ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ruddy

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ruddy*, -ruddy-

ruddy ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ruddy (adj.) ที่มีสีแดงอมชมพู Syn. cherry-red, reddish
ruddy (adj.) ที่มีผิวหน้าแดงก่ำ Syn. red-faced Ops. pale, pallid
ruddy (adj.) (สี) แดง Syn. crimson
ruddy (adj.) แดง (หน้า) See also: แดงเรื่อ (หน้า) Syn. reddish
English-Thai: HOPE Dictionary
ruddy(รัด'ดี) adj.,adv. มีสีแดง,มีเนื้อหนังแดงที่มีสุขภาพดี,นองเลือด,หลั่งเลือด, See also: ruddily adv. ruddiness n., Syn. red,reddish,scarlet
English-Thai: Nontri Dictionary
ruddy(adj) แดง,แดงก่ำ,นองเลือด,หลั่งเลือด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่ำ (v.) ruddy See also: be vivid, intensify, glow Syn. เข้ม, จัด, จ้า Ops. ซีด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His fingers and cuffs were still ruddy ith gore, and as he watched... in horror... the speckles of blood seemed to multiply before his eyes... like maggots on a fetid corpse.นิ้วและข้อมือเขาเต็มไปด้วยเลือด และ ในขณะที่เขาจ้องมองมัน ด้วยความสยดสยอง หยดเลือดดูเหมือน...
What do you mean, there's no ruddy car?- หมายความว่าไง ไม่มีรถบ้านั่น
This is a violation of the ruddy Incarceration Act!Dะตrmะพt dั–dn't ั•ั–gn ะฐ fะพัkั–n' ัะพntrะฐัt fะพr thะต ะตvะตnt ะพf ะฐ fะพัkั–n' ั•ะตะฐั•ะพn!
This is a violation of the ruddy Incarceration Act!ะฐั• ะฐ bะฐั•ั–ั• fะพr ะพn-gะพั–ng nะตgะพtั–ะฐtั–ะพn.
Good to see you, Denny. I'm not lending you a ruddy farthing till you pay back the last lot.ั–ฮะพ ะพnะต quะตrั–ะตd whะฐt fuั•ั–ะพn ะตngั–nะต wะฐั•,/ั–
I'll talk to you how I ruddy will like, you thief!ั–f yะพu dั–dn't gะตt ั•ะพmะตthั–ng ั–n thะต ั•tะพmะฐัh.
Anti-In... carceration Act, or some ruddy thing, and I will not be subjected to criminal abuse!ั–ฮ™ ัะฐn gะตt ัlะตะฐr thะฐt Vyvyะฐn hะฐd bะตะตn thะตrะต thะต ะตntั–rะต nั–ght,/ั– ั–bะตtwะตะตn uั• lั–kะต thะต ั•ั–lะตnัะต bะตtwะตะตn nะพtะตั•, thะฐt hะพldั• thะต kะตy tะพ wะฐrm muั•ั–ั.
God, you take them off me, you ruddy cruddy rugger-bugger yob! Put me down!ฮ™t'ั• bะตะฐutั–ful.
His wife was driving, she took 't..., the ruddy female took the key in with her!Yะพu ั€ะฐy thะต ั€rั–ัะต.
Oh, sweet Saint ruddy Jude! What do we do now? Look!ฮะพw drะพั€ thะฐt rะพั€ะต.
Bob's your uncle, you ruddy duff cobblers!แกต้องโดนดีแน่เจ้าเด็กตัวแสบ
Look, it's cruddy with corrosion.ดูสิ มันหมองแล้วก็เป็นสนิมด้วย

ruddy ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
赤麻鸭[chì má yā, ㄔˋ ㄇㄚˊ ㄧㄚ, 赤麻鸭 / 赤麻鴨] Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea)
黄鸭[huáng yā, ㄏㄨㄤˊ ㄧㄚ, 黄鸭 / 黃鴨] Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea); same as 赤麻鴨|赤麻鸭

ruddy ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
京女鷸[きょうじょしぎ;キョウジョシギ, kyoujoshigi ; kyoujoshigi] (n) (uk) ruddy turnstone (species of sandpiper, Arenaria interpres)
血の気[ちのけ, chinoke] (n) blood (as in hot-blooded, ruddy complexion, etc.)
赤らんだ[あからんだ, akaranda] (n) florid; ruddy
赤翡翠[あかしょうびん;アカショウビン, akashoubin ; akashoubin] (n) (uk) ruddy kingfisher (Halcyon coromanda)
緋秧鶏;緋水鶏[ひくいな;ヒクイナ, hikuina ; hikuina] (n) (uk) ruddy-breasted crake (Porzana fusca)

ruddy ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดงก่ำ[v. exp.] (daēng kam) EN: be red ; be flushed ; be bright red ; be intense red ; be ruddy FR:
แมลงปอบ้านเหลืองจาง[n. exp.] (malaēngpø b) EN: Paddyfield Parasol ; Pale Yellow Widow ; Ruddy Meadow Skimmer FR: Neurothemis intermedia atalanta
นกกระเต็นแดง ; นกกะเต็นแดง[n. exp.] (nok kraten ) EN: Ruddy Kingfisher FR: Martin-chasseur violet [m] ; Alcyon roux [m]
นกพลิกหิน[n. exp.] (nok phlik h) EN: Ruddy Turnstone FR: Tournepierre à collier [m] ; Tournepierre roux [m] ; Tourne-pierre interprète [m]
เป็ดพม่า[n. exp.] (pet Phamā) EN: Ruddy Shelduck FR: Tadorne casarca [m] ; Casarca roux [m] ; Canard casarca [m]
นกหนูแดง[n. exp.] (nok nū daēn) EN: Ruddy-breasted Crake FR: Marouette brune [f] ; Marouette rouge [f]

ruddy ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
rötlich; rosig {adj} | rötlicher | am rötlichstenruddy | ruddier | ruddiest
Rubinralle {f} [ornith.]Ruddy Crake
Rostgans {f} [ornith.]Ruddy Shelduck (Tadorna ferruginea)
Schwarzkopf-Ruderente {f} [ornith.]Ruddy Duck (Oxyura jamaicensis)
Steinwälzer {m} [ornith.]Ruddy Turnstone (Arenaria interpres)
Purpurtaube {f} [ornith.]Ruddy Pigeon
Talpacotitaube {f} [ornith.]Ruddy Ground Dove
Bergtaube {f} [ornith.]Ruddy Quail Dove
Kappenbaumsteiger {m} [ornith.]Ruddy Woodcreeper
Zimtkehl-Baumspäher {m} [ornith.]Ruddy Foliage-gleaner
Bergstachelschwanz {m} [ornith.]Ruddy Treerunner
Rötelschlüpfer {m} [ornith.]Ruddy Spinetail
Rostkopf-Spateltyrann {m} [ornith.]Ruddy Tody Flycatcher

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ruddy
Back to top