ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rocket

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rocket*, -rocket-

rocket ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rocket (n.) จรวด See also: เครื่องยนต์จรวด Syn. spacecraft
rocket (n.) ขีปนาวุธหรือยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยจรวด Syn. missile
rocket (n.) พลุ See also: พลุสัญญาณ, ดอกไม้ไฟ Syn. skyrocket
rocket (vi.) พุ่งไปอย่างรวดเร็ว Syn. move fast
rocket (vi.) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว See also: สูงขึ้นอย่างรวดเร็ว Syn. ascend, rise, soar
rocket (vt.) ส่งจรวด
rocket (n.) พืชชนิดหนึ่ง
rocket launcher (n.) ห้องใต้ดินเก็บอาวุธ See also: หลุมใต้ดิน Syn. pit
rocketeer (n.) อาชญากร See also: คนร้าย Syn. gangster
rocketry (n.) การศึกษาเกี่ยวกับจรวด
English-Thai: HOPE Dictionary
rocket(รอค'คิท) n. จรวด,ขีปนาวุธ,พลุ,คำด่า,คำตำหนิ -v. ขับเคลื่อนด้วยจรวด, (นก) บินขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อตกใจ, Syn. severe reprimand
rocketry(รอค'คิทรี) n. วิทยาการที่เกี่ยวกับจรวด,จรวดวิทยา
English-Thai: Nontri Dictionary
rocket(n) จรวด,พลุ,ขีปนาวุธ,ยานอวกาศ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
rocketจรวด, อุปกรณ์ที่ใช้กับยานอวกาศเพื่อเพิ่มพลังผลักดัน  อุปกรณ์นี้เคลื่อนที่ได้โดยอาศัยหลักการขับเคลื่อนด้วยแรงซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Rocketryจรวด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จรวด (n.) rocket See also: space vehicle, rocket engine, missile
retro (n.) คำเรียกสั้นๆ ของ retrorocket
ลูกหนู (n.) string-running rocket See also: kind of firework
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then we use the Discovery as a booster rocket for the launch.เป็นจรวดบูสเตอร์สำหรับการ เปิดตัว
Austin: that's an SS-50 long-range rocket and mobile launcher. they just moved it in here. haven't even put up their locator beacon.ขีปนาวุธข้ามทวีป SS-50 ติดตั้งบนฐานยิงเคลื่อนที่ เพิ่งมาตั้งได้ไม่นาน ยังไม่ได้ระบุพิกัดการยิง
They're saying it'll be 28 minutes before the rocket detonates above its target somewhere inside the continental United States.47 จรวดจะเข้าโจมตีเป้าหมายในอีก 28 นาที อาจเป็นบางที่ในสหรัฐอเมริกา
Their rocket motors suck instead of blow, their ICBMs can't get out of their kennels, their scientists can't do solid fuel for shit...มอเตอร์จรวดของพวกเขาดูดแทนการเป่าทวีปของพวกเขาไม่สามารถได้รับจากสุนัขของพวกเขา นักวิทยาศาสตร์ของพวกเขาไม่สามารถทำเชื้อเพลิงแข็งสำหรับอึ ...
Some believe the rings function as some sort of an accelerator or something sending its energy into the pod making it rocket away at near light speed.บางคนเชื่อว่าแหวน ทำงานเป็นบางส่วน การเรียงลำดับของคัน เร่งหรือบางสิ่งบางอย่าง ส่งพลังงานเข้าไปในฝัก
As the world watched, the rocket achoeved orbot om five momutes.อย่างที่โลกกำลังได้เห็น, จรวด จะเข้าสู่วงโคจรใน 5 นาที.
It's just... When I left home... I zoomed like a rocket here.ก็แค่ ตอนที่ผมจากบ้านมา รู้สึกเริงร่าเป็นพิเศษ แต่นายไม่เคยจากบ้านมาก่อนเลยใช่ใหม?
Then somebody got a lucky shot off with this rocket launcher here... and took out the sled.แต่ก็มีใครไม่รู้ทำบ่อนแตก กระเจิงซะก่อน รถรางโดนลูกหลงพัง พวกผู้คุมเลยเดินหน้า
You fuckers is crazy. Look at that guy, got a rocket launcher.มึงมันบ้า ดูไอ้นั้นสิ มันมีเครื่องยิงจรวด
You honestly think you're gonna find something more important than every single creature on Earth being led two by two inside a giant rocket ship?คุณคิดเหรอว่าคุณจะได้เจออะไร ที่มันสำคัญไปกว่านี้อีก ทุกสิ่งมีชีวิตที่ถือกำเนิดในโลกนี้ ต่างถูกคัดเลือกมาอย่างละคู่ แล้วนำขึ้นสู่เรือท่องอวกาศลำมหึมา
When the rocket reaches 100 kilometers, at the edge of space,เมื่อใดก็ตามที่จรวดทะยานขึ้นไปถึง 100 กิโลเมตรจากพื้นโลก
Welcome to Rocket burger. May I help you?ร๊อคเก็ตเบอร์เกอร์ยินดีต้อนรับค่ะ มีอะไรให้รับใช้คะ

rocket ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
发射站[fā shè zhàn, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄓㄢˋ, 发射站 / 發射站] launch pad (for rocket or projectile)
火箭炮[huǒ jiàn pào, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ ㄆㄠˋ, 火箭炮] rocket artillery
亚利安娜[Yà lì ān nà, ㄧㄚˋ ㄌㄧˋ ㄢ ㄋㄚˋ, 亚利安娜 / 亞利安娜] Ariane (French space rocket)
阿丽亚娜[Ā lì yà nà, ㄚ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄋㄚˋ, 阿丽亚娜 / 阿麗亞娜] Ariane, French space rocket
运载火箭[yùn zài huǒ jiàn, ㄩㄣˋ ㄗㄞˋ ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, 运载火箭 / 運載火箭] carrier rocket
火箭[huǒ jiàn, ㄏㄨㄛˇ ㄐㄧㄢˋ, 火箭] rocket
飙涨[biāo zhǎng, ㄅㄧㄠ ㄓㄤˇ, 飙涨 / 飆漲] soaring inflation; rocketing prices
飞涨[fēi zhǎng, ㄈㄟ ㄓㄤˇ, 飞涨 / 飛漲] soaring inflation; rocketing prices

rocket ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ラムダロケット[, ramudaroketto] (n) Lambda rocket
ロケットランチャー[, rokettorancha-] (n) rocket launcher
ロケット弾発射機[ロケットだんはっしゃき, roketto danhasshaki] (n) (obsc) rocket launcher
ロケット発射筒[ロケットはっしゃとう, roketto hasshatou] (n) rocket launcher
ロケット花火[ロケットはなび, roketto hanabi] (n) skyrocket; bottle rocket
千鳥草[ちどりそう;チドリソウ, chidorisou ; chidorisou] (n) (1) (uk) (See 手形千鳥) fragrant orchid (Gymnadenia conopsea); (2) (See 飛燕草) rocket larkspur (Consolida ajacis)
飛燕草[ひえんそう;ヒエンソウ, hiensou ; hiensou] (n) (uk) rocket larkspur (Consolida ajacis)
アスロック[, asurokku] (n) Anti-Submarine ROCket; ASROC
スプロケット[, supuroketto] (n) sprocket
スプロケットフィード[, supurokettofi-do] (n) {comp} sprocket feed
ロケット[, roketto] (n) (1) locket; (2) rocket; (P)
天井抜け[てんじょうぬけ, tenjounuke] (n) skyrocketing (prices)
天井知らず[てんじょうしらず, tenjoushirazu] (n) skyrocketing (prices)
打ち上げ花火[うちあげはなび, uchiagehanabi] (n) skyrocket (firework)
暴騰[ぼうとう, boutou] (n,vs) sudden rise; sharp rise; boom; skyrocketing; (P)
溶発[ようはつ, youhatsu] (n) ablative shield (rocket)
煙火[えんか, enka] (n) (1) smoke and fumes (e.g. from cooking); (2) beacon; skyrocket; signal fire; (3) fireworks
狼煙;烽火;狼烟[のろし;ろうえん(狼煙;狼烟);ほうか(烽火), noroshi ; rouen ( noroshi ; noroshi ); houka ( houka )] (n) beacon; skyrocket; signal fire
繰出し孔[くりだしこう, kuridashikou] (n) {comp} feed hole; sprocket hole
繰出し孔トラック[くりだしこうトラック, kuridashikou torakku] (n) {comp} feed track; sprocket track
融除[ゆうじょ, yuujo] (n) ablation shield (rocket)
逆噴射[ぎゃくふんしゃ, gyakufunsha] (n) (1) (col) (obs) reverse thrust; retrofire (rocket, jet engine); (2) sudden mental derangement
鎖歯車[くさりはぐるま, kusarihaguruma] (n) sprocket wheel
鎖車[くさりぐるま, kusariguruma] (n) (See 鎖歯車) sprocket wheel
離昇[りしょう, rishou] (n,vs) lift-off (e.g. of rockets, planes, etc.); take-off
青天井[あおてんじょう, aotenjou] (n) blue sky; outdoor; skyrocketing
飛翔体[ひしょうたい, hishoutai] (n) flying object (e.g. a rocket, missile, etc.); projectile
Japanese-English: COMDICT Dictionary
スプロケットフィード[すぷろけっとふぃーど, supurokettofi-do] sprocket feed
繰出し孔[くりだしこう, kuridashikou] feed hole, sprocket hole
繰出し孔トラック[くりだしこうトラック, kuridashikou torakku] feed track, sprocket track

rocket ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บั้งไฟ[n.] (bangfai) EN: sky rocket ; rocket ; fireworks FR: fusée [f]
บ้องไฟ[n.] (bǿngfai) EN: rocket ; sky rocket FR: fusée [f]
จรวด[n.] (jarūat) EN: rocket ; missile ; space vehicle FR: fusée [f] ; missile [m] ; roquette [f] ; lanceur [m]
จรวดอากาศ[n. exp.] (jarūat ākāt) EN: space rocket FR: fusée spatiale [f]
เครื่องยนต์แบบจรวด[n. exp.] (khreūangyon) EN: rocket engine FR: moteur de fusée [m]
พลุ[n.] (phlu) EN: rocket ; skyrocket ; cannon cracker ; fireworks FR: fusée [f] ; fusée éclairante [f]
ประเพณีบุญบั้งไฟ[n. exp.] (praphēnī bu) EN: fireworks festival ; Bang Fai rocket festival FR:
ร็อกเกต[n.] (rǿkkēt) EN: rocket ; roquette ; arugula FR: roquette [f]
สลัดร็อกเกต[n. exp.] (salat rǿkkē) EN: rocket salad FR:
ยิงจรวด[v. exp.] (ying jaruat) EN: launch a rocket FR: lancer une fusée
ฉุดไม่อยู่[v. exp.] (chut mai yū) EN: soar ; skyrocket FR:
สเตอร์[n.] (satoē) EN: sprocket FR: pignon [m]
สเตอร์หลัง[n. exp.] (satoē lang) EN: rear sprocket FR:
สเตอร์หน้า[n. exp.] (satoē nā) EN: front sprocket FR:

rocket ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Igelrad {n}sprocket wheel
Raketenstart {m}rocket assisted take off
Raketentechnik {f}rocketry
Raketenwerfer {m}rocket launcher
Führungsloch {n}sprocket hole

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rocket
Back to top