ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rack

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rack*, -rack-

rack ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rack (n.) ชั้น See also: หิ้ง, ราง Syn. framework, shelf
rack (n.) เครื่องทรมานดึงแขนขา Syn. instrument of torture
rack (vt.) เขากวางคู่หนึ่ง
rack (vt.) ทำให้เจ็บปวด See also: ทำให้ทรมาน Syn. torture
rack (vt.) ขูดรีด Syn. strain
rack (n.) การก้าวเท้าอย่างรวดเร็วของม้า Syn. single-foot
rack (n.) กลุ่มเมฆที่โดนลมพัดกระจายไป Syn. cloud
rack (n.) การทำลาย See also: ความหายนะ Syn. wrack and ruin
rack against time (idm.) รีบทำให้เสร็จตรงเวลา
rack up (phrv.) ได้ชัยชนะ (การกีฬา) (คำไม่เป็นทางการ)
rack up (phrv.) ชก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ต่อยจนร่วง
rack up (phrv.) ทำให้พ่ายแพ้ราบคาบ (คำไม่เป็นทางการ)
rack with (phrv.) ทำให้ทุกข์แสนสาหัสจาก
rack-rent (n.) ค่าเช่าที่แพงเกินไป
rack-rent (vi.) คิดค่าเช่าแพงเกินไป See also: ขูดรีดค่าเช่า
rack-rent (vt.) คิดค่าเช่าแพงเกินไป See also: ขูดรีดค่าเช่า
racket (n.) ไม้ตีลูกในการเล่นกีฬา (เช่น เทนนิส, แบดมินตัน ฯลฯ) Syn. racquet
racket (n.) รองเท้าหิมะรูปทรงไม้เทนนิส
racket (n.) เสียงอึกทึกครึกโครม See also: เสียงเอะอะโวยวาย Syn. dim, noise
racket (n.) กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (คำไม่เป็นทางการ) See also: การหลอกลวง, การติดสินบน, การขู่เข็ญ Syn. fraud
racket (n.) ธุรกิจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: งาน, อาชีพ Syn. business
racketeer (n.) ผู้ที่หาเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย Syn. gangster, mafioso
racketeer (vi.) หาเงินจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย See also: หลอกลวง, ฉ้อโกง Syn. finagle
rackety (adj.) อึกทึกครึกโครม See also: เอะอะโวยวาย Syn. rowdy
English-Thai: HOPE Dictionary
rack(แรค) n. ชั้น,หิ้ง,ขั้ว,ราว,โครง,ฟันเฟือง,เครื่องทรมานดึงแขนขาทั้ง4ในสมัยโบราณ,ความเจ็บปวดที่รุนแรงมาก,ความหายนะ,การทำลาย,เชื่อถือไม่ได้ vt. ทรมานด้วยเครื่องดังกล่าว,ทำให้เจ็บปวดมาก,ดึง,ขูดรีด, Syn. frame,crate,torment
racket(แรค'คิท) n. เสียงอึกทึกครึกโครม,เสียงหนวกหู, กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย,กิจกรรมต้มคน,ธุรกิจอาชีพ,การค้าขาย vi. ทำเสียงอึกทึกครึกโครม,ร่วมงานสังคมที่อึกทึกครึกโครม,ไม้ตีลูก (เทนนิส,แบดมินตันและอื่น ๆ), Syn. noisy confusion
racketeer(แรค'คิเทียร์) n. กิจกรรมต้มคน,กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย,การขู่เข็ญเงิน,การฉ้อโกง,กิจกรรมอั้งยี่, Syn. swindler,extortionist
rackets(แรค'คิทซ) n. กีฬาตีลูกที่ใช้คน2คนหรือ4คนในบริเวณที่มีกำแพงล้อมรอบ4ด้านโดยใช้ไม้ตีที่มีด้ามสั้น,รองเท้าหิมะขนาดเท่ากับไม้ตีลูกเทนนิส., Syn. racquet
rackety(แรค'คิที) adj. อึกทึกครึกโครม,ชอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
rack(n) ชั้นวางของ,ราว,ไม้แทงบิลเลียด
racket(n) ความสนุกสนาน,เสียงดัง,เสียงอึกทึกครึกโครม
racketeer(n) การฉ้อโกง,การต้มตุ๋น,ผู้ขู่เอาเงิน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
rack and pinion gearเฟืองสะพาน [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
racketeeringการกรรโชก, การขู่เข็ญ [ดู extortion ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Rackที่วางนิตยสาร [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แร็กเกต (n.) racket
กร่อย (adj.) brackish See also: briny, slightly salt, saline, salty, distasteful
กรีฑาประเภทลู่ (n.) track and road Ops. กรีฑาประเภทลาน
กะเทาะ (v.) crack See also: peel off, flake off, come off Syn. ล่อนหลุด, ลอก
กากหมู (n.) crackling
ขวับ (adv.) crack of a whip See also: swish of a whip abruptly
ชั้นวางจาน (n.) disk rack Syn. ที่วางจาน
ดอกหิน (n.) bladder wrack Syn. ไข่หิน
ตรวจค่าย (v.) patrol round the barracks See also: inspect a camp
ตลกคะนอง (adv.) crack jokes See also: wild comical, mettlesome joke, savage joke
ทางวิ่ง (n.) track See also: trail, path, line Syn. แนว, ทาง, เลน
ที่วางจาน (n.) disk rack
นอกลู่นอกทาง (v.) off the track See also: go astray Syn. นอกทาง, นอกคอก, นอกรีต
น้ำกร่อย (n.) brackish water
บ๊อง (adj.) cracked See also: eccentric, crazy, nutty Syn. บ๊องๆ
บ๊องๆ (adj.) cracked See also: eccentric, crazy, nutty
บั้งไฟ (n.) firecracker See also: firework Syn. พลุ, ไฟพะเนียง, ดอกไม้เพลิง, ดอกไม้ไฟ, ตะไล
ประทัด (n.) firecracker See also: firework Syn. พลุ, บั้งไฟ, ไฟพะเนียง, ดอกไม้เพลิง, ดอกไม้ไฟ, ตะไล
ปีกกา (n.) bracket Syn. วงเล็บปีกกา
มือชั้นยอด (n.) crackerjack See also: dab hand, excellent person
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
That cottage bay seemed to be going to rack and ruin.กระท่อมนั่นดูผุพังซอมซ่อ
When you're rooting around in the spice rack for anything with alcohol, and start pounding vanilla extract.ที่คุณค้นครัว หาอะไรก็ได้ที่มีแอลกอฮอลล์ แล้วเริ่มกระหน่ำวานิลลาสกัดหนิ
Who wants to rack up a few frequent fucker miles?ใครทำให้ผมแพ้ได้บ้าง ก็เดินทางเส็งเคร็งมาตั้งหลายไมล์แล้วนี่
Well, these inmates became belligerent and they refused to rack in.ก็ไอ้พวกนักโทษมันแข็งข้อ ไม่ยอมทำตาม
Chloe... you managed to rack up four protocol violations.คุณฝ่าฝืนระเบียบไปแล้ว 4 ข้อ คุณฝ่าฝืนระเบียบไปแล้ว 4 ข้อ
The studly rack of meat or your loser ex-boyfriend?นั่นมันแฟนเก่าเก็บของเธอนี่
And I'm thinking roof rack and premium sound system.ผมคิดว่าจะเอา โครงเหล็กบนหลังคา กับระบบเสียงพรีเมี่ยม
Just think of it as one giant rack for mankind.แค่คิดว่า เป็นการทำหน้าอกให้ยิ่งใหญ่เพื่อมนุษยชาติ
I need two rack of lamb. I need more leeks.ขอซี่โครงแกะอีก 2 เอาต้นหอมเพิ่มด้วย
Listen up, people. Rack them and pack them.ฟังน่ะทุกคน เก็บของเตรียมพร้อม
Is that how your rack got to be that size?นั่นที่ทำให้คุณเจ็บปวด กับเรื่องทรวดทรงองเอวใช่ไหม
Not if you rack me to within an inch of my life.ถึงแม้ว่าเจ้าจะทรมานข้า จนเฮือกสุดท้ายของชีวิตก็ตาม

rack ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhé, ㄓㄜˊ, 辄 / 輒] often; regularly; (archaic) luggage rack on a chariot (drooping down like ears, hence "chariot ears")
齿条[chǐ tiáo, ㄔˇ ㄊㄧㄠˊ, 齿条 / 齒條] rack (and pinion)
齿条千斤顶[chǐ tiáo qiān jīn dǐng, ㄔˇ ㄊㄧㄠˊ ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ ㄉㄧㄥˇ, 齿条千斤顶 / 齒條千斤頂] rack and pinion jack
齿条齿轮[chǐ tiáo chǐ lūn, ㄔˇ ㄊㄧㄠˊ ㄔˇ ㄌㄨㄣ, 齿条齿轮 / 齒條齒輪] rack and pinion
尖括号[jiān kuò hào, ㄐㄧㄢ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 尖括号 / 尖括號] angle brackets < >
[liè, ㄌㄧㄝˋ, 烈] ardent; intense; split; crack; rend
跑道[pǎo dào, ㄆㄠˇ ㄉㄠˋ, 跑道] athletic track; runway; track
劣迹[liè jì, ㄌㄧㄝˋ ㄐㄧˋ, 劣迹 / 劣跡] bad record (esp. of a public official); unsavory track record
奥巴马[Ào bā mǎ, ㄠˋ ㄅㄚ ㄇㄚˇ, 奥巴马 / 奧巴馬] Barack Obama (1961-), US Democrat politician, Senator for Illinois from 2005
收留所[shōu liú suǒ, ㄕㄡ ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄛˇ, 收留所] barrack
营房[yíng fáng, ˊ ㄈㄤˊ, 营房 / 營房] barracks; living quarters
军营[jūn yíng, ㄐㄩㄣ ˊ, 军营 / 軍營] barracks; army camp
饼干[bǐng gān, ㄅㄧㄥˇ ㄍㄢ, 饼干 / 餅乾] biscuit; cracker; cookie
大括号[dà kuò hào, ㄉㄚˋ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 大括号 / 大括號] braces; curly brackets { }
花括号[huā kuò hào, ㄏㄨㄚ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 花括号 / 花括號] braces; curly brackets { }
小括号[xiǎo kuò hào, ㄒㄧㄠˇ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 小括号 / 小括號] brackets; parentheses ( )
托架[tuō jià, ㄊㄨㄛ ㄐㄧㄚˋ, 托架] bracket
支撑架[zhī chēng jià, ㄓ ㄔㄥ ㄐㄧㄚˋ, 支撑架 / 支撐架] bracket
中括号[zhōng kuò hào, ㄓㄨㄥ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 中括号 / 中括號] square brackets
六角括号[liù jiǎo kuò hào, ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄠˇ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 六角括号 / 六角括號] square brackets
吊兰[diào lán, ㄉㄧㄠˋ ㄌㄢˊ, 吊兰 / 吊蘭] hanging orchid (Chlorophytum comosum); bracket plant
圆括号[yuán kuò hào, ㄩㄢˊ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 圆括号 / 圓括號] parentheses; round brackets ( )
壁灯[bì dēng, ㄅㄧˋ ㄉㄥ, 壁灯 / 壁燈] wall lamp; bracket light
括线[kuò xiàn, ㄎㄨㄛˋ ㄒㄧㄢˋ, 括线 / 括線] small angle brackets「 」
括号[kuò hào, ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 括号 / 括號] parentheses; brackets
挂兰[guà lán, ㄍㄨㄚˋ ㄌㄢˊ, 挂兰 / 掛蘭] hanging orchid (Chlorophytum comosum); bracket plant
方括号[fāng kuò hào, ㄈㄤ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 方括号 / 方括號] square brackets
方头括号[fāng tóu kuò hào, ㄈㄤ ㄊㄡˊ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, 方头括号 / 方頭括號] square brackets
崩裂[bēng liè, ㄅㄥ ㄌㄧㄝˋ, 崩裂] burst apart; crack
爆裂[bào liè, ㄅㄠˋ ㄌㄧㄝˋ, 爆裂] burst; crack
大炮打蚊子[dà pào dǎ wén zi, ㄉㄚˋ ㄆㄠˋ ㄉㄚˇ ㄨㄣˊ ㄗ˙, 大炮打蚊子] cannon fire to hit a mosquito; to use a sledgehammer to crack a nut
[pào, ㄆㄠˋ, 炮] cannon; gun; firecracker
履带[lǚ dài, ㄌㄩˇ ㄉㄞˋ, 履带 / 履帶] caterpillar track; shoes and belt
[cūn, ㄘㄨㄣ, 皴] chapped; cracked
[pī, ㄆㄧ, 噼] child's buttocks (esp. Cantonese); see 噼啪|劈啪, onomat. for crack, slap, clap, clatter etc
云雾径迹[yún wù jìng jì, ㄩㄣˊ ˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, 云雾径迹 / 雲霧徑跡] cloud track (trace of ionizing particle in cloud chamber)
对头[duì tóu, ㄉㄨㄟˋ ㄊㄡˊ, 对头 / 對頭] correct; normal; to be on good terms with; on the right track; right
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 轨 / 軌] course; path; track; rail
枪声[qiāng shēng, ㄑㄧㄤ ㄕㄥ, 枪声 / 槍聲] crack; sound of a shot
空隙[kòng xì, ㄎㄨㄥˋ ㄒㄧˋ, 空隙] crack; gap between two objects; gap in time between two events

rack ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ピント送り[ピントおくり, pinto okuri] (n) {comp} rack focus
下駄箱;げた箱[げたばこ, getabako] (n) shoe rack (in genkan); cupboard (for shoes and clogs)
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) to concentrate; to devote; to apply; to strain; to rack
心を砕く[こころをくだく, kokorowokudaku] (exp,v5k) to rack one's brains; to wrack one's brains
思いあぐねる;思い倦ねる[おもいあぐねる, omoiaguneru] (v1) to think something over and over; to rack one's brains; to be at a loss
油切り;油きり[あぶらきり, aburakiri] (n) oil deflector; shallow tray with rack for draining food after deep frying
稲掛け;稲掛[いねかけ, inekake] (n) drying rice on a rack; rack for drying rice
稲木[いなぎ, inagi] (n) rice-drying rack
稲架[はさ;はざ;はせ;はぜ;とうか, hasa ; haza ; hase ; haze ; touka] (n) (See 稲掛け) drying rice on a rack; rack for drying rice
背負子[しょいこ, shoiko] (n) (arch) wooden rack with shoulder straps for carrying loads on one's back
衣紋掛け;衣紋掛[えもんかけ, emonkake] (n) rack or hanger for hanging kimono, coats, etc.
アウトコース[, autoko-su] (n) (1) outside track (wasei
アウトコーナー[, autoko-na-] (n) outside corner (baseball, racetrack, etc.) (wasei
アフターレコーディング[, afuta-reko-deingu] (n) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei
アフレコ[, afureko] (n) (abbr) (See アフターレコーディング) adding sounds to a soundtrack after a film has been made (wasei
アラック;アラキ[, arakku ; araki] (n) arrack (grain or rice wine) (dut
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] (n) {comp} less-than mark; left angle bracket
アンツーカ;アンツーカー[, antsu-ka ; antsu-ka-] (n) en-tout-cas (track or tennis court surface made of clay and crushed brick) (fre
いい線;良い線;好い線[いいせん, iisen] (exp) (See いい線行く) more or less right; you are on the right track; getting warm
いい線いってる;いい線行ってる[いいせんいってる, iisen'itteru] (exp,v1) (col) (See いい線を行く) to be on the right track; to be close enough
いい線を行く;良い線を行く;好い線を行く[いいせんをいく, iisenwoiku] (exp,v5k-s) (See 良い線行く) to be on the right track; to go well
いい線行く;良い線行く;好い線行く[いいせんいく, iisen'iku] (exp,v5k-s) to be on the right track; to go well
インコース[, inko-su] (n) (1) inside track (wasei
オールシーズントラック[, o-rushi-zuntorakku] (n) all-season track
がしゃっ[, gashatsu] (adv-to) (on-mim) (with a) crack
カッコ内;括弧内[カッコない(カッコ内);かっこない(括弧内), kakko nai ( kakko nai ); kakkonai ( kakkonai )] (exp,adj-no) in parentheses; bracketed
カップリング曲[カップリングきょく, kappuringu kyoku] (n) coupling track; B side; B-side
ガヤ[, gaya] (n) background chatter on a soundtrack
キャタピラー(P);キャタピラ;カタピラー[, kyatapira-(P); kyatapira ; katapira-] (n) caterpillar; endless track; (P)
クラッカ[, kurakka] (n) {comp} cracker
クラッカー[, kurakka-] (n) cracker; (P)
クラッキング[, kurakkingu] (n) {comp} cracking
ゴロ新聞[ゴロしんぶん, goro shinbun] (n) racketeering newspaper; journal that demands money in return for favourable articles
サイクリング道路[サイクリングどうろ, saikuringu douro] (n) cycling track; cycling road
サウンドトラック[, saundotorakku] (n) soundtrack
サブトラック[, sabutorakku] (n) subtrack
サントラ[, santora] (n) (abbr) soundtrack; (P)
シャカシャカ[, shakashaka] (n) (sl) (See シャカパン) nylon track suit (when worn as street fashion)
シャカシャカパンツ[, shakashakapantsu] (n) (sl) (See シャカパン) nylon track pants (when worn as street fashion)
シャカパン[, shakapan] (n) (abbr) (sl) (See シャカシャカ) nylon track pants (when worn as street fashion)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アングル括弧[アングルかっこ, anguru kakko] less-than mark, left angle bracket
インデックストラック[いんでっくすとらっく, indekkusutorakku] index track
クラッカー[くらっかー, kurakka-] cracker
クロックトラック[くろっくとらっく, kurokkutorakku] clock track
コントロールボール[こんとろーるぼーる, kontoro-rubo-ru] control ball, track ball, tracker ball
サウンドトラック[さうんどとらっく, saundotorakku] soundtrack
ショウナリ[しょうなり, shounari] less-than mark, left angle bracket
シリアルトラックボール[しりあるとらっくぼーる, shiriarutorakkubo-ru] serial trackball
ダイナリ[だいなり, dainari] greater-than mark, right angle bracket
トラッキング[とらっきんぐ, torakkingu] tracking (in computer graphics)
トラッキング記号[とらっきんぐきごう, torakkingukigou] tracking symbol
トラック[とらっく, torakku] track
トラックアクセス時間[トラックアクセスじかん, torakkuakusesu jikan] track access time
トラックピッチ[とらっくぴっち, torakkupicchi] track pitch
トラックボール[とらっくぼーる, torakkubo-ru] control ball, track ball, tracker ball
トラックホールドユニット[とらっくほーるどゆにっと, torakkuho-rudoyunitto] track and hold unit, track and store unit
トラック密度[トラックみつど, torakku mitsudo] track density
バックトラック[ばっくとらっく, bakkutorakku] backtrack (vs)
不良トラック[ふりょうトラック, furyou torakku] defective track
交代トラック[こうたいトラック, koutai torakku] alternate track, alternative track
代替トラック[だいたいトラック, daitai torakku] alternate track, alternative track
右大括弧[みぎだいかっこ, migidaikakko] closing bracket (])
大かっこ[だいかっこ, daikakko] brackets ([])
左大括弧[ひだりだいかっこ, hidaridaikakko] opening bracket
後戻り[あともどり, atomodori] backtrack (vs)
括弧[かっこ, kakko] parentheses, brackets
索引トラック[さくいんトラック, sakuin torakku] index track
絶対トラックアドレス[ぜったいトラックアドレス, zettai torakkuadoresu] absolute track address
繰出し孔トラック[くりだしこうトラック, kuridashikou torakku] feed track, sprocket track
追従保持要素[ついじゅうほじようそ, tsuijuuhojiyouso] track and hold unit, track and store unit
追跡[ついせき, tsuiseki] tracking (e.g. in computer graphics) (vs), keep records on, tracing
追跡記号[ついせききごう, tsuisekikigou] tracking symbol
鉤括弧[かぎかっこ, kagikakko] square bracket
音声トラック[おんじょうトラック, onjou torakku] soundtrack

rack ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้สมอง[v. exp.] (chai samøng) EN: use one's brains ; rack one's brains FR:
ชั้น[n.] (chan) EN: shelf ; stand ; stall ; rack FR: étagère [f]
หิ้ง[n.] (hing) EN: shelf ; stand ; stall ; rack FR: étagère [f] ; rayon [m] ; tablette [f]
ขาตั้งแขวนเสื้อ[n. exp.] (khā tang kh) EN: coat rack FR:
คิดจนหัวจะระเบิด[v. exp.] (khit jon hū) EN: rack one's brains FR:
คิดจนหัวจะแตก[v. exp.] (khit jon hū) EN: rack one's brains FR:
ราวแขวนผ้า[n. exp.] (rāo khwaēn ) EN: towel rack FR: étendoir [m]
ราวแขวนผ้าเช็ดตัว[n. exp.] (rāo khwaēn ) EN: towel rack FR: porte-serviette [m]
แสรก[n.] (saraēk) EN: rattan carrying rack FR:
สาแหรก[n.] (sāraēk) EN: rattan carrying rack ; rattan carrying frame FR:
ตะขอแขวนเสื้อ [n.] (takhø khwaē) EN: coat rack ; hook FR: portemanteau [m]
ตับ[n.] (tap) EN: set ; row ; series ; bank ; row ; gang ; rack ; belt ; strip ; arrangement of ; skewer FR: chapelet [m] ; enfilade [f] ; succession [f] ; rang [m] ; file [f] ; brochette [f]
ที่ค่ำจาน[n. exp.] (thī khwam j) EN: dish rack FR: bac à couverts
ที่วางนิตยสาร[n. exp.] (thī wāng ni) EN: magazine rack FR: porte-journaux [m]
อันธพาล[n.] (anthaphān) EN: fool ; bully ; racketeer ; gangster ; bad character ; delinquent ; hooligan ; scoundrel ; ruffian ; blackguard ; rascal ; hoodlum FR: fripon [m]
บาราก โอบามา[n. prop.] (Bārāk Ōbāmā) EN: Barack Obama FR: Barack Obama
บิ่น[adj.] (bin) EN: cracked FR:
บ๊อง[adj.] (bǿng) EN: cracked ; eccentric ; crazy ; nutty FR: excentrique ; bizarre
บ๊องส์[v.] (bøng ) EN: be half-crazy ; be unbalanced ; be cracked ; be potty FR:
เชียร์[v.] (chīa) EN: cheer ; cheer on ; support ; encourage ; barrack for ; boost ; promote FR: encourager ; supporter ; soutenir
ฉีกยิ้ม[v. exp.] (chīk yim) EN: force a smile ; flash a smile ; crack a smile FR:
ฉิบ[adv.] (chip) EN: in a flash ; in instant ; quickly ; swiftly ; on the spot ; without leaving a wrack behind FR: rapidement ; d'un coup ; en un instant ; en un éclair
ด้ามไม้เทเบิลเทนนิส[n. exp.] (dām māi thē) EN: handle of the racket FR:
เดาะ[n.] (dǿ) EN: crack ; fracture FR: fracture [f]
เดาะ[adj.] (dǿ) EN: cracked FR:
หัวระแหง[n.] (hūarahaēng) EN: cracks in parched earth FR:
หวยใต้ดิน[n. exp.] (hūay tāidin) EN: numbers racket FR:
เจริญรอย[v.] (jaroēnrøi) EN: follow ; observe the precepts ; behave ; track ; trace FR: suivre
จัดการ[v.] (jatkān) EN: manage ; direct ; administer ; deal with ; handle ; conduct ; arrange ; take charge of ; crack down on ; cope ; tackle ; settle FR: diriger ; gérer ; administrer ; mener
กากหมู[n.] (kākmū) EN: crackling ; greaves FR: couenne [f]
กำโชก[v.] (kamchōk) EN: extort ; blackmail ; racketeer FR: extorquer ; racketter ; faire chanter
การใช้กำลังเข้าปราบปราม[n. exp.] (kān chai ka) EN: crackdown FR: intervention musclée [f]
กรรโชก[v.] (kanchōk) EN: extort ; blackmail ; racketeer FR: extorquer ; racketter ; faire chanter
กันโชก[v.] (kanchōk) EN: extort ; blackmail ; racketeer FR: extorquer ; racketter ; faire chanter
การแตกตัว[n.] (kān taēk tū) EN: cracking ; dissociation ; fission FR:
การแตกตัวเชิงเร่งปฏิกิริยา[n. exp.] (kān taēk tū) EN: catalytic cracking FR:
การติดตาม[n.] (kān tittām) EN: tracking ; pursuance FR: traque [f] ; suivi [m]
กะเทาะ[v.] (kathǿ) EN: crack ; flake off ; scale FR:
ขบวนการแยกสลาย[n. exp.] (khabūankān ) EN: cracking FR:
แคบหมู[n.] (khaēpmū) EN: pork cracklings ; fried pork skin FR: couenne de porc rissolée [f]

rack ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reglergestell {n}instrument rack
Kabeltrassensystem {n}ladder rack cable support system
Leitergestell {n}ladder rack
Reagenzglasgestell {n}test tube rack
Hinterradgepäckträger {m}rear rack
Plattenständer {m}record rack
Dachgepäckträger {m}roof rack
Altersgruppe {f}age group; age bracket
Ersatzspur {f}alternate track
Antennennachführsystem {n}antenna tracking system
Aschenbahn {f} [sport]dirt track
Aschenbahnrennen {n} [sport]dirt-track racing
Ersatzspur {f}backup track
Baracke {f}barrack
Holzweg {m} | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.] | auf dem Holzweg sein [übtr.]logging-path | to be off the track; to be on the wrong track | to get hold of the wrong end of the stick [fig.] | to bark up the wrong tree [fig.]
Tretlager {n}bottom bracket bearing
Tretlagerhöhe {f}bottom bracket height
Brackwasser {n}brackish water
Klammerausdruck {m}bracket term
Abhänger {m} (Bau)suspending bracket
Anschlagwinkel {m}bracket
Aufhängekonsole {f}suspension bracket
Auslegerkonsole {f}suspension bracket
Befestigungswinkel {m}mounting bracket
Deckenhalter {m}(roof) suspension bracket
Erdungswinkel {m}grounding bracket; ground strap
Gleitaufhängung {f} (für Schleifleitung) [techn.]sliding suspension bracket
Größer-Zeichen; rechte spitze Klammer {f}greater-than sign; right angle bracket
Haltebügel {m}retaining bracket
Kartenführung {f}supportbracket
Kleiner-Zeichen; linke spitze Klammer {f}less-than sign; left angle bracket
Klemmbügel {m}clamping bracket
Konsole {f}console; bracket
Lasche {f}bracket
Metallwinkel {m}metal bracket
Rohrstutzen {m}pipe bracket; pipe socket; nipple
Stromabnehmerbügel {m}current collector bracket
Anschraublochkreisdurchmesser {m}diameter for fixing the disc to the brackets
Böckchen {n}bracket
Karawanenstraße {f}caravan track; caravan route

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rack
Back to top