เผา
เผา (adj.) roasted See also: charred
หมูย่าง (n.) roasted pork
หมูแดง (n.) roasted red pork
การปิ้ง (n.) roasting See also: broiling, grilling Syn. การเผา
การย่าง (n.) roasting See also: broiling, grilling Syn. การปิ้ง, การเผา
การเผา (n.) roasting See also: broiling, grilling Syn. การปิ้ง
ไก่ย่าง (n.) roasting chicken
Zoroastrianism (n.) หลักความเชื่อของ Zoroaster
ข้าวหมูแดง (n.) serving of rice with roasted pork on top
ข้าวหลาม (n.) glutinous rice roasted in bamboo joints
ราง (n.) pan-roasting See also: kind of roasting
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You'd better take the roast out.- พ่อเอาที่อบออกมาสิ
I was making ziti with meat gravy... and I'm planning to roast some peppers over the flames... put on some string beans with olive oil.และว่าจะเผาพริกหยวก บนเตานั่น ใส่ถั่วฝักยาวกับน้ำมันมะกอก และมีเนื้อชิ้นสวย
Don't be silly. I got pork roast for dinner.อย่าโง่ ผมได้รับการย่างหมูสำหรับอาหารค่ำ
You can stay here and enjoy the wonderful roast beef!ก็นั่งต่อไปแล้วก็ขอให้สนุกกับ\ เนื้อย่างสุดวิเศษนั่นเถอะ
Scalp me, shrink my head, and roast it on the stake... if that ain't exactly what happened.ถลกหนังหัวฉัน แล้วเอาไปย่างเอ้า ถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริง
Would it kill you to shell out for a pork roast or a little prime rib?มันจะถึงกับตายมั้ยถ้าจะเปลี่ยนเป็น รสหมูย่างหรือซี่โครงน่ะ?
That's what she gets for eating my roast beef sandwich.สมน้ำหน้า อยากมาขโมยกินแซนวิชเนื้อย่างของชั้น
"This little piggy had roast beef This little piggy had none"ลูกหมูตัวนี้มีเนื้ออบอันโอชะ" ตัวนี้ไม่มี
This piece of gum happens to be tomato soup, roast beef and blueberry pie."ชิ้นนี้มีซุปมะเขือเทศ เนื้อวัวย่างและบลูเบอรี่พาย
They'll roast him and eat him.พวกมันจะย่าง และกินเนื้อเขา
We're about to roast some marshmallows.พวกเราจะ ปั่นขนมมาร์ชเมลโลว กัน
Three squids for mat #4, roast them quickly.ปลาหมึกสามตัวที่เสื่อ 4, ไปย่างเร็ว ๆ

roast ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
烤肉[kǎo ròu, ㄎㄠˇ ㄖㄡˋ, 烤肉] barbecue (lit. roast meat)
[fán, ㄈㄢˊ, 燔] burn; to roast meat for sacrifice
叉烧包[chā shāo bāo, ㄔㄚ ㄕㄠ ㄅㄠ, 叉烧包 / 叉燒包] roast pork bun; cha siu baau
烤胡椒香肠[kǎo hú jiāo xiāng cháng, ㄎㄠˇ ㄏㄨˊ ㄐㄧㄠ ㄒㄧㄤ ㄔㄤˊ, 烤胡椒香肠 / 烤胡椒香腸] roast pepper sausage; pepperoni
烤鸡[kǎo jī, ㄎㄠˇ ㄐㄧ, 烤鸡 / 烤雞] roast chicken
烤鸭[kǎo yā, ㄎㄠˇ ㄧㄚ, 烤鸭 / 烤鴨] roast duck
[wēi, ㄨㄟ, 煨] simmer; to roast in ashes
烧烤[shāo kǎo, ㄕㄠ ㄎㄠˇ, 烧烤 / 燒烤] barbecue; roast
波斯教[Bō sī jiào, ㄅㄛ ㄙ ㄐㄧㄠˋ, 波斯教] Persian religion; Zoroastrianism or Manicheanism
碳碚[tàn péi, ㄊㄢˋ ㄆㄟˊ, 碳碚] roasted; carbon roasted
琐罗亚斯德[Suǒ luó yà sī dé, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄧㄚˋ ㄙ ㄉㄜˊ, 琐罗亚斯德 / 瑣羅亞斯德] Zoroaster, Zarathustra or Zarathushtra (c. 1200 BC), Persian prophet and founder of Zoroastrianism
瑣羅亞斯特[suǒ luō yà sī tè, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛ ㄧㄚˋ ㄙ ㄊㄜˋ, 瑣羅亞斯特] Zoroaster
琐罗亚斯德教[Suǒ luó yà sī dé jiào, ㄙㄨㄛˇ ㄌㄨㄛˊ ㄧㄚˋ ㄙ ㄉㄜˊ ㄐㄧㄠˋ, 琐罗亚斯德教 / 瑣羅亞斯德教] Zoroastrianism
祆教[Xiān jiào, ㄒㄧㄢ ㄐㄧㄠˋ, 祆教] Zoroastrianism
祆道[Xiān dào, ㄒㄧㄢ ㄉㄠˋ, 祆道] Zoroastrianism; same as 祆教
胡天[hú tiān, ㄏㄨˊ ㄊㄧㄢ, 胡天] Zoroastrianism

roast ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラウンロースト[, kuraunro-suto] (n) crown roast
ホイル焼[ホイルやき, hoiru yaki] (n) roast in foil wrapper
もつ焼き;もつ焼[もつやき, motsuyaki] (n) roast giblets
あられ[, arare] (n) (See 霰餅) roasted mochi pieces (usu. flavoured with soy sauce, or sweetened with sugar, etc.)
おこし種;粔籹種(oK)[おこしだね, okoshidane] (n) (See 興し・おこし) roasted millet or rice cake used to make okoshi
ゾロアスター[, zoroasuta-] (n) Zoroaster
ゾロアスター教[ゾロアスターきょう, zoroasuta-kyou] (n) Zoroastrianism
チャーシュー麺;叉焼麺[チャーシューメン, cha-shu-men] (n) (See チャーシュー) ramen soup topped with slices of roasted pork (chi
パーシ人[パーシじん, pa-shi jin] (n) Parsee; Parsi (adherent of Zoroastrianism, esp. descendants of those who fled to India to escape persecution in Persia)
ハコベ塩;はこべ塩;繁縷塩[はこべじお(はこべ塩;繁縷塩);ハコベじお(ハコベ塩), hakobejio ( hakobe shio ; han ru shio ); hakobe jio ( hakobe shio )] (n) (obsc) chickweed (stitchwort) roasted and mixed with salt, then ground into a powder for use as toothpaste
ほうじ茶;焙じ茶[ほうじちゃ, houjicha] (n) roasted green tea
ロース[, ro-su] (n) (abbr) (See ロースト) roast; roasting meat; sirloin; pork loin; (P)
串焼き[くしやき, kushiyaki] (n,adj-no) grilling on a skewer; spit-roasting
南蛮漬け;南蛮漬[なんばんづけ, nanbanduke] (n) roasted or deep-fried fish or meat, marinated in a spicy sauce
叉焼[チャーシュー, cha-shu-] (n) (uk) roasted pork fillet (often used in ramen) (chi
拝火教[はいかきょう, haikakyou] (n) Zoroastrianism
焙焼[ばいしょう, baishou] (n,vs) roasting (in metallurgy, etc.); calcination; torrefaction
焼き立て;焼きたて[やきたて, yakitate] (adj-no) fresh made; freshly baked; freshly roasted
焼き米[やきごめ, yakigome] (n) roasted or parched rice
焼き鍋;焼鍋[やきなべ, yakinabe] (n) cooking pot (for roasting, broiling, etc.)
焼ける(P);灼ける;妬ける[やける, yakeru] (v1,vi) (1) (焼ける only) to burn; to be roasted; to be heated; to be sunburnt; to fade (in the sun); to glow red (i.e. of the sky at sunset); (2) to be jealous; to be envious; (P)
煎り豆;炒り豆;炒豆(io)[いりまめ, irimame] (n) parched or roasted beans (or soybeans)
煎る;炒る;熬る[いる, iru] (v5r,vt) to parch; to fry; to fire; to broil; to roast; to boil down (in oil)
煎れる;炒れる;熬れる[いれる, ireru] (v1,vi) (1) to be roasted; to be parched; (2) (arch) to be irritated; to be annoyed
生焼け[なまやけ, namayake] (n,adj-no) half-roasted; half-baked; rare
興し;興;粔籹(oK)[おこし, okoshi] (n) (uk) millet or rice cake, roasted and hardened with starch syrup and sugar (sometimes including peanuts, etc.)
香煎[こうせん, kousen] (n) (1) (See 麦こがし) roasted barley flour; (2) parched flour with various ingredients added and drunk in hot water
鰻巻き[うまき, umaki] (n) skewered eel roasted and wrapped in fried egg

roast ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จี่[v.] (jī) EN: roast FR:
แกงเผ็ดเป็ดย่าง[n. exp.] (kaēngphet p) EN: red curry with roasted duck ; roast duck curry FR:
กาแฟคั่วบด[n. exp.] (kāfaē khūa ) EN: roast and ground coffee FR: café torréfié moulu [m]
ไก่อบ[n. exp.] (kai op) EN: roast chicken ; baked chicken FR:
ข้าวหมูแดง[xp] (khāo mūdaēn) EN: rice with red pork on top ; red roast pork on rice ; red pork with rice FR:
ข้าวหน้าเป็ด[n. exp.] (khāo nā pet) EN: roast duck over rice FR: riz au canard [m]
คั่ว[v.] (khūa) EN: roast ; parch : pop FR: torréfier
คั่ว[adj.] (khūa) EN: roast ; roasted FR: torréfié
คั่วถั่วลิสง[v. exp.] (khūa thūa l) EN: roast peanuts FR:
หมูย่าง[n. exp.] (mū yāng) EN: roasted pork ; barbecued pork ; grilled pork ; roast pig FR: porc laqué [m]
อบ[v.] (op) EN: bake ; braise ; roast ; broil FR: cuire au four ; rôtir ; braiser
เป็ดย่าง[n. exp.] (pet yāng) EN: roast duck ; grilled duck FR: canard rôti [m]
เผา[v.] (phao) EN: heath ; warm up ; bake ; broil ; roast ; char ; grill under the fire FR: cuire ; griller
ปิ้ง[v.] (ping) EN: toast ; bake ; grill ; broil ; roast ; barbecue FR: griller ; faire griller
ปิ้งเนื้อ[v. exp.] (ping neūa) EN: roast meat FR: rôtir de la viande ; griller de la viande
ปลาหมึกย่าง[n. exp.] (plāmeuk yān) EN: grilled squids ; roast squid FR: calamars grillés [mpl]
ปลาม้ำ[n. exp.] (plā nām) EN: fish fermented with salt and roast rice FR:
ย่าง[v.] (yāng) EN: roast ; barbecue ; bake ; grill FR: rôtir ; griller ; faire griller ; faire rôtir
ย่างไก่[v. exp.] (yāng kai) EN: roast a chicken FR:
ย่างเนื้อ[n. exp.] (yāng neūa) EN: roast meat FR: griller la viande
ไก่ย่าง[n. exp.] (kai yāng) EN: roasted chicken ; barbecued chicken ; grilled chicken ; broiled chicken ; crispy fried chicken ; grilled herb-marinated chicken FR: poulet rôti [m] ; poulet grillé [m]
การปิ้ง[n.] (kān ping) EN: roasting FR: rôtissage [m]
ข้าวเกรียบ[n.] (khāokrīep) EN: crisp rice ; crisp rice-cakes ; roasted round cakes of sticky rice flour, sesame seeds, coconut and palm sugar FR: gaufrette de riz grillée [f]
ข้าวหลาม[n.] (khāolām) EN: glutinous rice roasted in bamboo joints ; sticky rice soaked in coconut milk and baked in a length of bamboo ; baked glutinous rice in bamboo portion FR: riz gluant dans une section de bambou [m]
ข้าวเม่าทอด[n.] (khāomaothøt) EN: fried banana with roasted rice FR:
ข้าวเหนียวแดงหน้ากระฉีก[n. exp.] (khāonīo daē) EN: sweet red sticky rice topped with caramelized roasted grated coconut FR:
ข้าวเหนียหน้ากระฉีก[n. exp.] (khāonīo nāk) EN: sweet sticky rice topped with caramelized roasted grated coconut FR:
กุ้งเผา[v. exp.] (kung phao) EN: grilled prawns ; roasted prawns FR: crevette grillée [f]
ลาบหมู[n. exp.] (lāp mū) EN: spicy minced pork salad with green vegetables and chillies ; spicy minced pork salad with roasted rice powder FR: salade de porc haché pimentée [f]
ลูกผักชีคั่ว[n. exp.] (lūk phakchī) EN: roasted coriander seeds FR:
เม่า[n.] (mao) EN: shredded rice grain ; green rice roasted and pound flat FR:
มะพร้าวอบกรอบ[n. exp.] (maphrāo op ) EN: roasted coconut chips FR:
เม็ดบัวอบกรอบ[n. exp.] (met būa op ) EN: roasted lotus seeds FR:
หมูแดง[n.] (mūdaēng) EN: roasted red pork FR: porc rouge rôti [m]
หมูหัน[n. exp.] (mūhan) EN: spit-roasted suckling pig FR:
น้ำพริกแกงคั่ว[n. exp.] (nāmphrik ka) EN: roasted chilli curry FR:
อบกรอบ[adj.] (op krøp) EN: roasted FR:
อบสมุนไพร[adj.] (op samunphr) EN: herbal scented ; herb roasted FR:
เป็ดอบน้ำผึ้ง[n. exp.] (pet op nāmp) EN: honey-roast duck FR:
พริกแห้งปิ้ง[n. exp.] (phrik haēng) EN: roasted dried chilli FR:

roast ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sauerbraten {m} [cook.]sauerbraten; marinated pot roast
Braten {m}roast
Brathähnchen {n} [cook.]roast chicken
Filetbraten {m} [cook.]roast fillet
Gänsebraten {m} [cook.]roast goose
Hasenbraten {m} [cook.]roast hare
Rinderbraten {m} [cook.]roast beef
Entenbraten {m} [cook.]roast duck
Hirschbraten {m} [cook.]roast venison
Kalbsbraten {m} [cook.]roast veal
Rostbraten {m} [cook.]roast joint
Schweinebraten {m} [cook.]roast pork
Wildbraten {m} [cook.]roast venison
Schmorbraten {m} [cook.]braised meat; pot roast; braised beef

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า roast
Back to top