ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

romance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *romance*, -romance-

romance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
Romance (n.) กลุ่มภาษาที่ลืบทอดมาจากภาษาละติน Syn. Romanic, Latinic
romance (n.) เรื่องรักใคร่ See also: นวนิยายรักใคร่ Syn. amour, love story
romance (n.) การผจญภัย See also: ความโลดโผน Syn. excitement, glamour
English-Thai: HOPE Dictionary
romance(โรแมนซฺ') n. เรื่องรักใคร่,นวนิยายผจญภัย,นวนิยายแห่งการจินตนาการ,เรื่องโกหก, Syn. daring,love affair
English-Thai: Nontri Dictionary
romance(n) เรื่องรักๆใคร่ๆ,เรื่องผจญภัย,เรื่องจินตนาการ,เรื่องโกหก
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
romanceนิยายวีรคติ, นิยายโรมานซ์ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Romancesนิยายรัก [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การฝันเฟื่อง (n.) romance See also: whim, caprice, prank Syn. ความหลงละเมอ
ความหลงละเมอ (n.) romance See also: whim, caprice, prank Syn. การฝันเฟื่อง
ความเพ้อฝัน (n.) romance See also: whim, caprice, prank Syn. ความหลงละเมอ, การฝันเฟื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You're only interested in romanceคุณสนใจแต่เพียง(หนัง)โรมานซ์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"All the romance will hit the mirror, poom, go back the opposite direction."ความรักจะไปชนกระจก แล้วสะท้อนไปอีกทิศทางหนึ่ง"
That's a shame because all the Romance languages were based on Latin.น่าเสียดาย เพราะภาษาที่โรแมนติกมีรากจากลาติน
My mom was going through her HarIequin Romance phase.แม่ฉันติดละครน้ำเน่าตอนตั้งชื่อ
We're gonna be on the news: "Real-life romance on new cooking show."เรากลายเป็นข่าวใหญ่ดังไปทุกสารทิศ
I'm a sucker for war stories in Romance languages.ฉันชอบเรื่องสงคราม ที่เล่าด้วยภาษารัก
Your journey here was much appreciated, but too much damage has been done for our romance to survive.การเดินทางมาที่นี่ของคุณทำให้ผมประทับใจมาก แต่สิ่งที่คุณทำนั้นก่อความเสียหาย จนไม่อาจเยียวยาชีวิตรักได้อีกแล้ว
Be discrete. Nothing kills romance faster than a mother's approvalอย่ากระโตกกระตากล่ะ เดี๋ยวรู้ว่าแม่มายุ่งแล้วจะไม่สนุก
Neither religion nor romance is meant to be forced.ความเชื่อทางศาสนาหรือความรักนั้น ไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ด้วยการบังคับ
You must have read too many romance comic booksลูกต้องอ่านการ์ตูนรักหวานแหววมากไปแน่ๆ
Only when the romance has been necessarily brief.แค่ตอนที่ต้องเล่นบทรักเท่านั้นแหละครับ
She reads those romance novels.อาเขาอ่านพวกนิยายโรแมนติค
And those no are the only romance I'm getting these days.และฉันก็ไม่ได้อ่านแต่นิยายโรแมนติคนะ

romance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三国演义[Sān guó yǎn yì, ㄙㄢ ㄍㄨㄛˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 三国演义 / 三國演義] Romance of the Three Kingdoms, one of the Four Classic Novels of Chinese literature; a fictional account of the Three Kingdoms at the break-up of the Han around 200 AD, consistently portraying Liu Bei's Shu Han 劉備, 蜀漢|刘备, 蜀汉 as virtuous heroes and Cao Cao
罗曼史[luó màn shǐ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄕˇ, 罗曼史 / 羅曼史] romance (loan word); love affair
罗曼司[luó màn sī, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄙ, 罗曼司 / 羅曼司] romance (loan word)
罗曼语族[Luó màn yǔ zú, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄩˇ ㄗㄨˊ, 罗曼语族 / 羅曼語族] Romance language family
西厢记[Xī xiāng jì, ㄒㄧ ㄒㄧㄤ ㄐㄧˋ, 西厢记 / 西廂記] Romance of the West Chamber by Wang Shifu 王實甫|王实甫
周瑜[Zhōu Yú, ㄓㄡ ㄩˊ, 周瑜] Zhou Yu or Chou Yü (175-210), famous general of the southern Wu kingdom and victor of the battle of Redwall; in Romance of the Three Kingdoms, absolutely no match for Zhuge Liang
说曹操曹操就到[shuō Cáo Cāo Cáo Cāo jiù dào, ㄕㄨㄛ ㄘㄠˊ ㄘㄠ ㄘㄠˊ ㄘㄠ ㄐㄧㄡˋ ㄉㄠˋ, 说曹操曹操就到 / 說曹操曹操就到] speak of the devil; cf Cao Cao 曹操 (155-220), king of Cao Wei 曹魏 and main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义
曹操[Cáo Cāo, ㄘㄠˊ ㄘㄠ, 曹操] Cao Cao (155-220), famous statesman and general at the end of Han, noted poet and calligrapher, later warlord, founder and first king of Cao Wei 曹魏, father of Emperor Cao Pi 曹丕; the main villain of novel the Romance of Three Kingdoms 三國演義|三国演义
传奇[chuán qí, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, 传奇 / 傳奇] legendary; fantasy saga; romance; short stories of the Tang and Song Dynasty
桃花运[táo huā yùn, ㄊㄠˊ ㄏㄨㄚ ㄩㄣˋ, 桃花运 / 桃花運] luck in love; romance; good luck
爱情[ài qíng, ㄞˋ ㄑㄧㄥˊ, 爱情 / 愛情] romance; love (between man and woman)
罗曼使[luó màn shǐ, ㄌㄨㄛˊ ㄇㄢˋ ㄕˇ, 罗曼使 / 羅曼使] romance; love affair; more commonly written 羅曼史|罗曼史

romance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ロマンスカー[, romansuka-] (n) romance car; deluxe train
口説く[くどく, kudoku] (v5k,vt) (1) to persuade; to coax; to solicit; (2) to seduce; to make advances; to make a play; to make a pass; to put the moves on; to come on to; to hit on; to court; to woo; to romance
夕暮れ族[ゆうぐれぞく, yuugurezoku] (n) couple with older man and younger woman; May-December romance
武勇伝[ぶゆうでん, buyuuden] (n) martial story; heroic saga; tale of one's heroism; tale of heroic deeds; chivalric romance
石地蔵[いしじぞう, ishijizou] (n) (1) stone statue of Jizo; (2) taciturn person or someone disinterested in romance
艶事[つやごと, tsuyagoto] (n) love affair; romance
語群[ごぐん, gogun] (n) (1) group of languages (i.e. the Romance languages, considered as a subset of the Italic languages); (2) group of words
恋路[こいじ, koiji] (n) romance; love's pathway
疑似恋愛[ぎじれんあい, gijiren'ai] (n) pseudo-romance; pseudo (mock) love affair
色気[いろけ, iroke] (n) (1) colouring; coloring; shade of colour; shade of color; (2) interest in the opposite sex; sex appeal; sensuality; seductiveness; glamor; glamour; sexual passion; (3) romance; poetry; charm; (4) desire; interest; inclination; ambition; (P)
[つや, tsuya] (n) (1) gloss; glaze; (2) charm; romance; love; youthfulness; (3) color; colour; feeling; (P)
艶聞[えんぶん, enbun] (n) love affair; romance; one's love story

romance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความโลดโผน[n.] (khwām lōtph) EN: romance FR:
ความเพ้อฝัน[n.] (khwām phoēf) EN: romance ; fantasy FR:
ความรักเป็นพิษ[n. exp.] (khwām rak p) EN: sour love ; bad romance FR:
พลอดรัก[v.] (phløtrak) EN: flirt (with) ; court ; romance ; make love (to) FR: flirter
เรื่องพาฝัน[n. exp.] (reūang phāf) EN: romantic fiction ; romance FR:
เรื่องประโลมโลก[n. exp.] (reūang pral) EN: romance FR:
โรแมนซ์สแกม[n. exp.] (rōmaēn saka) EN: romance scam FR:
คนทรงเจ้า[n.] (khonsongjao) EN: necromancer ; medium FR: nécromancien [m] ; nécromancienne [f] ; nécromant [m]

romance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Romanistik {f}(studies of) Romance languages and Literature
Geisterbeschwörer {m}necromancer
romanisch {adj}Romance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า romance
Back to top