ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

reservoir

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *reservoir*, -reservoir-

reservoir ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
reservoir (n.) อ่างเก็บน้ำ See also: บ่อเก็บน้ำ Syn. basin, lake, tank
reservoir (n.) ที่เก็บสะสม Syn. stor, stock, supply
English-Thai: HOPE Dictionary
reservoir(เรซ'เซอวาร์,-วาร์) n. อ่างเก็บน้ำ,ที่สะสม,โพรงเก็บ,สิ่งที่สำรองไว้มาก, Syn. reserve
English-Thai: Nontri Dictionary
reservoir(n) อ่างเก็บน้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
reservoirแหล่งรวม, แอ่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Reservoirแหล่งกักเก็บปิโตรเลียม โดยปิโตรเลียมซึ่งได้แก่น้ำมันและก๊าซธรรมชาติจะสะสมตัวอยู่ในช่องว่างระหว่างหิน เช่น ชั้นหินทราย [ปิโตรเลี่ยม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชลาธาร (n.) reservoir See also: pool, pond, dam, well Syn. บ่อ, สระ
ชลาศัย (n.) reservoir See also: well, pond, sea Syn. บ่อ, สระ, ทะเล
บ่อ (n.) reservoir See also: pool, pond, dam, well Syn. สระ
บ่อ (n.) reservoir See also: well, pond, sea Syn. สระ, ทะเล
อ่างเก็บน้ำ (n.) reservoir
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If there's another case, there could be some reservoir of infection.ถ้ามีอีกกรณีนึง อาจต้องมีการกันการติดเชื้อ
Um, Saturdays-- uh, they do the Prineville Reservoir Loop.เอ่อ ทุกวันเสาร์... เอ่อ พวกเขาจะขี่ไปรอบ ๆ อ่างเก็บน้ำไพน์วัลเลย์
It's the director's cut of Reservoir Dogs at the New Beverly.ก็Reservoir Dog(หนังของทาเรนติโน่)ฉบับผู้กำกับตัดต่อ ที่นิวเบเวอร์รี่
Oh, Reservoir Dogs is at the New Beverly tonight.โอ้! Reservoir Dogsฉายที่เบเวร์รี่ฮิลคืนนี้นะ
Adamantium reservoir is depleted.สารอะดาแมนเทียมหมดแล้ว
The coins will fill it reservoir to overflowing.เงินเค้าจะทำให้เราสบาย สระน้ำก็จะไม่แห้งอีก
I thought you were cool because you liked Reservoir Dogs.ผมนึกว่าคุณเจ๋ง เพราะคุณชอบหมาเรอเซอวัวร์
Likes Reservoir Dogs." Well, we both know that's a lie.ชอบหมาเรเซอวัวร์ เราต่างรู้ว่านี่โกหก
And a brand-new speedboat he likes to take out to Glendo reservoir on the weekends.กับเรือสปีดโบตป้ายแดง ที่เขาชอบเอาออกไป อ่างเก็บน้ำเกลนโด ช่วงสุดสัปดาห์
How 'bout you drop the doctor or I go Reservoir Dogs on your ear!หรือแกจะปล่อยหมอ ไม่งั้นฉันจะอัดแก
Please meet me at the reservoir north of the 101 freeway.มาเจอกันที่อ่างเก็บน้ำ ทางเหนือของถนนหมายเลข 101 มีทางเข้าอยู่
We've got a reservoir that needs to be protected, crops that need tending, streets that need to be cleaned.เรามีอ่างเก็บน้ำ ให้คุ้มกัน ไร่ต้องการคนดูแล ถนนต้องมีคนทำความสะอาด

reservoir ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chí, ㄔˊ, 池] pond; reservoir
水库[shuǐ kù, ㄕㄨㄟˇ ㄎㄨˋ, 水库 / 水庫] reservoir
贮水处[zhǔ shuǐ chù, ㄓㄨˇ ㄕㄨㄟˇ ㄔㄨˋ, 贮水处 / 貯水處] reservoir
[pí, ㄆㄧˊ, 陂] reservoir

reservoir ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
マグマ溜り[マグマだまり, maguma damari] (n) magma reservoir
浄水地[じょうすいち, jousuichi] (n) (clean-water) reservoir
液溜;液溜め;液だめ[えきだめ, ekidame] (n) reservoir (of liquid)
糞溜[くそだめ, kusodame] (n) tank for holding excreta (often used for fertilizer) (fertiliser); night soil vat or reservoir
ダム湖[ダムこ, damu ko] (n) reservoir; lake formed by a dam
肥溜め;肥溜;肥え溜[こえだめ, koedame] (n) tank for holding excreta (often used for fertilizer) (fertiliser); night soil vat or reservoir; cesspool
貯水場[ちょすいじょう, chosuijou] (n) reservoir; water-storage facility

reservoir ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่างเก็บน้ำ[n.] (āngkepnām) EN: reservoir ; dam ; barrage ; storage pond ; water tower ; catchment FR: réservoir [m] ; réservoir d'eau [m] ; barrage [m]
อ่างเก็บน้ำบางพระ[n. prop.] (Āngkepnām B) EN: Bang Phra Reservoir FR:
อ่างเก็บน้ำห้วยกระทิง[n. prop.] (Āngkepnām H) EN: Huai Krathing Reservoir FR:
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง ; ห้วยเสนง[n. prop.] (Āngkepnām H) EN: Huay Saneng Reservoir ; Huay Saneng FR:
ชลาศัย[n.] (chalāsai) EN: pond ; reservoir FR:
ชลาศัย[n.] (chalāsai) EN: well ; reservoir FR:
ชลาธาร[n.] (chalāthān) EN: well ; pond ; reservoir FR: mare [f]
เขื่อน[n.] (kheūoen) EN: dam ; barrage ; weir FR: barrage [m] ; réservoir [m] ; lac de retenue [m]
เขื่อนห้วยเสนง ; อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง[n. prop.] (Kheūoen Hūa) EN: Huai Saneng Reservoir ; Huay Saneng Reservoir FR:
เขื่อนเขาแหลม[n. prop.] (Kheūoen Kha) EN: Khao Laem Dam ; Khao Laem Reservoir FR:
เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล[n. prop.] (Kheūoen Maē) EN: Reservoir of Mae Ngat Somboonchol FR:
เขื่อนปราณบุรี[n. prop.] (Kheūoen Prā) EN: Pran Buri Reservoir FR:
เขื่อนศรีนครินทร์[n. prop.] (Kheūoen Sīn) EN: Sri Nakharin Dam ; Srinakarin Dam ; Srinagarind Dam ; Srinagarind Reservoir FR: barrage de Srinakarin [m]
แหล่ง[n.] (laeng) EN: reservoir FR:
น้ำสำรอง[n. exp.] (nām samrøng) EN: FR: réservoir d'eau [m]
หนอง[n.] (nøng) EN: swamp; bog ; mire ; fen ; reservoir FR: marais [m] ; marécage [m] ; étang [m] ; mare [f]
สระ[n.] (sa) EN: pond ; pool ; reservoir FR: étang [m] ; bassin [m] ; pièce d'eau [f]
ตะพัง[n.] (taphang) EN: well ; reservoir ; pond FR:
ถังเชื้อเพลิง[n. exp.] (thang cheūa) EN: FR: réservoir de carburant [m]
ถังเก็บ...[n. exp.] (thang kep …) EN: FR: réservoir de … [m]
ถังเก็บน้ำ[n. exp.] (thang kep n) EN: cistern FR: réservoir [m] ; citerne [f]
ถังเก็บออกซิเจน[n. exp.] (thang kep ǿ) EN: FR: réservoir d'oxygène [m]
ถังน้ำชักโครก[n. exp.] (thang nām c) EN: toilet tank FR: réservoir [m]
ถังน้ำมัน[n. exp.] (thang nāmma) EN: gas tank FR: réservoir d'essence [m]
ถังพัก[n. exp.] (thang phak) EN: tank FR: réservoir [m]
วัง[n.] (wang) EN: basin ; reservoir ; deep pool ; deep sea ; whirlpoot FR: tourbillon d'eau [m]
เขื่อนกักเก็บน้ำไว้[n. exp.] (kheūoen kak) EN: FR: barrage [m] ; barrage-réservoir [m]

reservoir ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Druckluftspeicher {m}compressed air reservoir
Kühlmittelbehälter {m}coolant reservoir
Rückhaltebecken {n}detention reservoir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า reservoir
Back to top